NaslovnaAnalitikaBaltička trijada

Baltička trijada

U jezgru nekada moćnog Poljsko-litvanskog saveza nalaze se sada tri državice: Letonija, Litvanija i Estonija. U glavnom gradu Letonije, Rigi, živi trećina od oko 1.900.000 stanovnika te zemlje. Litvanija je za hiljadu kvadratnih kilometara veća, a u Viljnusu živi četvrtina njenih stanovnika. Estonija je najmanja, a ima i najmanje stanovnika, dok u Talinu (kao i u Rigi) živi trećina stanovništva.

Ipak, istorijski i ideološki računi s Rusijom, a posebno zaštita moćnog NATO, ohrabruju ove državice da se prilično osiono ponašaju prema svom susedu koji je 110 puta veći od njih tri zajedno. Pri tom je najveći ulog njihov geostrateški položaj, u šta smo se mogli uveriti tokom gradnje i ukupne sudbine Severnog toka, ali i mogućnosti nadgledanja ruskog saobaćaja.

balticka trijada

U svim ovim državicama koje su za vreme Drugog svetskog rata bile neskriveno fašističke i danas je otvoreno pitanje ideologije ultradesničarskih pokreta, mada su se sve vlade formalno odrekle te ideologije. Odrekle su se i služenja vojnog roka (sa obrazloženjem da ne treba stvarati ”topovsko meso” već male, elitne jedinice za borbu protiv terorizma, osim u slučaju Litvanije o čemu će biti reči), pa im ostaje da se uzadaju u Velikog brata i njegovu ”rodbinu”. No, bez obzira na to, sve one imaju oružane snage, minijaturne, prilično razgranate, a pri tom usitnjene.   

Letonija (Latvia)

amblem oruzanih snaga letonije
amblem oruzanih snaga letonije

Nju i Litvaniju vrlo lako je pomešati. Letonija (Latvijas Republika) na engleskom se zove Latvia, na ruskom takođe (Ла́твия). Francuzi je zovu Lettonie, Nemci Lettland. Kod nas je, izgleda, naziv Letonija došao iz romanskog govornog područja jer ovu zemlju, pored Francuza, i Rumuni zovu Letonia. Njene oružane sile sastoje se iz Regularnih snaga, Тeritorijalne odbrane (nacionalna garda) i Rezerve Oružanih snaga. U slučaju ratne opasnosti u sastav OS ulaze Uprava za obalsku bezbednost i Državna pogranična služba. Opšte rukovodstvo predstavlja ministar odbrane, a glavnokomandujući је predsednik kome je potčinjen zajednički štab. Komandi su direktno potčinjeni: Komanda specijalnih snaga, Bataljon štaba Oružanih snaga, Vojna policija, Uprava logistike i materijalno-tehničkog obezbeđenja i Uprava za školovanje i obuku.

1. Kopnena vojska

Sastoji se iz Mehanizovane brigade (Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde), koja u sebi sadrži: četu štaba i veze, dva mehanizovana i jedan laki pešadijski bataljon, kao i bataljone za borbenu i pozadinsku podršku, a tu je i  artiljerijski divizion.

Naoružanje:

 • Oklopna tehnika: ”CVR-T” (Velika Britanija), borbeni izviđački automobil, 205 komada; ”Patria 6×6” (Finska), oklopni transporter 200 komada i samohodna  haubica ”M109A5Ö” 155 mm(SAD, Austrija),  65 komada.
 • Oklopni automobili: ”HMMWV” (SAD), 60 komada, ”Mercedes-Benc G klase”, 50 komada.
 • Vozila visoke prohodnosti: ”Mercedes-Benc G” (Nemačka), ”Bandvagn 206” gusenično vozilo (Švedska), oko 180 komada, točkaš ”Polaris RZR” (SAD), 62 komada  i točkaš ”Can-Am Outlander” (Finska), 582 komada.
 • Od sredstava PVO Letonija raspolaže švedskim ”RBS 70” i američkim ”FIM-92 Stinger”; nepoznat je broj lansera.
 • Za protivoklopnu borbu KoV Letonije ima ”Spike LR” (Izrael), ”Carl Gustav” i ”AT-4” (Švedska), za koje nema podataka o brojnosti.
 • KoV raspolaže i sa izvesnim brojem minobacača 120 mm ”M/41D” (Švedska), ”GrW 86” (Austrija) i 81 mm ”L16”  (Velika Britanija).
 • Pešadija ima različit izbor dugih i kratkih cevi: ”HK G36KV” (Nemačka), ”M-16” (SAD), ”M-14” (SAD), ”FN Minimi” (Belgija), ”MG-2” (Nemačka), ”M2” (SAD), kao i pištolje ”Beretu 92” (Italija) i ”Glok 17” (Austrija).

2. Ratno vazduhoplovstvo

Ono broji ukupno 310 pripadnika (!). Štab mu je u Rigi. Ima eskadrilu za nadzor VaP, vazduhoplovnu eskadrilu i divizion PVO. Punktovi baziranja nalaze se u gradovima Lielvarde, Daugavpils i Rezekne. Od aparata poseduju transportni ”An-2” (SSSR), četiri komada, i helikoptere: ”Sikorski UH-60” (SAD), naručeno četiri komada, ”Mi-17” (Rusija) četiri komada i dva ”Mi-2” (SSSR/Poljska).

Od PVO sredstava RV raspolaže sa 18 lansera ”RBS 70 Rayrider” (Švedska).

3. Ratna mornarica

Ovaj vid OS sastavljen je od Flotile ratne mornarice, Službe obalske odbrane, Eskadre minopolagača, Eskadre patrolnih brodova, Službe morskog osmatranja i upozoravanja i Službe remonta. Luke se nalaze u Rigi (glavni štab i glavna baza), Liepaji i Ventsilsu.

U floti RM ima sledeća plovila: četiri minolovca (ranije u RM Holandije), tri stražarska broda (ranije u sastavu Norveške) i pet patrolnih brodova. Pored njih ima i po jedan minolovac (ranije u Norveškoj RM), hidrogeografski brod (ranije u sastavu Holandije) i pomoćni brod opšte namene. Obalska odbrana ima šest patrolnih brodova (ranije u RM Švedske).

4. Rezervni sastav OS 

Sačinjavaju ga građani (oko 5.000) koji su prošli vojnu službu. U slučaju opšte mobilizacije, moguće je formirati 14 lakih pešadijskih bataljona, jedan bataljon PVO, jedan artiljerijski bataljon i nekoliko pomoćnih jedinica.

5. Druge paravojne formacije

Od 2012. godine snage ”Državne granične straže” broje oko 2.500 ljudi, sa tri helikoptera (jedna ”Agusta Bell 206” i dve ”Aguste 109”), tri veća patrolna čamca, 12 manjih patrolnih čamaca, četiri motorna čamca, dva kamiona, četiri autobusa, 11 kombija, 22 vandrumska vozila, 60 minibusa, 131 automobil, 30 terenskih vozila, 17 motocikala i sedam traktora.

Litvanija (Litva)

nasivak za rukav os litvanije
nasivak za rukav os litvanije

Litvanija (Lietuva, rus. Litva, engl. Lithuania) najveća je od ove tri države. Oružane snage sastoje se iz KoV, RM, RV i Snaga za specijalne operacije. Litvanija se najpre odrekla obaveznog služenja vojnog roka i rok za demobilizaciju poslednjeg priziva bio je 2009. godine. Međutim, 2015. godine, zbog krize na istoku Ukrajine, uvodeći elektronsku lutriju regrutacije godišta od 19 do 23 godine sa devet meseci službe. Postojali su planovi da se ova mera ukine 2020. godine, međutim važenje Zakona je produženo do 2035; svake godine tri do četiri hiljade regruta stiže za obavezu. OS mogu računati s 890.000 muškaraca u uzrastu od 16 do 49 godina i 875.780 žena istog uzrasta. Godišnji priliv žive sile iznosi za oba uzrasta približno 20.000 (za muškarce, odnosno 19.000 (za žene).

1. Kopnena vojska ( Sausumos pajėgos)

Sastoji se iz profesionalne armije i teritorijalne armije koja se u Litvaniji zove ”Dobrovoljačke snage odbrane teritorije” ( Krášto apsaugós savanórių pájėgos – KASP).  U sastav KoV ulaze četiri brigade, samostalni inžinjerijski, kao i školski centar. Dve brigade su mešovitog sastava i čine ih regruti i profesionalni vojnici. To su:

 • Mehanizovana brigada ”Gvozdeni vuk”. Ona se sastoji iz štaba, husarskog bataljona, dva mehanizovana bataljona, ulanskog bataljona (tradicionalni naziv za lovačko-poterni bataljon), artiljerijskog, kao i pozadinskog bataljona i dve čete: veze i izviđača.
 • Litvanska bataljonska borbena grupa NATO ( isturena borbena grupa radi podrške članicama NATO – rus. Расширенное передовое присутствие, engl. Enhanced Forward Presence, EFP).

Nju sačinjavaju:

logotip kov litvanije
logotip kov litvanije
 • Jedna oklopnomehanizovana četa ”Heer” (Bundesver) sa dva oklopnopešadijska voda, jednim tenkovskim i jednim minerskim vodom; ima svoj štab i jedinicu za snabdevanje. Ima 543 vojnika, a u naoružanju ima tenkove ”Leopard 2” i druga borbena oklopna vozila.
 • Jedna tenkovsko-grenadirska četa i pozadinsko obezbeđenje Kraljevske armije Holandije. Sastav 270 ljudi, naoružana je samohodnim haubicama ”PzH-2000” i drugim oklopnim sredstvima.
 • Tenkovsko-grenadirska četa Norveške sa štabom, osnovnim borbenim tenkovima ”Leopard 2” i oklopnim borbenim vozilima  i pratećom jedinicom za logističku podršku.
 • Čehoslovačka u toj združenoj jedinici ima PVO sa poslugom od 135 vojnika.
 • Armija Luksemburga učestvuje sa transportnom grupom od četiri vojnika (!)
 • Belgija je u ovaj sastav poslala pres-sekretara.
 • Motomehanizovana brigada ”Žemaitija”. U svom sastavu ima štab brigade, kao i sledeće bataljone: motorizovani, dragonski, pešadijski, artiljerijski i pozadinski, uz dve čete veze i izvidnice.
  • Laka pešadijska brigada ”Aukštaitija”. Ova brigada je u sistemu rezervnih snaga i svake godine ima redovne vežbe na nivou aktivnog sastava. U njenom sastavu se nalaze: štab, školski bataljon, školski puk, centar borbene obuke, Vojna akademija, rezervni artiljerijski bataljon, pozadinski bataljon, izviđačka četa i četa veze.
  • Dobrovoljačke snage odbrane teritorije

Ove snage sastoje se iz štaba i šest odreda koji pokrivaju celu teritoriju. Svaki odred ima svoj štab, četu iz redovnog roka s izviđačkom grupom, vezom i transportom, kao i osam do deset odreda.

rbs 70 litvanije
RBS 70 LITVANIJE

Pored klasičnih borbenih odreda, u sastav Dobrovoljačkih snaga ulaze i četa za saradnju vojnih i građanskih lica, medicinska četa, četa za specijalne operacije i pontonirska četa. Njima su priključeni samostalni inžinjerijski bataljon i Školski centar KoV.

Od naoružanja i opreme poseduju vozila ”Tojota Lend Kruzer”, ”Mercedes-GD” i ”Mercedes-Benc Uminog”. Pored toga imaju lake trenažne avione ”Jak” modela ”52”, ”55” i ”18T”, bez podataka o broju.

Od streljačkog oružja dobrovoljci poseduju ”Hekler & Koh G36KA4” (Nemačka), ”Ak 4” (Švedska), ”FN SCAR-H” (Belgija, snajperska puška), ”MG-3 Rajnmetal” (Nemačka, puškomitraljez), ”FN MAG” (Belgija, puškomitraljez) i ”M-14” (SAD, automatska puška). Za protivoklopnu borbu koriste bestrzajni top 90 mm ”Pvpj 1110” (Švedska), ručni raketni bacač ”M72 LAW” 66 mm(SAD), ručni raketni bacač ”AT-4” 84 mm (Švedska) i ručni raketni bacač 84mm ”Karl Gustav” (Švedska).

2. RV i PVO

rv litvanije
rv litvanije

Štab se nalazi u Kaunasu. Snage RVO i PVO sastoje se iz Štaba s pripadajućim jedinicama, Aviobaze u Šaulaji, transportne eskadrile, helikopterske eskadrile, bataljona PVO (u Mumaičaju), remontnog depoa tehnike i naoružanja i uprave za kontrolu i nadzor VaP (u Karmelavi). ”Flota” je skromna. Za obuku i trening služi jedan aparat, ”Cesna 172 RG” (SAD). Transportni sastav čine tri aviona ”C-27 Spartan” (Italija)  i ”L-410 turbolet” (Češka).  Ima tri helikoptera ”AS.365 Dauphin” (Francuska) i tri ”Mi-8” (SSSR-Rusija).

3. Ratna mornarica

Glavna ratna baza nalazi se u Klaipedi, a struktura je sledeća:

ratna mornarica litvanije
ratna mornarica litvanije
 • Flota ratnih brodova (po jedan divizion minolovaca, stražarskih i pomoćnih brodova).
 • Služba nadzora mora i priobalja.
 • Služba materijalno-tehničkog obezbeđenja.
 • Komanda podvodnih dejstava.
 • Školski centar.
 • Centar za koordinaciju spasavanja na moru.

U floti se nalaze sledeći brodovi: jedan brod za kontrolu i opskrbu, dva minolovca, četiri patrolna broda i četiri pomoćna broda za pretraživanje i lučke potrebe.

4. Snage za specijalne operacije

Imaju zadatke kao sve slične jedinice. U sastavu se nalaze: štab s pripadajućim službama, Služba posebne namene, lovačko-poterni bataljon, Služba borbenih ronilaca i grupa za specijalne operacije.

5. Paravojne formacije:

 • ”Savez strelaca Litvanije” (neka vrsta partizanskih jedinica i pomoćnih jedinica organa bezbednosti, brojnost oko 15.000 ljudi).
 • Pogranična služba (u svom sastavu ima oko 5.000 pripadnika).
 • Služba očuvanja javnog reda i mira (MUP, brojnost oko 1.500 pripadnika).
 • Služba zaštite najviših rukovodilaca.

Estonija (Eesti)

Najmanja od ove tri države, takođe ima KoV, RV i RM. Pored toga, u OS ubraja se i ”Dobrovoljački savez odbrane Estonije” i ”Obalska odbrana”.

1. Kopnena vojska

amblem kov estonije
amblem kov estonije

Sastoji se iz štaba i dve pešadijske brigade. U prvoj brigadi nalaze se bataljoni: jedan izviđački, dva pešadijska, jedan artiljerijski, jedan PVO, i po jedan inžinjerijski i pozadinski. Pored ovih bataljona Brigada ima i tri čete – štapsku, izviđačku i protivtenkovsku.

U drugoj brigadi sastav je sledeći: štab sa sledećim bataljonima: tri pešadijska, jedan artiljerijski, jedan inžinjerijski i jedan pozadinski. Pored toga u rezervi ima izviđačku, protivtenkovsku i štapsku četu.

Naoružanje i oprema:

amblem os estonije
amblem os estonije
 • Oklopna tehnika: borbeno vozilo pešadije ”CV9035NL” (Švedska, Holandija), 44 zakupljena od Švedske, a 35 naručena kod Holanđana; ”BTR-80” (SSSR), 15 komada. ”Patria Pasi XA – 180 EST” (Finska), 56 komada. Model ”XA-188” istog proizvođača ima 80 komada.  ”International MaxxPro”, oklopni automobil (SAD), šest komada i ”Mamba Alvis-4” (Južnoafrička Republika), sedam komada.
 • Artiljerija: ”K9 Thunder” haubica 155 mm (Južna Koreja), 18 komada ”; ”FH70”, haubica 155 mm vučena (Velika Britanija, Nemačka, Italija), 24 komada. ”D-30” haubica 122 mm (SSSR), vučena, 42 komada; ”H 61-37”, haubica 105 mm (Švedska), 38 komada. ”2B 11” 120 mm prenosni minobacač (SSSR), 14 komada. ”M / 41D”, 120 mm prenosni minobacač (Švedska), 165 komada. ”M252” 81mm minobacač (SAD), 80 komada, ”NM 95”, 81mm  minobacač i ”B455” 81mm minobacač.
 • Protivoklopna sredstva: prenosni kompleksi ”MAPATS” i ”SPIKE-LR” (Izrael), kao i ”Milan 2” (Francuska/Nemačka). Nepoznat je broj lansera. ”FGM-148 Javelin” (SAD), 80 lansera. Pored njih Estonci imaju i ”Karl Gustav” i ”M136 AT4” (Švedska), ”B-300” (Izrael), i bestrzajna oruđa ”M40A1” (SAD) i ”Pv-1110” (Švedska).    
 • Sredstva PVO: raketni sistem ’’Mistral’’ (Francuska), 27 lansera i cevni, vučeni PVO ’’ZSU-23/2’’ (nepoznat broj).
 • Streljačko oružje: ”IMI Mini Uzi”, ”IMI Galil AR” , ”IMI Galil SAR”, ”IMI Galil ARM”, ”IMI Galil Tzalfim” i ”IMI Negev” (Izrael); ”M16A1” (SAD), ”Ak-4” i ”Ksp 58” (Švedska), ”MG-3” (Nemačka”), ”Brauning M2 0.50” (SAD), ”M-14” (SAD, sa estonskom dorađenom verzijom), ”Sako TRG-42” (Finska), ”PGM Hecate II” (Francuska), ”Benelli M3T” (Italija), kao i pištolji ”Hekler & Koh USP” i ”Kolt 1911” (SAD).

Pored ovako raznolikog arsenala, Estonija ima i mali izbor raznih vrsta vozila (motocikli, terenci i putnička vozila povećane prohodnosti). 

2. Ratno vazduhoplovstvo

Estonsko ratno vazduhoplovstvo je jedan od najskromnijih predstavnika ovog vida na svetu. Ima štab u Talinu, aviobazu i divizion vazdušnog nadgledanja u Emariju. Ukupno 120 pripadnika. Od letilica poseduje trenažni avion ”L29C” (Češka) – dva komada, ”PZL M28” (poljska modifikacija aviona AN-28) – dva komada i dva helikoptera ”R 44-Raven II” (SAD). 

3. Ratna mornarica

Mornarica Estonije ima štab sa pripadajućim službama, bazu u Talinu, divizion minopolagača, ronilački i snabdevački brod ”Tasuja”, tri  minolovca i grupu ronilaca-minera. Važan deo opreme ove mornarice su dva podvodna aparata  ”Remus” (SAD) sa hidrolokatorima, kao i dva patrolna čamca koji pripadaju Obalskoj odbrani.

4. Savez odbrane Estonije

amblem savezne odbrane estonije
amblem savezne odbrane estonije

Reč je o dobrovoljnoj formaciji koja ima oko 13.000 pripadnika, a zajedno sa sličnim organizacijama ima ih 21.000. Pored pomaganja policiji u održavanju javnog reda i mira, oni imaju i ulogu civilne zaštite, reagovanja kod požara i drugih prirodnih nepogoda. Organizovani su u 17 družina koje su raspoređene u četiri okruga. Imaju aktivne članove, pomažuće članove i veterane.

5. Obalska odbrana

Jedan od rodova estonskih OS, potčinjena je Ministarstvu unutrašnjih poslova. Radi nadgledanja obale dobili su na poklon ili kupili četiri helikoptera univerzalne namene (tri ”Agusta Westland AW 129”, Italija i jedan ”Enstrom480”, SAD); pored njih imaju dva transportno-patrolna aviona ”Let L-410UVP” (Čehoslovačka) i ”Cesna 172R” (SAD). 

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave