NaslovnaIstorijaFKS Specijalne snage Kraljevine Norveške

FKS Specijalne snage Kraljevine Norveške

Nakon 11. septembra  2001, u Kraljevini Norveškoj preduzete su posebne mere u cilju bobe protiv terorizma. Treba imati u vidu da je u pitanju zaštita infrastrukture i objekata unutar granica, ali i  dragocenih naftnih postrojenja u Severnom Moru.

Norveška, inače, ima dugu tradiciju u specijalnim operacijama. Jedinice specijalne namene prvo su razvijene u okviru vojske: ”Marinejegerkommandoen” (Marinejegertroopen, FKN – mornarički lovački komandosi, locirani u Ramsundu) sa rezervnom jedinicom ”Marinejegerlaget” (FKS, mornarički komando-timovi), ”Fallskjermjegerkommandoen” (lovački padobranski komando) te ”Heimevernets Spesialstyrke” (specijalne jedinice Domovinske Garde).

FKS

Zbog specifičnog geostrateškog položaja u vreme blokovske podele, pod najstrožim velom konspiracije, 1982. godine je formirana i ”Forsvarets Spesialkommando” (FSK, specijalna jedinica Ministarstva odbrane). FSK je započela sa radom u okviru padobranske škole lovačkih komandosa. U prvo vreme bila je stacionirana u Trandumu, Akerhus, da bi 1997. bila detaširana u novi štab Rena, Hedmark. Sve vreme je, u smislu obuke i operacija, usko sarađivala sa britanskim SAS-om.

Prema šturim podacima, 1994. je bila involivrana u operacije u Severnoj Irskoj (što vlada u Oslu odlučno demantuje), a 1995. je u Kašmiru učestvovala u oslobađanju talaca koje su držali gerilci Al-Farana. Šira javnost za FKS saznaje tek 12. maja 2000. godine. Jedinica je, inače, u sastavu norvešeke Special Forces Command, angažovana u borbi protiv Al-Kaede u Afganistanu (operacija ”Enduring Freedom”), te u misiji na Kosovu.

FKS u akciji

Za nas je FKS posebno interesantan jer, u okvirima granica Kraljevine, usko sarađuje sa policijskim specijalnim snagama. Ova jedinica angažuje se na osnovu zajedničke odluke ministarstava Pravde i Odbrane, a potčinjava se čefu policije lokalne oblasti na kojoj deluje.

Policijski Delta tim

Glavnu odgovornost za antiterorističku borbu nose policijske snage. Centralnu policijsku vlast u Kraljevini Norveškoj predstavljaju Ministarstvo i Direktorat Policije. Zemlja je podeljena na 27 oblasti, sa policijskim komesarima (Politimestre) na čelu. Osim toga, u oko 370 ruralnih sredina policijsku vlast vrše šerifi (Lensmenn). Ove strukture strogo su podređene Direktoratu, odnosno, norveška policija bazira se na centralizovanom sistemu komande. Pod centralnom administracijom nalaze se i specijalna odeljenja, kao što su Nacionalni biro za kriminalistička istraživanja (Kriminalpolitisentralen, ”Kripos”), Bezbednosni servis (Politiets Overvakingstjeneste), Servis za borbu protiv kompjuterskog kriminala (Datatjeneste), Servis za materijalne resurse (Materielltjeneste), Mobilna policija (Utrykningspolitiet), te sekcija za antiterorističke jedinice.

Spesialbåtoperatør

Glavnu, nacionalnu jedinicu ove sekcije, ”Beredskaptrop Delta”, inače stacioniranu u Oslu, čine vrhunski obučeni policijski oficiri. ”Delta” je odgovorna za antiterorističku borbu na celoj teritoriji Norveške, a opremljena je za dejstva na kopnu i na vodi, posebno u surovim uslovima Severnog Mora. Polovina sastava stalno je na obuci a polovina na dužnosti van Osla. Osim ove centralne jedinice, 700 specijalno obučenih policajaca raspoređeno je u regionalne antiteroističke snage (UEHs). Prema Odbojern Mjelhusu, komandiru sekcije za antierorističke jedinice Policijskog Direktorata, nakon 11. septembra 2001, aktivirane su i policijske rezervne snage. Samo tokom prve godine, 600 rezervista prošlo je obuku u specijalnoj antiterorističkoj borbi. Na taj način, ” Delta”  i UEH timovi osposobljeni su da popunu vrše iz sopstvenih resursa.

Spesialjeger FKS

Slično vojnim specijalcima, i policjske snage usko sarađuju sa britanskim SAS-om, američkim ”Delta Force’ i DevGru, te nemačkim GSG-9. 

Spesialjeger FKS

Kako u kriznim situacijama policijskoj ”Delti” i UEH u pomoć priskaču vojni timovi FSK, ove jedinice povremeno imaju zajedničke vežbe. Jednom godišnje, na različitim lokacijama, održava se vežba pod kodnim imenom ”Džemini”. Primera radi, 1996. godine velika vežba je organizovana na naftnom postrojenju Hajdrun kraj Trondhajma. Vežbe se često održavaju i na brodovima i feribotima koji krstare između Norveške i raznih evropskih luka.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave