MISTERIOZNI BROWNING 9mm M1910 GAVRILA PRINCIPA

Tokom izrade Memoranduma koji je austro-ugarski poslanik u Beogradu, Gizl fon Gizlingen, 23 juna 1914. predao vršiocu dužnosti ministra-predesnika, dr. Lazaru Pačuu, Austrijancima je naveći