Mika Alas – šifrant i konstruktor oružja

Pored ljubavi prema Dunavu, manje poznata preokupacija čuvenog matematičara, akademika Mihaila Petrovića bila je i naoružanje Naš čuveni matematičar, akademik

Opširnije
error: