NaslovnaAnalitikaOružane snage Nemačke - Bizmarkov feniks s pancirom

Oružane snage Nemačke – Bizmarkov feniks s pancirom

Refren koračnice ”Es zittern die morschen Knochen”

Mi ćemo marširati dalje, kroz ruševine i smet
danas je Nemačka naša, a sutra je čitavi svet

Država koja je počela nekoliko manjih i dva svetska rata. Dvaput podizana iz pepela zahvaljujući izreci koja svuda u svetu ima isto značenje i težinu – dok se dvoje svađaju, treći koristi. Tako je, za istorijske pojmove, neverovatno brzo obnovljen Bundesver (Bundeswehr – Bund(federacija) i Wehr (oružje, odbrana, otpor). Niko više ne spominje Vermaht (Wehrmacht), mada je on, manje-više prekopiran kroz ovu tvorevinu. Izvršena je tzv. denacifikacija Nemačke i njenih oružanih snaga; od bezazlenih graničnih i policijskih jedinica, zahvaljujući Hladnom ratu, nastala je snažna oružana tvorevina koja opet, ovih dana, upire pogled ka Istoku, prizivajući da odatle dolazi sva opasnost i sve zlo ovoga sveta. O kakvoj je žilavoj i upornoj naciji reč neka svedoči i podatak koji je ovih dana aktuelan: na svetskom prvenstvu u fudbalu 1954. u Švajcarskoj, samo devet godina po završetku Drugog svetskog rata, kada ni svi stadioni nisu bili obnovljeni, Nemci su bili prvaci! U šta se Nemci uzdaju u svom sve glasnijem pozivanju na obračun sa opasnošću od starog neprijatelja koji je dvaput dolazio do Berlina?  Mnogo toga je nepoznanica, ali jedno je očigledno – Bizmarkove teorije i planovi ponovo izbijaju na površinu. Mogli smo ovaj tekst započeti i pitanjem: da li se danas Nemačka uopšte nešto pita kada je reč o planovima i namerama NATO?

Budnesver ima trovidovsku strukturu, a od 2000. godine oformeljene su zajedničke snage logistike i medicinsko-sanitarna služba u rangu vidova. Sastoji se iz Oružanih snaga i građanske uprave. Načelnik Oružanih snaga je federalni ministar odbrane koji je glavnokomandujući u mirnodopskim uslovima, dok za vreme rata nadležnost prelazi u ruke kancelara Nemačke. Vojni obveznici su svi muškarci od 17 do 45 godina, a u slučaju ratne opasnosti rezervni sastav se popunjava uzrastom do 60 godina. Aktivnog sastava trenutno ima oko 185.000, dok se u rezervi nalazi oko 950.000 obveznika. Na rasporedu se nalazi ukupno oko 2.100.000 ljudi. 

Postoje tri vrste ispunjavanja vojne obaveze:

 1. Osnovno obavezno služenje vojnog roka (Grundwehrdienst).
 2. Vežbe u centrima za obuku (Wehrübungen).
 3. Neograničena služba u slučaju rata (Verteidigungsfall).

Ministarstvo Odbrane ima dva sedišta – u Bonu i u Berlinu. Sastoji se iz pet osnovnih delova:

 1. Ministar sa pratećim službama.
 2. Dva državna sekretara i dva stalna državna sekretara iz Izvršne grupe Federalnog Ministarstva odbrane.
 3. Načelnik odbrane kao administrativni pretpostavljeni svim licima u OS pod njegovom komandom. Kao vojni savetnik Savezne vlade i visoki vojni predstavnik Bundesvera član je Izvršne grupe Federalnog Ministarstva odbrane.
 4. Deset generalnih direktorata koji su raspoređeni u Bonu i Berlinu. Njihovi resori su sledeći:
  • Bezbednosna i odbrambenu politka.
  • Oprema, logistika i nabavka.
  • Sajber i informatičko ratovanje i zaštita.
  • Planiranje.
  • Operativna spremnost i funkcionalnost.
  • Strateška priprema i planiranje.
  • Budžet i finansiranje.
  • Pravni poslovi.
  • Kadrovi.
  • Infrastruktura i zaštita životne sredine.
 5. Podređene agencije:
  • Operativna komanda združenih snaga.
  • Komandno – štabna škola.
  • Kancelarija za vazduhoplovstvo.
  • Kancelarija za planiranje i razvoj.
  • Vojna kontraobaveštajna služba.
  • Služba za razvoj rukovođenja i građanski obrazovni centar.

1. Kopnena vojska

1.1. Struktura

logotip kov

Kopnenom vojskom komanduje inspektor vojske (Inspekteur des Heeres) sa sedištem u komandi armije u Štrausbergu (Berlin). Centre za obuku nadgleda komanda za obuku u Lajpcigu. Borbene jedinice imaju dve oklopne divizije i diviziju lakših brzih snaga. Za razliku od ostalih armija, pukovi nisu uobičajen oblik formacije pa se retko sreću. Bataljoni i pukovi su direktno podređeni brigadama ili divizijama kao divizijskim grupama. Nemački pešadijski bataljoni imaju 1.000 pripadnika i znatno su veći od ostalih formacijskih bataljona većine članica NATO (dovostruko su veći od tipičnih američkih bataljona). Iako su neke brigade i dalje označene kao oklopne ili oklopno-pešadijske (Panzergrenadier), ovo su sada više tradicionalni nazivi i unutrašnji sastav je značajno drugačiji.

1.2. Sastav

 • 1. Pancerdivizija (Panzerdivision), Olenburg. 

U svom sastavu ima devetu (pokaznu) i 21. oklopnu brigadu (Munster i Augstdorg), 41. mehanizovanu pešadijsku brigadu (Neubrandenburg), 43. mehanizovanu brigadu u Havelteu (sa Kraljevskom holandskom armijom) i 325. artiljerijski (pokazni) bataljon u Munsteru.  

 • 10. Pancerdivizija (Panzerdivision), Fajtshehajm (Veitshöchheim).

Čine je 12. oklopna brigada (Šam), 23. planinska pešadijska brigada (”Bajern”. Bad Reichenhall), 37. mehanizovana pešadijska brigada (Frankenberg, Saksonija), Francusko-nemačka brigada (Milehajm), 131. artiljerijski bataljon ( Weiden in der Oberpfalz i 345. artiljerijski (pokazni) bataljon (Idar-Oberstein).   

 • Divizija za brze reakcije (Division Schnelle Kräfte ) u Statlendorfu. 
amblem ksk

U njoj se nalaze: Komanda za specijalne operacije (KSK u Kalvu), prva padobranska brigada ”Saarland” (Saarluis), 11. vazdušno-desantna brigada (Sargerbenm, sa Kraljevskom holandskom armijom), Helikopterska brigada (Bikeburg), nemačka detaširana odeljenja u Evrokorpusu (štab je u Strazburu, Francuska), Komanda prateće brigade, nemačka odeljenja u dva stalna bataljona i jedna štabska četa.

*Prvi Nemačko-holandski korpus u Minsteru (s dva stalna nemačka bataljona i štapskom četom).

*Višenacionalni korpus Severoistok (Ščečin, Poljska) sa 610. signalnim divizionom, dva centralna skladišta i jednom bazom za mobiliziaciju u Briku.

1.3. Naoružanje i oprema

 • Pištolji: ”Hekler & Koh P8” (Nemačka), ”Hekler & Koh P30” (Nemačka), ”Glok P9” (Austrija), ””Hekler & Koh P7” (Zapadna Nemačka), ”Hekler &  Koh P12” (Nemačka),  ”Hekler &  Koh P11” (Nemačka, podvodni pištolj) i  ”Hekler & Koh P2A1” (Nemačka, signalni pištolj).
 • Automati: ”Hekler & Koh MP5”, ”Hekler & Koh MP5K”, ”Walter MPK/L” i ”Hekler & Koh MP7” (svi nemački). 
 • Jurišne i borbene puške: ”Hekler & Koh G36”, ”Hekler & Koh 416” i ”Hekler & Koh G3” (svi nemački).
 • Puške: ”Mauser karabin 98K” (Nacistička Nemačka, Zapadna Nemačka, protokolarne puške).
 • Puškomitraljezi i mitraljezi: ””Hekler&Koh MG4” (Nemačka), ”Rajnmetal MG3” (Nemačka), ”Hekle r& Koh G8” (Nemačka), ”Hekler & Koh MG5” (Nemačka), ”M2 HB Brauning” (SAD) i ”Minigan M134D-H” (SAD).
 • Snajperske puške srednjeg i velikog dometa: ”Hekler & Koh G3A3ZF”, ”Hekler & Koh G27”, ”Hekler & Koh G38” (sve nemačke), ”G-22”, ”G-23” i ”G-24” (Velika Britanija),  ”Henel G29” (Nemačka) i ”G-82” (SAD). 
 • Sačmara ”Remington 870” (SAD).
 • Bacači granata: ”Hekler & Koh HK69A1” (Nemačka, 40x46mm), ”Hekler & Koh GMG” (Nemačka, 40x53mm) i ”Hekler & Koh AG36” (40X46MM).
 • Protivtenkovska oruđa: ”Pancerfaust 3” (110mm Nemačka), ”DM-12 PARM-2” (usmeravajuća PT mina 132 mm, Nemačka), ”RGW 90 MATADOR” (Nemačka/Singapur 90 mm lanser), ”MBDA Enforcer” (”ispali-i-zaboravi” lanser 90mm, Nemačka), ”Karl Gustav” (Švedska), ”MELLS Spike LR” (Izrael/Nemačka 152 mm lanser) i ”Milan” (Francuska/Nemačka, 115 lanser).
 • Oklopna i borbena vozila: ”Leopard 2” (Nemačka, tenk; 328 aktivno, oko 2.500 u rezervi); ”Marder” (Zapadna Nemačka, borbeno vozilo pešadije, oko 700 komada u različitim verzijama i različitim stepenima modernizacije), ”Puma” (Nemačka, borbeno vozilo pešadije, 350 na raspolaganju, 150 operativno), ”GTK Bokser” (oklopni transporter i borbeno vozilo Nemačka/Velika Britanija/Holandija, 405 komada; zamenjuju u dve faze M-113), ”TPz Fuks” (oklopni transporter, Nemačka, 907 na raspolaganju, 525 operativno); ”M 113” (SAD, 222 u službi, od toga 48 opremljeno minobacačima), ”Wiesel” (Nemačka, oko 400 komada) ”Dingo1/2” (Nemačka, 636 komada), ”Enok” (Nemačka, 221 komad), ”AGF Serval” (Nemačka, 21 komad), ”Fenek” (Nemačka/Holandija oklopno izviđačko vozilo, oko 230 komada), ”Eagle IV/V) (Švajcarska, oko 750 komada), ”DURO III” (Švajcarska, 30 komada), ”YAK” (Švajcarska/Nemačka 145 komada), ”Mungo ESK” (Nemačka, manje od 400 komada) i ”BV 206S” (Švedska, 347 komada).
 • Artiljerija: ”PzH 2000” (samohodna haubica 155mm, Nemačka, 94 operativno), ”M270 MLRS” (SAD/Nemačka, 227 mm, višecevni bacač raketa 154 komada), ”Tampella” (Finska, minobacač 120 mm, 86 komada).
 • Avijacija: ”Eurokopter Tigar” (EU, napadni helikopter, 51 komad), ”NHI NH90 TTH (EU, transporni helikopter  82 komada), ”Airbus Helikopter H145” (EU, pretraživačko-spasilački, osam komada), ”Airbus helikopter H135M” ( EU, trenažni, 19 komada), ”EMT Luna X-2000” (Nemačka, BPL, 84 komada) , ”EMT Luna NG/B (Nemačka, BPL, 20 operativno, 45 naručeno), ”Rajmetal KZO (Nemačka, BPL, 44 komada), ”EMT Aladin” (Nemačka, minijaturna BPL, 290 komada), ”AIR Robot AR 100-B” (Nemačka, minijaturna BPL 145 komada) i ”Blek Hornet Nano” (Norveška, mikro BPL, 30 komada).
 • Pored navedenih sredstava, KoV raspolaže izuzetno bogatim i raznovrsnim voznim parkom inžijerije, logistike i autotransporta, uključujući autobuse, automobile i motocikle. 
sau m 109 s prigusivacem
SAU M 109 s prigusivacem

2. Ratna mornarica (Deutsche Marine)

amblem ratne mornarice 2

Ovaj vid nemačkih oružanih snaga potpuno je intregrisan u NATO formacije pa pored osnovnog zadatka, zaštite teritorijalnih voda i pomorske infrastrukture i komunikacijskih linija, učestvuje u svim mirovnim operacijama borbama protiv prirodnih nepogoda i protiv piraterije. 

2.1. Formacija

 • Komanda sa pripadajućim sastavima i pratećim službama (Marinekommando), Rostok.
 • Prva operativna grupa (Einsatzflottille 1 – EinsFltl 1 ili EF 1) u Kilu; Jedna od tri jedinice u nivou brigade u sastavu RM. U njenom sastavu se nalaze: Prvi divizion korveta (1. Korvettengeschwader, Varneminde),Prvi divizion podmornica (1. Ubootgeschwader, Ekermferd), Centar za obuku podmorničara (Ausbildungszentrum Unterseeboote, Ekermferd), Treći divizion minolovaca (3.Minensuchgeschwader, Kil), Morski bataljon u Ekermferdu, Komanda za specijalne operacije u Ekermferdu i tri morske baze u Kilu, Ekermfedru i Varnemindeu).
 • Druga operativna grupa (2. Einsatzflottille -EinsFltl 2 ili EF 2), u Vilhelmshafenu. U sastav ulaze: Štab i druga flotila, drugi divizion fregata, četvrti divizion fregata,  pomoćni divizion i komanda pomorske baze Vilhelmshafen.
 • Komanda mornaričke avijacije (Marinefliegerkommando) u Nordholcu. 
 • Pod komandom se nalaze treći i peti ving morske avijacije.
 • Mornarička prateća i logistička komanda (Vilhelmshafen).
 • Mornarička medicinska služba (Kil).
 • Mornarička akademija (Flensburg).
 • Mornarička podoficirska škola (Plen).
 • Mornarička oficirska škola (Stralsund).
 • Mornarička operativna škola (Bremerhaven).
 • Mornarički centar za nadgledanje i saniranje nesreća (Nojštat u Holsteinu).
fregata klase baden virtenberg
Fregata klase Baden-Württemberg

2.2. Flota i oprema 

Nemačka mornarica ima 65 brodova: 11 fregata, pet korveta, dva minopolagača, 10 minolovaca, šest podmornica, 11 brodova za dopunu i 20 različitih pomoćnih brodova. Obeležavaju se na sledeći način: U su podmornice, Z razarači, F su fregate i S jurišno-napadni brodovi za desant.

2.3. Mornarička avijacija (Marineflieger)

U svojoj floti ova komponenta poseduje 56 letilica. Najavljena je zamena aviona ”P-3C” s avionima ”P-8 Poseidon”.

Tipovi letilica:

amblem sek m

”Lokid P-3c Orion – CUP” (SAD, četiri aviona, ranije u službi Holandije); ”Boeing P-8 Posejdon” (SAD, pet je naručeno, očekuju se do 2025. godine); ”Dornije 228” (Nemačka, dva aparata), ”NH 90 Si Lajon” (Nemačka, helikopter, 13 komada, naručeno 18 radi zamene modela ”Si king”), ”NH90 Si tajger” (nemački helikopteri, naručeno 31 komad radi zamene ”Vestalnd linksa”), ”Vestland Links Si King Mk. 41” (Velika Britanija 14 komada), ”Si felkon” (Švedska BPL, dva komada), ”Puma AE II” (SAD, BPL, šest komada) i ”DJI Fantom 4” (Kina, mikro BPL, pet komada). 

3. Ratno vazduhoplovstvo ( Luftwaffe)

rv

Na čelu se nalazi inspektor koji upravlja preko komande. Ukupan broj osoblja je blizu 30.000 pripadnika. Ratno vazduhoplovstvo podeljeno je u sledeće eskadre: jedna izviđačku, jednu lovačko-bombardersku, četiri višenamenske i jednu PVO raketnu eskadru. Pored toga, postoje dva operativna kontrolna područja i puk za zaštite objekata; u sastavu RV nalazi se jedan helikopterski ving i tri vinga vojno-transportne avijacije, vazdušno – transportna grupa Ministarstva, dva logistička puka i Centar za održavanja naoružanja i opreme. U sastavu eskadri nalaze se eskadrile. 

3.1. Struktura

RV ima dva glavna sastava koji su mu podređeni: Centralnu opertivnu komandu zaduženu za koordinaciju i kontrolu vazdušnih operacija i Komandu vazdušnih snaga. Pojedinačne jedinice su ili deo Centralne operativne komande ili komande snaga za podršku. Pod Centralnu opertivnu komandu potpadaju samo kada su raspoređene ili pridružene organizacijama EU ili NATO. 

raspored baza rv
raspored baza rv

Na teritoriji Nemačke nalazi se 15 centralnih vazduhoplovnih baza, dok se na teritoriji Severne Amerike nalaze dve baze za obuku: u saveznoj državi Novi Meksiko (SAD – Holloman Air Force Base) i u Kanadi (Happy Valley-Goose Bay).

3.2 Borbeni sastav

ch 53g
CH-53G
 • Taktička eskadra 31 ”Boelcke” u Nerfeniksu (bazirani su ”Eurofighter Typhoon”).
 • Taktička eksadra 33 u Ajfelu (bazira avione ”Panavia Tornado” sa atomskim oružjem).
 • Taktička eksadra 51 ”Immelmann” u Jagelu (”Panavia Tornado” i BPL IAI ”Heron”). Izviđačka, protivbrodska, PED i bivša eksadra morske avijacije.
 • Taktička eskadra 71 ”Richthofen” u VItmundu (”Eurofighter Typhoon”).
 • Taktička eskadra 73 ”Steinhoff” u Lageu (školska eskadrila ”Eurofighter Typhoon”).
 • Taktička eskadra 74 u Nojburgu na Dunavu (”Eurofighter Typhoon”).
 • Vazdušno-transportna eskadra 61 u Pencingu (”Transall C-160”).
 • Vazdušno-transportna eskadra 62 u Vunstorfu (”Airbus A400M”).
 • Vazdušno-transportna eskadra 63 u Honu (”Ttransall C-160”).
 • Helikopterska transportna eskadrila 64 u Lauphajmu i Holcdorfu (”CH-53”, H145M”).
 • Letačka služba Federalnog ministrstva odbrane u Kelnu i Berlinu (”Airbus A 310, 319 i A340”, ”Bombardier Global 5000” i ”Eurocopter AS 532” (VIP transport, reagovanje u kriznim situacijama, tankeri za dopunu u vazduhu, strateški trasnport).
 • Nemački deo zajedničkog pripremnog programa u Šepardu (SAD) – Euro NATO Joint Jet Pilot Training na avionima ”T-6A ”Texan” i ”T-38C Talon”.
 • Druga nemačka školska eskadrila mornaričke avijacije u Pensakoli na Floridi (SAD), na avionima ”T-6A Texan”.
 • Treća nemačka školska eskadrila u Gudiru (Arizona, SAD), na avionima ”Grob G120A” za potrebe ”Lufthanse Aviation Training GmbH”.
 • Centar za PED u Klajnaitingenu.
 • Operativni štab 2 u Erndetbriku (puk operativne uprave, veze i radio-tehničke podrške).
 • Operativni štab 3 u Šeneveldeu (iste namene kao i štab br. 2).
 • PVO raketna eskadra 1 ”Šlezvig-Golštein” u Huzumu. Raketni puk naoružan sistemima ”MIM -104F Patriot”, ”Ozelot” i ”MANTIS”.
 • Puk za zaštitu objekata ”Frislandija” u Šortensu. U sastavu ima pešadiju, minere, protivpožarnu zaštitu i logistiku.
 • Centar vazdušne i kosmičke medicine u Keln-Vanu, sa ispostavama u gradovima Fürstenfeldbruck,  Königsbrück,  Manching  i Bückeburg.
eurofighter typhoon
Eurofighter Typhoon

3.3. Vazdušna flota

 • Borbena avijacija: ”Eurofighter Typhoon” (EU) – 141 u sastavu, 38 naručeno; ”Panavia Tornado” (EU) – 75 u sastavu.
 • PED: ”Panavia Tornado” – 30 aparata.
 • Transportna avijacija: ”Airbus A319” (EU), dva za VIP transport. ”Airbus A321” (EU) jedan za VIP transport; ”Airbus A321 neo” (EU), medicinski  – dva aparata; ”Airbus A340/350 ” (EU) po dva komada za VIP transport, ”Airbus A 400M” (EU) medicinski, 38 aparata, 15 naručeno; ”Bombardier Global 5000/6000” (Kanada) po dva komada za VIP transport i ”Lokid-Martin C130J” (SAD), tri u floti, još tri naručena.
 • Helikopteri: ”Airbus Helicopters H-145” (EU) 15 aparata za specijalne operacije; ”Eurocopter AS 532”, tri aparata za VIP transport i ”Sikorski CH-53” (SAD) 66 aparata.
 • Avioni za obuku: ”Grob G20” (Nemačka) šest komada i ”Northrop T-38” (SAD) nepoznat broj.
 • BPL: ”IAI Eitan” (Izrael) naručeno pet i ”IAI Haron1 ” (Izrael) šest komada.
westland wg 13 super lynx mk88a
Westland WG 13 Super Lynx MK88

3.4. PVO

”MIM-104C/F Patriot” (SAD), trideset lansera u verzijama PAC-2/PAC-3; ”MANTIS” (Nemačka, 35mm cevna PVO za blisku zaštitu objekata), ”OZELOT” (Nemačka, samohodni raketni kompleks na bazi stingera sa  četiri lansera, 20 vozila) i ”Fliegerfaust Stinger” (nemačka licenca ”Stingera”, nepoznat broj lansera).

4. Udružene snage materijalnog obezbeđenja (Streitkräftebasis – Joint Support Service)

amblem logistike

Složenost, brojnost i sveukupnost OS Nemačke zahtevale su da se formira poseban vid za materijalno-tehničku podršku : die Streitkräftebasis – SKB). U sastavu ovih snaga nalaze se ne samo logističke jedinice, već i razne vrste administrativnih odbora, školske institucije i odeljenja za vezu s raznim  građanskim i međunarodnim organizacijama. 

Struktura:

join suport service
 • Glavni štab u Bonu. Njemu su potčinjeni Kancelarija za ratne studije u Minhenu, Federalna policijska akademija u Berlinu, Delegacija Nemačke pri NATO i EU u Briselu i Komanda za logistiku.
 • Logistička komanda (Erfurt). U svom sastavu ima dva puka inžinjerije, sedam logističkih bataljona, logistički centar OS u Vilhelmshafenu, Centar transportnih sredstava u Menhenglanbahu i Školu za logistiku OS u Osterholc-Šarmbeku.
 • Komanda vojne policije. Odgovaraju joj policijska i štabska škola u Hanoveru i tri puka vojne policije.
 • ABHO komanda (CBRN defence forces): U njenom sastavu nalazi se škola u Zonthofenu i dva odbrambena bataljona.
 • Kancelarija Oružanih snaga (Bon) Pri toj kancelariji rade Centar za licenciranje, Škola pasa, Centar za javne odnose, Vojni muzički centar i sportska vojna škola.

5. Zajednička medicinska služba (Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr – Zentraler Sanitätsdienst, odnosno Joint Medical Service)

amblem sanitetske podrske

Veoma razgranata i odlično organizovana medicinska služba svih vidova i rodova, pri tom i na usluzi građanstvu. Glavni štab se nalazi u Koblencu, kao i Centralna bolnica. Postoji još četiri glavne regionalne bolnice (Hamburg, Berlin, Ulm, Vesterstede) i Medicinska akademija u Minhenu.

Operativna medicinska komanda za podršku ima komandu za brze intervencije i raspoređivanje u Leru, tri medicinska puka (Vajzenfels i Berklin, Renerod i Koblenc i Dornstat), sanitetski pokazni puk u Feldkirhenu i tri centra za snabdevanje i skladištenje u Blankenburgu, Fungštatu i Kvakenbriku. Ova komanda ima i 13 regionalnih centara za zalihe i snabdevanje, kao i medicinski sportski centar. 

znak sajber sluzbe
znak sajber sluzbe

Posebno treba napomenuti i spremnost za IT ratovanje. Informatičkom ratu i obezbeđenju posvećeno je mnogo prostora i veliki broj institucija, pa se može reći da je Bundesfer jedna od najopremljenijih armija na svetu kada je reč o ovom segmentu ratovanja i obezbeđenja. ”Cyber-und Informationsraum”, ili ”Cyber and Information Domain Service” je najmlađa služba OS Nemačke. Centralni štab joj je u Bonu. Ima Operativnu, izvršnu i planirajuću komandu. 

Glavni nosioci poslova su:

 1. Strateška komanda za izviđanje (Kommando Strategische Aufklärung-KSA) u Gelsdorfu sa četiri bataljona za elektronsko izviđanje, školom, analitičkim centrom, servisom za obradu fotografija i komunikacijskim centrom. 
 2. Geoinformatički centar OS ((Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr) u Euskirhenu. 
 3. Komanda za informatičku tehnologiju sa šest bataljona, školom i dva centra za sajeber obezbeđenje i usavršavanje. 
No, to nije sve što treba znati o Bundesveru. SAD, glavni zamajac u posleratnom obnavljanju Nemačke, dvaput su ratovale na njenoj teritoriji i sasvim sigurno je da Amerikanci dobro znaju šta o njima misle njihovi ''domaćini''. Nezavisno od NATO, Oružane snage SAD imaju na teritoriji Nemačke ni manje ni više nego 40 baza! Između ostalog, u nekima od njih je raspoređen i strateški nuklearni potencijal, a sve su one eksteritorijalne i ne potpadaju pod nemačke zakone. Tek da se zna. Nemačka vojska je jaka onoliko koliko joj to Amerikanci dozvoljavaju i koliko je to njima potrebno.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave