NaslovnaAnalitikaOružane snage Velike Britanije

Oružane snage Velike Britanije

Čime (još uvek) demonstrira moć gordi Albion?

Kratka agencijska vest ”Rojtersa” glasi: ”Vlada premijera Velike Britanije Rišija Sunaka potrošiće dodatnih pet milijardi funti (oko šest milijardi dolara) kako bi bile popunjene zalihe municije i finansirana sledeća faza pomorskog pakta sa SAD i Australijom (AUKUS).

Sunak je ocenio da je povećanje ulaganja u vojsku jedan od načina da se Britanija osigura da “više nikada ne bude ranjiva na akcije neprijateljskih snaga”, ali pojedinci iz redova Konzervativne stranke kažu da je potrebno duplo više uložiti u vojsku kako bi se podržala Ukrajina, a da se pritom Britanija ne ostavi ranjivom”, navodi Rojters.

challenger 2
challenger 2

U veoma važnom periodu istorije, u doba geografskih istraživanja i otkrića novih teritorija (čiji je glavni cilj bila kolonizacija i isisavanje svih resursa), u doba predindustrijske i industrijske revolucije, Velika Britanija je bila najvažniji svetski faktor, dičeći se sloganom da je to ”imperija u kojoj Sunce nikada ne zalazi”.

Tako je bilo sve do sredine prošlog veka kada su neumitni svetski događaji sveli Veliku Britaniju na njenu pravu meru, ostvaljajući joj tu i tamo po arhipelazima ostrvske enklave i simbolične nadležnosti u nekim državama (Kanada, Australija). Zato su oni, odakle god da su se povukli, ostavili podele i trajne razloge trzavica i sukoba. 

Oružane snage Ujedinjenog kraljevstva zvanično se zovu British Armed Forces. Poznate su i pod nazivom Oružane snage njegovog veličanstva (His Majesty’s Armed Forces), a uobičajeni, medijski naziv im je Oružane sile Krune (The Armed Forces of the Crown). Sastoje se od Kraljevske mornarice, Britanske armije, Kraljevskog vazduhoplovstva, Kraljevskih marinaca i Medicinske službe. One su odgovorne za odbranu matice, prekomorskih teritorija i krunskih poseda.

Takođe učestvuju u mirovnim i humanitarnim akcijama širom sveta. Velika Britanija je stalni član Saveta bezbednosti UN, sa četvrtim vojnim budžetom na svetu. Ona je nuklearna sila, jedna od pet zvanično priznatih, a svoje garnizone ima na Islandu, u Bahreinu, Belizeu, na Bermudima, Britanskoj teritoriji u Indijskom okeanu, Brunejima, Kanadi, Kipru, Foklandskim ostrvima, Nemačkoj Giblartaru, Keniji, Montseratu, Nepalu, Kataru, Singapuru i u SAD.

raf f 35b
RAF f-35B

S kraja devedesetih godina Velika Britanija učestvuje u bezbednosnoj politici EU, tako što angažuje svoje trupe u brojnosti do 12.500 ljudi. Opšta brojnost OS je nešto manje od 190.000 pripadnika, ne računajući Gurke, tradicionalnu nacionalnu jedinicu nepalskih rezervista koja ima oko 6.000 ljudi. Ukupan mobilizacioni potencijal nije poznat.

Organizacija

Glavnokomandujući je kralj Čarls Treći. 

Oružanim snagama Velike Britanije upravlja Odbrambeni savet Ministarstva odbrane. Dugogodišnja ustavna konvencija je, međutim, de facto dala vojnu vlast i kraljevske prerogative primijeru i državnom sekretaru za odbranu, pri čemu premijer (uz pomoć kabineta) donosi ključne odluke.

amblem os velike britanije

Suveren zadržava pravo i moć da spreči neustavnu upotrebu OS, uključujući i upotrebu nuklearnih snaga. Ministarstvo odbrane je deo vladinog aparata koje je zaduženo za formulisanje, planiranje i realizaciju politike odbrane. Trenutno ima zaposleno 56.860 pripadnika raznih kategorija, građanskih i vojnih. Odeljenjem upravlja ministar odbrane. Njegovi pomoćnici su ministar za nabavke i ministar za pitanja veterana. 

Odgovornost za upravljanje snagama raspoređena je na više odbora: to su Savet za odbranu (Defence of council), Komitet načelnika štabova (Chiefs of Staff Commitee), Upravni odbor za odbranu (Defence Management Board) i tri samostalna odbora sa odgovarajućim službama.

Savet za odbranu, sastavljen od visokih predstavnika službi i Ministarstva odbrane, daje formalno-pravnu osnovu za vođenje odbrane. Trima konstitutivnim delovima s jednom službom (Admiralski odbor – Admirality board, Odbor vojske – Army Board i vazduhoplovni Odbor – Air Force Board) predsedava (komanduje) državni sekretar za odbranu.

Načelnik štaba odbrane (The Chief of Defence Staff) je najviši oficir u oružanim snagama i to zvanje može obavljati admiral, glavni maršal ili general. Pre nego što je ova praksa ukinuta devedesetih godina, oni koji su postavljani na funkciju Načelnika štaba odbrane (CDS) bi unapredili u najviši čin svoje službe kako bi formacijski zadovoljio to mesto. Načelnik, zajedno sa stalnim podsekretarom, jeste glavni vojni savetnik državnog serektara.

Sastav oružanih snaga

1. Kraljevska mornarica (Royal Navy)

Vekovima udarna pesnica i dokaz moći ove ostrvske zemlje, sto ga se u strukturi oružanih snaga i nalazi na prvom mestu. U sastav ovog vida ulaze:

1. 1. Kraljevska ratna flota sa Rezervnim sastavom RM 

Ona se sastoji od: površinske flote, podmorničke flote, pomoćne flote i mornaričke avijacije.

Glavne baze nalaze se u Portsmutu, Plimutu i Klajdu. U svom sastavu od brodovlja ima:

royal navy
 • Četiri atomske podmornice klase ”Vangard”.
 • Tri atomske podmorince klase ”Trafalgar”.
 • Sedam atomskih podmornica klase ”Astut” (tri su u fazi završetka i ispitivanja).
 • Dva nosača aviona klase ”Kraljica Elizabeta”.
 • Šest minopolagača klase ”45”.
 • Trinaest fregata tipa ”23”.
 • Šesnaest minolovaca raznih klasa.
 • Četiri stražarska broda klase ”River”.
 • Šesnaest patrolnih brodova klase ”P 2000”.
 • Više hidrografičkih i pomoćnih brodova.

1.2. Mornarička avijacija

mornaricka avijacija

Poseduje 18 ekskadrila koje su raspoređene u tri aviobaze. Pored drugih aerodroma, mornarička pešadija ima i specijalizovani aerodrom za obuku u Kaldrozu. Treba napomenuti da je najudaljenije mesto od mora u Velikoj Britaniji oko 120 kilometara, stoga ne čudi što ovaj rod nema posebne aerodrome u priobalju.

Od letilica Mornarička avijacija poseduje:

 • 36 školsko-trenažnih aviona ”Grob” (Nemačka) i ”King Air” (Velika Britanija).
 • 150 helikoptera (”AgustaWestland), samostalno ili u koproduciji s Italijom.

1.3. Kraljevska mornarička pešadija (Royal Marines) sa rezervnim sastavom

Kraljevski marinci su amfibijsko-desantne trupe za sve terene, uključujući i planinske. Imaju jednu manevarsku brigadu i više različitih jedinica. 

Organizacija: 

marinci
marinci
 • Treća brigada sa četiri bataljona posebne namene.
 • Garnizon morske pešadije u Stonhausu (Royal Marines Stonehouse).
 • Grupa za podršku komande (UK Landing Force Command Support Group) .
 • 539. jurišni odred ((539 Assault Squadron Royal Marines).
 • Puk materijalno-tehničkog obezbeđenja (Commando Logistics Regiment).
 • Pored ovih jedinica Marinci imaju i dodate sastave:
 • 29. puk kraljevske artiljerije (29 Commando Regiment Royal Artillery).
 • 59. samostalni bataljon inžinjerije (59 Independent Commando Squadron Royal Engineers).
 • Školski centar (Commando Training Centre).
 • Odred instruktora za planinsko ratovanje (Mountain Leader Training Cadre).
 • Školski centar morske pešadije u Limpstonu (Devon).
 • Ostale jedinice morske pešadije:
 • Prva jurišna grupa (1 Assault Group Royal Marines).
 • Orkestar (Royal Marines Band Service).
 • Muzička škola (Royal Marines School of Music).

Rezervni sastav Mornaričke pešadije (Royal Marines Reserves) izuzetno dobro je organizovan. Nalazi se u više operativnih reona: 

 • Rezervna morska pešadija Londona (Čatam, Portsmut, Henley).
 • Rezervna morska pešadija Škotske (Grinok, Dandi, Edinburg, Invernes).
 • Morska pešadija Bristola (Pol, Plimut, Kardif).
 • Rezervna morska pešadija Mersisajda (Birmingem, Mančester).
 • Rezerva morske pešadije Tajn.

U sastav Kraljevske mornarice ulazi i Obalska straža (His Majesty’s Coastguard) koja ima nešto više od 350 spasilačkih timova koji se bave nadgledanjem, prevencijom i spasavanjem ugroženih u priobalju.  

najnoviji britanski nosač aviona slomio osovinu propelera
HMS Prince of Wales

Marinci su veoma dobro naoružani i opremljeni kako najmodernijim pešadijskim naoružanjem različitog porekla, tako i pomoćnim sredstvima (hoverkrafti, patrolni brodovi, limeni i gumeni čamci, laki ”točkaši” svih vrsta, inžinjerijske mašine i drugo). Brojke koje treba istaći i koje predstavljaju pravu sliku moći ovog tradicionalno najvažnijeg vida OS Velike Britanije: 72 broda prve borbene linije raznih klasa i namena; nepoznat broj pomoćnog brodovlja uključujući i klase katera (velikih čamaca s posadom).  

1. 4. Mobilizacijsko-administrativne službe

Odlično organizovana, ova služba nema više od dvesta zaposlenih, a brine se o svim mobilizacijskim i administrativnim pitanjima Ratne mornarice i njenih odeljaka.

2. Kopnena vojska (British Army)

Sastoji se iz tri dela:

 • Regularna vojska (aktivni sastav, armijska rezerva i regularna rezerva).
 • Milicija.
 • Dobrovoljci.

2.1. Rodovi vojske i službi:

amblem kov
 • 2.1.1. Pešadija (Infantry) Sastoji se od ukupno 50 bataljona: 36 regularnih bataljona i 14 teritorijalnih, svrstanih u 17 pukova sa jednim ili dva regularna bataljona, i, u najvećem broju slučajeva, pridodatim bataljonama teritorijalne odbrane.
 • 2.1.2. Britanska konjica. Ona ima jedan tradicionalni konjički puk (dvorski). Pored njega, u njenom sastavu se nalaze:
  • Oklopnomehanizovani korpus.
  • Korpus artiljerije.
  • Inžinjerijski korpus.
  • Korpus veze.
  • Elektroničari i služba održavanja.
  • Izviđački korpus.
  • Logistički korpus.
  • Korpus armijske avijacije.
  • Odeljenje sveštenika.
  • Odeljenje ađutanata.
  • Vojna policija.
  • Pravna služba.
  • Administrativna i kadrovska služba.
  • Sistem školovanja i obrazovanja.
  • Medicinska služba.
  • Orkestar i muzička služba.
  • Odred za fizičku pripremu i kondicioniranje.
  • Školsko odeljenje za izučavanje streljačkog oružja. 

2.2. Organizacija

Komandant je načelnik štaba. Njega imenuje Štab odbrane (Defence staff).

KoV je formacijski razvrstana na sledeće delove:

 • Združeni korpus za brzo reagovanje (Allied Rapid Reaction Corps) za saradnju s NATO, prvi stepen borbene gotovosti, u Viltširu. U svom sastavu ovaj elitni korpus ima prvu i 104. brigadu, a u slučaju rata pridodaje mu se kombinovani sastav italijanske, kanadske, danske, treće britanske i četvrte američke divizije.
 • Terensko-poljska armija (field army) sa četiri divizije raznorodnog sastava.
 • Teritorijalna komanda (Home Command) sa više regiona i okruga.
 • Helikopterska komanda sa školskim centrom i  vazdušnom brigadom, uz pripadajuće štapske jedinice.
 • Načelnik štaba vojne policije i kraljevske policije.

Van sastava kopnenih snaga nalaze se samostalne jedinice:

 • Strateška komanda (UK Strategic Command) u Nortvudu, Istočna Engleska.
 • Direktor snaga posebne namene koji pod sobom ima sledeće jedinice:
  • 22. puk SAS.
  • Specijalni izviđačko-obaveštajni puk.
  • Grupa za podršku (Special Forces Support Group – SFSG).
  • Korpus armijske avijacije.
  • Puk veze.
  • Dva puka SAS rezervi.
  • Odeljenje kontraobaveštajne službe (Defence Intelligence)
  • Inžinjerijski puk.
 • Direktor prekograničnih snaga komanduje sledećim jedinicama i ustanovama:
  • Kraljevski giblartarski puk.
  • Detaširani garnizoni na prekomorskim teritorijama i enklavama.
 • Vojno-pomorska komanda:
  • Treća brigada komandosa sa artiljerijskim i inžinjerijskim pukom.
 • Komanda kopnenog vazduhoplovstva sa 22. grupom, 11. pukom veze i osmim školskim bataljonom inžinjeraca, elektroničara i mehaničara. 

2.3. Naoružanje i oprema

U naoružanju pešadije nalazi se najsavremenije borbeno oružje svih vrsta, kao i pomoćna oprema (počevši od zaštitne, preko izviđačke, optoelektronske, itd).

Od mehaničkih sredstava KoV raspolaže oklopno-mehanizovanim vozilima razne namene (tenkovi, oklopni transporteri), artiljerijskom i PVO sistemima, kao i brojnim logističkim parkom. Broj vozila je nepoznat stoga što se stalnom rotacijom, ali i slanjem na područje SVO ne može sa sigurnošću utvrdti brojnost i stanje. 

bbc hms queen elizabeth
bbc hms queen elizabeth

Od važnijih brojki treba istaći: 227 tenkova ”Čelendžer 2” gde bi trebalo oko 130 primeraka da se do 2030. godine dogradi na nivo ”Čelenčer 3”; ima i oko 4.400 oklopnih borbenih vozila razne namene. Preko 12.000 lakih transportnih terenskih vozila (automobila, džipova), čine ovu armiju veoma pokretnom. 

U slučaju rata KoV može računati sa oko 116.000 boraca prve borbene linije.

3. Kraljevsko ratno vazduhoplostvo (Royal Air Force)

Kao i drugi vidovi, odlično organizovano i opremljeno. Nasledilo je tradicije vida koji je izneo odlučujuću bitku za Veliku Britaniju u Drugom sv. ratu, a kasnije je postao evropska udarna pesnica u sastavu NATO. 

3.1 Struktura 

raf
 • Vazdušna komanda (Air Command). Nalazi se u vazduhoplovnoj bazi RAF Haj Vajkomb (High Wycombe) u  Bakingemširu (Buckinghamshire) – jugoistočna Engleska. U sastavu komande nalazi se i Centar za bezbednost RAF (RAF Safety Centre, at RAF High Wycombe). U njoj se nalaze:
  • Akrobatska grupa RAF.
  • Muzejska grupa aktivnih aviona Bitke za Britaniju (Battle of Britain Memorial Flight)
 • Prva grupa ( No. 1 Group) – Sastavljena je od 3, 11, 12. i 29. skvadrona naoružanih ”Tajfunima”. Nalazi se u Haj Vajkombu. 
  • Royal Air Force Leeming (školsko-trenažna baza).
  • No. 100 Squadron RAF (naoružan trenažno-borbenim avionima ”BAE Systems Hawk”)
  • No. 607 Squadron RAF (počasna eksadrila aviona iz Drugog sv. rata).
  • Zajednički trening centar kopnene, mornaričke i vazduhoplovne avijacije (Joint Forward Air Controller Training and Standards Unit) u Jorkširu.
  • Borbena grupa u Losimoutu (RAF Lossiemouth). Sastoji se prvog, drugog, šestog, devetog (naoružani ”Tajfunima”) i 602. skvadrona (muzejski, u Glazgovu). 
  • RAF Marham (baza u Norfolku) sa 217. i 617. skvadronom na avionima ”F-35B Lightning II”. Elitna eskradrila. 
  • RAF Waddington (ISTAR – izviđanje i protivelektronska dejstva). Ima sedam skvarona različitih aviona uključujući i UAV. Od prošle godine tu je dislocirana akro grupa ”Arrows”.
  • RAF Scampton (izvorno matična baza akro – grupe. U postupku zatvaranja i prodaje). 
  • No. 1 Air Control Centre RAF. Pokretni kontrolni centar u Skamptonu. Neletačka jedinica.
  • Red Arrows (akrobatska grupa) u Vadingtonu.
  • ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance Force) sa 15 detaširanih skvadrona za nadzor kopna, mora i vazduha.
  • Centar za svemirski prostor i kosmički rat (Air and Space Warfare Centre) u Vadingtonu. Pored komandnog i administrativnog sastava ima pet skvadrona: 17 (naoružan ”Lajtninzima”),   41. (naoružan ”Tajfunima”) 
  • 206. transportni skvadron(Airbus 400M Lokid C.130J i  Herkules C4/C5), skvadron helikoptera (”Airbus H125” i ”AgustaWestland A 109E” i ”Bel 412 HAR2” u Boskobu.
  • Škola za pilote u Donjem Boskombu.
  • Odeljenja za operativno delovanje i planiranje: 56. skvadron, 216 skvadron UAV i centar za istraživanje i razvoj u Brajz Nortonu.
 • Druga grupa (No.2 Group) U ovoj grupi nalaze se eksadrile, baze i ustanove koje podržavaju mornaričku avijaciju. Pored komandi, centara za obuku, medicinskih ustanova, itd, u njoj se nalaze:
  • Šest skvadrona različite namene.
  • Dvanaest vazduhoplovnih baza.
  • Padobranski centar sa pripadajućim ustanovama i jedinicama.
  • Transportna komanda sa četiri skvadrona (24, 47, 70, 99) sa avionima ”C-130 Herkules”, ”A-400M Atlas” i ”C-17 Globemaster”.
  • Dva skvadrona za opštu podršku (7644 i 4624).
  • Prateće formacije RAF su takođe veoma brojne i praktično nema oblasti koje nisu pokrivene. U njima se nalaze formalno nazvani vingovi – sastavi koji se bave sledećim poslovima: logističko-kurirski, taktičko-informativni, ekspediciono-logistički, medicinski, spasilačko-planinski, izviđačko-obaveštajni, vojno-policijski i stražarni, kao i sistem za nadzor i kontrolu iz vazduha (sa devet isturenih punktova).
 • Jedanaesta grupa. To je najnovija, najmlađa formirana grupa koja se nalazi u Haj Vajkombu. Ona ima više domena. U njoj se nalazi Štab vazdušne komponente zajedničkih snaga, Nacionalni centar za vazdušne i svemirke operacije i Centar za razvoj taktike elektronskog ratovanja.
 • 22. grupa. Veoma brojna i raznolika brupa koja se u osnovi bavi školovanjem, treningom i unapređenjem nastave. U devet različitih školsko-vežbovnih baza na svim nivoima naučnog stepenovanja školuje potrebne kadrove. U preko osamdeset skvadrona, vingova i grupa raspoređenih od srednjoškolskog do univerzitetskog nivoa školuje sve vrste kadrova.
 • 83. Ekspediciona avio grupa. Štab ove grupe nalazi se u Kataru. Ima četiri vinga: 901. ving (Al Udeid, Katar), sa zajedničkim komunikacijskim, operativnim i logističkim centrom; 902. ving (Musannah), 903. ving (Akrotiri) i 906. ving (Al Minhad). Ova grupa zadužena je za dejstva na Bliskom i Srednjem istoku. Pored ”Tajfuna FGr4” raspolaže i s većim brojem drugih letilica (helikopteri, transportni avioni, UAV). 
eurofighter typhoon raf
eurofighter typhoon raf

Od preko 520 letilica treba po brojnosti i značaju izdvojiti: 23 ”F-35B Lightning”, 144 ”Eurofighter Typhon”, 46 transportnih aviona, 31 avion specijalne namene (avaksi, daljinski morski izviđači, tankeri, leteća komandna mesta), 164 školsko-trenažna aviona (većina su i borbeni) i 117 helikoptera.

4. Vojska posebne namene (United Kingdom Special Forces) 

Elitne jedinice ove zemlje imaju dva specijalna odeljka: SAS i SBS. Obe jedinice su naslednici tradicija komandosa iz drugog svetskog rata. 

sas
 • SAS (Special Air Service) je antiteroristička jedinica osnovana 24. avgusta 1941. godine i deluje do danas. Njena deviza je ”Who Dares Wins” (”Ko rizikuje, taj pobeđuje”). Sastoji se iz tri puka: 21. i 22. puka koji su namenjeni podršci i jačanju uticaja OS Velike Britanije (support and influence), a takođe učestvuju i u operacijama za suzbijanje konflikata. Dvadeset drugi puk izvodi napadno-jurišne operacije, antirevolucionarne i antiterorističke, kao i neke operacije specijalne zaštite.  
 • SBS (Special Boat Sevice), antiteroristička jedinica Kraljevske mornaričke pešadije. Tesno sarađuje s kolegama iz SAS. U svetu specijalnih jedinica ništa ne zaostaju po čuvenju za svojim kolegama iz SAS, SEAL i drugih svetskih jedinica.

5. Medicinska služba (The Defence Medical Services of the Armed Forces of the United Kingdom of Great Britain) 

Medicinska služba OS načelno je podeljena na četiri oblasti: medicinsku službu KoV, RV i RM, kao i Zajedničku medicinsku komandu.

 • Medicinska služba KoV ima šest medicinskih pukova, 10 poljskih bolnica, jedan padobranski medicinski bataljon, 66 medicinskih centara, 69 odeljenja za rehabilitaciju, dva regionalna centra za rehabilitaciju i medicinske službe pri kasarnama i većim jedinicama.
 • Medicinska služba RV ima Centar za vazduhoplovnu medicinu, specijalne centre za pripremu letačkog osoblja, kao i naučno istraživački centar.
 • Medicinska služba RM (Royal Navy Medical Service) ima Institut za ratno-pomorsku medicinu, brod-bolnicu ”Argus” i medicinsku službu u svim jedinicama, sastavima i na brodovlju. 
 • Zajednička medicinska komanda. Ona se pojavljuje kao tercijalni vid zdravstvenog obezbeđenja. Ima šest osnovnih delova:
  • Vojno-medicinska grupa. Njoj podležu Kraljevski centar ratne medicine u Birmingemu, vojno medicinski rehabilitacioni centar u Hidli Kortu i pet vojno-medicinskih centara.
  • Grupa za pripremu vojno-medicinske službe.
  • Dekanat poslediplomskog usavršavanja.
  • Direktorat preventive i zdravstvene zaštite.
  • Direktor Zajedničke medicinske komande s pripadajućim službama.
  • Vojna stomatološka služba. 

Povezana je sa Nacionalnom zdravstvenom službom (National Health Service), a tesno koordinira rad logističkih službi, stacionarno lečenje, naučno-istraživački razvoj, pripremu rezervnih medicinskih kadrova i razvoj zdravstvene zaštite na ratištu i u kriznim područjima. 

Ovaj tekst je samo najkraći presek stanja OS Velike Britanije. Iz njega se jasno vidi da Britanci nisu odustali od svojih hegemonističkih težnji, ne zaboravljajući vreme kada su oni bili svetski policajci sa najmoćnijom flotom na svetu.

2 KOMENTARA

 1. Britanija ne bi uspela dugo ratovati u realnim uslovima zbog jednostavnog manjka osposobljenih vojnika. Manje od 200 000 vojnika je raspoređeno u rodove i svaka dopuna je teško ostvariva. Britanija kao i amerika vodi proxy ratove tj. tuđim ljudstvom. Realnost je da se u britaniji više ne rađaju vojnici.

 2. A sta ce bilo ko pa i velika britanija van svojih Aĺigranica bez da kradu i terorisu druge. Neka stite sebe u svom okviru. Ali i oni i Amerikanci su naucili ili nijesu odustali od imperijalizma. To se zove fasizam

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave