NaslovnaAnalitikaOružane snage Rumunije

Oružane snage Rumunije

Naš najveći sused i po teritoriji i po dužini granice (prirodno-veštačke), ali i po broju stanovnika (ima stanovnika gotovo koliko Makedonija, Bugarska i Mađarska zajedno). Ime je stekla po imenu Rima, kada je bila rimska kolonija na limesu (Romania). U njoj su živeli Dački Sloveni koji su romanizovani od šestog do osmog veka. Pogrešno prestrojavanje za vreme Drugog svetskog rata nanelo je prilično istorijske štete ovoj državi. Pamtimo je i po tome što jedina nije učstvovala u operaciji ”Dunav” prilikom intervencije, ali i po jednoj od retkih evropskih posleratnih revolucija, pučeva koji su kasnije postali poznati po nazivu ”Rumunski scenario”; scenario od kog su mnogi vlastodršci zazirali i zaziru. 

Sa SFRJ Rumunija je razvijala specijalne odnose čak i kada je reč o emigrantima. Malo je poznato da je dogovor ove dve zemlje bio da se ne prijavljuje emigrant gde je i pod kojim okolnostima nađen na našoj teritoriji (kako bi mogao da kaže da je zalutao).Naše dve zemlje imaju najstarije diplomatske odnose koji su uspostavljeni 19. aprila 1841. godine. Izgradili smo dve velike hidroelektrane na Dunavu, stvorili zajedničkim snagama respektabilni jurišnik  J-22 Orao (IAR-93). Dve srpske kraljice, Natalija i Marija,  bile su rumunskog porekla. Štaviše, Rumunija nije iskoristila Drugi svetski rat da realizuje teritorijalne pretenzije prema Jugoslaviji. I da ne zaboravimo – i Rumunija je, kao i Bugarska u dva velika rata učestvovala na tri strane.

PA Md. 2000
PA Md. 2000

Šta će takvoj Rumuniji armija? Reklo bi se da je svoje granice trajno definisala…Ali, nije baš tako. Još uvek postoji istorijski spor oko Moldavije. Posle Prvog svetskog rata Transivlanija (do tada Erdelj, kao deo mađarskog dela Austrougarske), Bukovina (podeljena između Rumunije i Ukrajine) i Besarabija (podeljena između Moldavije, Rumunije i Ukrajine) ujedinile su se s Rumunijom; posle Drugog sv. rata delovi Rumunije (u grubim granicama Republike Moldavije) okupirani su od strane SSSR i tako je do danas.

Tu je i Pridnjestrovlje o kome smo već pisali, a članstvo u NATO i njihova obaveza da šalju oružje Ukrajini (koja im je i direktnan sused na osetljivom tlu delte Dunava) jeste posebna priča. Pored toga, naizgled mirne dobrosusedske odnose s našom zemljom periodično podgrevaju zahvetima za autonomijom pojedina udruženja u Istočnoj Srbiji. Interesatno je da je svaka država koja se na neki način našla na putu te raskrsnice naroda o kojoj smo već pisali, ostala s nekim istorijskim dugovima.  

Oružane snage Rumunije (Forţele Armate Române) Sastoje se iz tri vida – KoV,  RV i PVO i Ratne mornarice. Godine 2006. ukinuto je obavezno služenje vojnog roka i izvršen je prelazak na profesionalnu, ugovornu armiju. 

1. Kopnena vojska Rumunije (Forţele Terestre Române)

1.1. Rodovi i službe

 • Pešadija (Infanteria).
 • Brdska pešadija (Vanatori de munte).
 • Oklopne jedinice (Tancurile).
 • Artiljerija (Artileria).
 • PVO raketne jedinice i artiljerija (Rachetele si artileria antiaeriana).
 • Vojna obaveštajna služba (Cercetarea).
 • Inžinjerija (Geniu).
 • PNHBO (Unitatile si subunitatile de aparare NBC).
 • Vazdušno-desantne jedinice (Parasutistii).
 • Snage posebne namene (Română forţele speciale).
 • Vojna policija (Politia Militara).

1.2. Struktura

 • 1.2.1. Glavni štab KoV (Bukurešt)
  • Garnizon Bukurešt.
  • 30. ceremonijalni puk ”Mihaj Vitjazul”.
  • Druga baza materijalno-tehničkog obezbeđenja ”Valahija” (Baza 2 Logistică «Valahia»).
  • 22. transportni bataljon ”Dimbrovica” (Trgovište).
  • 102. remontno-popravni bataljon (Bukov).
  • 313. izviđački bataljon ”Burbeista” (Bukurešt).
  • 265. bataljon vojne policije (Bukurešt).
  • Prvi bataljon za saradnju vojske i građanstva (Batalionul 1°C.I.M.I.C.).
  • 45. bataljon veze i informacionih sistema ”Kapetan Grigore Džosanu” (Batalionul 45 Comunicaţii şi Informatică ”Căpitan Grigore Giosanu”).
  • 300. bataljon štaba i podrške (Bukurešt).
  • 500. bataljon štaba i podrške (Bukurešt).
PM md.1963
PM md.1963
 • 1.2.2. Komanda vojnog školstva
  • Vojna akademija (Sibiu).
  • Podoficirska škola (Pitešti).
  • Škole za praktičnu obuku bataljonskog ranga (Sibiu, Pitešti, Buzeu).
  • Srednja vojna škola ”Mihaj Vitjazul” (Alba-Julija).
  • Srednja vojna škola ”Dmitri Kantemir” (Brjaza).
  • Srednja vojna škola ”Stefan III Veliki” (Kimpulung-Moldovenesk).
  • Srednja vojna škola ”Tudor Vladimiresku” (Krajova).
  • Srednja vojna škola ”Alekandru Joan Kuza” (Konstanca).
Napomena: Rumuni svoje srednje vojne škole nazivaju koledžima. 
 • 1.2.3.  Šesta brigada za specijalne operacije ”Mihaj Vitjazul” (Tirgu-Mureš)
  • Dva bataljona za specijalne operacije, jedan padobransko-desantni i jedan logistički bataljon u detaširanim sedištima.
 • 1.2.4.  Osma raketna artiljerijska brigada ”Aleksandru Jon Kuza” (Brigada 8 LAROM ”Alexandru Ioan Cuza”).
  • U svom sastavu ima 81, 83. i 96. divizion raketne artiljerije (Brigada 8 LAROM), 84. divizion artiljerijskog izviđanja (Batalionul 84 Asigurare Date ”Mărăşti”) i 85. bataljon logističkog obezbeđenja (Batalionul 85 Logistic ”General Mihail Cerchez”).
 • 1.2.5.  Deseta inžinjerijska brigada ”Donji Dunav” (Brigada 10 Geniu ”Dunărea de Jos”), Braila. Nju čine 52, 72, 96. i 136. inžinjerijski bataljon, pontonski bataljon ”Dunav” i 110. bataljon logističkog obezbeđenja ”Maršal Konstantin Prezan”.
PIŠTOLJ Md. 2000 BSDA
PIŠTOLJ Md. 2000 BSDA
 • 1.2.6.  Druga pešadijska divizija ”Getika”
  • Štab divizije (Buzeu).
  • Treća baza logističke podrške (Roman).
  • 43. transportni bataljon ”Roman I Mušat”.
  • 83. remontno-tehnički bataljon ”Est”.
  • 52. mešoviti artiljerijski puk ”General Aleksandru Tel” (Birlad).
  • 54. Raketni PVO puk ”Trofej Trajana” (Regimentul 53 Rachete Antiaeriene ”Tropaeum Traiani”), Medžidija (С-75).
  • 61. Raketni PVO puk ”Pelendava” Slobozija (MIM -23 Hawk).
  • 528. Izviđački puk ”Vlad Cepeš” (Batalionul 528 Cercetare ”Vlad Ţepeş”) , Braila.
  • Treći inžinjerijski bataljon ”General Konstantin Poenaru”, Buzeu.
  • 49. Bataljon PNHBO (Batalionul 49 Apărare C.B.R.N. ”Argeş”), Pitešti.
  • 200. bataljon snabdevanja ”Istrica” (Buzeu).
  • 202. bataljon PNHBO (”General Georgi Teleman”), Huši.
  • Četvrta deminerska grupa. 
  • Prva mehanizovana brigada ”Ardžedava”(Brigada 1 Mecanizată ”Argedava”). U njenom sastavu nalaze se jedan tenkovski i dva pešadijska bataljona, jedan artiljerijski i jedan PVO divizion, kao i bataljon logistike.   
  • Druga brigada brdske pešadije (Brigada 2 Vânători de Munte ”Sarmizegetusa”). Ima tri bataljona brdske pešadije, po jedan artiljerijski i PVO divizion i bataljon logistike.
  • Deveta mehanizovana brigada (Brigada 9 Mecanizată ”Mărăşeşti”). U njenom sastvu nalaze se jedan tenkovski i dva mehanizovana bataljona. Pored toga ima i po jedan artiljerijski i PVO divizion i bataljon logistike.
  • 282. oklopno-tehnkovska brigada (Brigada 282 Infanterie Mecanizată ”Unirea Principatelor”). Ima jedan tenkovski i dva mehanizovana bataljona, po jedan divizion artiljerije i PVO i bataljon logistike.
SA 2 VOLHOV 3
SA 2 VOLHOV 3
RUMUNSKI MIM-23 HAWK
RUMUNSKI MIM-23 HAWK
 • 1.2.7.  Četvrta pešadijska divizija ”Gemina”
  • Štab divizije (Kluž-Napoka).
  • Četvrta baza pozadinskog obezbeđenja ”Transilvanija” (Dež).
  • 41. Transportni bataljon ”Bobilna”.
  • 88. Remontni bataljon ”Ardadul”.
  • 69. Mešoviti artiljerijski puk ”Silvanija”.
  • 50. PVO puk ”Andrei Murešanu” (Kub, Osa-AKM).
  • 317. Izviđačko-obaveštajni puk ”Vledjasa”. 
  • 53. Inžinjerijski bataljon ”Skorilo” (Deva).
  • 55. Bataljon komunikacije i informacionih sistema ”Napoka” (Kluž-Napoka).
  • 72. Bataljon PNHBO ”Radu Negru” (Sigišoroa).
  • 400. bataljon logističke podrške (Kluž-Napoka).
  • 15. Mehanizovana brigada ”Visoki most” (Jasi). U svom sastavu ima: jedan tenkovski i dva pešadijska bataljona, po jedan artiljerijski i PVO divizion i bataljon pozadinske podrške.
  • 18. pešadijska brigada ”Banat” (Temišvar). U detaširanim garnizonima ima jedan bataljon brdske pešadije, dva pešadijska bataljona, po jedan divizion artiljerije i PVO, i bataljon logističkog obezbeđenja.
  • 61. Brigada brdske pešadije ”Virdžil Bedulesku” (Merkurja-Čuk). Sastoji se od tri bataljona brdske pešadije, po jednog artiljerijskog i PVO diviziona i bataljona logističkog obezbeđenja.
  • 81. Mehanizovana brigada ”General Grigore Belan” (Bistrica). Ima jedan tenkovski i dva pešadijska bataljona, po jedan artiljerijski i PVO divizion i jedan bataljon logističke podrške. 

1.3. NATO strukture rumunskih oružanih snaga 

IAR-330 Puma SOCAT
IAR-330 Puma SOCAT
 1. Združena komanda zajedničkih snaga ”Napulj” (NATO Allied Joint Force Command Naples).
 2. Štab višenacionalnog korpusa ”Jugoistok” ( Headquarters Multinational Corps South-East (HQ MNC-SE), Sibiu.
 3. Štab višenacionalne divizije ”Jugoistok” (Headquarters Multinational Division Southeast -HQ MND-SE), Bukurešt. 
 4. Multinacionalna brigada ”Jugoistok” (Headquarters Multinational Division Southeast – HQ MND-SE), Krajova. U svom sastavu ima tri pešadijska bataljona, po jedan artiljerijski i PVO divizion, kao i bataljon logističke podrške. 

1.4. Naoružanje i oprema

DMT 85 M1 BAZIRAN NA TR 85M1
DMT 85 M1 BAZIRAN NA TR 85M1
TR 85-800
TR 85-800
TR 580
TR 580
 • Tenkovi:
  • TR 85M1 ”Bizonul” (”Bizon”, Rumunija), osnovni borbeni tenk 54 komada. U osnovnoj varijanti (TR 85, srednji tenk) ima oko  300 komada.
  • TR 580 (rumunska verzija T-55) približno 100 komada.
  • T 55 AM (sovjetski srednji tenk u verzijama T-55AM i T55AM2), više od 100 komada.
 • Borbena vozila pešadije:
  • MLI 84 (”Jderul” , rumunska modifikacija sovjetskog BMP 1). U verziji MLI-84  ima 23 komada, a u verziji MLI-84M Jder 101 komad.
 • Oklopni transporteri:
  • MLVM (Rumunija), u verzijama  MLVM M,  MLVM-AR, ABAL i Ambulanță ima do 75 komada.
  • MOWAG Piranha IIIC (Švajcarska) 45 komada.
  • MOWAG Piranha V (Švajcarska, Rumunija), 40 komada.
  • TAB B 33 (”Zimbru”, rumunska varijanta sovjetskog BTR- 80), 65 komada.
  • TAB 77 (rumunska varijanta sovjetskog BTR 70 u raznim varijantama) oko 150 komada.
  • TAB 71 (rumunska varijanta sovjetskog BTR 60 u više varijanti), 669 komada.
  • TABC 79 (Rumunija), u raznim varijantama preko 350 komada.
  • International Max Pro (SAD), 60 komada, za potrebe intervencije u Afganistanu.
  • MT-LB (artiljerijsko izviđačko vozilo/radar, SSSR, varijantama SNAR-10 “Jaguar” i SNAR-10M “Pantera”) 10 komada.    
 • Oklopna vozila povećane prohodnosti:
  • HMMWV (SAD, u varijantama M-1113 i M-1114) 300+20 komada.
  • URO VAMPTAC (Španija u varijantama S-3 i S-3HD), 60+40 komada.
  • Autoblindat Wolf (Izrael) , pet komada.
  • Panhard PVP (Francuska), više od 15 komada.
  • Cougar HE (SAD), pet komada.
  • Oshkosh M-ATV (SAD), 10-30 komada.
AG 9 NA ARO 4X4 U SASTAVU KFOR
AG 9 NA ARO 4X4 U SASTAVU KFOR
 • Inžinjerijska mehanizacija i neborbena vozila:
  • DMT-85M1, univerzalno vozilo s raonikom, bazirano na TR 85M1, pet komada.
  • TER TR-85, spasilačko vozilo.
  • TEHEVAC MLI-84M, inžinjerijsko vozilo s pomoćnim uređajima, 10 komada.
  • BPZ -2 (Nemačka), inžinjerijsko oklopno vozilo s kranom, pet komada.
  • PMA (Demokratska Republika Nemačka), lansirni most u varijanti BLG-67M, pet komada.
  • NX 7 B3 (Francuska/Rumunija), rovokopač, više od 20 komada.
  • AMT 950 (Rumunija), kran povećane nosivosti, više od pet komada.
  • AG 180 AUTOGREDER (Rumunija), oko 10 komada.
  • Autoîncărcător (Rumunija), utovarivač, pet komada.
  • Buldozer S.1500L.S (Rumunija), pet do deset komada.
  • VW Transporter SIBRA (Nemačka, kombi), više od 35 komada.
  • Ševrolet VSSV ”Tahoe” (SAD, pogon 4×4), 13 komada.
  • Land Rover ”Defender” (Velika Britanija), u sastavu SFOR, nepoznat broj.
  • ARO 24 (Rumunija, 4×4 u raznim varijantama), više od 2.000 komada. 
  • Rocar TV (Rumunija, kombi za prevoz putnika i tereta u raznim varijantama), nepoznat broj.
  • Dacia ”Duster” (Rumunija, SUV 4×4) nepoznat broj.
  • Polaris ATV (SAD, kvadro u varijantama ”Ranger 6×6” i ”Sportsman 4×4”), 10 komada.
  • DAC (Rumunija, kamion), u raznim varijantama do 530 komada.
  • Roman (Rumunija, kamion), u raznim varijantama, više od 160 komada.
  • ZIL 131 (SSSR, kamion), oko 50 komada.
  • Iveco (Italija, kamion), oko 395 komada.
  • DPM 4 (Rumunija, polagač mina). Nepoznat broj.
  • BP 10 (Rumunija, napadni gumeni čamac). Nepoznat broj.
  • Zodiac MK3 (Francuska, napadni gumeni čamac). Nepoznat broj.
  • PR 71 (Rumunija, prenosni pontonski most). Nepoznat broj.
  • ST 140 (Rumunija, napadni oklopni čamac). Nepoznat broj.
  • MLC 240 (Rumunija, barka za desantiranje). Četiri komada.
  • MLC 300 (Rumunija, feribot). Četiri komada.
PA md.86 sa AG-40 bacačem
PA md.86 sa AG-40 bacačem
M72 A5 LAW
M72 A5 LAW
 • Artiljerijska oruđa:
  • M 1988 (Rumunija, minobacač 60 mm), nepoznat broj.
  • M 1977 (Rumunija, minobacač 82 mm), 1.214 komada.     
  • M 1982 (Rumunija, minobacač 120 mm), 320 komada.
  • M 82 (Rumunija, brdski top 76 mm baziran na jugoslovenskom M-1), 154 komada.
  • M 30 (SSSR, 122 mm), 310 komada.
  • M 81 (Rumunija, 152 mm bazirana na sovjetskoj M- 1955), 320 komada, približno.
  • M 85 (Rumunija, 152 mm, bazirana na sovjetskoj Msta B, vučna), 116 komada.
  • HIMRAS (SAD, višecevni raketni bacač), oko 30 komada.
  • LAROM (Rumunija, Izrael, višecevni raketni bacač), 54 komada.
  • APR 40 (Rumunija, višecevni raketni bacač baziran na sovjetskom ”Gradu”), više od 100 komada.
 • Protivtenkovska oruđa:
  • M 1975/77 (Rumunija, PT top 100 mm), 208 komada.
  • 9P 122 ”Maljutka” (SSSR na vozilu lanseru u raznim varijantama), oko 100 komada.
  • 9P 148 ”Konkurs” (SSSR, vozilo lanser za 9K111 Fagot), 50 komada.
  • Spike (Izrael, prenosni PT lanser), 3.000 komada.
  • AG 7 (Rumunija, na bazi RPG 7 SSSR), nepoznat broj.  
  • AG 9 (Rumunija, PT top 73 mm, na ARO 4×4), 12 komada.
  • 9K 111 (SSSR, prenosni PT lanser), nepoznat broj.
  • M72 A5 LAW (Norveška, prenosni PT lanser), 24 komada.
CA 85 M SAM SISTEM
CA 85 M SAM SISTEM
 • PVO sistemi:
  • U-2 (Rumunija, PAM 2×14 mm), preko 60 komada.
  • M 1980/88 (Rumunija, PA top 2×30 mm), 300 komada.
  • Oerlikon GDF 203 (Švajcarska, PA top 2×35 mm), 72 komada.
  • Gepard SPAAG (Nemačka, PA top Oerlikon 2×35 mm na samohodnom guseničaru), 36 komada.
  • 2K12 KUB (SSSR, raketni PVO sistem), 40 lansera u osam baterija.
  • 9K33 OSA (SSSR, raketni PVO sistem) 28 lansera u četiri baterije.
  • SA 95 (Rumunija, licencno ”Strela 1” na vozilu točkašu ”TABC-79”, rumunska verzija BRDM 2), 48 vozila sa po četiri lansera.
  • SA 94 (Rumunija, prenosni PVO sistem, sa modernizovanim SA 94M), 288 lansera.   
 • Pešadijsko naoružanje:
  • Pištolji: TT – 7,62 mm  Rumunija, Md 1995 – 9 mm Rumunija, Md 2000 – 9 mm, Rumunija, Glock 17-9 mm, Austrija.
  • Automati: HK MP5-9 mm Nemačka, HK UMP9 – 9 mm Nemačka, UZI – 9 mm Izrael.
  • Automatske puške: PA Md 86 – 5,45 mm Rumunija, PM Md 1963 – 7,62 mm Rumunija, NAT 1 – 5,56 mm Rumunija, PA Md 2000 – 5,56 mm Rumunija, SIG 551 LB – 5,56 mm Švajcarska, Steyr AUG – 5,56 mm Austrija, M4A1 – 5,56 mm SAD, Beretta ARX 160 – 5,56 mm Italija.
  • Puškomitraljezi: PM md 93 – 5,45 mm Rumunija, PM md 64 – 7,62 mm Rumunija, M 249 -5,56 mm SAD.
  • Mitraljezi: Vektor SS 77 – 7,62 mm Južnoafrička Republika, MD 66 – 7,62 mm Rumunija, M240 – 7,62 mm SAD.
  • Teški mitraljezi: Brauning (Browning M2HB QCB) – 12,7 mm SAD,  DŠK – 12, 7 mm Rumunija (licenca SSSR).
  • Snajperske puške: PSL – 7,62 mm Rumunija, Armalite AR 10 SuperSASS 7,62 mm SAD, Brügger & Thomet APR – 7,62 mm, Švajcarska, Barett M82 – 12, 7 mm SAD. 

2. Ratno vazduhoplovstvo (Forţele Aeriene Române) 

2.1. Struktura

Mig 21
Mig 21
 • Glavni štab (Statul Major al Forţelor Aeriene), Bukurešt.
 • Operativni centar RV (Centrul Operaţional Aerian) Otopeni, Bukurešt
 • Aviobaze:
  • 71. aviobaza (Baza 71 Aeriană «General Emanoil Ionescu»).
  • 86. aviobaza (Baza 86 Aeriană).
  • 90. transportna baza (Baza 90 Transport Aerian).
  • 95. aviobaza (Baza 95 Aeriană ”Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”).
 • Prva PVO raketna brigada (Brigada 1 Rachete Sol-Aer ”General Nicolae Dăscălescu”).
 • 70. vazduhoplovni inžinjerijski puk (Regimentul 70 Geniu de Aviaţie).
 • 85. bataljon veze (Batalionul 85 Comunicaţii Aero şi Informatică).
 • Poligon ”Kapu Midija” (Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer ”General de Brigadă Ion Bungescu”).
 • Vojno školstvo:
  • Akademija RV (Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă”)
  • Škola primenjene pilotaže (Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene ”Aurel Vlaicu”)
  • Podoficirska škola RV (Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene)

2.2. Aviobaze sa borbenim sastavom

RUMUNSKI F16
RUMUNSKI F16
 • 71. aviobaza Kimpija – Turtzij (МiG-21 LanceR, IAR-330 medevac, IAR-330 transport).
 • 86. aviobaza  Borča, Fetešt (МiG-21 LanceR, IAR-330, IAR-316B). 
 • 90. aviobaza Otopeni, Bukurešt (IAR 330 Puma SOCAT, IAR 330L).
 • 95. aviobaza Bakeu (MiG-21 LanceR, IAR-330).
 • 91. aviobaza logistike.
 • Prva PVO raketna brigada ( S-75М3 ”Volhov”, Raytheon MIM-23 Hawk XXI, radari P-18, radiovisinomeri PRV 13).

2.4. Tehnika i naoružanje

 • Lovci presretači:
  • MiG-21 LanceR A (10 kom), B (6), C (20). Poreklo SSSR, modernizacije u Rumuniji i Izraelu.
  • F-16 AM blok 15 (12 komada – 8+4, po rumunskim podacima 17. Proizvođač SAD, dostavljeni iz Portugalije).
Napomena: prema najnovijim saznanjima, pet nedelja nakon što je povukla avione MiG-21 LanceR iz flotnog sastava, Vlada Rumunije donela je 23. maja 2022. godine odluku da im produži radni vek do 15. maja 2023. godine. Oni će biti korišćeni za patroliranje (Permanent Air Police Combat Service)  kao i održavanje letačke obuke odabranih pilota koji lete na ovom tipu. Pokrenuta je inicijativa za nabavku borbenih aviona pete generacije Lokid Martin (Lockheed Martin F-35 Lightning II), uporedo sa ubrzavanjem već početog procesa nabavke 32 aviona istog proizvođača, ali modela F-16 AM i BM (Fighting Falcon u konfiguraciji M6.5.2) od Norveške, po ceni od 354 miliona evra.
MiG 21 LanceR
MiG 21 LanceR
 • Transportna avijacija:
  • An 26 (SSSR) jedan aparat.
  • An 30 (SSSR) dva aparata.
  • C 26 J ”Spartan” (Italija), šest aparata.
  • C 130 ”Hercules” (SAD), verzija B -četiri aparata i verzija H dva aparata.
 • Školski avioni:
  • IAR 99 ”Șoim” (Rumunija) 10 u osnovnoj i 10 u verziji C.
  • Jak 52 (Rumunija po licenci SSSR) 14 aparata.
 • Helikopteri:
  • IAR 316 (Rumunija), sedam aparata.
  • IAR 330 (Rumunija), 36 transportnih i 21 jurišni aparat.
  • RQ 7 ”Shadow” (SAD), bespilotna letelica, 600 komada.
 • PVO Ratnog vazduhoplovstva:
  • S 60 (cevna artiljerija 57 mm, SSSR), 250 komada.
  • MIM 23 ”Hawk” (SAD raketni sistem), 24 lansera u osam baterija.
  • S 75 (SSSR raketni sistem), šest baterija.
  • AN/FPS-117 (SAD, trodimenzionalni radar).
  • P 18 (SSSR, dvodimenzionalni radar).
  • P 37 (SSSR, dvodimenzionalni radar).
  • TPS 79 (SAD/Rumunija, trodimenzionalni pokretni radar).
  • PRV 13 (SSSR , radio visinomer).

3. Ratna mornarica Rumunije  (Forţele Navale Române) 

3.1. Struktura

FREGATA FERDINAND
FREGATA FERDINAND
 • Glavni štab (Statul Major al Forţelor Navale).
 • Komanda flote (Comandamentul Flotei).
 • Flota fregata (Flotila de fregate).
 • Helikopterska grupa (Grupul de elicoptere) Brašov.
 • 150. divizion raketnih brodova (Divizionul 150 rachete navale).
 • 50. divizion korveta (Divizionul 50 corvete).
 • 146 divizion minopolagača i minolovaca (Divizionul 146 nave minare – deminare).
 • 110. bataljon veze i informatike (Batalionul 110 comunicaţii şi informatică).
 • Rečna služba (Serviciul fluvial).
 • 67. divizion artiljerijskih brodova -topovnjača (Divizionul 67 nave purtătoare de artilerie).
 • 88. divizion rečnih patrolnih brodova -vedeta (Divizionul 88 vedete fluviale).
 • Vojno-pomorska akademija (Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”).
 • Škola primenjenih znanja (Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale ”Viceamiral Constantin Bălescu”).
 • Ratna škola specijalista (Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale ”Amiral I. Murgescu”).
 • Baza ratne morske flotile (Baza navală):
 • Divizion specijalnih brodova (Divizionul Nave Speciale).
 • 228. morski remontrni centar (Centrul 338 Mentenanţă Tehnică Navală).
 • 335. sekcija logističkog obezbeđenja (Secţia 335 Logistică Mangalia).
 • 329 sekcija materijalno-tehničkog obezbeđenja (Secţia 329 Logistică Brăila).
 • 330. sekcija materijalno-tehničkog obezbeđenja (Secţia 330 Logistică Constanţa).
 • 325. sekcija materijalno-tehničkog obezbeđenja (Secţia 325 Logistică Tulcea).
 • Ronilački centar (Centrul de scafandri)
 • Radioelektronski i prislušni centar (Centrul radioelectronic şi observare ”Callatis”).
 • Informacioni centar (Centrul de informatică).
 • Centar profesionalnog usavršavanja (Centrul de instruire, simulare şi evaluare).
 • Morska hidrografska uprava (Direcţia hidrografică maritimă).
 • Morski medicinski centar (Centrul de medicină navală).
 • 307. bataljon morske pešadije (Batalionului 307 Infanterie Marină).
 • Bataljon komande stana GŠ (Batalionul stat major şi deservire).
RM Rumunije ima dve baze: u Konstanci i u Mangaliji.

3.3. Borbeni sastav:

RoAF IAR 316B
RoAF IAR 316B
 • Fregate: tri plovne jedinice.
 • Podmornice: jedna, u rezervi.
 • Korvete: četiri plovne jedinice.
 • Raketni kateri: šest plovnih jedinica.
 • Minolovci : četiri plovne jedinice.
 • Minopolagači: jedna plovna jedinica.
 • Brod za snabdevanje.
 • Školski jedrenjak.

Po svemu sudeći, naš najveći sused ima i najveće i najrespektabilnije snage, ali i značajne razvojne planove od svih okolnih zemalja.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave