NaslovnaOružjeNovo OružjeNova domaća teška antimaterijalna puška ŠARAC 99

Nova domaća teška antimaterijalna puška ŠARAC 99

AMR 20×110 mm ŠARAC 99

Na međunarodnom sajmu naoružanja i odbrambene opreme ”Partner 2021” stručnoj i široj javnosti predstavljeno preko 170 novih proizvoda domaće odbramene industrije. U ovom obilju, pažnju su prvenstveno privlačila nova vazduhoplovna sredstva poput UAV, okopna vozila i teško naoružanje. Tako je pomalo nezapaženo prošao  prototip domaće teške antimaterijalne puške Šarac 99 u kalibru 20 mm koju je izložio ”Jugoimport SPDR” J.P.

Ljubomir Šarac

Inače, do početka XXI veka u svetu se u aktivnoj upotrebi  nalazilo samo nekoliko antimaterijalnih pušaka u kalibru 20 mm. Jedna od prvih je bila velikokalibarska puška Denel / Mechem/ NTW-20, koja je razrađena u firmi Aerotek a proizvodnja je poverena odeljenju Mechem južnoafričke firme Denel. Oružje je 1995 godine u Aerotek-u konstruisao Anthony Neophyto.  Kansije je prava naHTB-20 preuzeo Mechem, postavljajući Anthony Neophytou za svog direktora. Puška se zasnivala na obrtno-čepnom zatvaraču a hranila se iz kutijastog okvira kapaciteta 3 metka koji se postavljao bočno, sa leve strane. Puška je zamišljena kao modularna – u kompletu su se nalazile dve cevi – jedna za municiju 20×83,5 mm i 20×110 mm, a druga — za metak 14,5×114 mm. Ubrzo  se pojavila ”protivsnajperska” puška Truvelo CMS SR — Counter Measure Sniper Sporting Rifle20, razvijena oko municije 20×82 mm i 20×110 mm, u Truvelo Armoury, podružnici južnoafričke firme Truvelo Manufacturers (Pty) Ltd. Oružje se punilo iz kutijastog magacina kapaciteta 5 metaka u cik-cak rasporedu. Konačno, među poznatije oružje ovog kalibra spadala je i finska Helenius RK20 APH. Helenius je izrađivana kao jednometka sa teškom cevi i vertikalnim, padajućim blok-zatvračem  a koristila je sovjetsku/rusku municiju20x99 mm ШВАК.  Hrvatska kompanija RH Alan je još još 1994 godine Ministarstvu odbrane ponudila AMR konstruktora Ratka Jankovića. Tako su nastale ne mnogo uspešne puške RT-20 i RT-20M1 sa obrtno-čepnim zatvaračem. Ovde je važno navesti da je Janković svoju konstrukciju zasnovao na cevi jugoslovenskog PAT 20 mm M1955 Konačno, tokom 2006. se pojavila američka repetirka AMR Anzio Mag-Fed 20mm Vulcan (20×102mm), dizajn i proizvod Anzio Iron Works,Saint Petersburg, Florida.

Uvidom u novo domaće oružje, očito je da je ono razvijeno oko cevi PAT 20 mm M55 (u svim varijantama), koji su se kod nas proizvodili na osnovu licence nabavljene od firme ”Hispano Suiza (Suisse) SA” za oruđa “Oerlikon”. U suštini, oružje ima najviše sličnosti sa starim, dobrim pešadijskim 20/1 PAT M1975. Uz eksponat, imali smo priliku da se upoznamo i sa inovatorom Ljubomirom Šarcem. Sam naziv puške ŠARAC 99, istaknut na panou ”Jugoimporta SPDR”, ukazivao je da se radi o idejnom tvorcu ovog zanimljivog oružja. Opet prema javnim sredstvima inforisanja, ”Jugoimport” je preuzeo razvoj puške a pretpostavlja se da će je, nakon evoluacije, proizvoditi ”Zastava Oružje”. Gospodin Šarac je inače uspešan inovator iz Bratunca, sa više međunarodnih priznanja.

ŠARAC 99

Na osnovu vidljivih detalja i iz razgovora sa Ljubomirom Šarcem, jasno je da se radi o poluautomatskom oružju koje radi na bazi pozajmnice barutnih gasova. Rešenje, bar posmatrano eksterno, podseća na neke ideje primenjene na PAT 20 mm; tu mislimo na sličnost sa tzv. ”automatom” topa (sklop cevi, gasne komore sa klipom, sanduka i zatvarača). Zbog snažnih opruga i mase zatvarača, zapinjanje je rešeno na originalan način. Naime, kod topa za ovu operaciju služi masivna ručica koja na polužnom sistemu, preko lanca i cilindra, zapinje zatvarač. Šarac je primenio sistem zupčaste letve, odnosno, sistem sličan na ručnoj dizalici. Puška se puni odvojivim kutijastim magacinom sa gornje strane, slično domaćem predratnom PmM37 Zborojovka. Optika je smeštena sa leve strane; prema idejnom tvorcu, ovo je uslovilo ne samo punjenje sa gornje strane, nego i ideja da silueta strelca bude što niža. Osim toga, nosač optike nije fiksno vezan za sanduk tako da trzanje oružja ne utiče na zauzeti položaj nišana. Na oružju pažnju odmah privlači masivni prednji deo koji ima višestruku funkciju, uključujući i skrivanje plamena. Sila trzanja puške je navodno oborena na oko 73,55daN bez primene hidraulike, samo na bazi opruga i rada barutnih gasova. Podatke o rezultatima probnih testova nismo uspeli da dobijemo. U svakom slučaju, radi se o zanimljivom rešenju i nadamo se da će ”Jugoimport”  ”ŠARCA 99” uspešno plasirati ne samo u našu vojsku nego i na svetsko tržište, na kome nema sličnih rešenja.

Taktičko-tehnički podaci prikazani uz pušku “Šarac 99” su:
 • Kalibar: 20 mm
 • Municija: 20×110 mm HISPANO
 • Dužina cevi: 1150 mm
 • Korak žlebova: 381mm, uvijanje sleva udesno
 • Maksimalni pritisak barutnih gasova: 3500 bar  
 • Početna brzina (Vo): 840 m/s
 • Probojnost okopne čelične ploče debljine 20 mm: na 200 m, pod uglom od 90°
 • Borbena brzina vatre sa nišanjenjem: 3 -5 metaka/min
 • Efikasni domet: 1600 m 
 • Elevacija (na tripodu): -3° do +10°
 • Derivacija (na tripodu): 360°
 • Kapacitet odvojivog okvira: 5 ili 7 metaka
 • Ukupna dužina sa kompenzatorom i skrivačem plamena: 1900 mm
 • Masa puške bez okvira i optike:  <50 kg
 • Masa okvira sa 7 metaka: <3,5 kg
 • Borbeni komplet: 21 metak (3 okvira sa po 7 metaka)
 • Masa puške sa optikom i punim okvirom od 7 metaka: <65 kg
 • Optički nišani: Kahles K624i 6-24×56 ili Schmidt & Bender Police Marksman II  5-25×56
 • Sila trzanja: 73,55daN

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave