NaslovnaOružjeNovo OružjeRusi konstruisali novi ultramoderni kalašnjikov

Rusi konstruisali novi ultramoderni kalašnjikov

Ruski koncern Kalašnjikov uveliko radi na razvoju nove automatske puške AKV-521, koja se bitno razlikuje od standardnog AK47/74 sistema po specijalno konstruisanom dvodijelnom sanduku. Nova rješenja prevazilaze sve probleme sa montiranjem optičkih nišana.

Početkom oktobra prošle godine koncern Kalašnjikov je prvi put objavio da je započet razvoj nove puške  AKV 521 kao odgovor na dugogodišnje zahtjeve tržišta. Novi AKV 521 bazira se na pušci sistema TR3 (civilnoj poluautomatskoj varijanti nove ruske vojne automatske puške AK12).

Osnovni razlog i ideja vodilja pri konstruisanju nove puške ogledaju se u potrebi za prevazilaženjem karakterističnih problema sa montiranjem optike uz pomoć pikatini šine plasirane na standardni “AK47” poklopac sanduka. 

Na do sada prezentovanim demonstratorima koncepta (u ranim fazama) jasno se vidi da su konstruktori pažljivo prišli problemu i predvidjeli sasvim novo rješenje dvodijelnog sklopa sanduka takozvane “upper/lower” koncepcije.

Naime, konstrukcija prvobitnog kalašnjikova, u vrijeme kada je razvijen, nije predviđala mogućnost da svaki vojnik bude opremljen optičkim nišanom montiranim na pušku.

Kasnije će biti uvedena bočna šina za montažu optičkih nišana, postavljena sa lijeve strane na sanduk, ali, premda solidno i u praksi dokazano, ovo rješenje se pokazalo kao nedovoljno ergonomično i nespremno da odgovori savremenim zahtjevima.

Zatim se pribjeglo postavljanju pikatini šine na poklopac sanduka. Ali, montiranje optičkih i opto-elektronskih nišanskih uređaja na poklopac sanduka nikada nije bilo dovoljno čvrsto rješenje uprkos različitim sistemima za dodatno fiksiranje poklopca (osiguranje od klimanja).

AKV-521 bazira se pušci sistema TR3 – civilnoj varijanti nove ruske automatske puške AK12

Novi kalašnjikov AKV-521 imaće dvodijelni sanduk koji se sastoji iz gornjeg i donjeg sklopa međusobno povezanih i učvršćenih šarkom i čivijom. Bitna razlika u odnosu na standardni kalašnjikov je što sada kompletan nosač zatvarača sa klipom i zatvaračem saobraća unutar gornjeg sklopa sanduka, a ne po šinama na sanduku, kako je do sada bilo uobičajeno.

https://www.youtube.com/watch?v=WPZgp6vJFKI&feature=emb_title

Gornji i donji sklop sanduka povezani su putem šarke (smještene naprijed, ispred uvodnika okvira) i čivije koja se nalazi na zadnjem dijelu donjeg sklopa sanduka, iznad rukohvata. Pored toga, sa zadnje gornje strane donjeg sklopa sanduka nalazi se naročiti ispust koji korespondira sa zadnjim krajem vođice povratne opruge, odnosno markantnim utvrđivačem/dugmetom sa prepoznatljivim logom proizvođača (utvrđivač poklopca sanduka AK47 sada preuzima ulogu utvrđivača gornjeg i donjeg sklopa sanduka na novom oružju).

Da bi razdvojili gornji i donji sklop sanduka potrebno izvaditi čiviju iznad rukohvata i angažovati dugme utvrđivača nakon čega će puška biti prelomljena poput američke AR15/M16 ili švajcarske SIG 550 (Stgw 90). Potom se ručica odvoji od nosača zatvarača koji ćemo povlačenjem unazad izvaditi iz njegovog ležišta u gornjem sklopu sanduka.

Kad spominjemo švajcarsku vojnu automatsku pušku SIG SG 550 (Stgw-90), valja reći da novo rusko rješenje podsjeća na nju. Švajcarci su u gorni sklop sanduka puške SIG SG 550 postavili nosač i rotacioni zatvarač baziran na AK47. Nije tajna da se švajcarska konstrukcija oslanja na AK47 sistem (rotacioni zatvarač itd) ali dok je kod SIG SG 550 klip razdvojen od nosača zatvarača, na novom ruskom AKV-521 sklop nosača zatvarača i dalje je prepoznatljiv po integralnom klipu. Koncept takođe podsjeća i na američko rješenje M10X kompanije M+M Industries.

https://www.youtube.com/watch?v=BAHAgXi7ENo&feature=emb_title

Ručica zatvarača nove ruske puške AKV-521 je demontažnog tipa (u nosaču zatvarača sa desne strane je izbušen otvor za njeno montiranje). Prorez za kretanje ručice zatvarača zatvoren je poklopcem pod oprugom koji se automatski otvara i zatvara čuvajući unutrašnjost mehanizma od prodora nečistoće. Na posljednjim demonstratorima koncepta ručica zatvarača nalazi se sa lijeve strane a prorez za njeno kretanje zaštićen je poklopcem u izraelskom “Galil Ace” stilu.

AKV-521 posjeduje ambidekstralni regulator paljbe, odnosno kočnicu. Sa desne strane donjeg sklopa sanduka nalazi se poluga regulatora nadohvat kažiprsta, a sa lijeve strane poluga je plasirana nadohvat palca desne ruke. 

U gornji sklop sanduka, unutar kojeg je smješten nosač zatvarača, montirana je i cijev. Novo rješenje takođe predviđa laku zamjenu cijevi za različite kalibre (naravno i zamjenu kompletnog gornjeg sklopa sanduka na koji su montirane cijevi različitih tipova, dužina i kalibara).

https://www.youtube.com/watch?v=IuHjCJjPcGk

Konstrukcija komore gasne pozajmice i gasnog cilindra preuzeta je sa AK12. Sistem mehaničkih nišana takođe je preuzet sa AK12 (prednji nišan montiran je na gasnu komoru a zadnji nišan diopterskog tipa smješten je na gornji sklop sanduka). 

Valja još jednom reći kako se radi o funkcionalnim demonstratorima koncepta odnosno prototipovima u ranim fazama, pa je za pretpostaviti da će do finalnog proizvoda konstrukcija radne oznake AKV 521  pretrpjeti više izmjena.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave