NaslovnaAnalitikaKrimski most i plastične folije

Krimski most i plastične folije

Već je svima poznato da je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila kako je utvrđeno da je ”organizator terorističkog napada na Krimski most 8. oktobra 2022. bila Glavna obaveštajna uprava ukrajinskog Ministarstva odbrane, njen načelnik Kirilо Budanov (Кирило Олексійович Буданов), zaposleni i agenti”.

No, razmotrimo kako se odvijala čitava operacija diverzije na most.

Prve izjave FSB glasile su da je ”eksplozivna naprava (detonirana na Krimskom mostu) bila maskirana u 198 rolni građevinskog polietilenskog omotača postavljenih na 22 palete (22×9), ukupne mase 22.770 kg. Tovar je bio ”isporučen iz ukrajinske luke Odesa u bugarski grad Ruse početkom avgusta, a prema ugovoru br. 02/08/2022skopljenom 2. avgusta između ukrajinskog ”Translogistik LLC” (Translogistics UA LLC) iz Kijeva i bugarskog ”Balteks Kepitel S.A.” (“Балтекс Кепитъл”, Baltex Capital S.A, 06962573), Ruse. Radilo se samo o ugovorima između špeditera ali, primarni isporučilac i krajnji primalac tada još uvek nisu bili poznati. Ukrajinska špediterska komapnija za drumski prevoz ”Translogistik LLC” je registrovana još 2008. godine sa sedištem u Brovarskoj ulici 164 u Kijevu. S druge strane, ”Balteks Kepitel S.A.” je registrovan u Panami pa, kako u Bugarskoj nije imao predstavništvo, zastupala ga je špedicija ”Tivakom” (Тива Ком ООД, Бул. Тутракан 72, Русе). Prema izjavi izvršnog direktora ”Slobodne zone Ruse” (Свободна зона-Русе) Georgi Stoilova (Георги Стоилов), bugarskoj ”Glavnoj direkciji za borbu protiv organzovanog kriminala” (GDOP) i agenciji ”Mitnica” (centralizovanoj administrativnoj strukturi bugarskog Ministarstva finansija), Rusi su dostavili sve tražene informacije, uključujući beleške i video snimke. No, odmah je dodao da ne može da pruži više informacija o slučaju, pošto Bugarska ”nema nikakve veze sa tovarom”. Menadžer špedicijske kuće ”Tivakom”, Valentin Iliev (Валентин Илиев), objasnio je da njemu, kao špediteru, nije dužnost da zna sadržaj kontejnera koji transportuje. To je obaveza carinske službe. Iliev je potvrdio da su tovar, prema papirima, činile rolne građevinskog polietilena. “Šaljemo ga konačnom primaocu koji su nam naznačili trgovci. Mi samo obrađujemo dokumenta i predočavamo ih carinskim organima”. Koliko je njemu tada bilo poznato, sporni teret je išao iz Ukrajine u Rumuniju preko bugarskog grada Burgasa. Iliev nije znao šta se desilo sa tovarom nakon što je stigao u Rumuniju. “Morate shvatiti da dnevno prolazi 15-20 kamiona koji prevoze svaku vrstu robe. Mi smo čist špediter; znamo šta je roba u kontejneru samo po dokumentima”. Prema njegovim rečima, posao graničnih organa je da provere da li su dokumenti tačni. 

Uskoro je po nalogu bugarskog premijera, a na osnovu podataka dobijenih iz Moskve, služba bezbednosti izvršila proveru svih elemenata koji su teroristički akt na Krimu povezivali sa Sofijom. Izveštaj je bio još uzdržaniji od prvobitnih izjava: ”proverom je utvrđeno da je roba sličnih karakteristika uneta na teritoriju Bugarske iz druge zemlje članice EU pod režimom tranzita, u kontejneru sa uredno oformljenim dokumentima. Tokom boravka predmetne robe u Bugarskoj, ona je bila pod carinskim nadzorom i napustila je zemlju u istom kontejneru preko luke Burgas 17. septembra, u pravcu druge zemlje a ne Rusije. Inspekcija je dokazala da kontejner sa kojim je roba otišla iz Bugarske nije bio na kamionu koji je eksplodirao na mostu. Vršilac dužnosti premijera, Galab Donev (Гълъб Донев), prokomentarisao je da je Bugarska sa čitavim slučajem povezana samo kao geografska tačka na ruti kamiona. ”Bugarska nije saučesnik u pripremama za diverziju na Krimskom mostu i takve optužbe zvanično ne postoje ni sa ruske strane”. U svakom slučaju, ruske službe su zaključile da je tovar iz Ruse prebačen do Varne. Ovde (ili u Burgasu?) je ukrcan na brod i Crnim morem transportovan do jermenske luke Ruse. 

Komitet državnih prihoda Ministarstva finansija Jermenije dostavio je detaljan izveštaj o kretanju spornog tereta kroz ovu državu. Kamionom ”DAF XF” (Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek ) gruzijskih tablica XS317SS upravljao je Artur Terdžanjan (Артур Терджанян) koji je imao dvojno državljanstvo Jermenije i Gruzije. Tovar je, inače, bio deklarisan na carinsku brokersku firmu ”GURG Group” (ГУ Ар Джи Груп), registrovanu 4. novembra 2021. na ime Gurgena Šljepčana (Гурген Шлепчян) iz grada Alvaredi, ul. Džravazan br. 30, stan br. 11 (Алаверди, ул. Джравазан 30, квартира №11). 

U gruzijskoj luci Porti, 26. septembra 2022, kamion natovaren sa 22 palete mase 22.770 kg, otpravljen od strane bugarske kompanije ”Balteks Kepital SA” na adresu jermenske firme ”GURG Group”, iskrcao se sa popunjenom ”Konvencijom o ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu robe” (CMR, Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). Vozilo je iz Gruzije na teritoriju Jermenije ušlo 27. septembra 2022. u 14,53 časova. Na Bagratašenskom carinskom punktu je u 15,00 izmerena masa vozila nakon čega je kamion prošao neinvazivni pregled tereta pomoću skenera sa rentgenskim zracima. Kako je utvrđeno da nema faktora rizika, kamion je u 16,53 dobio tranzitnu deklaraciju br. 05100033/270922/0049515 na ime ”GURG Group” (АВХК 06962573). Za sprovođenje daljih formalnosti odabran je terminal za privremeno čuvanje tereta kompanije ”Terminal Alijansa” (OOO СП ”Терминал Альянс”). Prilikom izlaska sa teritorije carinskog punkta u 17,00 časova, za kamion je po sistemu ”Border Cross” izdata odgovarajuća zabeleška ”izašao” (выбыл). Vozilo je u skladište ”Terminala Alijansa” stiglo u 22,46 časova. Sutradan, 28. septembra, u 9,43, navedena tranzitna deklaracija je dobila status ”popunjena”. Nakon toga, izvršena je korekcija carinske vrednosti, a 29. septembra u 16,12, nakon što je deklarant predao tovarnu dokumentaciju carinskim organima, teret je pregledan i u magacinu ”Terminala Alijansa”. Naime, bez istovara robe iz teretnog vozila, proverena je slojevitost jedne od rolni polietilenske folije (kako bi se proverila tačna klasifikacija robe prema Robnој nomenklaturi spoljnoprivredne delatnosti TN VED (The commodity nomenclature of foreign economic activity). Kako nisu ustanovljene suprotnosti sa klasifikacijom, carinski organi su propustili tovar. Od tog momenta, tovar je dobio status robe ”Evroazijskog ekonomskog saveza” (EES, Евразийский экономический союз,  ЕврАзЭС) i predat je na raspolaganje deklaranta. No, kamion nije napustio plac ”Terminal Alijansa”. Na istom mestu, u 10,24 časova 30. septembra, ”GURG Group LLC” je podneo i registrovao novu deklaracija 05100010/300922/0017152. Naime, umesto jermenskog sedišta firme, kao novo odredište (krajnji primalac) upisana je moskovska firma ”Лидер ООО” (Leader LLC), znači – u Rusiji.

Usledio je jednostavan proces koji je zakonodavstvom EES uobičajen u svakodnevnoj praksi.

Robu je trebalo isporučiti u Rusiju istim gruzijskim kamionom sa istim vozačem. Tranzitna deklaracija je sistemom AIS/AES dobila interfejs odraz ”žuta trasa”, pošto je TN VED uključen u listu kontrolne robe dvostruke namene. No, carinski organ je ipak proverio ispravnost dokumenta. Nakon provere, uz tranzitnu carinsku deklaraciju za rolne građevinskih polietilenskih folija priložen je ekspertski nalaz koji je 30. septembra izdala joint venture firma ”Arekspertiza” (СП ПАП ”Арэкспертиза”) a kojim je potvrđeno da se ne radi o robi dvostruke namene. Na osnovu ovog doumenta, istoga dana je odobrena tranzitna deklaracija.

Treba napomenuti da se za sve vreme dok je roba bila pod carinskom kontrolom u skladištu ”Aliansa Terminal”, sporni kamion nalazio pod nadzorom video-kamera. Na snimcima nije zabeležen nikakav pretovar ili manipulacija teretom tokom obavljanja carinskih formalnosti za uvoz u Jermeniju i dalji transport za Rusiju. Vozilo je preko Jerevana, 1. oktobra oko 00,15 časova stiglo na carinsku ispostavu Bagrataš prema Gruziji. U 00,30 takođe je urađen rendgenski pregled a rezultati su bili isti kao i tokom onog na ulasku u Jermeniju. Tako je kamion u 00,38 dobio status ”odobreno za izlaz” i ponovo je ušao na teritoriju Gruzije. Konačno, Terdžanjan je 5. oktobra stigao do carinskog prelaza Verhni Las (Верхний Лаc) gde je iz Gruzije prešao u Rusiju. Dalje kretanje tovara možemo pratiti samo prema ruskim izvorima. Prema njima, na prelazu Verhni Laz takođe je izvršena rentgenska kontrola. Ove snimke ukrajinski mediji su pokušavali da uporede sa fotografijom kamiona Mahira Jusubova i, naravno, pronašli su više od sedam razlika. Zašto ”naravno”? Pa, kako se kasnije otkrilo, u Armaviri je teret pretovaren na drugi kamion. Naime, Artur Terdžanjan je kamionom od Verhnogo Lasa do grada Armavir, udaljenog 430 km, stigao 7. oktobra. Inače, vozač je, navodno, još od početka puta sa isporučiocem robe održavao kontakt putem softverske aplikacije Messenger a ruski izvori navode kako su čitav put do Gruzije organizovali Ukrajinci Mihail Cjurkalo (Цюркало Михаил Владимирович), Denis Kovač (Ковач Денис Олегович) i Roman Solomko (Соломко Роман Иванович) uz pomoć Gruzijaca Sandro Inosaridzea (Сандро Иносаридзе), brokera ”Levana” i Artura Terčanjana (Артур Терчанян) rođenog u Jermeniji. Roman Solomko, Ukrajinac Vladimir Zloba (Владимир Васильевич Злобa) i pet neimenovanih Rusa su 7. oktobra u Armaviri pripremili novu lažnu dokumentaciju za tovar koji su očekivali. Naime, sada je kao isporučilac rolni bila upisana transporrtna firma ”TEK-434” (ООО ТЭК-34) iz Uljanovska (Uljanovski prospekt br. 8, stan 39) a kao primalac – nepostojeća kompanija na Krimu. Dan ranije, 6. oktobra u 14,00, nepoznata osoba pod pseudonimom ”Oleg” postavila je prijavu na aplikaciji ”ATI” (Ассоциация транспортных инженеров) u ime kompanije ”TEK-34” za prevoz tereta mase 21000 kg na ruti Armavir-Simferopolј. Jedan od traženih uslova je bio da se teret isporuči u Simferopolj najkasnije do 10. časova 8. oktobra a nadoknada je iznosila 48.000 rubalja. Kasnije je utvrđeno da je oglas postavljen sa IP adrese u Moskvi, Piscovaja ul. br. 16. Kompanija “TEK-34″ je inače na aplikaciji ”ATI” imala odličnu reputaciju i više od 200 pozitivnih ocena. No, sve ocene su poticale iz perioda od 8. aprila 2009. do 2020, kada se kompanija aktivno bavila isporukom robe i bila registrovana u regionu Volgograda. Krajem 2020. firma je prodata izvesnom Olegu Antipovu (Антипов Олег Александрович), nakon čega je potpuno prestala sa radom. Šta više, 2021. “TEK-34” je isključena iz jedinstvenog državnog registra pravnih lica (ЕГРЮЛ) kao subjekt bez važeće pravne adrese. No, u martu sledeće, 2022. godine, firma naglo “oživljava”, dobija novu pravnu adresu u Uljanovsku i zavodi se u PFR (Пенсионный фонд России) a da se pri tome nije bavila nikakvom delatnošću. Ponuda kompanije sa dobrim rejtingom privukla je vozača Mahira Jusubova (Юсубов Махир). Sa telefona svoje supruge javio se na oglas i prihvatio ponudu. Kasnije se ustanovilo da je razgovarao sa izvesnim “Ivanom Ivanovičem” koji je koristio virtuelni anonimni broj kao i broj telefona registrovanog na Sergeja Andrejčenka (Андрейченко Сергей Владимирович) iz Kremenčuga. 

 Inače, Mahir Jusubov je vozio International PriStar (Navistar International Corporation) sa gruzijskim tablicama В377КХ193, koji je bio registrovan na njegovog nećaka, Samira Jusubova (Самир Юсубов). Mahir je istoga dana, ne znajući da ide u smrt, na parkingu u Armaviri prihvatio kontejner a u zoru 8. oktobra  krenuo je prema Simferopolju. Na prilazu mostu, pripadnici Državne inspekcije za bezbednost drumskog saobraćaja (Государственной инспекции безопасности дорожного движения, ГИБДД) nonšalantno otvaraju zadnja vrata prikolice, letimičnim pogledom u unutrašnjost zaključuju da dodatna provera nije potrebna i Jusubovu nalažu da nastavi put.  Na mostu, tačno u 06,03, po svemu sudeći radio-vezom, aktiviran je eksploziv sakriven u rolnama. Snaga detonacije koja je odgovarala eksploziji nekoliko tona eksploziva ekvivalentnog trotilu zapalila je 7 železničkih cisterni sa gorivom. Šta više, koordiniranom akcijom terorista i sam voz je zastao u ”pravom” trenutku. Odlična koordinacija – neko je tačno znao vozni red i tako instruisao kretanje  Mahira Jusubova, posmatrao ga i pritisnuo dugme kada je trebalo. 

Prilikom eksplozije, nastradali su, uz vozača kamiona, isključivo civili: sudija Sergej Maslov (Сергей Маслов), fitnes-trener Gleb Orgetkin (Глеб Оргеткин) i bračni par Eduard Čučakin i Zoja Sofronova (Эдуард Чучакин, Зоя Софронова). Dalja priča je svima već poznata. Ili nije? Kako je kontejner prešao nekoliko granica bez detaljne kontrole? Kako nije bio sumnjiv pretovar u Armaviri? Kako nije vršena kontradiverziona provera, bar na pristupu mostu i bar pomoću jednog psa? Kako je dopušteno da se voz sa strateškim tovarom kreće mostom kad i teški kamioni? Kako niko nije posumnjao u tolike promene naloga? Sada uobičajena elektronska komunikacija i trgovanje može se na vreme uočiti i pratiti. Čiji je to propust. Uglavnom, most je oštećen za vrednost 198 rolni folija, najam dva vozača i putne troškove. Verovatno jeftinije od svake sofisticirane rakete…

fsb glavni organizator napada na krimski most kirilo budanov
Glavni osumnjiceni – Kyrylo Budanov

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave