FN P90

Belgijska firma FN (Fabrique Nationale) iz Herestala, koja se skoro dva veka bavi proizvodnjom streljačkog naoružanja, krajem osamdesetih godina prošlog veka krenula je u razvoj nove klase streljačkog oružja P90 kalibra 5,7 mm koje je prvenstveno namenjeno vojnicima koji se ne nalaze u prvim borbenim redovima, već u pozadinskim jedinicama, radi njihove odbrane od iznenadnih napada na bliskim rastojanjima. 

FN P90

FN je u razvoj ovog oružja ušao na osnovu saznanja da 2/3 vojnika u savremenim armijama sveta nije neposredno bila angažovana u borbenim akcijama već posredno na zadacima i poslovima koji su u službi izvođenja borbenih dejstava i da ih je neophodno naoružati takvim oružjem koje im neće smetati pri obavljanju raznih poslova, a istovremeno će im pružiti efikasnu zaštitu od iznenadnog napada.

Pri tome, to oružje je moralo biti tako konstrukciono i ergonomijski rešeno da bude lako i efikasno upotrebljivo od širokog kruga ljudi različitog profila. Zato je u toku ispitivanja podesnosti za rukovanje, davano čak i sekretaricama firme kako bi se dobili što relevantniji rezultati. Na osnovu detaljnih analiza, došlo se do zaključka da je pištolje i automate koji su zasnovani na metku 9×19 mm Parabelum, zbog njegovih, navodno, uočenih nedostataka (preciznost i terminalna energija), treba zameniti novim oružjem koje koristi metak 5,7×28 mmSS90. 

U suštini, konstruktorski tim je imao u vidu i preliminarne TTZ koje je NATO 1989 godine preporučio za novi metak i automat i pištolj razvijen oko njega FN FiveSeveN: Novi metak je trebalo da ima veći domet, preciznost i terminalni efekat bolji od metka 9×19 mm. Pored toga, trebalo je da bude sposoban da probije zaštitni prsluk i lake oklope;

Five-seveN
Five-seveN

Automat na bazi novog metka trebalo je da ima masu manju od 3 kg, sa kapacitetom magacina od najmanje 20 metaka; Pištolj a bazi novog metka trebalo je da ima masu manju od 1 kg, a poželjnom je smatrana masa od 700 g; okvir je marao da prima najmanje 20 metaka; Oba oružja su trebalo da budu dovoljno kompaktna i pogodna za nošenje i rukovanje bilo u kabini vozila ili kokpitu aviona, te da efikasno rade u svim okruženjima i vremenskim uslovima.

Kao rezultat istraživačkog rada stručnjaka firme FN, 1990 godine je nastalo specifično automatsko oružje koje radi na principu “bullpup” a za koji je karakteristično da je obarača ispred okvira za municiju. Oružje P90 je imalo pravolinijsku konfiguraciju sa zanimljivim rešenjem rukohvata. Na sadnuku su dizajnirana dva otvora a prostor između njih činio je zadnju ručicu. U prednjem, užem otvoru je bila smeštena obarača a njegov prednji luk se mogao koristiti i kao omoćni rukohvat.

FN P90
FN P90

Da bi se ispunio zahtev za maksimalnim kapacitetom municije koji u izvesnom smislu obezbeđuje autonomiju svakog pojedinca, oružje P90 je koncipirano na sasvim novim konstrukcionim principima. U okviru, izrađenom od providne plastične mase, smešteno je 50 metaka u dva reda. Zbog toga je okvir postavljen sa gornje strane oružja u osi cevi. Meci su u okviru smešteni pod uglom od 90° u odnosu na osu cevi. Inače, konstruktor okvira bio je  Rene Predazzer, koji je 6 marta 1990 za njega dobio američki patent br. 4 905 394.

Pod dejstvom potisne opruge okvira meci prolaze kroz zavojnu vođicu do obrtnog donosača, na njemu se zakreću u smeru ose ležišta metka i u ležište ulaze pod dejstvom zatvarača. Inače, oružje funkcioniše na principu trzanja zatvarača i ima mogućnost gađanja jedinačnom i rafalnom paljbom koja se reguliše pomoću obrtnog regulatora u obliku diska smeštenog ispod obarače. Na ustima cevi nalazi se skrivač plamena sa 6 radijalnih otvora.

Oružje P90 opremljeno je optičkim i mehaničkim nišanom. Nišani su smešteni na delu oružja koji premošćuje okvir. Osnovu i nišan je optički sa jednostrukim uveličavanjem i prstenastom mrežicom sa nišanskom tačkom u sredini. Sa obe strane osnovnog nišana, na bokovima”mostovskog” nosača, nalaze se rezervni mehanički nišani. 

Zbog pravolinijske konfiguracije i male dužine i debljine oružja,  na P90 je bilo neophodno postaviti levi i desni mehanički nišan kako bi se olakšalo nišanjenje i levorukih i desnorukih strelaca. Iz istih razloga, da bi se omogućilo zapinjanje zatvarača bilo kojom rukom, sa obe strane sanduka nalazi se prorez i ručica za zapinjanje. 

Sanduk oružja P90, nišan i kućište nišana izrađeni su od livene bojene plastike, za razliku od okvira koji je od providne plastike što omogućuje neposrednu kontrolu utroška municije. Plastični materijali su korišćeni i za izradu nekih drugih delova kao što su obarača i vođice povratne opruge. 

Dobro izvežban vojnik bez primene bilo kakvog alata može ga rasklopiti za svega 5 sekundi.  Oružje je lako prenosivo s obzirom daje dugačko samo 400mm, a sa punim okvirom od 50 metaka ima masu od 3,7 kg. Sa praznim okvirom masa oružja je 2,8 kg. Dužina cevi je 280 mm.

P90
P90

Nakon ispitivanja svih potencijalnih kalibara do 10 mm, balističari firme FN su se odlučih za metak 5,7×28 mm koji je po spoljašnjem obliku sličan puščanom metku FMJ kalibra 5,6 mm. Njegove uporedne karakteristike sa pištoljskim metkom 9×19 mm Parabellum i puščanim 5,56×45 mm SS109 NATO date su tabelamo.

Prilikom opaljenja u cevi oružja P90 razvija se pritisak od 2800 bar, za razliku od automata u čijoj se cevi pri opaljenju metka 9×19 mm razvija pritisak od 2600 bar. Odnos početnih brzina na ustima cevi je 850 m/s prema 380 m/s. Vidi se da su se u firmi FN odlučili za lako zrno kome se može predate velika početna brzina bez korišćenja jakog barutnog punjenja čija bi upotreba dovela do znatnijeg povećanja impulsa trzanja (količine kretanja). Zato impuls trzanja oružja P90 iznosi oko 1/2 impulsa trzanja pištolja od 9mm i oko l/3 impulsa trzanja puške kalibra 5,56 mm. 

Efikasan domet oružja P90 je oko 150 m. Na tom rastojanju zrno probija obe strane američkog čeličnog šlema, dok na daIjini od 50 m probija pancimi prsluk sastavljen od 48 slojeva Kevlara. U firmi FN su tvrdili da jedan ispaljeni metak iz ovog oružja na cilju ostvaruje isti efekat kao i tri metka 9×19 mm Parabellum.

Ubrzo je belgijska firma P90 razvila u nekoliko varijanti: P90 TR, P90 USG, P90 LV, P90 TR LV, P90 USG IR, kao i u poluautomatskim verzijama PS90: PS90 TR i PS90 USG.

Tokom 2002. i 2003. godine, NATO je sproveo seriju testova sa namerom da standardizuje PDW metak kao zamenu za 9×19 mm Parabellum. Testovi su upoređivali relativne prednosti metka FN 5,7×28 mm i metka HK 4,6×30 mm, koji je kreirao nemački proizvođač malokalibarskog oružja Heckler & Koch kao konkurenta 5,7×28 mm.

Rezultate NATO testova analizirala je grupa stručnjaka iz Kanade, Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Država, a zaključak je bio da je 5,7×28 mm „nesumnjivo“ efikasniji. No, nemački tim, podržan od još nekih stručnjaka, odbacio je preporuku NATO da se 5,7×28 mm usvoji kao standardna municija. Kao rezultat toga, municiju 4,6×30 mm i 5,7×28 mm (i sa njima povezano oružje) su nezavisno usvojile različite zemlje NATO; P90 je trenutno u službi vojnih i policijskih snaga u preko 40 zemalja širom sveta.

TTZ P90 i PS90:

  • Masa – 2.6 kg (P90), 2.85 kg (PS90) 
  • Dužina – 50.5 cm (P90), 66.6 cm (PS90) 
  • Dužina cevi – 26.4 cm (P90), 40.7 cm (PS90) 
  • Debljina – 5.5 cm 
  • Visina – 21 cm
  • Metak – FN 55,7×28 mm
  • Kadenca – 850-1100 metaka/min.
  • Efektivni domet – 200 m.
  • Maksimalni domet – 1800 m.
  • Hranjenje – odvojivi kutijasti okvir kapaciteta 50 metaka.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave