NaslovnaLovKrieghoff Semprio - Munjevita akcija za lov pogonom

Krieghoff Semprio – Munjevita akcija za lov pogonom

Njemački proizvođač Krieghoff konstruisao specijalizovani multikalibarski karabin sa neobičnim sistemom repetiranja 

  •  Krieghoff poznat po “drilinzima” – trocijevnim kombinovanim prelamačama
  •  Karabin Semprio repetira se kao pumparica ali obrnutim slijedom
  •  Repetiranje se izvodi munjevito, bez promjene hvata
  •  Multikalibarsko oružje izmjenjivih cijevi i glava zatvarača
  •  Transport olakšan raklapanjem na dva osnovna elementa

Prije više od trideset godina, prelistavajući enciklopediju Aleksandra Borisoviča Žuka “Svi pištolji i revolveri sveta”, autor ovog teksta prvi put se susreo sa američkom konstrukcijom pištolja Semmerling LM4 opisanog kao “džepno oružje koje se ručno repetira nakon svakog hica”. Radilo se o izuzetno kvalitetno izrađenom pištolju džepnog formata u kalibru .45 ACP, čije je hranjenje obezbijeđeno klasičnim šaržerom ali su izbacivanje prazne čaure i uvođenje svježeg metka u cijev riješeni na vrlo neobičan način. Nakon okidanja, kompletan klizni sklop cijevi (cijev izvana vizuelno podsjeća na standardnu navlaku sa zarezima) potrebno je ručno gurnuti naprijed i energično privući nazad. Brzim pokretom ruke “naprijed-nazad” manuelno je obezbijeđen ciklus punjenja i pištolj je ponovo spreman za paljbu. Zatvarač je dakle fiksiran i nepokretan, čime se dobilo na ukupnoj kompaktnosti i maloj masi, a pokretna je samo cijev koja kliže po kanalima unutar rama.

Glavni razlog za konstruisanje ovog pištolja bila je želja da se oko moćnog pištoljskog metka .45 ACP (metak za pištolj Colt M1911 i automat “Thompson“) razvije najkompaktniji mogući džepni višemetni pištolj namijenjen skrivenom nošenju. 1979. godine, u vrijeme kada je razvijen,  na tržištu nisu postojali tako kompaktni pištolji u ovom kalibru i uopšte se smatralo da minijaturni poluautomatski pištolj sagrađen oko metka .45 ACP ne može biti istovremeno ultrakompaktan i pouzdan. 

Americki pistolj Sammerling L M4 koji se ručno repetira

Americki pistolj Sammerling L M4 koji se ručno repetira

Neobična karakteristika pištolja Semmerling LM4 koja prva pada u oči jeste obrnuti način repetiranja – nakon opaljenja cijev ručno guramo naprijed i potom povlačimo (vraćamo) unazad što je obrnuto od načina na koji uvodimo metak u cijev kod klasičnih poluautomatskih pištolja. “Obrnuto” repetiranje se izvodi neobično brzo (naravno, daleko brže od prepunjavanja dvocijevnog derindžera) i ma kako na prvi pogled izgledalo neobično, pokret rukom “naprijed-nazad” izvodi se prirodno i lako. 

Upravo na pištolj Semmerling LM4 neodoljivo podsjeća sistem repetiranja primijenjen na ultramodernom njemačkom lovačkom karabinu Krieghoff Semprio, koji ovoga puta detaljno predstavljamo. 

Krieghoff

Kada se govori o njemačkim proizvođačima lovačkih pušaka misli se u prvom redu na tradicionalno vrlo visok opšti kvalitet, neprikosnovenu pouzdanost, inovativnost,  najbolje čelike i pedantnost izrade – posvećenost svakom detalju. Vjerovatno ni jedan drugi njemački proizvođač nije bolji sinonim za to od kuće Krieghoff koja se u svijetu proslavila svojim tradicionalnim drilinzima – trocijevnim kombinovanim prelamačama, komplikovanim i skupim za izradu.  

U gradu Zulu (Suhl), smještenom u današnjoj saveznoj njemačkoj pokrajini Tiringiji, kovačka tradicija seže u 11. vijek a organizovana proizvodnja cijevi za vatreno oružje počinje u 15. vijeku i veže se za ime grofa Heneberga koji uvodi sistem žigosanja. 

Firma Sempert & Krighoff osnovana je 1886. godine u vrijeme ostragpunećih pušaka (ostraguša) i prvih sačmarica sa skrivenim orozima (hamerles).  Ludwig Krieghoff, školovani učitelj, pokazao se kao veoma umješan i talentovan u vođenju novosnovane firme. Nakon što njegov poslovni partner Sempert odlazi da potraži sreću u Americi, Ludwig je početkom 20. vijeka pod poznatim sloganom “Puška gađa ali kundak pogađa” uveo sistem mjerenja i prilagođavanja kundaka prema strijelcu, odnosno izradu kundaka po mjeri svakog kupca. Heinrich Krieghoff zamijeniće Ludwiga na čelu firme 1916. godine.  Po Njemačku nesretno vrijeme nakon Prvog svjetskog rata, u kojem su prestali sa radom mnogi  proizvođači oružja, nije se odrazilo na firmu Krieghoff. Svjetsku slavu firma doživljava sa uvođenjem drilinga sistema “Neptun” koji je predstavljen 1926. godine. Ubrzo će doći “Hitlerove tridesete” kada firma doživaljava procvat. U Drugom svjetskom ratu Krieghoff je preorjentisan na proizvodnju vojnog oružja.

Nakon Drugog svjetskog rata, ostavši u sovjetskoj okupacionoj zoni, Krieghof je doživio sudbinu brojnih njemačkih fabrika. Sovjeti su mašine i tehnologiju zaplijenili a fabriku minirali i potpuno uništili. Ipak, porodica Krieghoff preživjela je to nesretno vrijeme i sjedište kompanije preselila u grad Ulm, u Zapadnoj Njemačkoj. Pedesetih godina 20. vijeka nastaje takmičarska sačmarica sistema Krieghoff Model 32 (K32). Sa uvođenjem novog modela takmičarske sačmarice K80, početkom osamdesetih godina prošlog vijeka, poklapa se i otvaranje američke ekspoziture u Pensilvaniji. 

Krighofov jubilarni pištolj Luger Parabellum P08

Zanimljivost – Krieghoff Luger 

U periodu Prvog svjetskog rata Hajnrih Krighof proizvodio je oružje za Njemačku carsku vojsku. Između dva svjetska rata proizvodnja vojnog oružja je nastavljena, a, sa dolaskom nacista na vlast, Krieghof preuzima dio vojnih narudžbina za pištolje sistema Luger Parabellum P08. Među kolekcionarima je posebno cijenjen i tražen pištolj Luger koji je Hajnrih Krighof, inače dobar prijatelj Hermana Geringa, proizvodio za Luftvafe. Firma Krieghof je 2006. godine proizvela i plasirala na tržište limitiranu jubilarnu seriju od 200 pištolja nazvanih “Krieghoff – Parabellum”. Pištolji su upakovani u specijalnu aluminijumsku kutiju a uz svaki primjerak dolazi i sertifikat o autentičnosti. 

Nakon pada Berlinskog zida i ujedinjenja dvije Nemačke, Krieghof se vraća kući i ponovo u Zulu osniva novi pogon. Krieghoff danas proizvodi vrhunske takmičarske sačmarice za sve olimpijske discipline. Produkcija čuvenih drilinga je nastavljena a nedavno su uvedene i potpuno nove konstrukcije kao što je Model Semprio – lovački karabin sa obrnutim “pump-action” sistemom repetiranja koje je proizvođač nazvao “In-Line”sistem

Krieghof Semprio sa In-Line sistemom repetiranja

Stari njemački proizvođač odlučio se da na svom novom lovačkom karabinu primijeni In-Line sistem repetiranja iz dva osnovna razloga. Kao prvo, oružje se bez promjene hvata i položaja vrlo brzo priprema za novi hitac. 

Redoslijed repetiranja karabina Krieghoff Semprio
Redoslijed repetiranja karabina Krieghoff Semprio

Primjera radi – koliko god bio brz, zahvaljujući sistemu zupčanika, Merkel Helix sa direktnom akcijom ipak zahtijeva angažovanje desne šake za hvat ručice zatvarača prilikom repetiranja oružja. Tu se gubi dragocjeno vrijeme. Kod Krieghofovog karabina Semprio nema potrebe za promjenom hvata – da bi se izvela operacija repetiranja dovoljno je rukom, koja drži potkundak, energično gurnuti sklop naprijed i brzo ga privući nazad ka sanduku. Jasno je da se radi o potpuno ambidekstralnom sistemu što će reći da je prilagođen desnorukim i ljevorukim strijelcima, baš kao što je to slučaj kod pumparice (puške sa kliznim potkundakom), osim što se “pumpanje” obavlja obrnutim redoslijedom. 

Po čemu se Semprio razlikuje od klasične repetirke sa kliznim potkundakom (pumparice) bila to sačmarica ili kuglara? 

U prvom redu razlika se ogleda u nepostojanju kliznog potkundaka. Karabin Krieghoff Semprio sastoji se od dva osnovna elementa – sanduka (na koji su montirani zatvarač i kundak) i kliznog podsklopa (sa cijevi, okvirom i potkundakom) koji saobraća unutar sanduka. Obuhvatajući potkundak prilikom repetiranja pokrećemo kompletan klizni podsklop, cijev i potkundak. Da pojasnimo i uprostimo, boljeg razumijevanja radi – kao kada bi na klasičnom karabinu Mauzer zatvarač bio nepokretan a repetiranje se obavljalo odmicanjem i privlačenjem sanduka i cijevi. 

Zatvarač na svom tijelu ima uzdužne kanale koji korespondiraju sa površinama unutar klizećeg sklopa sanduka. Ispod zatvarača sa unutrašnje strane sanduka montirana je naročita, precizno obrađena čelična šipka čiji prečnik odgovara otvoru na prednjem, klizećem dijelu sanduka. Zatvarač sa kanalima i šipka ispod njega zajedno obrazuju dvostruku vođicu klizećeg sklopa. Sa desne donje strane pokretnog podsklopa sanduka, odmah iznad utičnika okvira, nalazi se utvrđivač pomoću kojeg se oružje rasklapa. 

Primjenom kliznog pravolinijskog repetirajućeg sistema omogućeno je lako rastavljanje karabina radi lakšeg transporta na dva osnovna elementa, bez potrebe za specijalnim alatima.  

Munjevita operacija repetiranja još više dolazi do izražaja ako se nalazimo u skučenom prostoru. Kako kažu u Krieghoffu, lov njihovim karabinom je upravo onakav kakav lov i treba da bude – potpuno fokusiranje na divljač i gađanje bez ometanja. 

Proizvođač naglašava da je primijenjeni sistem repetiranja u savršenom saglasju sa ergonomijom i psihomotorikom – privlačenje klizećeg sklopa cijevi prema tijelu neposredno prije okidanja je prirodan slijed koji dodatno učvršćuje pušku u zgibu ramena. 

Sve klizeće površine na Sempriu su pažljivo ispolirane čime je eliminisana frikcija – saobraćanje kliznog sklopa dovedeno je do perfekcije. Ukoliko bilo šta krene po zlu (prskanje čaure, eksplozija nestručno laborisanog metka itd) strijelac je bezbjedan jer je sanduk pozadi zatvoren masivnom čeličnom kapom (nemoguće je da zatvarač izleti prema licu).  

Ipak, postoje i zamjerke na opisani sistem repetiranja a one se ogledaju u nespretnom rukovanju karabinom kada se gađa sa naslona. Da bi se obavilo repetiranje, puška mora biti odignuta sa podloge na koju je naslonjena pri čemu se gubi njena osnovna prednost nad obrtno-čepnim zatvaračima – brzina.  Ukoliko pokušamo da repetiramo Semprio bez odizanja sa naslona tako što ćemo, umjesto predviđenog odmicanja i privlačenja prednjeg pokretnog sklopa, povlačiti sanduk sa zatvaračem unazad a zatim ga vraćati naprijed, uvjerićemo se da je ta operacija prilično nespretna, neudobna i spora. Ali, Semprio je specijalizovano oružje za iskusne lovce a njegov puni potencijal dolazi do izražaja u lovu na divlje svinje pogonom. 

Zatvarač sa demontirajućim glavama

Krieghoff Semprio je modularni multikalibarski karabin. Promjena kalibra izvodi se lako – dovoljno je promijeniti rotacionu glavu zatvarača, cijev i okvir, u zavisnosti od kalibra. Demontirajuće rotacione glave zatvarača posjeduju sedam bradavica i braveću površinu od 65 kvadratnih milimetara a brave direktno u cijev. Glave zatvarača (ima ih ukupno tri) na fiksno tijelo zatvarača montiraju se putem “lastinog repa”. 

Svaka od tri demontažne glave zatvarača ima jasnu oznaku grupe kalibara za koju je namijenjena (zvjezdice). Za grupe kalibara 1, 2 i 3 glava zatvarača ima dvije zvjezdice, tri zvjezdice ima grupa 4 dok je grupa 5 označena sa jednom zvjezdicom.

  • Grupa 1 (7×64, .30-06, 8x57IS, 6.5×55 SE, .270 Win.)
  • Grupa 2 (.243 Win., .308 Win.)
  • Grupa 3 (9.3×62)
  • Grupa 4 (.300 Win. Mag., 7mm Rem. Mag.)
  • Grupa 5 (.223 Rem)

Puška se puni pomoću odvojivog okvira ili umetanjem metka direktno u cijev, kroz veliki otvor za ekstrakciju čaura. Okviru možemo pristupiti tek ako otvorimo pušku (u bojevom položaju okvir je spolja nevidljiv i apsolutno osiguran od gubljenja). Sa prednje strane utičnika okvira lociran je utvrđivač a njegova poluga utopljena je u konturu potkundaka. Standardni kapacitet okvira je 4 + 1 (za magnum kalibre 3 + 1). Dužina standardnih cijevi iznosi 55cm dok su magnum cijevi nešto duže – 63cm. 

Na pomičnom (izvlačećem) sklopu sanduka fabrički su izrađeni urezi za montažu optičkog nišana (nakon što pušku rastavimo na dva osnovna elementa nema potrebe za naknadnim upucavanjem optike).

Sistem udarača, bezbjednost, kočenje

Zapinjanje, otpuštanje i kočenje udarnog mehanizma na karabinu Krieghoff Semprio objedinjeno je u specijalno konstruisanom uređaju čija se poluga nalazi sa zadnje strane sanduka, iznad vrata kundaka, nadohvat palca. Firma Krieghof među prvima u svijetu je uvela “hand-španung” sistem za ručno zapinjanje a danas je to opšteprihvaćeni standard. Rješenje primijenjeno na Sempriu je multifunkcionalno a nazvano je kombinovani uređaj za zapinjanje (Combi-cocking device). 

Sistem zapinjanja
Sistem zapinjanja

Evo o čemu se radi. Na Sempriu ne postoji klasična manuelna kočnica – sa komandom za zapinjanje i njenom narezanom papučicom u prednjem (utisnutom) položaju puška je zapeta, otkočena i sprema za pucanje. Komanda ostaje u ovoj poziciji tokom ciklusa repetiranja. Da bi udarni mehanizam preveli u nenapeti, bezbjedni pložaj, potrebno je palcem pritisnuti donji dio papučice na komandi pri čemu pod pritiskom opruge sistem dolazi u zadnji (izvučeni) položaj. Sada je udarni mehanizam otpušten, puška je nenapeta i apsolutno bezbjedna. Sa komandom izvučenom u zadnji položaj puška će biti apsolutno sigurna čak i pri padu – nemoguće je da dođe do okidanja jer udarni mehanizam jednostavno nije zapet niti je moguće da udarna igla dođe u kontakt sa kapislom.  

Ukoliko je radi punjenja, pražnjenja ili rasklapanja potrebno otvoriti pušku, komandu za zapinjanje ćemo pritiskom na papučicu zakrenuti i dovesti u desni položaj te utisnuti u sanduk. Sada je moguće bezbjedno otvoriti oružje jer udarni mehanizam nije zapet. 

Okidanje se može izvršiti samo ako je klizni mehanizam potpuno zabravljen i saosan. Nakon opaljenja, prednji klizni podsklop automatski će se pomjeriti za 5 milimetara. U ovom položaju zatvarač je i dalje potpuno zabravljen ali je omogućeno repetiranje. 

Kako bi bilo ispoštovano lovačko pravilo da puška do pred sam lov mora biti otvorena i bezbjedna za nošenje i manipulisanje, Krieghoff je predvidio da se klizni prednji sklop cijevi može fiksirati. U potpuno otvorenom položaju oružje je nepraktično za manipulisanje a omogućen je i prodor nečistoće u mehanizam i cijev – zato je predviđen međupoložaj. U tom međupoložaju jasno je vidljivo da je oružje nezabravljeno i potpuno bezbjedno ali je ipak sa svih strana zaštićeno od prljavštine i stranih tijela. Fiksiranje prednjeg klizećeg sklopa obezbijeđeno je putem utvrđivača smještenog sa lijeve strane. 

Poluautomatski karabin Krieghoff iz 1930-ih

Malo je poznato da je firma Krieghoff početkom tridesetih godina 20. vijeka konstruisala i proizvela poluautomatski lovački karabin u kalibrima 7×57 i 8×60 na principu gasne pozajmice. Ovo skladno i kompaktno oružje podsjećalo je na bokericu zbog dugačkog gasnog cilindra koji se pružao sve do usta cijevi. Bravljenje je ostvareno putem padajućeg bloka. Puška se punila kroz vratašca sa lijeve strane sanduka. Sa desne strane oružja nalazila se ručica zatvarača i otvor za izbacivanje čaura. Pažljiv posmatrač primijetiće da moderna “in line” repetirka Semprio prati ovu staru konstrukciju u pojedinim estetskim detaljima (kundak i linija sanduka). 

Obarač sa ubrzicom

Obarač na karabinu Semprio fabrički je podešen na silu okidanja od 1250 grama. Ipak, ukoliko se za to ukaže potreba predviđena je mogućnost aktiviranja ubrzice sa mehanizmom u zapetom položaju. To se radi na sljedeći način – obarač palcem guramo naprijed sve dok se ne zaustavi. Sada je dovoljno da lagano pritisnemo obarač i hitac će planuti.  Ako želimo obarač resetovati i vratiti u standardni mod prvo je potrebno pritiskom na donji dio papučice komande za zapinjanje prevesti udarni mehanizam u nenapeti (bezbjedni) položaj, pa tek onda obarač vratiti u njegovu prvobitnu poziciju. 

Proizvođač karabin Semprio oprema sa dvije osnovne vrste kundaka i to klasičnim, sa polupištoljskim rukohvatom, te kundakom sa prosječenim otvorom za palac i pištoljskim rukohvatom. Kundaci su izrađeni od turske orahovine i finiširani uljem ili premazani jarko narandžastim kamuflažnim premazom. Moguće je naravno naručiti kundak po mjeri, sa ili bez obrazine, za desnoruke ili ljevoruke, u najboljoj tradiciji firme koja je, kako je rečeno, prva uvela izradu kundaka prema mjerama strijelca. 

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave