Komercijalne varijante Zastavinog pištolja M57

U članku “Jugoslovenski tetejac – priča o zastavinom pištolju M57“, od komercijalnih varijanti su obrađeni