Od „Monarha” ostala samo pločica

Od admiralskog bojnog broda, ponosa austrougarske flote i nesuđene oklopnjače jugoslovenske mornarice, sačuvana jedino srebrna ploča sa posvetom supruga oficira Tokom 1890. godine austrougarski admiralitet