NaslovnaOružjeNovo OružjeF2000 - jurišna puška fabrike FN

F2000 – jurišna puška fabrike FN

Poznata belgijska firma ”Fabrique Nationale” tradicionalno se bavi razvojem jurišnih pušaka. Neposredno nakon Drugog svetskog rata, projektom FAL, izbila je na prvo mesto u ovoj oblasti. U želji da sačuva stečenu reputaciju, krajem 20. veka se upustila u eksperimente na polju modularnog, kompaktnog oružja, u ”bullpup” konfiguraciji. Jedan od noviteta, široj javnosti prezentovan tokom 2001. godine, predstavlja puška 5,56 mm F2000. Ovo oružje je rezultat usavršavanja domaćeg automata FN MP90, sa nekim idejama preuzetim od konkurenata – austrijskog AUG-a, te francuskog FAMAS ”Kleron”.

F2000 - jurišna puška fabrike FN
F2000 – jurišna puška fabrike FN

Za razliku od kalsičnih jurišnih pušaka, F2000 se odlikuje kompaktnom, ”nabijenom” konfiguracijom, te zaobljenim površinama, bez ikakvih ispusta. Ovaj trend u dizajnu, u vreme nastanka puške, zabeležen je i u automobilskoj industriji.

Primer ovog dizajna predstavlja modularna nadogradnja sanduka i deklinirajući pištoljski rukohvat, ukonponovan u celinu sa uvodnikom okvira. Ovaj detalj preuzet je sa starijeg FN MP90, uz dva bitna pobojlšanja; raniji, lučni (deo kružnice) rukohvat, sada je konstruisan sa pravim delom, nagnutim pod uglom od 45°, uz dodatak ispusta za oslonac srednjeg prsta ”komandne” šake. Na prvi pogled neuobičajena, ovakva ergonomija doprinela je ugodnijem rukovanju oružjem. Osim toga, znatno su uvećani gabariti oslonca za rame (veća oslona površina a time i stabilnost), koji je dobio gumeni kompenzator (ublažavanje impulsa).

Ručica zatvarača je preklopna, sa oprugom koja je, kada nije u funkciji, ”drži” priljubljenu uz površinu sanduka, odnosno, ručica ne istupa iz gabarita puške. 

Ukrajinci sa FN-F2000

Uvodnik okvira organski je ukonponovan u opštu formu modela. On ”pokriva” 2/3 dužine okvira i time mogućnost mehnaičkih oštećenja istog smanjuje na minimum. Osigurač okvira smešten je u donjoj zoni uvodnika, što, takođe, garantuje kompaktnost, ali i ubrzava promenu okvira.

Cev ”viri” iz usadnika svega 100 mm, što olakšava dejstvo u skučenim, zatvorenim prostorima, te na pošumljenom terenu. 

F2000 se zasniva na ”bullpup” koncepciji. U suštini, okvir je plasiran iza pištoljskog rukohvata i zone mehanizma za okidanje. S tehničke strane gledišta, mišljenja o ovakvom rešenju su podeljena. Poznato je da se većina savremenih jurišnih pušaka, od M16 do AK74, zasniva na klasičnim rešenjima. Zagovornici ”bulpap” koncepcije tvrde da ona omogućava ”sabijanje” većeg broja tehničkih rešenja u konstrukciju, pri čemu masa ne odstupa od standarda za jurišne puške. Osim toga, evidentno kraće oružje pogodnije je za nošenje i upotrebu u oklopnim borbenim sredstvima, urbanim sredinama, zatvorenim borbenim prostorima, te na pošumljenom terenu, pogotovo u džunglama. 

F2000 - jurišna puška fabrike FN
F2000 – Belgijski padobranac

Po osnovnoj tehničkoj koncepciji, F2000 podseća na FAMAS ili AUG. U suštini, sa Aug je pruzeta ideja zatvarača, dok konstrukcija kundaka i mehanizma za okidanje potiču sa FN MP90. Sanduk puške sastoji se iz dva dela, izrađena livenjem pod pritiskom termootporne i mehanički rezidentne plastike. Oružje je antracit-crne, mat boje, tako da nema izdajničkog odbleska metala. Deset zavrtnjeva sa ”utopljenim”, krstastim glavama i maticama sa navojem od svega 6 koraka, ulivenih u plastiku (garancija od samoodvijanja), spajaju delove kundaka.

Belgijanci su na F2000 primenili nekoliko poptuno novih, originalnih rešenja. Najznačajniji je, svakako, princip izbacivanja čahura napred i naviše, u zonu gornjeg prednjeg dela cevi. Tako je, između ostalog, izbegnuta opasnost, inače prisutna na ranijim bulpap rešenjima, aktiviranja metka u ležištu pri nezapetom zatvaraču. U praksi su, naime, zabeleženi slučajevi da vrh narednog metka aktivira kapslu metka u ležištu, što je dovodilo do detonacije i oštećenja sanduka u neposrednoj zoni strelčevog lica. Sistem donosača i ekstrakcije čahura kod F2000 otklanja ovu mogućnost. Pokretna poluga zahvata ispaljenu čahuru i podiže je naviše. Pri pokretanju zatvarača unapred, izbacač premešta čahuru u specijalni kanal za ekspediciju, plasiran udesno i iznad ležišta metka. To, praktično, znači da, ukoliko je poluga zahvatila neispaljeni metak, njegovo pomeranje van ose onemogućuje opaljenje vrhom zrna sledećeg metka. Ovakvo rešenje izbacivanja čahura ukazuje i da su konstruktori imali nameru da dejstvo olakšaju i levorukim strelcima.

F2000 u oružanim snagama Slovenije
F2000 u oružanim snagama Slovenije

Stabilnosti pri automatskoj vatri doprinosi i kompenzator-skrivač plamena, zakošenog čela, koji je ugrađen na ustima cevi.

Prilikom zašinjanja oružja, strelac povlači ručicu koju opruga drži ”prilepljenu” uz sanduk. Njenim ispravljanjem, automatski se isključuje osigurač od slučajnog zapinjanja (kačenje o opremu ili granje).

Sistem pozajmnice barutnih gasova sličan je rešenjima primenjenim na M16 ili AUG. Gasna komora plasirana je bliže ustima cevi a ima i mogućnost regulisanja pritiska gasova. Sistem je rešen tako da je sprečeno prodiranje gasova u sklop zatvarača (kao kod M16), tako da je održavanje oružja olakšano. Nosač zatvarača i zatvarač kreću se na principu ”lastinog repa” duž čeličnih vođica ulivenih u plastično telo sanduka. Tako je omogućeno nesmetano funkcionisanje opružja čak i u slučaju mehaničkog oštećenja sanduka.

Iza obloge optičkog nišana nalazi se specijalni ”šiber”, čije povlačenje omogućava uvid u zonu ležišta metka. Zbog odsustva klasičnog otvora za izbacivanje čahura, naime, teško je ustanoviti da li se metak nalazi u cevi. Pomeranjem ”šibera” i delimičnim povlačenjem ručice zatvarača, strelac vizuelno kontroliše da li se u ležištu nalazi metak.

U specijalnoj oblozi, koja jeiontegralni deo poklopca sanduka, smešten je standardni optički nišan sa uvećanjem 1,6x. Modularno rešenje, međutim, omogućava brzu ugradnju druge optike, noćnog nišana, laserskog obeleživača cilja i drugih pomoćnih komponenti.

Oružje je predviđeno tako da može primiti kompaktni, integralni bacač granata 40 mm, ili na modularnom principu, ukloniti cev 5,56 mm i postaviti bacač. Osim toga, F2000 može harmonizovati nekoliko različitih sistema bacača granata.

Bacač funkcioniše na kluiznom (pump-action) principu, povlačenjem cevi unapred, otvara se ležište u koji se ubacuje granata. Povlačenjem unazad, zapinje se udarni mehanizam, te se sistem zabravljuje pomoću osam bradavica na zatvaraču. Mehanizam za okidanje plasiran je u neposrednoj blizini standardne, puščane obarače, što omogućava lako komandovanje, istom rukom,  oba sistema oružja. Preklopni nišani bacača, inače, predstabvljaju integralni deo puške.

Stručnjaci FN-a su do 2002. godine razvili i specijalni sistem kontrole vatre (”Fire Control System”, FCS). Radi se, naime, o elektronskom sistemu navođenja i kontrole, koji čine optički nišan sa uvećanjem 2,6x, te kompjuter za određivanje elemenata nišanjenja.

Taktičko-tehnički podaci:

 • Proizvođač ”Fabrique Nationale”, Herstal, Liege, Belgija
 • Karakteristike Automatika sa pozajmnicom barutnih gasova; optički nišan sa uvećanjem 1,6x; regulator za automatsku paljbu
 • Dužina 694 mm
 • Dužinba sa bacačem granata 727 mm
 • Dužina cevi 400 mm
 • Žlebovi obrtanje udesno, korak 180 mm
 • Dužina cevi bacača 230 mm
 • Daljina gađanja bacača 320 m
 • Masa 3600 g
 • Kalibar 5,56×45 mm NATO
 • Kalibar bacača 40 mm
 • Okvir kapacitet 30 metaka, tip M16
 • Kadenca 850 metaka/min.

(Prvo objavljeno u Deutsches Waffen Journal)

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave