NaslovnaOružjeStaro OružjeKomercijalne varijante Zastavinog pištolja M57

Komercijalne varijante Zastavinog pištolja M57

U članku ”Jugoslovenski tetejac – priča o zastavinom pištolju M57”, od komercijalnih varijanti su obrađeni M57, M60, M60A, M65, M70, M70A i PW Arms M-57.No, lepeza komercijalnih varijanti popularnog domaćeg ”tetejca” daleko je veća.

Pištolji M-57, Mod.60, Mod.60A, M-65, M-70, M-70A, M.70-Combat

Razvoj komercijalne varijante oružja M57 u Kragujevcu je započet 1965 godine. Prvi modeli namenjeni širokom tržištu bili su pištolji ”7,62mm Mod.75” i ”7,62mm Mod.60”, znači, još uvek bazirani na metku 7,62х25 mmTT. Glavne izmene u odnosu na službeno oružje ogledale su se u sledećem: na levoj strani navlake utiskivan je natpis ”ZAVODI CRVENA ZASTAVА” ili ”ZASTAVA/Made in Yugoslavia” a na desnoj – oznaka kalibra; na crnim plastičnim koricama, sa standarnim uzdužnim kanelurama, u krugu je petokraka zamenjena abrevijaturom fabrike – ”ZCZ’’. 

[ngg src=”galleries” ids=”13″ exclusions=”116,117,118,119,120,121″ display=”basic_imagebrowser”]

Deo ove serije komercijalnih pištolja nabavilo je i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na oružju namenjenom pripadnicima Javne bezbednosti su (samo sporadično) utiskivane stare službene oznake (”7,62 mm М57” na navlaci) i komercijalne korice zamenjivane onima sa abrevijaturom ”SFRJ”, ali su zadržani serijski brojevi komercijalne linije. 

Još tokom 1968. godine u fabrici je započet rad na projektu ”Artikal 04” – pištolju ”9mm/d/ Mod.60” – odnosno, istom oružju prilagođenom jednom od najpopularnijih pištoljskih metaka, 9x19mm. Iste godine sa proizvodnih linija je izašla mala serija od 375 pištolja 9mm M1960. 

No, prilikom razarade komercijalnog oružja, ”Zastava” je prvenstveno imala u vidu najveće tržište – tržište SAD. To je značilo da je pištolje trebalo prilagoditi strogim propisima ATF – Ureda za alkohol, duvan, oružje i eksplozive (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives). Shodno propisima Biroa, u ”Zastavi” su pištolje M60 naknadno opremili mehaničkim kočnicama i preimenovali ih u ”9mm/d/ Mod. 60A” i ”7,62 mm Mod. 60A”.

Na prvim, eksperimentalnim primercima sa sufiksom ”A” poluga kočnice je bila plasirana na levoj strani rukohvata (rama), iznad i iza obarače, dok je na oružju koje je ušlo u serijsku proizvodnu dugme kočnice premešteno unazad, iznad zadnjeg gornjeg kraja korica. Kočnica je imala dugme sa narezima, polugu i zub. Za kočenje pištolja polugu je trebalo pomeriti nagore. U takvom položaju, zub kočnice se postavljao u položaj koji je blokirao zapinjaču; pri tome, zub zapinjače je zalazio u sigurnosni zasek na udaraču. Osim toga, zub osigurača je podizao razdvajač u otvor zatvarača i tako blokirao navlaku. 

No, prema propisima ATF, kočnica pištolja je trebalo da bude plasirana na navlaci oružja. Da bi zadovoljili ovaj uslov, konstruktori ”Zastave” su 1969. godine konstruisali pištolj ”Mod.65” za municiju 9х19mm i 7,62х25mm TT, koje je naredne godine preimenovano u ”М70А”. Naime, 1970. godine svi ”Zastavini” komercijalni pištolji bazirani na sovjetskom TT-33 dobili su zajednički naziv  М-70, dok su pištolji sa dodatnom mehaničkom kočnicom i od ranije nosili sufiks ”A”. 

Pištolj М70А (М65) razlikovao se od  M60А samo po kočnici postavljenoj na zadnjoj levoj strani navlake.  Pri ukljućivanju kočnice, blokirao se mehanizam za zapinjanje i okidanje i zatvarač sa navlakom.

Pištolj PW Arms M-57 Zastava

Nakon povlačenja pištolja M57 u kalibru 7,62mm iz službene upotrebe u vojsci i policiji, veliki broj oružja je pušten u prodaju na slobodnom tržištu. Početkom dvehiljaditih godina pištolj je u slobodnoj prodaji na našem tržištu vredeo oko 100 evra.

Ministarstvo odbrane je u skladu sa svojim propisima, pištolje sa skladišta prodavala putem međunarodnih tendera. Na jednom od tendera tokom 2010. godine, Stejsi Prines (Stacy Prineas), direktor američke firme ”PW Arms Inc’’ (Redmond, WA. 98052), uz posredstvo beogradske eksportno-importne firme ”Gim-Export-Import”, otkupio je prvu seriju od 5000 službenih pištolja 7,62mm M57.

Pištolj 7,62 mm PW Arms M-57 Zastava
Pištolj 7,62 mm PW Arms M57 Zastava

No, zbog postojećih pravila ATF, na oružju je pre transporta, odnosno, uvoza u SAD, bilo neophodno postaviti mehaničku eksternu kočnicu. Na osnovu ideja Branka Bogdanovića, majstor kragujevačkog zavoda, Dobrica Krstić, konstruisao je mehaničku kočnicu koja je ugrađena na svih 5000 pištolja. Radove na adaptaciji izvela je beogradska firma ”Trofej-Commerce”. Kočnica je montirana na zadnjem levom delu rukohvata. Pri tome, gornja zadnja  unutrašnja strana leve korice je stanjena, tako da je novonastali zazor između korice i rama omogućio nesmetan rad konstrukcije. Kočnica je imala noseću ploćicu sa podužnim  čekiranim dugmetom, zub zadržača zatvarača i osovinu. Podizanjem dugmeta kočnice na gore, zub kočnice je blokirao zapinjaču i udarač (zub je zalazio u sigurnosni prorez udarača). Osim toga, razdvajač se podizao i zalazio u otvor zatvarača, blokirajući i navlaku – zatvarač.

Mehanička kočnica i natpisi na pištoljima 7,62 mm PW Arms M-57 Zastava
Mehanička kočnica i natpisi na pištoljima 7,62 mm PW Arms M57 Zastava

Na levoj strani navlake naknadno je dodat natpis  ”PW ARMS REDMOND WA / 7.62 x 25 mm / ZASTAVA YUGOSLAVIA” (iako Jugoslavija u to vreme više nije postojala). Svi ostali natpisi kao i kartuša na koricama, nisu dirani. Kako se radilo o službenom oružju, ovo se odnosi na natpis ”7,62mm M57” i kartušu sa zvezdom i abrevijaturom ”SFRJ”.

”PW. Arms” je ovom izmenjenom konstrukcijom bukvalno odmah osvojio američko tržište. Tako je nastavio da kupuje domaće oružje i sa komercijalne linije (sa abrevijaturom ”ZCZ” na koricama), adaptira ih i plasira na tržište. U reklamnoj kampanji pištolj je predstavljen kao originalno jugoslovensko/srpsko oružje iz serijske proizvodnje, tako da je potpuno potisnuo sećanja i saznanja u SAD o originalnim pištoljima 7,62 mm M75.

”Zastava” je od 1988. godine nastavila da oružje M57 usavršava i prilagođava komercijalnom tržištu. Tako su se pojavili pištolji M88, M88-A, М-70 Combat, Zastava P-10 (Z-10), Zastava M-97 i P-45. 

Tehnički podaci za pištolje M1957, M1960, M1960А, M1965, M1970 i M1970А: 

 • Kalibar, mm – 7,62 ili 9 mm;
 • Kapacitet okvira, metaka – 9;
 • Dužina pištolja, mm – 200;
 • Visina pištolja, mm – 130; 
 • Dužina cei, mm – 116;
 • Broj žlebova – 4 (na pištolju u kalibru 9 mm – 6), 
 • Korak žlebova, mm – 240; 
 • Masa bez okvira, g – 854.

 

Pištolj M70-Combat

Početkom devedesetih godina 20. veka ”Zastava” je na komercijalno tržište izbacila oružje pod nazivom ”М-70 Combat” (poznat i kao М-57 Lux) – pištolj u kalibrima 7,62х25mm i 9х19mm sa ergonomskim drvenim koricama na rukohvatu. 

Komercijalni pištolj 7,62 mm M-57 Kombat i 9 mm M-70 Kombat
Komercijalni pištolj 7,62 mm M57 Kombat i 9 mm M-70 Kombat

Pištolji M-88 i M-88A

Tokom 1987. godine kragujevačka fabrika je dobila zahtev da pristupi razradi kompaktne varijante pištolja M70 u kalibru 9х19 mm. Razrada je poverena jednom od vodećih konstruktora fabrike, Rodoljubu Matkoviću (1933-2003). Osnovni Model 1988 razlikovao se od prethodnika M1957/1960/1965/1970 uglavnom svojim kompaktnijim dimenzijama. Pištolj se ”hranio” iz jedorednog okvira kapaciteta 8 metaka. Korice rukohvata su izrađivane kako od plastike tako i od drveta (prema izboru kupca). Istovremeno, razvijen je i Model 1988А (М-88-А) sa mehaničkom kočnicom plasiranom na levoj zadnjoj srani navlake. 

[ngg src=”galleries” ids=”14″ display=”basic_imagebrowser”]

TT pištolja M1988: 

 • kalibar – 9 mm, 
 • kapacitet okvira – 8 metaka, 
 • ukupna dužina – 175 mm, 
 • visina – 130 mm, 
 • dužina cevi – 96 mm, 
 • broj žlebova – 6, 
 • korak žleba – 240 mm, 
 • masa praznog pištolja – 780 g. 

Pištolj Zastava P-10 (Z-10)

Početkom 1991 godine ”Zastava” je obratila pažnju na, u to veme, sve veću popularnost metka 10 mm AUTO. Metak 10 mm FBI, 10x25mm (zvanična C.I.P. oznaka – 10mm AUTO), projektovan je na inicijativu Džefrija Kupera (Jefry-Jeff Cuper) i usvojen 1983. godine za pištolj ”Bren-Ten” firme Dornaus & Dixon Enterprises”. Od 1984, 10mm AUTO je proizvodila firma ‘’Norma Projektilfabrikk A/S”. Konstruktorski tim na čelu sa Rodoljubom Matkovićem pristupio je prilagođavanju ’’Zastavinog’’ modela za metak 10mm AUTO i 1992. godine fabrika je na tržište plasirala pištolj Zastava P-10 (Z-10).

Pištolj 10 mm Z-10
Pištolj 10 mm Z-10

Oružje je opremano ergonomičnim drvenim koricama i produženim ”repom” (zadnjim delom rama). Rukohvat je bio pogodan i za strelce sa manjom šakom. Eksterni udarač je izraživan sa produženim repom ili sa zaobljenom glavom. Oružje se punilo jednorednim okvirom kapaciteta 8 metaka. Tržištu je ponuđena i modifikovana verzija sa kompenzatorom trzanja na prednjem delu navlake.

ТТ pištolja Z-10: 

 • kalibar – 10mm АУТО, 
 • kapacitet okvira – 8 metaka, 
 • ukupna dužina pištolja – 190 mm, 
 • visina pištolja – 146 mm, 
 • dužina cevi – 116 mm, 
 • masa praznog oružja – 980 g.

Pištolj Zastava M-97, P-45

Sa porastom popularnosti praktičnog streljaštva prilagođenog pravilima International Practical Shooting Confederation (IPSC), svaka firma koja je iole držala do sebe počela je da modifikuje svoje serijske modele prema zahtevima IPSC. Kragujevačka fabrika je još 1979. godine takođe prilagodila Z-10 uslovima  IPSC i plasirala na tržište pištolj ”Zastava P-45’’ za municiju .45 AUTO / .45 HP  (.45 АСР, 11.43×23mm ”hollow point”) i ”Zastava P-97’’ za municiju 9х19 mm, 7,62х25 mm, .40S&W (10x21mm) и 10mm AUTO (10x25mm).

Pištolj M1997 (M-97)
Pištolj M1997 (M-97)

 Pištolj je dobio ergonomski rukohvat, prilagođen ratličitim dimenzijama šake strelca. Drvene korice su se odlikovale visokim kvalitetom obrade. Produženi zasnji deo rama bio je povijen na gore, u formi ”dabrovog repa”, čime je šaka strelca bila zaštićena tokom dejstva. Bočne površine zadnjeg dela navlake dobile su krupne, iskošene nareze. Branik obarače je na prednjem delu imao udubljenje za oslonac kažiprsta leve ruke pri dejstvu obema rukama. Oroz je imao rep.

ТТ pištolja Zastava М-97 i P-45: 

 • kalibar – 9 mm, 7,62 mm, 40S&W,  10mm AUTO, .45 АСР; 
 • kapacitet okvira – 9 metaka (9 mm, 7,62mm), 8 metaka (40S&W,  10mm AUTO) ili 7 metaka (.45 АСР); 
 • dužina pištolja – 208 mm;
 • visina pištolja – 145 mm; 
 • dužina cevi – 116 mm;
 • masa praznog oružja – 965 g.

Malogabaritni pištolji nastali iz Zastave M57 2. Deo

1 KOMENTAR

 1. Nakon čitanja ovog teksta Jos vise volim domaci TT -jac. Nisam do sada znao da postoji toliko varijanti ovog , kod nas, kultnog postolja. Hvala vam sto ste objavili ovaj veoma informativan tekst, koji dokazuje to kako da je ovaj pištolj veoma plodna platforma za dalje usavršavanje. Veliko hvala!

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave