NaslovnaAnalitikaOružane Snage Poljske - na klupi za rezerve

Oružane Snage Poljske – na klupi za rezerve

Jedna od evropskih država s najburnijom i najtragičnijom istorijom, Republika Poljska (Rzeczpospolita Polska), više puta je nestajala kao država zahvaljujući upravo susedima. O tim sukobima pisali smo podrobno u tekstu Sovjetsko-poljski rat 1919-1921. Položaj Poljske, ali i drugih država nekadašnjeg Varšavskog pakta bio je prilično delikatan posle raspada SSSR. Neke od njih su, jednostavno, poslužile kao tampon-zona prema Rusiji. Prihvaćene su s nepoverenjem, oružane snage su im desetkovane pri čemu su načešće morale same, o svom trošku, da unište to što su imale, a prelazak na zapadne (NATO) standarde je koštao i košta mnogo. Koštaće ih i ubuduće, ali to nije nikakva novost. Sve ono što izvorne članice NATO dobijaju odmah, ove, novopridružene, moraju da sačekaju. Istorijski, Poljska nikada nije pripadala Zapadu kao takvom, no vremena se menjaju. Kakav je položaj Poljske danas, posebno u svetlu činjenica da je ona, htela ne htela, involvirana u SVO koja se odvija u njenom susedstvu? Najpre kao logistička baza NATO za doturanje vojne pomoći i rezervi Ukrajini, a zatim i incidentom koji se dogodio nedavno kada su dve PVO rakete pale na njenu teritoriju.

leopard 2pl
leopard 2pl

Nezavisno od trenutne situacije (a nju ne možemo ignorisati) činjenica je da je Poljska članica EU i NATO, deveta po veličini, a osma po brojnosti na našem kontinentu. To dodatno ”hrani” njen animozitet, pa i mržnju, prema istočnim susedima. Da li ima dovoljno snažne OS, kako one izgledaju i da li se oslanja samo na njih ili na ”velikog brata” kao mnoge države na svetu, doznaćemo u ovom tekstu. OS Poljske (Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej)  sastoje se iz KoV, Ratne mornarice, Ratnog vazduhoplovstva, Snaga posebne namene i Teritorijalne odbrane. Kao posebne strukture izdvojene su Vojna policija i Garnizon Varšava. Sa 114.050 pripadnika osnovnog sastava i oko milion rezervista, to jeste sila koja zaslužuje poštovanje. Respekt pri tom zaslužuju i razvojne mogućnosti jer, ne zaboravimo, u doba Varšavkog ugovora, Poljska je bila sposobna da proizvodi samostalno tenkove, avione i svu drugu opremu. 

Glavnokomandujući je predsednik države, a ona se o svojim oružanim snagama brine kroz Ministarstvo nacionalne odbrane. Njemu direktno odgovaraju: 

amblem ministarstva odbrane
amblem ministarstva odbrane
 • Generalštab oružanih snaga.
 • Glavna komanda Oružanih snaga.
 • Opertivna komanda Oružanih snaga.
 • Snage teritorijalne odbrane.
 • Vojna policija. 
 • Garnizon Varšava.

Glavna komanda obuhvata – operativnu komandu, štab i inspektorate vidova, rodova i obuke. 

Kopnena vojska (Wojska Lądowe Rzeczypospolitej Polskiej)

Pred početak SVO formacijska brojnost KoV bila je gotovo 60.000 pripadnika, od kojih je više od četiri petine na obaveznom služenju vojnog roka. Sastojala se od četiri divizije, šest brigada i drugih pratećih jedinica i ustanova. Ovaj vid je razvrstan u devet rodova:

amblem kov
 • Oklopne i motomehanizovane snage.
 • Vazdušno desantne snage.
 • Artiljerijsko-raketne snage.
 • PVO.
 • Inžinjerija.
 • ABHO.
 • Obaveštajne operacije i protivelektronska dejstva.  
 • Veze i informatika.
 • Pozadina/logistika.

Sastav:

Divizije:
 • 11. oklopno-konjička divizija (centralni garnizon Zagan). Pored komande i pripadajućeg 16. bataljona, ima tri oklopno-mehanizovane brigade i po jedan puk artiljerije, PVO i materijalno-tehničkog obezbeđenja. 
 • 12. mehanizovana divizija (centralni garnizon Štetin). Ima komandu s bataljonom, drugu i dvanaestu mehanizovanu brigadu, sedmu pomorsku mehanizovanu brigadu obalske odbrane, po jedan puk PVO, artiljerije i materijalno-tehničkog obezbeđenja.
 • 16. pomorska mehanizovana divizija (centralni garnizon Elbing). Pored komande s pripadajućim bataljonom ima devetu, petnaestu i dvadesetu mehanizovanu brigadu, kao i pukove: 11. artiljerijski, 15. PVO i 18. puk materijalno-tehničkog obezbeđenja.    
 • 18. oklopno-mehanizovana divizija (centralni garnizon Sedlec). Pored štaba i 18. komandnog bataljona , ima prvu oklopnu brigadu, 19. mehanizovanu brigadu, 21. brigadu Podgalskih strelaca (Strzelcy podhalańscy – tradicionalni naziv za brdsko-planinsku jedinicu) i 18. puk materijalno-tehničkog obezbeđenja.
snajperska puska bor
snajperska puska bor
Samostalne brigade: 
 • Šesta vazdušno-desantna brigada sa tri udarna bataljona, jednim bataljonom komande i jednim bataljonom logistike.
 • 25. brigada vazdušne konjice sa Prvim bataljonom vazdušne konjice, Sedmim bataljonom vazdušnih ulana, Prvom i Sedmom helikopterskom eskadrilom, 25. bataljonom komande i 25. bataljonom logistike.
 • Prva brigada armijske avijacije sa 49. i 46. helikopterskom bazom, izviđačkom eskadrilom.
 • Prva pomorska brigada materijalno-tehničkog obezbeđenja.
 • Deseta brigada materijalno-tehničkog obezbeđenja.
Samostalni pukovi:

Drugi, deveti i 18. izviđački puk,  prvi i drugi borbeni inžinjerijski puk, drugi i peti inžinjerijski puk, drugi centar radioelektronskog izviđanja, četvrti i peti puk ABHO zaštite.

KoV ima razgranatu mrežu školskih i poligonskih ustanova za pripremu svih vrsta kadrova: 11 školskih centara visokog i specijalističkog školovanja, četiri srednje škole i četiri glavna poligona. 

Ostale prateće jedinice i ustanove:

Tri glavne baze za čuvanje ratnih rezervi, osam regionalnih logističkih centara, četiri okružna tehnička centra, sedam regionalnih tehničkih centara, osam vojnih bolnica, deset transportnih komandi, šesnaest vojvodskih uprava, 128 regrutskih centara i jedan centralni vojni zatvor (”Gauptvahta”).  

Naoružanje

Naoružanje pešadije:
grot msbs
grot msbs
 • Pištolji: ”P 83 Vanad” (9 mm Makarov, Poljska), ”Vist 94” (9 mm Para, Poljska), ”P 99 QA” (9 mm Para, Nemačka) i ”PR -15 Ragun” (9 mm Para, Poljska).
 • Automat: ”PM-84 Glauberyt” (9 mm Para i Makarov, Poljska).
 • Sačmara: ”Mosberg M590” (SAD).
 • Jurišne puške: ”AKM” (7,62 mm, SSSR/Poljska),”FB Mini Beril B i C” (5,56mm, Poljska) i ”MSBS Grot” u više varijanti (5,56mm, Poljska).  
 • Snajperske puške: ”SVD” (SSSR/Poljska), ”Bor” (7,62 NATO, Poljska), ”Sako TRG” (7,62 NATO, Finska), ”Sako TRG M-10 SWS” (338 lapua magnum, Finska) i ”WKW Wilk” (12,7mm Poljska).
 • Puškomitraljezi i mitraljezi: ”PK” (SSSR/Poljska), ”UKM 2000” (Poljska), ”MG-3” (Zapadna Nemačka), ”DŠK” (12,7 mm SSSR), ”NSW” (12,7mm SSSR, Poljska) i ”WKM-B” (12,7 mm Poljska).
 • PT sredstva: bestrzajni top  ”SPG 9” u raznim verzijama (73 mm, SSSR) i ”Karl Gustav” (Švedska). Pored njih koristi se i ”Karabinek-granatnik wzór 1960”, tromblonski bacač za AP. 
 • Potcevni i automatski bacači granata: ”Wz 74/83” , ”GPBO-40”, ”GSBO-40” (potcevni bacači granata, Poljska); ”MK-19” (abg  SAD) i ”Daewoo K4” (abg Južna Koreja). 
 • Ručni bacači granata: ”RPG-7” (SSSR) i ”M72 LAW” (SAD).
 • Minobacači: ”LM 60 Pluton” (60 mm, Poljska), ”LRM vz 99 ANTOS” (60,7mm Češka), ”LMP 2017” (60 mm, Poljska), ”M 98” (98 mm, Poljska), ”Wz 38/43” (120 mm, SSSR) i ”2B11” (120 mm, SSSR).
 • Prenosna PT sredstva: ”PPZR Grom” (72mm, Poljska), ”PPZR Piorun” (72 mm, Poljska), ”FGM-148 Javelin” (142 mm, SAD) i ”Spike” (130 mm, Izrael).  
 • Pored ovih modela, KoV koristi različite vrste noževa,  bombi, mina i zaštitne opreme.
Borbena vozila:
rosomak
rosomak
 • Tenkovi: ”K2 Black Panter” (osnovni tenk porekla Južna Koreja/Poljska; isporuka počinje tokom ove godine, veći deo proizvodiće se od 2026. u Poljskoj), ”M1 Abrams” (SAD, 116 dobijeno, očekuje se ukupno 250), ”Leopard 2” (Nemačka/ Poljska 249 komada), ”PT-91 Twardy” (Poljska, 232 komada) i ”T-72” (SSSR/ Poljska, nepoznat broj usled zamene i dotura Ukrajini). Približan broj tenkova je oko 800, ne računajući tenkove na čuvanju, odnosno rezervi. Poljska je bila jedan od proizvođača velike serije tenkova T-54/55, od kojih je jedan deo kupila i SFRJ. 
 • Samohodna artiljerija: ”Krab” (155 mm haubica, Poljska. Nepoznat broj, jer od početno naručena 122 komada jedan deo je odmah modernizovan, a izvestan broj je predat Ukrajini); ‘K9 Thunder” (155 mm haubica, Južna Koreja/Poljska; glavnina tek treba da se isporuči); ”M 120 Rak” (samohodni minobacač, Poljska, 122 u službi); ”Wz 1977 Dana” (152 mm haubica, Čehoslovačka, Poljska, 108 komada); ”2S1 Gvozdik” (122 mm samohodna haubica SSSR/ Poljska, nepoznat broj). Procenjuje se da Poljska raspolaže sa oko 400 samohodnih oruđa.
 • Višecevni raketni bacači: ”K239 Chunmoo” (u više kalibara, Južna Koreja/Poljska, naručeno 288 komada), ”M 142 HIMARS” (SAD, naručeno 20), ”WR-40 Langusta” (122,4mm Poljska, 75 komada), ”RM -70” (122,4 mm  Češka 29 komada) i ‘BM-21 Grad” (122 mm SSSR, nepoznat broj).  Ukupan broj, usled poznatih okolnosti, nije dostupan.
 • Borbena vozila pešadije: ”KTO Rosomak” (Finska/Poljska, 359 komada) i ”BWP-1”(SSSR/ Čehoslovačka/Poljska, 1.140 komada). 
 • Oklopni transporteri: ”KTO Rosomak u verzijama M2, M3, S, NJ” (Finska, Poljska, 116 komada) i ”MT LB” (SSSR/Poljska/ 55 komada).
 • Oklopna izviđačka vozila: ”KTO Rosomak WSRiD” (Finska/Poljska – dva komada), ”Žmija/Virus” (Poljska – 25/118 komada), ”BRDM 2” (SSSR/Poljska – 282) i ”BWP-1” (SSSR/ Čehoslovačka/ Poljska – 38).
 • Oklopni borbeno-izviđački automobili: ”Cougar” (SAD – 210 na broju od 300 naručenih), ”Humvee” (SAD -157 u raznim varijantama) i ”Scorpion 3” (Poljska – 90 komada).
 • Protivtenkovska vozila s vođenim raketama: ”Tumak 5” (SAD/Poljska -18 komada) i ”9P 133 Maljutka P” (SSSR – 27 komada).
sau krab
sau krab
Sredstva PVO i protivraketne odbrane:
 • SAM sistemi: ”Narew” (Velika Britanija/Poljska.  Očekuje se uvođenje do 2026. godine); ”MALM” (Velika Britanija/Poljska; sistem koji treba da premosti prazninu do uvođenja ”Narewa”. Pretpostavlja se da je jedan lanser stigao u Poljsku). ”Poprad” (Poljska, trupni sistem kratkog dometa, 77 vozila-lansera); ”9K 33 Osa” (SSSR/Poljska, trupni  sistem srednjeg dometa, 64 vozila-lansera) i ”2K12 Kub M” (SSSR, SAM sistem većeg dometa, 20 lansera).
 • Cevna PVO: ”Hibneryt ” (Poljska, 23/2 na točkašu, oko 70 vozila), ”ZU 23/2” (SSSR, 529 oruđa) i ”ZSU 23/4 -Biala”(SSSR/Poljska – 7/21 vozila guseničara).
 • Pored gore navedenih sredstava, KoV ima veoma bogat park pokretnih radio-lokacionih i radarskih sistema, lake i teške inžinjerijske tehnike (buldozera, traktora, lansirnih mostova, itd), prevoznih sredstava svih kategorija (teških i lakih kamiona, automobila), komandno-štabskih i sanitetskih vozila i robota-dronova.
hibridni pvo poprad
HIBRIDNI PVO POPRAD
Trupna avijacija:
 • Helikopteri: ”AH 64 Apache” (Poljska je potpisala pismo o namerama za nabavku 96 aparata); ”Mil Mi 24” (SSSR – u varijantama W i D ukupno 30 komada), ”AgustaWestland AW149′ (Italija/Poljska -naručeno 32 komada), ”Mil Mi-8/17” (SSSR – 27 aparata), ”PZL W-3 Sokół” (Poljska – 38 komada) i ”PZL Mi-2” (SSSR/Poljska – 41 + 2 trenažna).  
 • BPL: ”WB Electronics FlyEye” (Poljska; u toku je isporuka 56 komada), ”WB Electronics Warmate” (Poljska; pretpostavlja se da ih ima oko 100), ”Defense Orbiter” (Izrael; 11 primeraka koje koriste i Specijalne snage), ”Insitu Scan Eagle” (SAD; 10 komada), ”WB Electronics FT5-Łoś” (Poljska: naručeno u sklopu programa ”Gladijus”) i ”Wizjer” (Poljska; novi projekat za koji nema podataka).
mil mi 14
mil mi-14

Poljska KoV ima i veoma opsežan program zanavljanja, nabavke i razvoja novih projekata različite namene (tenkova, helikoptera, borbenih vozila pešadije, bespilotnih letilica i PT sredstava svih vrsta).

Ratna mornarica (Marynarka Wojenna) 

amblem rm

Poljska ima značajan deo obale Baltičkog mora i morsku granicu s ruskom enklavom Kalinjingradom, što njen položaj čini veoma značajnim. Međutim, tradicionalno, njene morske snage su skromnije razvijene od kopnenih upravo iz geopolitičkih razloga. Plitko i usko more jeste jedan od glavnih razloga, ali i zasićenost akvatorije drugim mornaricama i mogućnost kontrole s obale. 

Organizacija i struktura:

 • Komanda (Gdinja).
 • Centar morskih operacija (Gdinja).
 • Treća flota (Gdinja). U svom sastavu ima divizion raketnih brodova i divizion podmornica. 
 • Osma flotila obalske odbrane ( Svinoujšće).
 • Brigada avijacije (Gdinja). 

Glavne baze nalaze se u Gdinji i Svinoujšću.

U borbenom sastavu nalazi se trenutno 48 brodova: tri podmornice, dve fregate, dve korvete, dva broda za brze prepade, 21 minolovac, pet minopolagača, četiri spasilačka, šest pomoćnih i dva broda za obuku. RM ima 40 aviona: 10 patrolnih, četiri transportna, 10 helikoptera za pretragu i spasavanje, 12 helikoptera za protivpodmorničku borbu i po četiri transportna i trenažna helikoptera. U planu je obuhvatno zanavljanje brodovlja, posebno u klasi minolovaca.

w 3 rm anakonda
PZL W-3 RM anakonda

Tipovi letilica: ”PZL M28 Briza” (Poljska; višenamenski avion) i helikopteri: ”Mil Mi-2”, ”Mil Mi-17”, ”PZL W-3 anakonda”, ”AgustaWestland AW101” i ”SH-2G Super Seasprite ”.

Za obalsku odbranu koristi se ”Naval Strike Missile (NSM) norveške proizvodnje. Poljska poseduje 74 lansera sa po četiri rakete.   

Ratno vazduhoplovstvo

rv poljske

Za vreme Hladnog rata Poljska je imala ni manje ni više nego 94 aerodroma i bila je predviđena kao osnovica za stratešku odbranu i udare, pa je vazdušna komponenta OS razvijena. Ovaj vid sastoji se iz Ratnog vazduoplovstva (avijacije), PVO i Radiotehničkih snaga.

Organizaciona struktura:

Glavnom štabu su direktno potčinjeni kao samostalne institucije Centar za operacije i Centar informacionog obezbeđenja. U sasatvu borbene grupe RV nalaze se dva taktička, jedan transportni i jedan školski ving. PVO ima dve brigade (treću raketnu i treću radio-tehničku), kao i odred za protivelektronska dejstva. Štabu su direktno podređene razne prateće jedinice, ustanove i remontni kapaciteti (magacini, rezerve, itd) i školsko-obrazovna struktura. 

Letilice:  

f 16 c blok 52
f 16 c blok 52
 • Borbeni avioni: ”MiG-29 A/UB” (SSSR, 23 aparata); ”Suhoj Su-24 M4/M3K” (SSSR, 18 aparata; šest je u školsko-trenažnoj varijanti ”UM3K”);  ”F-35 Lightning II” (SAD, naručeno 32); ”F-16 C/D Fighting Falcon” (SAD, 48 aparata, od toga 12 je D blok predviđeno za obuku) i ”T-50 Golden Eagle FA-50PL” (Južna Koreja, naručeno 48 aparata). 
 • Transportna avijacija: ”Boeing 737-800/BBJ2” (SAD, vip transport – dva aviona), ”PZL M28 Skytruck” (Poljska, 23 aviona), ”C-130/130 E Hercules” (SAD, taktički transport – pet aparata; naručeno je još H varijanti koje su već korišćene u USAF) i ”Gulfstream G 550” (SAD, dva vip aparata). Poljaci mogu korisiti i tri aviona ”C-17 Globemaster” (SAD), bazirana u zajedničkoj eskadrili u Mađarskoj. 
 • Helikopteri: ”Mil Mi-8/17” (SSSR, 11 letilica), ”PZL Mi-2” (Poljska, kurirski, 16 letilica) i ”PZL W3 Sokol” (Poljska, 16 letilica). 
 • Avioni za obuku: ”PZL SW-4” (Poljska, 24 helikoptera), ”Alenia M-346” (Italija, avion za naprednu obuku, 12 komada uz narudžbinu još četiri), ”Diamond DA42” (Austrija, dvomotorni klipni avion, tri komada), ”PZL-130 orlić” (Poljska, klipno-elisni, 20 komada), ”Guimbal Cabri G2” (Francuska, šest helikoptera), ”Robinson R44” (SAD, tri helikoptera) i ”PZL TS-11” (Poljska, mlazni avion, osam aparata).
 • Bespilotne letilice: ”Bayraktar TB2” (Turska, šest operativno, 18 naručeno) i ”MQ-9 Reaper” (SAD, iznajmljen nepoznat broj letilica).

Protivvazdušna odbrana

PVO ratnog vazduhoplovstva, kao poseban rod u odnosu na PVO KoV, poseduje sledeće sisteme: ”SPZR Poprad” (Poljska, SAM sistem za blisku odbranu; dva vozila sa po četiri lansera; 77 vozila je naručeno); ”Patriot PAC 3” (SAD, naručene dve baterije);  ”PSR-A Pilica” (Poljska, SAM hibridni sistem za blisku odbranu, dve baterije sa po dva lansera i dvocevnim topovima 23 mm na osnovi PAT ”Sergej”); ”PPZR grom”  i ”PPZR piorun” (poljski laki prenosni sistemi); ”S-200 Vega” (SSSR, SAM sistem velikog dometa, jedna baterija sa šest lansera), ”S-125 Neva” (SSSR, mobilni SAM sistem, 51 lanser) i ”CAMM – Common Anti-Air Modular Missile” (Velika Britanija, SAM sistem kratkog dometa, naručene dve baterije). 

U Trećoj Brigadi radio-inžinjerije u Vroclavu nalazi se nekoliko radara različitih tipova, uključujući italijanske ”RAT-31DL” (AESA sistem) i poljski 3D radar ”NUR-15” (mobilna jedinica za kontrolu VaP na srednjim daljinama).

Snage posebne namene (Wojska Specjalne) 

amblem snaga posebne namene

I ove snage, kao i sve druge u svetu, imaju sličnu namenu, posebne nadležnosti, obuku i ovlašćenja, kao i naoružanje. Pripadnika ima između tri i četiri hiljade. Nisu podređene Operativnoj komandi OS, već imaju samostalnu komandu direktno potčinjenu VK. Osnovna borbena jedinica je borbena grupa (Zadaniowy Zespół Bojowy Wojsk Specjalnych), po uzoru na NATO strukturu Special Operations Task Group. U obuci sarađuju sa američkim ”SEAL” timovima i drugim timovima NATO. Sedište komande je u Krakovu.

Ove snage imaju pet osnovnih jedinica s pratećim sastavima:

 • Jedinica ”Grom” (analog ”Deltama”), stacionarana u Varšavi i Gdanjsku.
 • Jedinica komandosa (JWK) u Lublinecu.
 • Jedinica ”Formoza” (analog američkom ”SEAL”) u pomorskoj bazi Gdinja.
 • Jedinica ”Agat” (dubinsko izviđanje, aktivnosti rendžera) u Gljivicama.
 • Jedinica ”Nil” (za podršku komande i pozadinsko obezbeđenje) u Krakovu.
 • Sedma eskadrila posebne namene (samostalna helikopterska jedinica RV) u Povidecu.
ukm 2000p
ukm 2000p

Ove jedinice naoružane su mnoštvom namenskih dugih i kratkih cevi kao i njihove kolege iz NATO, najčešće s prigušivačima, a opremljene su odlično raznorodnim prevoznim sredstvima.

Snage teritorijalne odbrane (Wojska Obrony Terytorialnej)

amblem teritorijalne odbrane

Raspadom SSSR Poljaci su, kao i sve druge ”novokomponovane” pratilje Zapada razgradile i ukinule neke sisteme, između njih i teritorijalnu odbranu. Međutim, već 2016. godine, uviđajući moguću eskalaciju sa susedima, vlada je zvanično objavila i usvojila Zakon o opštoj vojnoj obavezi kojim se formira i Teritorijalna odbrana. Ona je bazirana na 17 brigada (dve se nalaze u najvećem, Mazoveckom vojvodstvu, a ostala vojvodstva imaju po jednu). Formacijski, reč je o lakim pešadijskim jedinicama koje se kompletiraju, kako im i ime kaže, po teritorijalnom principu. U naoružanju ovih jedinica se nalaze modularni automati ”MSBS” domaće proizvodnje u kalibru 5,56 mm, pištolji ”VIS-100” u kalibru 9 mm Para, snajperske puške ”Bor” (Poljska), kalibra 7,62mm, puškomitraljezi ”UMK-2000P” domaće proizvodnje u istom kalibru, podcevni bacači u NATO kalibru 40 mm, bespilotne letilice ”Fly Eye” i dronovi kamikaze ”Warmate”. Na nivou čete nalaze se odeljenja minobacača 60mm ”LMP-2017” i prenosni at kompleks ”FGM-148 Javeline”. Brojnost ovih snaga je, za sada, mala – svega do 40.000 ljudi, uzimajući u obzir da Poljska ima gotovo 40 miliona stanovnika.

Vojna Policija

vojna policija
vojna policija
amblem vojne policije

Ovaj segment OS delimično se razlikuje od ostalih sličnih struktura u svetu jer ima proširenu saradnju s građanskim bezbednosnim strukturama. Položaj Poljske, posebno u svetlu migrantske krize i SVO u Ukrajini uslovio je da se na sve građanske bezbednosne probleme gleda i s vojnog stanovišta. VP ima sedam oblasnih komandi nižeg ranga i jedan Centar za školovanje, obuku i usavršavanje. 

Varšavski garnizon ( Dowództwo Garnizonu Warszawa, DGW)

amblem komande garnizona varŠava

Reč je o detaširanoj jedinica kojoj je zadatak obezbeđenje nesmetanog funkcionisanja administracije Ministarstva odbrrne i oružanih snaga samog garnizona, obavljanje reprezentativnih i protoklarnih radnji za potrebe najviših gostiju i prilikom praznika. Pripadnici jedinice staraju se o zaštiti objekata i lica, kao i unutrašnjoj disiplini jedinice u saradnji sa vojnom policijom Garnizona. 

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave