NaslovnaNovostiOružane snage Hrvatske

Oružane snage Hrvatske

U našem serijalu ”Oružane snage naših suseda” stižemo do zapadnih granica Srbije i to do one koja je izazvala kroz istoriju najviše žrtava, sukoba i razaranja. Pokušavajući da ne uđemo u političke razloge raspada SFRJ i stvaranja nezavisnih država, mora se ipak reći da je to bio pobunjenički akt, protivustavan tadašnjem uređenju, podstican s mnogo strana.

HRVATSKI VOJNIK NA VEŽBI U POLJSKOJ
HRVATSKI VOJNIK NA VEŽBI U POLJSKOJ
AMBLEM OS HRVATSKE
AMBLEM OS HRVATSKE

No, to je istorija i nije prvi slučaj da se granice država menjaju protivpravno, nasilno i ne poštujući prirodnu volju njihovih građana. Stoga i Hrvatska ima, kao i sve druge države Balkana nerešena teritorijalna pitanja, bez obzira što je zaokružila svoju državotvornu celovitost. Pri tom ostaje nasleđen istorijski faktor koji sigurno još mnogo vremena neće biti raščišćen i uravnotežen – animozitet s našim zapadnim susedom je mnogo više od dnevne politike. Pogledajmo, stoga, čime je Hrvatska spremna da brani ono što je osvojila i stekla uz veliku pomoć stranih sila.

Oružane snage Hrvatske sastoje se iz kopnene vojske, RV i PVO (ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana) i ratne mornarice. Hrvatska je postala član NATO prvog aprila 2009. godine, a 2013. godine i članica Evropske unije. 

1. Kopnena vojska (Hrvatska kopnena vojska)

Ovoj vid je najmnogobrojniji u OS Hrvatske i ima odbrambene zadatke, kao i obaveze saradnje sa mirovnim misijama i učešću u NATO operacijama. Struktura ovog vida je sledeća:

1.1. Komanda armije

Komanda Armije nalazi se u Karlovcima sa svim pripadajućim štabskim službama.

AMBLEM KoV
AMBLEM KoV
 • Gardijska oklopno-mehanizovana brigada
  • Štabska četa (zapovjedna satnija).
  • Tenkovski bataljon (bojna) ”Kune”.
  • Oklopni bataljon (bojna).
  • Prvi mehanizovani bataljon ”Sokolovi” (mehanizirana bojna).
  • Drugi mehanizovani bataljon ”Pume” (mehanizirana bojna).
  • Bataljon PVO (Bojna PZO).
  • Inžinjerijski bataljon (inženjerijska bojna).
  • Izviđačka četa (izviđačka satnija).
  • Četa veze (satnija veze).
  • Četa materijalnog obezbeđenja (Logistička satnija).
AMERIČKI I HRVATSKI VOJNICI NA VEŽBI U HRVATSKOJ
AMERIČKI I HRVATSKI VOJNICI NA VEŽBI U HRVATSKOJ
 • Gardijska mehanizovana (mehanizirana) brigada dislocirana u Kninu
  • Štabska četa (zapovjedna satnija).
  • Prvi mehanizovani bataljon ”Tigrovi” (mehanizirana bojna).
  • Drugi mehanizovani bataljon ”Gromovi” (mehanizirana bojna).
  • Treći mehanizovani bataljon ”Pauci” (mehanizirana bojna).
  • Motorizovani bataljon ”Vukovi” (motorizirana bojna).
  • Mešoviti artiljerijski divizion (topničko-raketna bojna).
  • Inžinjerijski bataljon (inženjerijska bojna).
  • Bataljon PVO (bojna PZO).
  • Izviđačka četa (izviđačka satnija).
  • Četa veze (satnija veze).
  • Četa materijalnog obezbeđenja (logistička satnija).
 • Komanda za obuku i doktrinu 
  • Komanda (Dom zapovjedništva).
  • Pešadijski puk (pješačka pukovnija).
  • Artiljerijski puk (topničko-raketna pukovnija).
  • Puk PVO (pukovnija PZO).
  • Inžinjerijski puk (inženjerijska pukovnija u čijem sastavu je i Riječna bojna, odnosno rečni bataljon).
  • Puk pozadinskog obezbeđenja (logistička pukovnija).
  • Centar osnovne vojne pripreme (Središte za temeljnu obuku).
  • Centar taktičke pripreme artiljerije (Središte za borbenu obuku).
  • Centar borbene pripreme i modelovanja borbenih dejstava (Simulacijsko središte).
  • Školski centar međunarodnih vojnih operacija (Obučno središte za MVO).
 • Puk vojne policije (pukovnija vojne policije)
 • Puk veze (pukovnija veze)
 • Bataljon vojnog obaveštavanja (vojnoobaveštajna bojna)
 • Bataljon radijacione, hemijske i biološke zaštite (bojna NBKO)

1.2 Naoružanje i vojna tehnika

M-84
M-84
 • Oklopna tehnika
  • ”M-84A4 Snajper” (Hrvatska), osnovni borbeni tenk, 75 komada.
  • ”BVP M-80” (Jugoslavija), borbeno vozilo pešadije, 102 komada.
  • ”M2 Bredli” (SAD), borbeno vozilo pešadije, naručeno 76 komada.
  • ”BOV Patria” (Finska, Hrvatska, Izrael), oklopni transporter, proizvodi se licencno u fabrici ”Đuro Đaković”. Trenutno brojno stanje je 126 komada.
  • ”BOV-VP” (Jugoslavija), oklopni transporter za vojnu policiju  u nepoznatom broju.
  • ”LOV OP” (Hrvatska), okloni automobil, 23 komada.
  • ”Cougar HE” (SAD), lako taktičko vozilo MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) četiri komada. 
  • ”M-ATV” (SAD), lako taktičko vozilo MRAP, 147 komada.
  • ”International MaxxPro” (SAD), lako taktičko vozilo MRAP, 37 komada.
  • ”RG 33 HAGA” (SAD), lako taktičko vozilo MRAP, 20 komada.
  • ”BOV POLO M83” (Jugoslavija), protivtenkovsko vozilo-platforma, nepoznat broj.
  • Amfibija ”BTR 50P” (SSSR) u nepoznatom broju.
  • Tenk za izvlačenje M-84AB (Jugoslavija/Hrvatska) u nepoznatom broju.
 • Artiljerija
  • ”LOV RAK M91 R24” (Hrvatska) samohodni višecevni bacač raketa 128 mm, dva komada.
  • ”M-91 Vulkan” (Hrvatska) Samohodni višecevni bacač raketa 122 mm, šest komada.
  • ”APR-40” (Rumunija), kopija ”Grada” 122 mm, 31 komad, tri u rezervi.
  • ”2S1 Gvozdika” (SSSR), samohodna haubica 122 mm, osam komada.
  • ”PzH 2000” (Nemačka), samohodna haubica 155 mm, 15 komada.
  • ”L33 CITER” (Argentina), haubica 155 milimetara, 18 komada.
  • ”M-46H1” (SSSR), top 130 mm, 19 komada.
  • ”D 30” (Jugoslavija), haubica 122 mm, 27 komada.
  • ”M-75” (Jugoslavija), minobacač 120 mm, 70 komada.
  • ”UBM 52” (Jugoslavija), minobacač 120 mm, pet komada.
  • ”LBM M96” (Jugoslavija), minobacač 82 mm, 29 komada.
  • ”BOV-1” (Jugoslavija), pt raketno vozilo s ”Maljutkama” 28 komada.
  • ”Strela 10” (Hrvatska), prenosni raketni kompleks PVO, devet lansera.
  • “BOV-3SP” (Jugoslavija) PVO trocevno samohodno oruđe, 39 vozila.
  • ”M 55A4” (Jugoslavija) PT 20/3 mm, 57 komada.

2. Ratno vazduhoplovstvo i PVO (HRZ i PZO)

2.1 Komanda RV i PVO (Zapovjedništvo HRZ i PZO), aviobaza Zagreb

AMBLEM RV I PZO
AMBLEM RV I PZO
 • Komandant (Zapovjednik HRZ i PZO)
 • Štab RV i PVO (Stožer zapovjedništva)
  • Štabska četa (zapovedna satnija). U svom sastavu ima komandu stana i vod veze.
 • 91. Vazduhoplovna baza Zagreb (Zrakoplovna baza)
  • Kasarna ”Pukovnik Marko Živković” (na delu međunarodnog aerodroma Zagreb-Pleso ”Franjo Tuđman”.
  • Komanda 91. aviobaze.
  • Štabska četa.
  • Eskadrila borbenih aviona (8/4 MiG-21bisD i MiG D/UMD-školski dvosed). Za dejstva koriste i aerodrom isturenog baziranja u Puli.
  • Eskadrila transportnih aviona (dva An-32B i jedan Challenger 604, VIP avion Vlade RH).
  • Avio-tehnički bataljon (Zrakoplovno-tehnička bojna).
  • Vojni objekt Lučko, vojni deo građanskog aerodroma Novi Zagreb – Lučko.
  • Eskadrila višenamenskih helikoptera (10 Mi-171Sh i jedan Mi-17/1BA).
VHS-D
VHS-D
 • 93. Vazduhoplovna baza Zadar
  • Kasarna ”Pukovnik Mirko Vukušić”. Avio baza Zadar-Zemunik, vojni deo međunarodnog aerodroma Zadar (Zračna luka Zadar).
  • Komanda 93. vazduhoplovne baze. 
  • Štabska četa (zapovjedna satnija).
  • Protivpožarana eskadrila. U svom sastvu ima šest CL-415 (Kanada) i pet AT-802 F/AF (SAD), ”leteći traktor”, pogodan za inicijalno gašenje požara, ali i za zaprašivanje.
  • Avio eskadrila koja se sastoji od 17 PC-9M (Švajcarska, školski avion) i pet aparata Zlin-242L (češki školski avion).
  • Eskadrila helikoptera koja u sastavu ima 16 OH-58D (R) -Bell OH-58 Kiowa (SAD). Jedan je havarisan pa ih sada ima 15. Poseduju još i osam Bell 206B-3 Jet Ranger (SAD).
  • Avio-tehnički bataljon (Zrakoplovno-tehnička bojna).
 • Kasarna ”Knez Trpimir” (vojarna ”Knez Trpimir”, aerodrom Divulje, Trogir, nedaleko od Splita. Opremljena je eksadrilom transportnih helikoptera : 10 Mi-8MTV-1/T/PS koji čine podršku RM i obalskoj odbrani. Od 2020. najavljeno je preoružavanje sa UH-60 Black Hawk (SAD).
 • Bataljon osmatranja VaP i navođenja (Bojna zračnog motrenja i navođenja) u vazduhoplovnoj bazi Zagreb. 
  • Komanda bataljona.
  • Centar za osmatranje VaP u Podvornici.
  • Reonski operativni centar Split za operativnu vezu sa RM i obalskom odbranom. Opremljen je sa pet kompleta AN/FPS-117 L band (AESA)-trodimenzionalnim radarima kompanije GE Aerospace-Lockheed Martin. Oni su lociran na Sljemenu, Borici, Papuku, Učki i Roti.
  • Četa avio-tehničkog remonta i podrške (satnija za zrakoplovno-tehničko održavanje i opskrbu).
VHS D1
VHS D1
 • Školski centar RV i PVO ”Rudolf Perišin” (Središte za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne odbrane), Zemunik – Zadar
  • Komanda.
  • Odsek za obuku, doktrinu i standardizaciju obuke.
  • Odsek za podršku obuke.
  • Škola pilota.
  • Fakultet za obuku.
  • Odsek za školovanje mornaričkog vazduhoplovstva.
  • Odsek praćenja i navođenja.
  • Odsek tehničke službe.
  • Četa za obuku specijalista.
  • Vod za obuku specijalista praćenja i navođenja.
  • Školski vod specijalista tehničke službe.
RV i PVO opslužuje oko 3.500 služenika. 

2.2. Naoružanje i oprema

MiG-21 Fishbed
MiG-21 Kockica
 • Lovci
  • ”MiG-21 bis D (SSSR,višenamenski lovac), sedam aparata.
  • ”MiG-21 bis (SSSR, višenamenski lovac), pet aparata.
  • ”MiG-21 UMD (SSSR, školski frontovski lovac, četiri aparata.
  • ”Daso Rafal” (Francuska) , višenamenski lovac u planu za nabavku 12 komada.
  • ”F-16C/D” (SAD, Izrael), višenamenski lovac, u planu za nabavku.
 • Transportni avioni
  • ”An-32” (SSSR), vojno-transportni, dva komada.
  • ”CL-604” (Kanada), putnički, jedan primerak. 
 • Školsko-trenažni avioni:
  • ”PC-9M” (Švajcarska) , 20 aparata.
  • ”Zlin 242 L” (Češka), pet aparata.
 • Protivpožarni avioni
  • ”CL-415” (Kanada), protivpožarni avion-amfibija, šest aparata.
  • ”AT-802 FA” (SAD), protivpožarni avion-amfibija, pet aparata.
OH-58D
OH-58D
 • Helikopteri
  • ”Mi-171Š” (SSSR), vojno-transportni, 10 komada.
  • ”Mi-8MTV-1” (SSSR), vojno-transportni, 11 komada.
  • Mi-8T (SSSR), transportno-desantni, tri komada.
  • ”Sikorski UH-60 Black Hawk (SAD), u fazi nabavke.
  • ”Bell OH 58 Kiowa” (SAD), laki višenamenski, 15 komada.
  • ”Bell 206B-3”(SAD), školski, osam komada.
 • Bespilotne letelice
  • ”Elbit Hermes 450” (Izrael), nepoznat broj.
 • Nekadašnje letelice
  • Iz upotrebe je izbačen Mi-24 koji je bio korišćen od 1993. do 2004. godine.

3. Ratna mornarica

AMBLEM RATNE MORNARICE
AMBLEM RATNE MORNARICE

U sastav RM ulaze Komanda, Školski centar, dve operatnivne komande (Sever i Jug) i niže komande. Dugačku obalu i brojna ostrva RM obezbeđuje sa sastavom od oko 2.000 ljudi (1850 formacijski), a prema drugom podatku oko 2.500 ljudi. 

Sačinjavaju je:

Kralj Dmitar Zvonimir RTOP-12
Kralj Dmitar Zvonimir RTOP-12
 • Dve samostalne čete morske pešadije.
 • Tri mini-podmornice.
 • Dve korvete.
 • Tri raketna čamca (katera).
 • Dva mala desantna broda.
 • Osam rečnih patrolnih čamaca.
 • Četiri desantna broda (katera).
 • Jedan minolovac LM-51.
 • Jedan školski brod.
 • Jedan spasilački brod.
 • Jedan transportni brod PT-71.
 • Dva tegljača.
 • 21 baterija obalske odbrane.
 • Tri baterije protivbrodskih raketa RBS-15 (Švedska).

Glavne baze nalaze se u Splitu (komanda flote), Puli, Šibeniku, Pločama i Dubrovniku, uz niz manjih, detaširanih luka i pristana na ostrvima.

Pored ova tri osnovna vida, u neposrednoj potčinjenosti Vrhovne komande nalaze se jedinice posebne namene, komanda pomoćnih snaga, bataljon garde, uprava vojne policije, Vojna akademija, Centar obaveštajne službe i više manjih, pomoćnih i pratećih jedinica. MORH izdaje i časopis ”Hrvarski vojnik”. Iako je davno isplaniran, još nije formiran Vojni muzej već se brojni eksponati čuvaju po drugim muzejima i memorijalnim zbirkama.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave