Aspid – Novi pištolj za IPSC stiže iz Rusije

Nakon raspada SSSR i liberalizacije tržišta naoružanja izbila je velika konkurencija među mnoštvom proizvođača. U markentinškoj kampanji, svaki od njih se trudi da svoj proizvod predstavi kao jedinog pravog naslednika