NaslovnaOružjeNovo OružjePIŠTOLJ KORRIPHILA HSP 701

PIŠTOLJ KORRIPHILA HSP 701

Ime EDGARA BUDIŠOVSKOG bilo je godinama poznato Ijubiteljima vatrenog oružja preko njegovog pištoIja TP 70 koji je našim čitaocima manje poznat pa ćemo o njemu reći par reči. Radilo se o malom džepnom pištolju dvostrukog dejstva i otvorenog kokota koji se proizvodio u dva kalibra: 6,35mm i .22 LR. Dužina mu je bila 108 mm, visina 84 mm, a težina 350 gr. Imao je više sistema za kočenje i bezbednost pored kočnice na zatvaraču, a izrada i materijal bili su vrhunski. Međutim, vrhunska je bila i cena odskoro 700 (695) DM, 1977. g. koja je onemogućila da se ovo remek delo puškarstva i oružarstva proda u više od 2000 primeraka u toku nekoliko godina. Proizvodnja je stoga u Evropi prekinuta da bi se po licenci nastavila u SAD pod imenom Norton TP 70 i to u izvedbi od nerđajućeg čelika.

Sam konstruktor pripada čuvenoj austrijskoj školi učio je zanat (Buchsenmacherhandwerk) u čuvenom centru vrhunskog puškarstva – Ferlachu, a zatim je nekoliko godina, oko 1970. g.radio u Uhnu (Beschuscamt Uhn) gde je i nastala ova njegova konstrukcija. Zapravo, uvod je bio prototip nazvan HSP 70 – veliki pištojj sa zabravljivanjem na principu dva bočno postavljena valjka, sa magacinom kapaciteta 20 (!) metaka kalibra 9 mm Para. lako je radio dobro, bilo je to prekomplicirano i preveliko oružje; naravno i težina je bila poprilična – skoro 1,2 kg prazan. Sve je to uzrokovalo da taj pištolj ostane u fazi prototipa, a Budišovski je radio dalje. Pištolj koji je iz toga nastao nazvan je HSP 701.

Kakav pištolj?

Radeći godinama sa pištoljima Budišovski je dobro uočio u kom pravcu, bolje reći pravcima se kreće razvoj ovog oružja. Nastojao je da predvidi šta će se na tržištu tražiti. Osobine oružja koje je daleko predvideo podelio je na dva tipa. Prvi tip odgovara pištolju namenjenom za samoodbranu i amatersko sportsko gađanje:

 1. Moćan kalibar dobre zaustavne moći (.45 ACP, 9 mm Para)
 2. Obarača dvostrukog dejstva koja omogućuje bežbedno nošenje oruzja spremnog za brzu upotrebu.
 3. Automatska, unutrašnja sigurnosna kočnica.
 4. Spoljna kočnica u klasičnom smislu je nepotrebna ali zato je potrebna poluga za bezbedno spuštanje kokota.
 5. Relativno lagano, kratko oružje pogodno za skriveno nošenje ispod civilnog odela.
 6. Dakle, relativno kratka, predzna cev dužine 4 inča (oko 100 mm).
 7. Brzo menjanje okvira.
 8. U principu oružje mora odgovrati i levacima i dešnjacima.

Drugi tip pištolja namenjen je sportskim strelcima za sve popularnije discpline “borbenog” ili “praktičnog’” gađanja (IPSC, USPSA, IDPA, UKPSA):

 1. Duža, preciznija cev, dužine oko 6 inča (oko 150 mm).
 2. Lagana obarača jednostrukog dejstva (SA od oko 1,36 kg)
 3. Kalibar .48 ACP (uobičajen u disciplini IPSC).
 4. Brzo menjanje okvira sa barem 7 metaka.
 5. Oružje mora odgovarati levorukim i desnorukim strelcima.

Pošto je postavio parametre, konstruktor je oba tipa pištolja ujedinio u jednoj osnovnoj konstrukciji koja je omogućavala proizvodnju u dve verzije: samoodbrambenoj i sportskoj, i to tako da u svakoj zadovoljava sve pretpostavljene uslove. Tako je nastao plštolj Korriphila HSP 701 poznatiji uglavnom kao kraća varijanta zahvaljujući reklamama na kojima se isključivo pojavljuje dok se duža varijanta nudi kao opcija.

Osnovne varljante, osnovni podaci

Oružje se izrađuje “ručno” iz predhodno kovanjem i frezovanjem (glodanjem) pripremjlenih elemenata u maloj fabrici u Hajdelbergu. Mesečni kapactet takve proizvodnje iznosio je oko 50 komada odnosno oko 500 komarda godišnje. Ovde treba napomenuti da je prosečna proizvodnja serijski rađenog vojničkog oružja oko 10 000 komada mesečno odnosno 120 000 godišnje.

Korth .357 Sport, Sig Arms P210-5 Heavy Frame, S&W Performance Center 3566 i Pardini GT45-II
Poređenje Korriphila sa konkurencijom: Korth .357 Sport, Sig Arms P210-5 Heavy Frame, S&W Performance Center 3566 i Pardini GT45-II

Koriste se najkvalitetniji čelici, 4034 nerđajući i 1,2842,90 Nn Cr V8. Izrađen je tako precizno da su svi delovi svih pištolja međusobno zamanjivi. Nema livenih, presovanih ili delova od drugih metala. Ukupan broj delova iznosi samo 32.
Cevi dužine 4,5 ili 6 inča (101, 127 ili 152 mm) izrađene su od nerđajućeg čelika sa 6 žlebova. Korak navoja u izvedbi od 101 mm iznosi 416 mm. Fiksno montirana cev gađa veoma precizno.

Zabravljivanje

Opravom zabravljivanju cevi ovde se ne može govoriti. Zatvarač kreće unazad u odnosu na cev u istom momentu kad i zrno kreće napred. Međutim, valjak smešten ispod zatvarača pri tom kretanju mora biti ubačen između samog zatvarača i navlake. Kako je gotovo sva težina trzajućih delova u navlaci, a zatvarač relativno lagan, u slučaju da je ona jednake težine kao navlake drugih pištolja ovog kalibra, po zakonima (količina kretanja) navlaka će se kretati unazad istom brzinom kao i kod ostalih konstrukcija ali će sam zatvarač imati upola manju brzinu, odnosno preći će upola kraći putu istom vremenu. To će omogućiti da zrno ode iz cevi i pritisak opadne na siguran nivo pre nego što veći deo čaure bude izložen izvan cevi, odnosno neće dolaziti do zakidanja čaure.

To je najosnovniji princip rada svih “valjkastih” zatvarača odloženog dejstva, bez ulaženja u detalje koji mogu biti jako bitni specijaliziranim stručnjacima ali njihovo je objašnjavanje predugačko i neinteresantno široj publici. Dovoljno je reći da se ovakvi sistemi ispravno trebaju nazivati “sistemi s usporenim otvaranjem zatvarača” i da im je zajednička odlika slabiji percipirani trzaj oružja ili kako ga u nemačkoj literaturi još nazivnju “prigusen impuls”. Ono Sto je karakteristično za HSP 701 je jednostavnost izvedbe “valjkastog” zatvarača koja zapanjuje svojom ingeniornošću u odnosu na slične konstrukcije drugih proizvođača: Sajl – Benelli, Hekler i Koh… Oslm toga HSP 701 je uz američki pištolj Tomas i jednu varijantu HK P9 jedini pištolj sa fiksnom cevi kalibra .45 ACP. Ovde treba naglasiti da su fiksne cevi neuporedivo preciznije pri gađanju nego bilo koji sistem trzajućih cevi.

Korriphila HSP 701
HSP 701
Obarača

Sistem obarače je klasični pri čemu prenosna poluga vuče donji kraj kokota unapred slično mnogim drugim pištoljima dvostrukog dejstva. Ono što nije slično je veoma kratak hod od 10 mm pri dvostrukom dejstvu i uz neobično malu silu od nešto ispod 4 kg. Za okidanje jednostrukim dejstvom potrebna sila se može u fabrici podesiti u rasponu od 1,8 do 1,36 kg. Sam rep obarače je gladak, širine 9 mm.

Unutrašnja kočnica

Pištolj HSP 701 ima automatsku kočnicu udarne igle koja onemogućuje da igle ode napred ako obarača nije povučena do kraja. Kokot ima klasičan prvi zub, a okidanje nije moguće ako zatvarač i navlaka nisu u krajnjem prednjem položaju. Sve to osigurava pištolj od slučajnog paljenja ako kokot pri ručnom zapinjanju isklizne iii celo oružje slučajno ispadne iz ruke. Za bezbedno spuštanje kokota predviđena je vanjska poluga koja ujedno služi i kao ustavljač navlake u zadnjem položaju. Sigurnosnim uređajem može se smatrati i indikator metka u cevi koji je u formi okrugle igle plasiran u vrhu zatvarača iako je metak u cevi viri iznad kokota slično Waltheru P38 ili još sličnije Saueru M38. Za sportsku verziju predviđena je ugradnja klasične vanjske kočnice koja se aktivira kada je kokot zapet, kako je to uobičajno na oružjima za IPSC takmičenja.

Ostale osobine

O kalibru. 45 ACP kapacitet okvira iznosi 7 metaka dok je u kalibru 9 mm Para povećan na 9. U usporedbi sa modernim pištoljima koji u kalibru 9 imaju 13 do 17 metaka to je malo ali zato omogućava udobno držanje i strelcima sa sitnijom šakom što se ne bi moglo reći za konkurentske modele. U vreme kad je HSP 701 uveden na tržištu nudile su se i varijante u kalibrima. 7,65 mm Para, .38 Super i .38 Wad Cutter, jasno rađene na zahtev kupca ali zadnjih godina te opcije su izostavijene iz prodajnih kataloga. Nišani su široki, u kombat stilu; mušice su na varijantama različite dok je zadnji nišan mikrometarski, podesiv po visini i pravcu te zaštićen kućištem koje je za navlaku vezano lastinim repom. Bele oznake na nižanima nude se po želji kupca u varijantama tačaka linija ili ruba izreza zadnjeg nišana.

Ukupna dužina kratke varijante iznosi 182 mm, visina 136mm, dok je širina zatvarača 25 mm. Širina drške iznosi 34mm. Težina praznog oružja je blizu 990 gr.

Michael Zeleny (larvatus)
Korriphila HSP 701

Vredi napomenuti da je 60% unutrašnjih delova izrađeno od nerđajućeg čelika.

Rastavljanje i sastavljanje

Zahvaljujući jednostavnosti konstrukcije i rastavljanje oružja u svrhu održavanja i čišćenja je krajnje jednostavno. Na prednjem spoju branika obarače i rama pištolja, sa obe strane, smeštene, su nareckane trougane polužice čijim povlačenjem na dole za par milimetara počinje rastavljanje ovog pištolja. Jasno, pre toga obavezno je izvaditi okvir i proveriti da metak nije ostao u cevi. Dakle, kad su polužice povučene na dole navlaka se povuče do kraja unazad, malo podigne i svuče unapred sa rama i cevi koja je za njega fiksirana. Tada se zatvarač može izvući iz navlake i to je sve. Sastavljanje je obrnuti niz istih radnji. Interesantno je da mehanizam oružja sa desne strane drške pokriva posebna pokrovna ploča – rešenje koje je odlikovalo pištolje proizvođene najkasnije do kraja drugog svetskog rata. Od takvog rešenja se radi komplikovanosti i potrebnog preciznog i ručnog pripasivanja takvih pokrovnih ploča, dakle radi pojeftinjenja odustalo. Kako kod ovog pištolja pojeftinjenjenije bitno već je primaran kvalitet bez obzira na cenu pokrovna ploča se može smatrati za svojevrstan kuriozitet savremene proizvodnje ručnog vatrenog oružja.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave