NaslovnaOružjeNovo OružjeMalokalibarski automat Gorenje MGV-176

Malokalibarski automat Gorenje MGV-176

Početkom septembra 1989  gigant Gorenje iz Velenja, tada još uvek jugoslovenske republike Slovenije, na tržište je izbacio specijalni automat 5,6 mm MGV-176 (Model Gorenje Velenje, kapacitet 176 metaka). Početkom oktobra iste godine u Kadetskoj školi za milicionare u Tacenu kod Ljubljane, domaćoj stručnoj javnosti je prvi put bilo prikazano novo oružje.

MGV-176
MGV-176

Osnovna karakteristika automata MGV-176 bio je magacin u vidu horizontalnog doboša, koji je primao čak 176 metaka (municija 5,6 mm s ivičnim paljenjem, odnosno poznati i rasprostranjeni metak .22 Long Rifle, 5,6x16R). Proizvođač je, inače, preporučivao upotrebu iste municije sa pojačanim punjenjem, poput Hi Velocity, Hi Power i Hi Speed.

Automatsko oružje s takvim magacinom bilo je poznato od ranije. Možda najpoznatije oružje s punjenjem iz doboša koji se okreće na gornjoj strani oružja predstavlja američki (puško)mitraljez Lewis automatic machine gun, koji se svojevremeno upotrebljavao i na jugoslovenskoj teritoriji. Jedan od prvih automata s horizontalnim dobošem bio je sovjetski Degtjarev M1929 (пистолет-пулемёт Дегтярёва обр. 1929 года) kalibra 7,63 mm (koristio je pištoljski metak, karakterističan za pištolj Mauser C-1896). Ovaj automat nije usvojen u naoružanju sovjetske armije, ali je uvršten puškomitraljez Degtjarev M1928 u kallbru 7,62x54R, sa istim principom magacina, koji je takođe korisćen i kod nas (od 1944. godine pa nadalje).

Degtyarev M1929
Degtyarev M1929

Pošto je horizontalni doboš povoljan za korišćenje „R” municije (meci s rubom), Amerikanci Richard “Dick” Casull i Kerm Eskelson došli su na ideju da taj princip upotrebe i za poluautomatsko oružje kalibra 5,6 mm – .22 Long Rifle. Njihov karabin Casull Model 280 iz 1960. godine imao je doboš sa čak 290 metaka (zato i oznaka M290). No, oružje nije pobudilo veće interesovanje sve do terorističkog napada tokom Olimpijskih igara u Minhenu, Austrijska firma Voere je procenila da poboljšani Casull M280 ima budućnost kao oružje snaga reda i predložila je da preuzme usavršavanje i serijsku proizvodnju. Vodeći austrijski inženjer  Brandstätter je na oružju izveo niz promena; tako je nastao malokalibarski automat American 180 s kapacitetom od 177 metaka.

Američki patent br.4.616.555 za novi automat, na ime Kazula i Brandstetera, izdat je 14 oktobra 1986 godine. Ovog američko-austrijskog, pre svega policijskog oružja, proizvedeno je nešto više od 6000 komada. Pored automata s teoretskom brzinom paljbe od 1200 do 1600 metaka u minuti (u zavisnosti od tipa korišćene municije), izrađivana je i poluautomatska verzija Americana 180, a posebno je interesantan dodatak u vidu specijalnog laserskog nišana. American 180 viđen je i kod nas, na nekim izložbama policijskog naoružanja i opreme. U Americi su automat po uzoru na Voere, odnosno, modifikovanu kopiju oružja American 180, pod nazivom lllarco, proizvodili Illinois Arms Company, Inc. i American Arms International (tadašnja cena oko 600 USD). 

Slično lllarcu, i slovenački automat MGV-176 je u neku ruku predstavljao modifikovanu derivaciju oružja American 180 odnosno Voere. Ali odmah treba napomenuti da su postojala i značajna odstupanja u smislu poboljšanja i modernizacije oružja. Tako na primer MGV-176 je imao serijski preklopni kundak i kratku cev a u njegovoj proizvodnji su u velikoj meri korišćeni plastični materijali. Čak je i doboš bio od providne plastike, tako da je strelac mogao brzo oceniti kolika mu je zaliha metaka u magacinu. Zahvaljujući upotrebi plastike i jednostavnosti konstrukcije, održavanje automata je bilo vrlo jednostavno. Automat MGV—176 je imao u svom priboru i prigušivač pucnja M1988 – konstrukcija našeg inženjera Slobodana Orašanina –  kao i laserski nišan koji na meti projektuje crvenu tačku.

Budući da je automat MGV-176 bio namenjen policijskoj i vojnoj upotrebi, postavljalo se pitanje da li ovoj nameri odgovara relativno slab metak 5,6 odnosno .22 Long Rifle. Poznate su dobre karakteristike ovog metka kao što su velika preciznost, niska cena, mala masa, slab trzaj itd, ali sa druge strane, i njegova ograničena moć, koja se stvarno, bar na prvi pogled, čini slaba za policijsku a narocito za vojnu upotrebu. No, treba imatl u vidu da kod kadence od 1200 metaka u minuti rafal u trajanju od samo jedne sekunde pošalje u metu čak dvadeset olovnih zrna. Zbog malog trzaja ta su zrna koncentrisana što predstavlja veliku moć odnosno udarnu silu, ne samo u direktnom dejstvu na žive ciljeve nego i kod probijanja šlemova i druge zaštitne opreme.

U vreme kada je započeta medijska kampanja radi plasmana MGV-176 na domaće i međunarodno tržište, izbili su sukobi i raspad Jugoslavije. MGV-176 se kad-kad mogao primetiti u foto reportažama sa bojišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. No, očito da ovo nije bilo oružje predviđeno za vojnu karijeru.

Gorenje, koje je osnovano daleke 1950 godine, nakon raspada SFRJ, izgubilo je domaće tržište i usmerilo se na nove proizvode, profitabilne na ino-tržištima. Ovaj gigant je 1997 postao deoničarsko društvo koje je MGV-176 potisnulo u zaborav. Plasman automata, koji, po svemu sudeći, deli neslavnu sudbinu Casull Model 280  i American 180, pokušao je da preuzme  slovenački Orbis, ali bez većeg uspeha.

AUTOMAT 5,6 mm MGV-176 

Namena:

Automat 5,6 mm MGV-176 namenjen je za borbu na malim udaljenostlma, do 150 metara, naročito na ispresecanom zemljištu i u naseljenim mestima. Konstrukcione i druge osobine čine ga podesnim za opremanje određenih specijalnosti u vojnopolicijskim, izvidačkim i diverzantsklm jedinicama i dela starešina.

Komplet sredstava čine:
 • Automat
 • 2 doboša
 • prigušivač pucnja m88 za automat 5,6 mm MGV — 176 
Namena:
 • Prigušivač M88 lako se, bez alata postavlja na cev automata.
 • Prakticno ne utiče na tačnost gadanja.
 • Brzo se rasklapa i jednostavan je za održavanje. Čisti se sa sredstvima kao i automat.
Konstruktivne karakteristike:
 • dužina 162 mm
 • najveći spoljni prečnik 33 mm
 • masa prigušivača 190 g
 • smanjuje jačinu pucanja za oko -20 dB (Al)
Taktičko tehnički podaci automata
 • kalibar 5,6 mm (.22 lr)
 • dužina cevi 260 mm
 • dužina s  preklopljenim  kundakom 400 mm
 • dužina s  ispravljenim  kundakom 745 mm
 • masa s praznim dobošem 2,88 kg
 • masa s punim dobošem 3,45 kg
 • kapacitet doboša 176 metaka
 • vrsta paljbe jedinačna, rafalna
 • teorijska brzina gađanja 1200-1600 metaka u minuti
 • princip dejstva zatvarača slobodno trzanje
 • početna brzina dejstva 360 met/s
 • kinetička energija zrna 160 J
 • brisani domet za cilj visine 30 cm 150 m
 • ubitačni domet 300 m
 • prečnik 50% slike pogodaka rafalnom paljbom na 150 m 300 mm

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave