NaslovnaAnalitikaFinske oružane snage

Finske oružane snage

S čim Finska želi u NATO?

U ovom tekstu nećemo se baviti istorijskim kontekstom finsko-ruskih (sovjetskih) odnosa. Finska je dugo bila kneževina i protektorat Rusije, vodila je više puta ratove s njom; najpoznatiji je svakako Zimski rat koji je na paradoksalan i bolan način otvorio oči Staljinu o ”sposobnosti” podobnog vojnog kadra, pa to svakako zaslužuje posebnu temu. Prošlo je vreme kada su nebo Finske čuvali MiG-21, kao jedine zemlje Zapada koja je imala u svom arsenalu sovjetske sisteme. Da li su najnovija situacija u Ukrajini i nervozne ruske reakcije na formalnu želju Finske da bude primljena u NATO najvažniji razlog? 

Istina je značajno drugačija, bez obzira što situacija u Ukrajini potresa najveći deo sveta. Oružane snage Finske odavno su ustanovljene i organizovane po standardima NATO, pa se može reći da ona jeste (tehnički gledano), članica. Počevši od organizacione strukture, načina regrutovanja, budžetiranja, stalne saradnje kroz redovne vojne vežbe i razmene iskustava, sve govori da Finska jeste spremna da se i formalno uključi u NATO. Njene OS popunjavaju se na osnovu opšte vojne obaveze i angažovanja po ugovoru, a regrutacija počinje od 19. godine. Budžet je preko tri milijarde evra na godišnjem nivou. Vrši se stalna modernizacija svih vidova, čak je predviđena zamena lovaca ”Hornet” koji bi u mnogim zemljama bili aparati prve borbene linije. Finska doktrina je pre svega odbrambena, s fokusom na stalno kondicioniranje teritorijalne odbrane. Glavni pravac angažovanja snaga je naravno prema dugoj granici s Rusijom. Pored modernizacije, Fincima ostaje problem medicinskog osoblja (tipičan za sve skandinavske zemlje) koje bi se angažovalo u kriznim situacijama.  

Odbrambene snage Finske 

Sam naziv (fin. Suomen puolustusvoimat, šved. Finlands försvarsmakt) sugeriše da je reč o snagama posvećenim odbrani. No, one ne sede po kasarnama i čekaju trenutak kada će biti upotrebljene. Praktični Finci (poznati u svetu po industriji naoružanja, elektronike, mašinogradnje, itd),  svaki uloženi evro koriste na različite načine: OSF imaju zadatak da podrže organe vlasti u spasilačkim operacijama, održavanju javnog reda i mira, kao i da sudeluju u saniranju međunarodnih kriza. Od 2017. godine, one proširuju svoju ulogu – pružanje međunarodne vojne pomoći, što predstavlja iskorak iz odbrambene doktrine. Predsednik Finske je vrhovni komandant . Komandant Odbrambenih snaga (kod nas bi to bio načelnik štaba) je general koga određuje vlada. Trenutno je to Timo Kivinen.  OSF sastoje se od tri vida – KoV, RV i RM. U proleće 2015. shodno NATO standardima stvoren je i Odred za brzo reagovanje. Pogranična služba Ministarstva unutrašnjih poslova nije u sastavu OSF, ali se njeno ljudstvo i resursi po ustavu mogu staviti pod komandu OS. Manji deo vojnog osoblja je profesionalno, dok veći deo čine rezervisti. Sistem je ustrojen tako da je čak 96% vojno sposobnog stanovništva vojno obavezno i prolazi kroz redovne periodične vežbe. U miru OS imaju oko 12.000 profesionalaca, od kojih su trećina građanska lica ili su prošli obuku. Godišnje se obuči oko 22.000 obveznika, a trenutni, formacijiski ratni sastav je 280.000 lica. U njega ulaze rezervne snage i snage za popunu. Snage za vanredne situacije sastoje se od odeljenja i jedinica za vanredne situacije. U njima se nalaze profesionalci i regruti, a snage za neposredno reagovanje su sastavljene prvenstveno od rezervista. Dodatne snage uključuju operativne, regionalalne i lokalne sastave. Na taj način praktični vojni potencijal Finske povećan je za 50.000 vojnika spajanjem osnovnog aktivnog sastava i popunom obučenim regurtima. Vojni budžet čini oko 1,1% BDP Finske.  

Organizaciona struktura OSF

Od 2015. godine mirnodopsku organizaciju čine Generalštab i njegovih pet resora, kao i Kopnena vojska, Vazduhoplovstvo, Mornarica i Visoka škola narodne odbrane. Generalštab sačinjavaju: Komandni centar, Servisni centar, Uprava za obaveštajne poslove, Istraživački institut i Uprava za logistiku. Vid KoV čini najveći deo OS i u njemu se nalaze: pešadija, artiljerija, PVO, inžinjerija, služba veze, pozadinska služba i specijalne snage. Osnovu KoV čini pešadija. Vazduhoplovstvo ima pet odseka: Štab, Laponiju, Kareliju i Satakuntu, kao i Vazduhoplovnu akademiju.  Glavni zadaci mornarice su praćenje i nadgledanje akvatorije, suprotstavljanje regionalnim incindentima i prekršajima, obezbeđenje morskih puteva i borba protiv napada s mora. Pogledajmo kako to raščlanjeno izgleda:

A) Kopnena vojska Finske (Suomen maavoimat, šved. Finländska armén)

PEŠADIJA NA VEŽBI
PEŠADIJA NA VEŽBI

KoV ima tri regionalne operativne komande: Zapadnu, Istočnu i Severnu. Može da mobiliše oko 285.000 obeznika. Da bi rezervni sastav ostao utreniran, svake godine se organizuju dva ciklusa poziva na vežbu, kada se proverava prosečno 13.500 obveznika. Na taj način svakom obezniku zapada jednom u četiri ili pet godina provera vojnih sposobnosti. Granica mobilizacije je 60 godina, a rezervisti se pozivaju po teritorijanom principu. Svi poslovi i zadaci koji se obavljaju van državne teritorije su isključivo dobrovoljni za sve članove OS. Sve brigade imaju stastus rezerve.

Napomena: kod nekih jedinica videćete često naziv ”lovački” (eger). Ime je ostalo iz tradicije, a danas predstavlja sinonim za samostalnu jedinicu. 

Organizacija i struktura

1. Komanda kopnenih snaga (Maavoimien esikuntaMAAVE )

2. Oklopna brigada (Panssariprikaati). Raspoređena je u tri garnizona (Parola, Riihimaki i Sodankaila). U njenom sastvu se nalaze:

XA-180
XA-180
 • Komanda.
 • Oklopni bataljon u Hamenu ( Hämeen Panssaripataljoona).
 • Lovački artljiljeriski puk (Jääkäritykistörykmentti). 
 • PVO puk Helsinki (Helsingin Ilmatorjuntarykmentti).
 • Centar za elektronsko ratovanje (Elektronisen sodankäynnin keskus).
 • Logistički bataljon u Paroli (Parolan Huoltopataljoona).
 • Pozadinski centar (Huoltokeskus). 
 • Mobilizacijska rezerva: 
 • Gubernija Hamen (Hämeen aluetoimisto ).
 • Centralna finska gubernija  (Keski-Suomen aluetoimisto). 
 • Gubernija Pirkanmaa (Pirkanmaan aluetoimisto). 

3. Lovačka brigada (Jääkäriprikaati)

 • Komanda. 
 • Laponski lovački bataljon (Lapin Jääkäripataljoona –LapJP).
 • Divizion PVO Rovanijeme ((Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo –RovItPsto). 
 • Vojni orkestar ( (Lapin sotilassoittokunta  –LAPSK). 
 • Pozadinski centar Sodankila (Huoltokeskus Sodankylä –HKESK1). 
 • Pozadinski centar Someronharju (Huoltokeskus Someronharjulla –HKESK2). 
 • Mobilizacijska rezerva:
  • Laponska gubernija (Lapin aluetoimisto).

4. Kainunska lovačka brigada Kainuun prikaati)

Leopard 2A6
Leopard 2A6
 • Komanda.
 • Kainuu lovački bataljon ((Kainuun jääkäripataljoona – KAIJP). 
 • Kainuu artiljerijski puk ((Kainuun tykistörykmentti – KAITR
 • Severni inžinjerijski bataljon Pohjan pioneeripataljoonaPOHPIONP). 
 • Bataljon za vezu Severne Finske ( (Pohjois-Suomen viestipataljoona – PSVP). 
 • Logistički bataljon u Kuopiju ( (Kuopion Huoltopataljoona – KUOHP). 
 • Mobilizacijska rezerva:
  • Severnokarelijska gubernija ((Pohjois-Karjalan aluetoimisto). 
  • Severno-Ostrobinska i Kainuu gubernija ( (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto). 
  • Severnosavonska gubernija ( (Pohjois-Savon aluetoimisto). 

5. Karelijska lovačka brigada (Karjalan prikaati)

 • Komanda.
 • Kimenski lovački bataljon (Kymen jääkäripataljoona – KYMJP). 
 • Karelijski artiljerijski puk ((Karjalan tykistörykmentti – KARTR). 
 • Divizion PVO u Salpauseli(Salpausselän ilmatorjuntapatteristo – SALPITPSTO). 
 • Inžinjeriski bataljon u  Kimeni (Kymen pioneeripataljoona – KYMPIONP). 
 • Bataljon za vezu Istočne Finske ((Itä-Suomen viestipataljoona – I-SVP). 
 • Pozadinski bataljon Karelije ((Karjalan huoltopataljoona – KARHP). 
 • Mobilizacijska rezerva:
  • Južnosavonska gubernija ((Etelä-Savon aluetoimisto). 
  • Južnofinska gubernija ((Kaakkois-Suomen aluetoimisto). 

6. Porinska lovačka brigada (Porin prikaati

CV9030FIN
CV9030
 • Satakunanski lovački bataljon (Satakunnan Jääkäripataljoona SatJP). 
 • Pohianmaanski lovački bataljon (Pohjanmaan Jääkäripataljoona PohmJP). 
 • Satakunanski inžinjerijski i komunikacioni bataljon (Satakunnan pioneeri — ja viestipataljoona SatPionVP). 
 • Satakunanski artiljerijski puk (Satakunnan Tykistörykmentti SatTR). 
 • Jugozapadni finski pozadinski bataljon (Varsinais-Suomen Huoltopataljoona V-SHP). 
 • Centar za upravljanje krizama (Kriisinhallintakeskus  KriHaK). 
 • Pozadinski centar Huoltokesus (Huoltokeskus – HKesk). 
 • Mobilizacijska rezerva:
  • Jugozapadna finska gubernija (Lounais-Suomen aluetoimisto). 
  • Pohjanmasnka gubernija (Pohjanmaan aluetoimisto). 

7. Gardijski lovački puk (glavni garnizon u Helsinkiju (Kaartin jääkärirykmentti

 • Komanda.
 • Gardijski bataljon (Kaartin pataljoona – KAARTP). 
 • Udenmanski lovački bataljon Uudenmaan jääkäripataljoona  – UUDJP). 
 • Četa Vojno-obaveštajne službe (Tiedustelukomppania).
 • Centar za obuku (Valmennuskeskus). 
 • Pozadinski centar (HuoltokeskusHKESK). 
 • Gardijski vojni orkestar (Kaartin Soittokunta). 
 • Sportska škola OSF (Puolustusvoimien Urheilukoulu).
 • Udenmanska gubernija (Uudenmaan aluetoimisto). 

8. Utenski lovački puk posebne namene (Utin jääkärirykmentti)

FINSKA MORSKA PEŠADIJA
FINSKA MORSKA PEŠADIJA
 • Komanda.
 • Specijalni lovački bataljon (Erikoisjääkäripataljoona – ERIKJP). 
 • Helikopterski bataljon (HelikopteripataljoonaHEKOP). 
 • Četa za podršku (TukikomppaniaTUKIK). 
 • Pozadinski centar (Huoltokeskus – HKESK) .

9. Viša armijska škola (MaasotakouluMAASK

 • Komanda.
 • Škola za obuku rezervnih oficira (Reserviupseerikoulu). 
 • Armijski Školski centar (Koulutuskeskus). 
 • Vojno-istraživački centar (Maavoimien tutkimuskeskus).

10. Komanda logistike (Puolustusvoimien logistiikkalaitos) 

 • Tri puka za logističku podršku (Tampere, Turku, Tikakoski), detaširana iz KoV.

Borbeni sastav KoV: Borbeni sastav raspoređen je u 11 brigada:

 • Jedna oklopna, tri lovačke i šest pešadijskih.
 • Jedan puk PVO.
 • Sedam inžinjerijskih bataljona.
 • Tri bataljona veze.
 • Jedan bataljon helikoptera.
 • Jedan bataljon specijalne namene.

Naoružanje i oprema KoV:

 • Tenkovi ”Leopard 2A6” (100 komada, pored još 100 ”Leopard 2A4” u rezervi).
 • Borbena vozila pešadije: 110 BMP-2 i 102 CV9030FIN (osnovni model švedski Strf 90).
 • Samohodni topovi 48 komada (K9 – 12 kom,  2CV1 ”Gvozdika”-36).
 • Vučena artiljerija (haubice) 288 komada (D30 234 komada, K83/GH(K98) 54 komada).
 • Višecevni reaktivni bacači 56 komada (RM-70 34 komada, M270 22 komada).
 • Samohodni minobacači XA-361 ”Amos”  18 komada.
 • PVO sistem kratkog dometa Crotale NG (ITO 90) 44 kompleta.
 • PVO sistem srednjeg dometa NASAMS II FIN (ITO 12), 24 kompleta. 

B) Ratno vazduhoplovstvo (Suomen ilmavoimat, šved. Finlands flygvapen)

Njihov moto je Qualitas Potentia Nostra – kvalitet je naša snaga. Brojnost je oko 3.000 ljudi. 

Struktura: Organizacija RV sastoji se iz Glavnog štaba, tri vazdušne komande, dve školsko-vežbovne jedinice i tri jedinice direktne podređenosti.

ZASTAVA RV FINSKE DO 2020. GODINE
ZASTAVA RV FINSKE DO 2020. GODINE
A BAe Hawk Mk51 (HW-327)
A BAe Hawk Mk51 (HW-327)
 1. Štab se sastoji iz Kancelarije, Odeljenja za kadrove, Operativnog odeljenja, Sekretarijata sistema upravljanja, Odeljenja tehničkog opsluživanja i  Sekretarijata za planiranje.
 2. Laponski ving  (Lapin Lennosto), avio-baza Rovaniemi. 
  • Peti komandni centar ( Pääjohtokeskus5. PÄÄJOKE).
  • Jedanaesta lovačka eskadrila (Hävittäjälentolaivue 11HÄVLLV 11).
  • Štab veze prve i druge lovačke eskadrile (1. ja 2. hävittäjälentuetta) aviona F/A 18 Hornet i četvrte eskadrile (Pilatus PC – 12 i Valmet L-70 Vinka). 
  • Aviotehnička eskadrila (Lentotekniikkalaivue – LTEKNLV).
  • Centar veze i radiolokacije ((Viestitekniikkakeskus VTK).
 3. Karelijski ving (Karjalan lennosto), Aviobaza Kuopio.
  • Štab.
  • Sedmi komandni centar (7. Pääjohtokeskus7. PÄÄJOKE).
  • 31. lovački ving  (Hävittäjälentolaivue 31HÄVLLV 31 ). U njenom sastavu su :  prva, druga i treća lovačka eskradrnila F/A-18 Hornet i četvrta eskadrila veze (PC-12 i L-70).
  • Aviotehnička eskadrila (Lentotekniikkalaivue  – LTEKNLV).
  • Centar veze i radio-lokacije (ViestitekniikkakeskusVTK).
  • Centar pozadinskog obezbeđenja (HuoltokeskusHKESK).
  • Odeljenje za obezbeđenje (Suojausyksikkö).
  • Četa za obezbeđenje po prizivu (Suojauskomppania).
 4. Satakunski ving (Satakunnan lennosto), avio – baza Tampere.
  • Štab.
  • Avioskadrila za podršku (TukilentolaivueTukiLLv).
  • Prvo odeljenje (CASA C-295M).
  • Drugo odeljenje (Learjet 35).
  • Treće odeljenje (PC-12).
  • Letački opitni centar (IlmataistelukeskusKOELENTK).
  • Aviotehnička eskadrila (LentotekniikkalaivueLTEKNLV).
  • Centar veze i radiolokacije (ViestitekniikkakeskusVTK).
  • Centar pozadinskog obezbeđenja (Huoltokeskus – HKESK).
  • Zaštitno odeljenje  (Suojausyksikkö).
  • Četa za obezbeđenje po prizivu  (Suojauskomppania).
 5. Viša ratno-vazduhoplovna škola (Ilmasotakoulu (ILMASK)), avio-baza Tikkakoski-Jyväskylä.
  • Štab.
  • 41. lovačka eskadrila (Hävittäjälentolaivue 41HÄVLLV 41).
  • Štabna grupa (esikuntalentue).
  • Grupa za operacije (Käyttölentue), prvog, drugog i trećeg odeljenja (BAE Hawk) sa odeljenjem simulatora (Simulaattoriosasto).
  • Aviotehnička eskadrila (LentotekniikkalaivueLTEKNLV).
  • Centar veze i radio lokacije (ViestitekniikkakeskusVTK).
  • Centar pozadinskog obezbeđenja (HuoltokeskusHUOLK).
  • Školski centar RV (Koulutuskeskus -KOULK).
  • Direktor.
  • Sekretarijat za akademska pitanja.
  • Univerzitetsko odeljenje.
  • Odeljenje obrazovanja mađih specijalista.
 6. Školski bataljon RV (KoulutuspataljoonaKOULP).
  • Štab.
  • Škola rezervnih oficira (Ilmavoimien reserviupseerikoulu -ILMAVRUK).
  • Škola rezervnih podoficira (Aliupseerikoulu .AUK).
  • Četa prireme aviotehničara i specijalista (Lentotekniikkakomppania -LENTORUK).
  • Četa prireme radiotehničkih specijalista (Viestitekniikkakomppania.VTK).
  • Vojni orkestar (Ilmavoimien soittokunta – ILMAVSK).
 7. Služba vazduhoplovne bezbednosti ((Sotilasilmailun viranomaisyksikkö-SVY), Tikkakoski-Jyväskylä.
 8. Delovi van potčinjenosti RV
  • Vazdušna komanda veze i informacionih sistema (Tikkakoski-Jyväskylä). Prevedena u sastav Centra za sistem upravljanja J6 Generalštaba RV (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus J6PVJJK).
  • Vazduhoplovna komanda snabdevanja (Tampere), prevedena u sastav Agencije logistike RV (Puolustusvoimien logistiikkalaitosPVLOGL).
  • Obaveštajno i kontraobaveštajno odeljenje Finske (Viestikoekeskus) u Tikkakoski, prevedeno u sastav Kontraobaveštajne agencije RV (Puolustusvoimien tiedustelulaitoksenPVTIEDL).

Borbeni sastav

F-18 HORNET NA AERODROMU KUPIO
F-18 HORNET NA AERODROMU KUPIO
 1. Laponska vazdušna komanda:
  • 11. lovačka eskadrila (F-18c/D) baza ROvaniemi.
 2. Satakuntska vazdušna komanda:
  • Eskadrila za podršku (CASA C-295M, Lj-35D, PC-12) baza Tampere.
 3. Karelska vazdušna komanda:
  • 31. lovačka eskadrila ( F-18C/D ), baza Kuopio.
 4. Akademija RV (BAe Hawk), baza Tikkakoski.
 5. Finska obaveštajno-kontraobaveštajna služba u bazi Tikkakoski.

Tehnika i naoružanje:

C-295
C-295
 1. McDonnell Douglas F/A 18 Hornet (SAD, Finska), lovac-bombarder, modifikacija F-18C, 54 komada. Školsko borbeni F-18D sedam komada. 
 2. Hawker Siddley Hawk (Velika Britanija), laki jurišnik Mk.51 47 komada. Školsko – borbeni Mk.66, 18 komada. 
 3. Valmet L-70 Vinka (Finska), trenažni, modifikacija L-70, 28 komada.
 4. CASA C-295 (Španija), transportni, modifikacija C-295M, tri komada.
 5. Foker F-27 (Holandija): Transportni (F.27-100) jedan komad, izviđački radio-elektronski F.27-400 m, jedan komad.
 6. Piper PA-31 Navajo (SAD), avion za vezu , A modifikacija, pet komada.
 7. Learjet 35 (SAD), protivelektronsko ratovanje i navođenje, modifikacija 35A, pet komada.
 8. Pilatus PC-12 (Švajcarska) avion za vezu, šest komada. 

C) Ratna mornarica

ZASTAVA RM FINSKE

Ratna mornarica Finske (Suomen merivoimat, šved.Finländska marinen) je treći vid OSF. Prosečno ima oko 8.000 pripadnika, od tog broja 4.300 su ročnog sastava. 

Organizacioni sastav sastoji se od Glavnog štaba, dve operativne komande, samostalnu brigadu morske pešadije, ratno-mornaričku akademiju, istraživački centar i intendatnsko-materijalnu upravu.

PATROLNI KATER
PATROLNI KATER
 1. Glavni štab,Turku.
 2. Vojna komanda Arhipelagovog mora (Saaristomeren Meripuolustusalue), Turku.
 3. Vojna komanda Finskog zaliva ( Suomenlahden Meripuolustusalue), Upinniemi.
 4. Nilandska brigada ( Uudenmaan Prikaati, šved. Nylands Brigad) , Dragsvik.
 5. Ratno-mornarička akademija (Merisotakoulu), Helsinki.
 6. Istraživački centar (Merivoimien Tutkimuslaitos), Espoo.
 7. Logističko-materijalna uprava (Merivoimien Materiaalilaitos), Turku, Bjorkboda

Baze se nalaze u mestima Uminniemi i Turku.

Borbeni sastav RM

MINOPOLAGAČ
MINOPOLAGAČ
 1. Minopolagač klase ”Pohjanmaa” (uveden u sastav juna 1979). 
 2. Minopolagač klase ”Hämeenmaa” (uveden u sastav aprila 1992).
 3. Minopolagač klase ”Hämeenmaa” (uveden u sastav decembra 1992).
 4. Minopolagač klase ”Pansio” (”Porkala”, uveden u sastav septembra 1991).
 5. Minopolagač klase ”Pansio” (”Pyhäranta”, uveden u sastav maja 1992).
 6. Minopolagač klase ”Pansio” (”Pansio”, uveden u sastav oktobra 1992).
 7. Patrolni brod klase ”Rauma” (”Rauma”, uveden u sastav oktobra 1990).
 8. Patrolni brod klase ”Rauma” (”Raahe”, uveden u sastav avgusta 1991).
 9. Patrolni brod klase ”Rauma” (”Porvoo”, uveden u sastav aprila 1992).
 10. Patrolni brod klase ”Rauma” (”Naantali”, uveden u sastav juna 1992).
 11. Patrolni brod klase ”Hamina” (”Hamina”, uveden u sastav avgusta 1998).
 12. Patrolni brod klase ”Hamina” (”Tornio”, uveden u sastav maja 2003).
 13. Patrolni brod klase ”Hamina” (”Hanko”, uveden u sastav juna 2005).
 14. Patrolni brod klase ”Hamina” (”Pori”, uveden u sastav juna 2006).
 15. Minolovac klase ”Kuha” (”Kuha 21”).
 16. Minolovac klase ”Kuha” (”Kuha 22”).
 17. Minolovac klase ”Kuha” (”Kuha 23”).
 18. Minolovac klase ”Kuha” (”Kuha 24”).
 19. Minolovac klase ”Kuha” (”Kuha 25”).
 20. Minolovac klase ”Kuha” (”Kuha 26”).
 21. Minolovac klase ”Kiiski” (”Kiiski 1”).
 22. Minolovac klase ”Kiiski” (”Kiiski 2”).
 23. Minolovac klase ”Kiiski” (”Kiiski 3”).
 24. Minolovac klase ”Kiiski” (”Kiiski 4”).
 25. Minolovac klase ”Kiiski” (”Kiiski 5”).
 26. Minolovac klase ”Kiiski” (”Kiiski 6”).
 27. Minolovac klase ”Kiiski” (”Kiiski 6”).

Pomoćni i prateći brodovi:

MINOLOBAC
MINOLOVAC
 1. Komandni kater klase ” Syöksy” (Jymy)
 2. Komandni kater klase ” Syöksy” (Raju)
 3. Komandni kater klase ” Syöksy” (Syöksy)
 4. Komandni kater klase ” Syöksy” (Vinha)
 5. Transportni brod klase ”Kampela” (Kampela 1)
 6. Transportni brod klase ”Kampela” (Kampela 2)
 7. Transportni brod klase ”Kampela” (Kampela 3)
 8. Transportni brod klase ”Valas” (Vahakari)
 9. Transportni brod klase ”Valas” (Vaarlahti)
 10. Transportni brod klase ”Valas” (Vänö)
 11. Transportni brod klase ”Valas” (Mursu)
 12. Transportni brod klase ”Valas” (Vänö)
 13. Desantni kater klase ”Jurmo” (U601-U637)
 14. Desantni kater klase ”Uisko” (U210-U211, U301-U312, U400-)

D) Pogranična zaštita

M270 MLRS
M270 MLRS

U svom sastavu ima oko 3.100 pripadnika, od njih 600 je paravojne formacije. Poseduje šest patrolnih brodova, sedam katera hoverkrafta (četiri SAH 2200 i tri ”Griffon”), više od 60 patrolnih katera-patrolnih čamaca, dva aviona Do-228 i 11 helikoptera: pet AB-412, tri AS-332L i tri AB-206B. Godine 2012. jr kupila kod kompanije ”Lokid – Martin” paket krilatih (krstarećih) raketa AGM-158 JASSM, a iste godine je dokupila izvesnu količinu raketa Eurospike za KoV i RM. Tokom te, 2012. godine Finska je učestvovala u vežbama NATO na nebu Baltika, no mogućnost zajedničkog patroliranja sa Švedskom u prostoru Islanda još nije razrešen. godine 2014. Finska je u Dankoj kupila M270 MLRS, višecevni raketni bacač i iskazala nameru za kupovinu prenosnih kompleksa ”Stinger”, a takođe je dogovorila da od Holandije otkupi 100 remontovanih i modernizovanih tenkova ”Leopard 2A6”.  Očigledno je da se već tada Finska materijalno-tehnički pripremala za ulazak u NATO i može se reći da je u vojnom smislu, pa i u političkom ona za to spremna. 

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave