NaslovnaOružjeNovo OružjeVojska Srbije prva na svetu u naoružanje uvodi modularni sistem, pušku M19

Vojska Srbije prva na svetu u naoružanje uvodi modularni sistem, pušku M19

Do kraja avgusta 2021. pažnja šire javnosti je uglavnom bila usmerena na ratna zbivanja u Afganistanu. Nakon američkog povlačenja, u centru je bila Sirija, da bi od 24. februara 2022. „primat“ preuzela Ukrajina.

Mediji su u ovim sukobima bili fascinirani uspehom do skoro nezapaženih bespilotnih letilica, raketnim sistemima i povratkom artiljerije u prvi plan.

No, malo se zna da je stručna javnost pomno proučavala i učinak streljačkog naoružanja. Naime, poslednji sukobi su obilovali čestom promenom taktičkih situacija – od borbi u urbanim sredinama do dejstava na većim rastojanjima, kako na ravnom, tako i na brdskom, ispresecanom terenu. Stečena iskustva su uticala na promenu pristupa konceptu puške i odgovarajuće municije – osnovnih borbenih sredstava vojnika.

Nešto slično se odvijalo i na domaćem medijskom prostoru – pažnja je usmerena na nabavku bespilotnih letilica, helikoptera i aviona a pomalo nezapaženo je prošla vest da je završena izrada „nulte“ serije domaće modularne puške M19 i da se očekuje početak serijske proizvodnje i uvođenje u naoružanje Vojske Srbije.

Domaća automatska modularna puška je dobila konačni izgled.

Od automatske puške M21 do modularne puške M17

Razvoj MAP započet je modelom M17. U suštini radilo se o čitavom sistemu MAP, ali konstrukcija same puške poverena je timu kragujevačke „Zastave“ na čelu sa dipl maš inž Aleksandrom Mladenovićem. Kao princip rada zadržana je automatika M70/M21, zasnovana na pozajmici gasova sa dugim hodom klipa i bravljenjem rotacijom zatvarača sa dve bradavice za 35°.

Oružje je posedovalo sistem brze zamene cevi bez rasklapanja oružja, pomoću poprečne brave, sa mogućnošću podešavanja eventualnog čeonog zazora. Dugme brave se nalazilo ispred usadnika okvira, ispod otvora za izbacivanje čaura. Komplet modularnog oružja činile su dve cevi iste dužine ali prilagođene karakteristikama municije; ona kalibra 7,62 mm imala je 4 žleba sa uvijanjem udesno i korakom od 240 mm, a kalibra 6,5 mm – sa 6 žlebova, istim smerom uvijanja i korakom od 203mm.

01 rani model m17
Rani model M17

Cevi su izrađivane od Cr-V čelika hladnim kovanjem, sa hromiranim vodištem. Puška je bila prepoznatlјiva po preklopnom teleskopskom polimerskom kundaku sa Al. kosturom (telescoping, ‘collapsible’, multi-position polymer butt-stock), nalik onom za pušku FN Herstal SCAR-H. Kundak se preklapao na levu stranu.

Puška je imala integrisani poklopac sanduka i gornju oblogu gasne komore sa dugom, Picatinny šinom i bočnim otvorima  (Keymod), koji su omogućavali prihvat ONS. Ručica za zapinjanje zatvarača bila je postavljena na zadnjem gornjem delu sanduka; konstruktori su pošli od pretpostavke da je ovim omogućeno brzo repetiranje i levom i desnom rukom. „Zastavica“ (poluga) regulatora palјbe ugrađena je sa obe strane, iznad rukohvata, što je olakšavalo manipulaciju i levorukim strelcima.

Na donjoj oblozi cevi – ovalnom orebrenom podkundaku (sličnom onom na Colt M-4), mogla se postaviti Picatinny šina sa žlebovima (Keyhole). Ovo je omogućilo postavljanje dodatnih  opto-elektronskih sistema, kao i postavlјanje prednjeg rukohvata. U prednjem rukohvatu su se nalazile nožice koje su se po potrebi mogle izvući i koristiti kao oslonac – bipod.

Preklopni-teleskopski kundak, izrađen od aluminijumskog kostura i polimera, imao je podesivu obrazinu. Okvir je bio izrađen prema STANAG normama, od polimera sa metalnim umecima.

Zadnji rukohvat je u odnosu na M21 ergonomski pobolјšan, što je, sa prednjim rukohvatom, omogućavalo čvršće, odnosno stabilnije držanje oružja, posebno prilikom rafalne palјbe. Dugme držača okvira je prošireno čime je olakšano vađenje i zamena okvira. 

Od M17 do modularnog borbenog sistema M19

Nakon što je M17 dobila pozitivne ocene, oružje ušlo u sastav projekta “1500+”. Ova odluka uslovila je da konstruktori nastave sa usavršavanjem puške na osnovu uputstava neposrednog korisnika, Vojne kontroleSektora za materijalne resurse MO i Tehničkog opitnog centra (TOC) Uprave za razvoj i opremanje (J-5) GŠ VS. Tako će finalna verzija, nakon svih izmena, poneti oznaku „Modularni borbeni sistem MBS M19“ (Modular Combat System MCS M19).

Naime, na sugestiju korisnika, ručica za zapinjanje je u cilju lakše manipulacije u svim požajima borca, premeštena na prednji deo, „utopljena“ je u polimer („nežniji“ kontakt) i može se, prema želji i sklonostima korisnika, postaviti na levu, desnu ili gornju stranu.

Obostrani regulator-selektor vatre je dobio pogodniji ergonomski oblik pri čemu je zadržan položaj za ukočeno, jedinačnu i rafalnu vatru.  Na nosaču kundaka, sa leve strane, ugrađena je fiksna pređica za kačenje remnika. 

Novi, usavršeni polimerski kundak sada se preklapa na desnu stranu, podesiv je po dužini u 5 položaja, sa obrazinom podesivom po visini. Inače stabilan, kundak u krajnje izvučenom položaju ima uslovno rečeno opružni „eliminator zazora“ koji sprečava eventualno „klimanje“.

02 finalni model m19
Finalni model M19

Na oružju je zadržan integrisani poklopac sanduka i gornja obloga gasne komore. Gornja, polimerska obloga i dalje je imala integrisanu Picatinny šinu i po 6 obostranih bočnih otvora (Keymod). No, podkundak je poprimio ravne, orebrene bočne strane sa po tri otvora (Keymod) i fiksnu Piccatiny šinu sa žlebovima (Keyhole)  sa donje strane. 

Okviri su izraženi od polimera, pri čemu onaj za mnicicju 6,5 mm prima 25, a onaj za 7,62 mm – 30 metaka. Predviđen je i opcioni okvir kapaciteta 20 metaka. Okviri su za sada od neprozirne plastike sa tim da se pomoću otvora na zadnjoj strani može pratiti utrošak municije.

Inače, ugrađene polimerske delove ojačane staklenim vlaknima proizvodila je kompanija „Krušik-plastika“ iz Osečine. 

Na oružju je zadnji nišan je mehanički, podesiv po pravcu, a prednji je podesiv po visini. (Kod automata je ugrađen refleksni „Teleptik“ nišan). U zavisnosti od taktičke situacije, na pušku se može postaviti optički nišan M20 (4×32) sa balističkom končanicom „Teleoptik Žiroskopi“ NO M20 (4×32) i NT35.

„Zastava“ je završila izradu „nulte“ serije veće od uobičajenih 100 primeraka oružja. Puška je prošla kroz krajnje zahtevna ispitivanja i testove od strane Vojne kontrole i TOC. Prilikom uzastopnog ispaljivanja tri bojeva kompleta, nisu zabeleženi zastoji niti prekomerno zagrevanje cevi.

Pouzdanost i izdržljivost su testirane ispaljivanjem 8000 metaka (po 4000 u oba kalibra). Tokom dejstva, na oružju nije zabeležen ni jedan zastoj a puška je i posle 8000 hitaca i dalje funkcionisala kao i na početku testa, sa tim da su zabeležena samo 2‰ (0,2%) zastoja.

Testovi su vršeni prema standardnoj proceduri, na temperaturama od -30oC do +50oC, u uslovima padavina pri temperaturi od -5oC, kao i na sposobnost dejstva nakon posipanja (utapanja) peskom, prašinom i blatom. Konačno, konstrukcija je uspešno prošla i jedan od najtežih testova; u slobodnom padu napunjenog oružja (sa punim okvirom), sa visine od 1,5 m na usta, kundak, levi i desni bok, nije zabeležen ni jedan lom ili naprsnuće.

Kod ispitivanja preciznosti, iz oružja M19 kalibra 6,5 mm pogoci 5 metaka ispaljenih sa distance od 100 m bili su skoncetrisani u krugu prečnika 14 cm (4,8 MOA) a kalibra 7,62 mm – u krugu od 150 mm (5 MOA), što je slično preciznosti američkog karabina 5,56 mm M4.

Konstruktor MAP, dipl. inž. Aleksandar Mladenović demonstrira pušku M19. Nikinci, avgust, 2020.

Na razvoju modularnog oružja je sve do završetka prototipske serije uglavnom radio dipl maš inž Aleksandar Mladenović, da bi se kasnijim doradama bavili stručnjaci „Zastava Oružja“ Vladimir Mihajlović, Dušan Jovanović, Danko Cvetić i Milan Čukanović.

De facto, u ovom trenutku se očekuje početak serijske proizvodnje i uvođenje MBS M19 u Vojsku Srbije.

 Nova modularna automatska puška (MAP) 6.5/7.62mm je jednostavna i pogodna za rukovanje i prenošenje na bojištu, sa pouzdanom funkcijom i mogućnošću efikasnog uništavanja pojedinačnih i grupnih,nezaštićenih  i zaštićenih cilјeva, i to: uz upotrebu mehaničkog nišana, živih cilјeva sa balističkim prslukom i šlemom, automatskom puškom na dalјinama do 400m, sa verovatnoćom pogađanja 90%, a sa optičkim nišanom –  do 600 metara. MBS M19 je kao jedna od kategorija borbenih pušaka objedinjavala dobre osobine prethodnih koncepcija, i svrstala se u kategoriju jurišne puške za tzv. ”prelazni”, odnosno, ”srednji” metak.

Ova odrednica je upućivala na municiju nešto veće mase i dužine (”vitkosti”) projektila, što je neposredno značilo povolјnijeg balističkog koeficijenta, sa svim pozitivnim posledicama u smislu pobolјašanja efikasnosti gađanja u oba režima palјbe.

Vredi napomenuti da će Vojska Srbije biti prva u svetu koja u standardno naoružanje uvodi modularni sistem, pogotovo što slične tendencije iskazuju i najmoćnije armije sveta.

Tehničke karakteristike MAP 6,5mm/7,62mm M19:

 • Kalibar (mm) 6,5 / 7,62
 • Dužina cevi u oba kalibra (mm) 415
 • Korak uvijanja cevi kalibra 6,5 mm (mm) desni, 203
 • Korak uvijanja cevi kalibra 7,62 mm (mm) desni, 240
 • Broj žlebova (6,5 mm) 6
 • Broj žlebova (7,62 mm) 5
 • Kundak: polimerski, teleskopski, preklapajući
 • Dužina puške sa maksimalno produženim kundakom (mm) <940
 • Dužina puške sa preklopljenim kundakom (mm) <670
 • Početna brzina projektila kalibra 6,5 mm (Vo, m/s) 730+/-20
 • Početna brzina projektila kalibra 7,62 mm M67 (Vo, m/s) 700+/-20
 • Brzina gađanja (metaka/min). 620+/-20
 • Masa puške sa praznim okvirom oba kalibra (g)  < 3900
 • Uvećanje optičkog nišana: 4x
 • Kapacitet okvira 6,5×39 mm: (metaka) 25
 • Kapacitet okvira 7,62×39 mm: (metaka) 30
 • Način rada automatski
 • Princip rada: pozajmica barutnih gasova
 • Način bravljenja: rotacija zatvara sa dva zuba

26 KOMENTARA

 1. Na DUM DUM kanalu bio je prikaz prerađene AP 70 pod nazivom “MORANA”. ( mislim da je u pitanju firma iz Leskovca). Bolje nam ne treba.Dokazana konstrukcija i metak a i lakše je modifikovati nešto što se već dokazalo.

 2. Ninko je potpuno u pravu. No, ovde je dat skaćeni članak, prilagođen sajtu. U dužem tekstu smo spominjali:Američka armija i Marinski korpus (USMC) su u budžetu za 2021. izdvojili sredstva neophodna za nabavku „modularnih višenamenskih adaptibilnih pušaka Baret“ (Barrett Firearms Multi-Role Adaptive Design, MRAD). Brzom izmenom cevi, ovo oružje može koristiti municiju 7,62x51mm NATO, .300 Norma Magnum (7,83x63mm) i .338 Norma Magnum (KSM1162, 8,6x63mm). Komanda za specijalne operacije (USSOCOM) je puške usvojila pod oznakom Mk22 MOD O ASR (Advanced Sniper Rifle), one namenjene armiji označene su kao Mk22PSR (Precision Sniper Rfle) a za USMC – Mk22 Mod O ASR. „Barrett MRAD“ je usvojen kao zamena za .50 Barrett M107 kao i .300WM (7.62x67mmB, 7.62x66mmBR) M2010 ESR (Enhanced Sniper Rifle), poznatu i kao KSM2010 ili M24 RSWM (Reconfigured Sniper Solar Weapon Sistem). U borbi za poziciju u familiji MRAD učestvovala je i modularna snajperska puška MSR Remington u kalibrima .338 Lapua Magnum (8.6×70mm), .338 Norma Magnum (KSM1162), .300WM i 7,62x51mm NATO.
  Ruska kompanija „Konstruktorski biro integrisanih sistema – Lobaev Arms“ Vladislava Lobajeva za vojsku proizvodi više vrsta modularnog oružja. Najnoviji primer je velikokalibarska snajperska puška DXL-5 (Duke eXtrusion Lobaev) „Opustošitelj“ („Havoc“) koja, zahvaljujući promenljivoj cevi, može koristiti municiju .50 BMG (12,7×99 mm) i domaću, 12,7×108 mm. Trupama na ukrajinskom bojištu isporučene su snajperske puške TSVL -8 M1 „Staljingrad“ (taktičke snajperske puške Lobajeva) koje koriste municiju .338 Lapua Magnum (8.6×70 mm) i .300 Winchester Magnum (7.62×67mmB, 7.62x66BR). Istovremeno, specijalne jedinice su dobile karabine DVL-10M1 “Diverzant” (diverzantska puška Lobajeva) u kalibrima .40 Lobaev Whisper (prigušivački, 10.3×45 mm), .338 Federal (6.6×51 mm) i .308 Winchester (7.62×51 mm). U svim navedenim slučajevima radi se o oružju sa obrtno-čepnim zatvračem.
  No, „SK“ grupa „Izraelske industrije naoružanja“ (IWI) je 2019. godine na platformi američke AR15 razvila automatsku „laganu, multikalibarsku, visoko efikasnu jurišnu pušku Arad“ za municiju 5.56x45mm i .300 AAC Blackout (7.62×35mm). „Arad“ je, prema navodima proizvođača, razvijen u cilju „prilagođavanja širokom spektru borbenih scenarija zahvaljujući mogućnosti promene kalibra“. Oružje nije bilo predviđeno kao zamena za standardni 5.56mm Tavor X95 ali ga je zato odmah usvojila izraelska antiteroristička jedinica „Yaman – Yeḥida Merkazit Meyuḥedet“.
  Posebna priča je kalibar. Tačno je da 6.5 Grendel još niko nije usvojio u vojne svrhe. No, napomenjeno je da je to urađeno zbog veličine čaure i ležišta metka tako da oružje može biti komercijalno za tržišta koja još uvek koriste municiju i oružje 7.62x39mm. Amerikanci se još uvek nisu opredelili između 6,8 mm SPC i 6.8×51 mm SIG Fury. Metak jeste kvalitetniji od 6.5 Grendel ali u NATO ima istu prednost – oblik i veličinu čaure slične 5.56mm. Konačno, to je tema kojom će se stručnjaci baviti godinama i svako će imati drugo mišjenje.

 3. Postoje i druge konstrukcije jurišnih pušaka sa izmenjivom cevi, koje su PUNO preciznije.
  Npr. Stajer sa 20″ dugom cevi: https://www.steyr-arms.com/en/military-law-enforcement/assault-rifles/aug-a3/
  Navodi se veća preciznost metka 6,5 Grendel na većim daljinama. A kakve koristi od toga kada je konstrukcija loša i radi toga preciznost niska!? Uz lošiju domaću optiku… Uporediti sa VHS 2D sa 500 mm dugom cevi.
  https://hs-produkt.hr/military-led/vhs-k2
  Nitko na svetu ne koristi kalibar 6.5 Grendel, kao vojni kalibar. Na koji kalibar prelaze Finci sa novim puškama?
  Dakle, sada će u odelenju imati kal.: 7.62×43, 6.5 Grendel za “snajperistu” DMR i 7.62x54R za PM.
  Mogli su uzeti 6.8 SCP, u njemu napraviti DMR i PM, a onda jednoga dana jurišnu pušku. PPU proizvodi 6.8 SPC. Za veće dajine ima Kojot, Crno koplje, bacač granata? Uvođenje novog kalibra mogli su raditi geografski po armijama, a ne su sve armije istovremeno.
  Molim objašnjenje autora, koji puno bolje poznaje problematiku. Zahvaljujem.

 4. Mislim da neki od čitalaca nisu razumeli suštinu prikaza – on je posvećen oružju (prema osnovnoj ideji sajta), znači, konstruktivnim reešenjima, a ne problemima logistike i načinu uvođenja u naoružanje. Na ovom sajtu i o toj temi smo ranije posvetili pažnju ali očito niko se nije osvrnuo na to. Kao prvo, svi znaju da su iskustva Afganistana i Iraka pokazala da je metak 5.56 mm nezadovoljavajući i SAD od početka druge decenije XXI veka rade na njegovoj zameni. Šta više, u kriznim situacijama koristili su stari „srenji“ metak 7.62 mm. Na svom putu ka novom metku i oružju testirali su 5,6 mm Grendel. No, ovde se odmah pojavila velika prepreka: dimenzije čaure 6,5mm Grendel nisu odgovarale ležištu i zatvaraču platforme 5.56mm AR-15/M-16/M-4 kao osnovnog karabina koji je trebalo prvo adaptirati a, potom, i potpuno zameniti. A, ovo je zaahtevalo nemerljive troškove. Tada se pojavio metak 6.8 SPC a, kasnije, 6.8×51 mm SIG Fury. Ova municija je imala identičnu čauru sa 5.56mmNATO, što je bio jedan od bitnih prduslova, ali i nešto bolje terminalne efekte na manjim daljinama. Tako su se SAD opredelile za kalibar 6.8 mm ali već skoro čitavu deceniju još nisu odabrali konačan model puške i metka. Upavo velike rezerve municije 7.62×39 mm, koje imaju čauru istu kao 6.5mm Grendel, dale su ideju našim konstruktorima da raziju modularno oružje. Znači, konstruisati oružje jeftino za (već postojeću) proizvodnju koje može trošiti i zalihe stare municije – rezon kojim su se vodili i Amerikanci. Drugo – ako pratite operacije u Ukrajini, očito je da obe strane (a Ukrajina dobija enormu pomoć Zapada) i dalje u 99% slučajeva koriste oružje zasnovano na proverenom sistemu AK. Dalje, niko nije rekao da bi u našoj vojssci svaki vojnik nosio dve cevi i dva bojeva kompleta različitih kalibara. Tu je general Delić bio u pravu – to bi bila logistička mora i veliko opterećenje borca. Pošlo se od ideje da se samo za odabrane borce (vodni snajperista) i specijalne jedinice koristi ista pušla na kojoj bi se samo zamenila cev 6.5 Grendel. Naime, 6.5 mm Grendel daje daleko bolje rezultate na većim daljinama dok je 7.62mm bolji za CQB. Znači, jeftino rešenje – ista puška se može koristiti dvonamenski. Konačno, pobrojane mane – ručica zatvarača nije sa jedne strane – može se postaviti u tri položaja. Nismo ove (u ranijim prikazima jesmo), previćen je i razvoj automata na istom principu a, kao što se neki pratioci rekli, cevi mogu biti različitih dužina.

 5. Мислио сам да ће прецизност бити много боља.4,8 моа је слабо за толики труд око нове конструкције.Ако је ово рађено да би се ишло у корак са светом, није требало.Боље би било да је рађена конструкција око метка 6,8 грендел са побољшаним прецизношћу и постепено вршити замену.Опет, у генералштабу седе паметни људи па ваљда знају шта раде.Да да срећа да не дођемо у ситуацију да то и проверимо.

  • Не знам да ли схваташ колико је тешко променити главну јуришну пушку а о замени калибра да и не причам! Модуларност замене цеви није нека трка него неминовност, због тога што се иде на то да се изврши комплетно пренаоружање а да се не дође у проблем недостатка муниције и зато се користи и даље верзија у 7,62, пошто те муниције имамо у баш огромним количинама

   • Тако је. А и да може по потреби да се стави краћа, дужа или пак дебља цев истог калибра. Наравно ово је секундарна карактеристика.
    И плус, циља се и на извоз, па да се лако произведе цев у калибру по потреби наручиоца.
    А и ја бих био задовољан корисник тиме што је чишћење скинуте цеви далеко лакше.

 6. Покојни генерал Божидар Делић је изнео своје мишљење о овој пушци које није било позитивно.Рекао је да су два калибра за исто оружје логистичка ноћна мора што је тачно,а ергономски пушка није решена због комбинације АР и АК платформе.Требало је пребацити ручицу за репетирање са леве стране,или прекопирати АР систем са заустављачем затварача на последњем метку и дугметом за отпуштање истог,у том случају може да остане ручица за репетирање на овом месту.

  • Pročitaj tekst, ručica je premeštena. Vidi se i na slici. Mislim da većina čitalaca ne razume priču oko dva kalibra i izmenjivosti cevi, ali nije to priča za komentare. Molio bih autora da objavi jedan tekst sa pojašnjenjem, za zainteresovane.

   • Приликом промене цеви и калибра мора доћи и до поновног упуцавања самог оружја,што у теренским односно борбеним условима није могуће. Слажем се да треба да се направи нова модерна пушка али ово са два калибра је потпуна будалаштина.

 7. Omladina hoçe bolji život ane oružje,da uživaju ane da ratuju,a da ratuju idu nemčni i to na silu,aovi što huškaju rat njiva deca su bezbedni,pa ludi razmislite,štaje rat gine vaš sin moj sin a političariti čuvaju svoju decu primer kao Mi-sin.

  • Boj ne bije svijetlo oruzje,vec boj bije srce u junaka.Drzava koja obezbedhuje narodu dobar zivot imace i dobre borce,ali,bogami,koja drzava eksploatise svoj narod nece imati nikakvu vojsku,nego dezertere.

 8. Bravo. Puška je vrh. Ljudi sve pojednostavljuju mi komplikujemo. Menja kalibre i cev. A mi smo organizovani. Mislim da bi tu bilo ovoj jedinici treba ovaj kalibar a drugoj drugi kalibar. Pa bi pomešali pa bi im stigli različiti kalibri a situacija hitna. Izginuli bi i taj neko ko je organizovao bi dobio deset posto od plate. Odbili bi mu. Ne serite ljudi. Unificiranost odnosno pojednostavljivanje je suština vojske. Uniforma. Uni jedan. A ne dva šta dva kalibra jedna puška.

 9. Mi smo kao narod skloni samo kritikama. Tudje je super, a naše je loše. I dronovi i sva tehnika je namenjena uništenju vojnika na ratištu, jer teritorija je zauzeta tek kada vojnička noga kroči na to tlo, bilo uvek, jeste i biće. A što se tiče kvaliteta puške, modularnog sistema, dva kalibra i ostalo, o tome treba diskutovati. Ali da diskutuju mogu korisnici i pravi stručnjaci, ne hejteri i dežurni kontraši. Izvinjavam se na rečniku, nisam ništa loše hteo da kažem. Malo diskusije je potrebno posle testiranja puške, ne samo na preciznost, zastoje i drugo. Potrebno je da se vidi upotrebljivost ovakve puške u borbenim dejstvima odnosno vežbama. Kada opteretite vojnika sa svim elementima koje nosi na sebi na ratištu, kako izgleda njegova pokretljivost, efikasnost, brzina reagovanja i vreme u kome on može da ima konstantnu upotrebljivost. Možda je ova puška preteška, gabaritno glomazna i da li su potrebne dve cevi i dva kalibra municije. Kako je zamišljeno da vojnik nosi dve vrste minicije ili BK. I ono u čemu zaostajemo a to je optički sistem ili nišani. Moramo biti svesni da nam je omladina koja se prijavljuje za vojnu službu sve slabije fizički pripremljena. Da ima dosta devojaka. Dajte o tome diskusija a ne vredjanje po bilo čemu.

  • Јесмо погани ,нико и ништа наше нас не може задовољити , љепше западно говно од бабиних колачића … Нажалост…

 10. M19 a ljudi sa Dronovima vode rat…Da li je to moguće…a sto je crni humor…NATO svuda oko nas…Pa pravi Nspal bombe ako ti je do rata…Kaži mi ko će jos da se igra Mirka i Slavka ilj Kauboja i Indijanaca

 11. Добро је да су ручицу за репетирање преместили на логично место. Штета што нема интегрисан заустављач затварача по испаљеном последњем метку и дугме за отпуштање истог, знатно би убрзало препуњавање. И прецизност да је боља. Иначе обећава.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave