Kako je Beograd proslavio Lili Marlen

Nemački osamnaestogodišnji učitelj Hans Lajp (Hans Leip, 1893-1983) je 1915. godine regrutovan i, nakon obuke u Gardijskom fisiliskom puku (Garde-Füsilier-Regiment), tokom stražarske smene ispred berlinske Mejkefer kasarne (Maikäferkaserne), u noći