MISTERIOZNI BROWNING 9mm M1910 GAVRILA PRINCIPA

Tokom izrade Memoranduma koji je austro-ugarski poslanik u Beogradu, Gizl fon Gizlingen, 23 juna 1914. predao vršiocu dužnosti ministra-predesnika, dr. Lazaru Pačuu, Austrijancima je naveći problem predstavlјalo obezbeđenje inkriminišućeg materijala.

Jugoslovenski “VOJNO-DRŽAVNI“ pištolj 9 MM Browning M1910/22

Istorija konstrukcije (M1899 i M1900) U januaru 1896. poznati američki konstruktor Džon Mozes Brauning (John Moses Browning, 1855-1926), ponudio je predstavnicima kompanije “Kolt“ (Colt’s Patent Firearms Manufacturing Company) varijantu pištolja