Komercijalne varijante Zastavinog pištolja M57

U članku “Jugoslovenski tetejac – priča o zastavinom pištolju M57“, od komercijalnih varijanti su obrađeni M57, M60, M60A, M65, M70, M70A i PW Arms M-57.No,