Francuska misija D – za čast i slavu Beograda 1914-1915

U nemogućnosti da adekvatno zaštiti Beograd od dejstva neprijateljske teške artiljerije i monitora, srpska vlada je 18 septembra 1914 g. zamolila Francusku da joj uputi pomoć u vidu jedne obalne