NaslovnaAnalitikaNacionalna garda Ruske Federacije - Rosgvardija

Nacionalna garda Ruske Federacije – Rosgvardija

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации – Росгвардия

VIKTOR VASILJEVIČ ZOLOTOV, KOMANDANT NGRF
VIKTOR VASILJEVIČ ZOLOTOV, KOMANDANT NGRF

Od sredine devetog veka do današnjih dana ruski narod (konglomerat više naciona od kojih je najveći ruski) stalno je u nekim ratovima, sukobima, osvajanjima. Često je predmet pograničnih sukoba, a u dva svetska rata i globalni cilj porobljavanja radi sticanja životnog prostora. Pored toga, Rusija se graniči sa 18 zemalja (nekima samo kopneno, nekima i kopneno-morski, a sa Japanom i SAD ima samo morsku granicu). Samo dužina morskih granica ove ogromne zemlje iznosi 37.000 kilometara, izlazeći na tri okeana. Federaciju sačinjava 85 subjekata(!) od koji su 46 oblasti, 22 republike, devet krajeva (pokrajina), tri grada federalnog statusa, četiri autonomna okruga i jedna autonomna oblast. Pored velike mreže puteva, nju povezuje i čelična kičma železnice od 125.000 kilometara. Električnom energijom snabdeva se iz jedanaeset atomskih centrala (četiri nove su u izgradnji) i velikog broja hidroelektrana jer je najbogatija zemlja na svetu vodom. Usput, prva atomska elektrana izgrađena je baš u SSSR u gradu Obninsk, 1954. godine. Rusija je, kao što znamo, nuklearna i kosmička sila. 

Zašto navodimo sve ove podatke, a to je tek delić onoga što poseduje ova zemlja? Stoga što to treba stalno braniti, bilo zbog namernog napada, bilo zbog slučajne havarije ili prirodne nepogode. Poznavati i pratiti ruski sistem bezbednosti i zaštite je visokostručan, ekspertski posao, jer Rusi često menjaju formacije, nazive i namene. Na bezbednosne strukture vojnog i policijskog tipa dodajte i MČS, ministarstvo za vanredne situacije, praktično vojnu formaciju, koja svakakog dana ima pune ruke posla.

Jedan od bitnih segmenata zaštite i faktor odvraćanja jeste svakako Nacionalna garda Rusije (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации – Росгвардия), federalna služba snaga nacionalne garde Ruske Federacije. To je savezni (federalni) organ izvršne vlasti nadležan za razvoj i sprovođenje državne politike i zakona u oblasti delovanja Nacionalne garde Ruske Federacije ( u daljem tekstu NGRF): trgovine oružjem, privatnog obezbeđenja, detektivske delatnosti i posebne zaštite važnih objekata (Вневе́домственная охра́на-ОВО Росгва́рдии, za razliku od organa Ведомственная охрана-resorna bezbednosti zgrada, objekata, transporta robe i novčanih sredstava čiji se zadaci sprovode kroz organe ”Strelac” i ”Kontrolor”). Ruska garda je centralno komandno telo vojske NGRF ( ВНГ России) koje je stvoreno na osnovi Unutrašnjih trupa Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije (Внутренние войска МВД России) koja je postojala do petog aprila 2016. godine. Pod nju spadaju i paravojne formacije koje imaju pravo nošenja bojevog oružja.

Predistorija

Prvi oblik takve poluvojne formacije bila je po zlu poznata Apričnina (Опричина), vojno-policijski odredi koje je 1565. godine formirao Ivan Grozni na teritoriji direktne careve kontrole. Odlikovala se surovošću prema boljarima i sveštenstvu, a predvodio ju je Grigorij Beljskij – ”Maljuta Skuratov”. Odlikovala se krajnjom surovošću (očigledno je cilj birao i sredstva) i trajala je do 1584. godine. Tek u vreme Ruske imperije pojavljuju se garnizonske trupe, a onda, 1811. godine i Unutrašnja garda (Внутреннаяя стража). Nešto kasnije, 28. aprila (10. maja) 1827. godine služba se transrofmiše u Odvojeni korpus žandarma ruske carske armije ( Отдельный корпус жандармов Русской императорской армии), koji nešto kasnije potpada pod komandu Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske imperije. Posle Ruske revolucije 13(26). aprila 1917. godine Žandarmerija je ukinuta i deli se na Crvenu i Belu gardu.

PRIMOPREDAJA ZASTAVE 2017. GODINE
PRIMOPREDAJA ZASTAVE 2017. GODINE

Nakon pobede boljševika, Crvena garda je reorganizovana u Prateću gardu NKVD SSSR, koja je kasnije reformisana u Unutrašnje trupe Ministarstva unutrašnjih poslova SSSR. To su, ujedno i trupe koje su prethodile formiranju Unutrašnje vojske MVD (Ministarstva unutrašnjih poslova) koja je stvorena 1992. godine. Ta vojska je u svoj sastav uključila sve bivše formacije unutrašnje vojske MVD stacionirane na teritoriji RSFSR.

Počeci NGRF vezuju se za devedesete godine. Jeljcin je naložio potpredsedniku Ruckomu (Алекса́ндр Влади́мирович Руцко́й ) da formira Rusku gardu ”kako bi ojačao zaštitu ustavnog poretka i demokratskih tekovina, stvarajući dodatne garancije reda i zakona na teritoriji države”. Interesantno je da su Rusi tada prihvatili model strukture i funkcije Nacionalne garde SAD! Sve pravne radnje su odrađene i regrutovanje za novu formaciju počelo je već 28. avgusta formiranjem Moskovske brigade NGRF. Neočekivano, otpor je došao iz samog Jeljcinovog okruženja: gradonačelnik Moskve (мэр) G.H. Popov je izdao nalog kojim privremeno obustavlja formiranje jedinice ”do objavljivanja saveznih zakona” (podsetimo da je Moskva deo posebne federalne jedinice). Budući ministar odbrane, tada general-pukovnik P.S. Gračov takođe se usprotivio stvaranju NGRF, a priključio mu se i prvi zamenik ministra unutrašnjih poslova V.F. Jerin. 

PATROLA NA ULICAMA MOSKVE
PATROLA NA ULICAMA MOSKVE

Promenom rukovodstva i društvene klime, jačanja Rusije u nacionalnim i svetskim razmerama (posebno posle Minhenske konferencije o novoj bezbednosnoj arhitekturi), 2010. godine ponovo se otvara pitanje stvaranja Nacionalne garde. Planovi su objavljeni 2012. godine. Pošlo se od pretpostavke da će NGRF biti formirana radi bezbednosti države i zaštite ustavnog poretka na temeljima Unutrašnje vojske MVD i drugih strukutra moći, uključujući i delove VDV (Воздушно-десантные войска), ratnog vazduhoplovstva, mornarice i vojne policije, ali i delova MČS (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, kraće – Ministarstva za vanredne situacije ).

Stvaranje nacionalne garde

Za temeljno i dugotrajno rešenje koje bi okupilo brojne i vrlo različite bezbednosne formacije, agencije i druge oblike zaštite, trebalo je vremena. Predsednik V.V. Putin je petog aprila 2016. godine doneo odluku o formiranju Federalne službe vojske nacionalne garde Rusije (Rosgvardija u svakodnevnom govoru), kao i da se vojska MVD transformišu u trupe NGRF. Glavni zadaci su bili borba protiv ekstremizma, terorizma i organizovanog kriminala u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RF (MVD RF). Prema tom ukazu, u sastav NG ušle bi i jedinice OMON (Отряд мобильный особого назначения -pokretni odred posebne namene),  SOBR (Специальный отряд быстрого реагирования -specijalni odred za brzu reakciju), Centar za specijalne operacije snaga za brzo delovanje, avijacije, privatnog obezbeđenja i organa zaduženih za obuku i izdavanje licenci za poslove odbrane i zaštite. Sve je to bilo u sklopu masovnog reformisanja unapređenja rada organa za sprovođenja zakona u Rusiji. 

OMON NA PARADI POSLE PRIKLJUČENJA ROSGVARDIJI
OMON NA PARADI POSLE PRIKLJUČENJA ROSGVARDIJI

Organ je dobio široka ovlašćenja kao što su upotreba vatrenog oružja bez upozorenja, korišćenje oklopnih vozila i vodenih topova, itd. Komandant (direktor) NGRF dobio je mogućnost da napravi plan glavnih mera za konkretizaciju formiranja službe, stvaranja radnih grupa, rešavanja tehničkih i logistički problema, načina finansiranja, itd. Stvorena je, kako vidimo, nova vrsta oružane sile, sa svim prerogativima, obavezama ali i prohtevima kakve takva armada sa sobom nosi. Tadašni glavnokomandujući, Viktor Zolotov, prevideo je da će se Garda formirati u tri etape i da će proces biti okončan 2018. godine. Vrhovni komandant Federalne službe NG je predsednik RF po službenoj dužnosti. V.V. Putin je obrazložio stvaranje NGRF potrebom da se pod kontrolu stavi i ogroman promet oružja u zemlji i prema izvozu.

Zadaci Nacionalne garde Ruske Federacije

Zakon od trećeg jula 2016. godine ”O snagama NGRF”, odredio je brojne zadatke: od zaštite javnog reda i mira, VIP obezbeđenja, borbe protiv terorizma, do teritorijalne odbrane i pomoći graničnim službama. Na osnovu Zajedničkog naređenja NGRF i MVD od 28. septembra 2018. godine Rosgvardija može se uključiti u zaštitu javnog reda i mira na zahtev teritorijalnog organa MVD i FSB.

Koji delovi sačinjavaju Nacionalnu gardu Ruske Federacije?

ROSGVARDIJA NA PARADI 2018
ROSGVARDIJA NA PARADI 2018
 • Unutrašnje trupe MVD (MUP).
 • Centar specijalnih snaga za brzo reagovanje i avijaciju, kao i niže jedinice avijacije iz sastava MVD.
 • Specijalne jedinice za brzo reagovanje (teritorijalnih organa MVD).
 • Specijalni mobilni odredi (teritorijalnih organa MVD)
 • Organi MVD koji se bave ličnim obezbeđenjem. 
 • Organi Kancelarije koje se bavi licenciranjem firmi za poslove bezbednosti i kontrole prometa oružja (delovi MVD).
 • Savezno državno preduzeće ”Zaštita” koje je prebačeno iz MVD u NGRF.

Sastav 

 • Federalna služba NGRF je centralni organ upravljanja Vojskom nacionalne garde (VNG).
 • Glavna odeljenja, izdvojena odeljenja, službe i jedinice koje se bave rukovodećim funkcijama.
 • Trupe NGRF.
 • Formacije, jedinice i organizacije VNG koje su  diretno podređene direktoru Rosgvardije.
 • Obrazovne institucije visokog školstva VNG.
 • Okruzi.
 • Formacije, vojne jedinice i organizacije VNG.
 • Teritorijalni organi Rosgvardiji na regionalnom nivou.
 • Federalne institucije redovnog obezbeđenja ljudstva i dobara.

Vojne formacije su podeljene u osam okruga:

Centralni Oršansko-Hunganski, okrug ordena Crvene zastave, Severozapadni okrug ordena Crvene zvezde, Severno-kavkaski, Južni, Volški, Uralski, Sibirski i Istočni okrug.

ROSGVARDIJA U KORDONU
ROSGVARDIJA U KORDONU

U sastav Rosgvardije uključena je i vatrogasna brigada (VPO), koja se bavi koordinacijom, inspekcijom, i drugim poslovima vezanim za pp zaštitu i spasavanje vojnih delova. 

Potčinjene organizacije:

Najznačajnija potčinjena organizacija je Federalno preduzeće ”Zaštita” koje je pod jurisdikcijom NGRF. Bave se najviše zaštitom objekata. To je najveća bezbednosna komercijalna struktura. Ona pri tom ima i status nadzornog organa sa posebnim statutarnim zadacima u odnosu na privatne bezbednosne agencije.

Komanda i rukovodstvo:

NAJBLIŽI SARADNICI U RAZGOVORU
NAJBLIŽI SARADNICI U RAZGOVORU

Od  petog aprila 2016. godine direktor Federalne službe NGRF je glavnokomandujući trupa, general armije Viktor Vaseiljevič Zolotov ( Виктор Васильевич Золотов), pre toga prvi zamenik ministra unutrašnjih poslova i komandant Unutrašnje vojske MVD (MUP), načelnik Službe obezbešenja predsednika RF i zamenik direktora FSO Rusije (Федеральной службы охраны -Federalne službe bezbednosti ). Dužnost obavlja sa svojih osam zamenika i načelnika koji rukovode svim vidovima i rodovima, kao i specijalnim jedinicama.

Oprema i naoružanje:

Uniformu čini specifična digitalna šara tipa mahovina (Moss) koja ima trodimenzionalnu šaru sa digitalnim, ”organskim” pikselima koja sprečava ili otežava njenu detekciju čak i pri upotrebi optike. Njih ima tri vrste. Posebna karakteristika uniforme je prsluk (жилет) sa prugama kesetnjaste boje koji se koriti u svakodnevnoj upotrebi. U opremu spadaju i ranci, prsluci za dodatnu municiju, razne torbe, oružje, šlemovi, rukavice, terenske cipele. Organi sa posebnim policijskim činovima nose plavu maskirnu uniformu ”Point”. Borci imaju dva kompleta opreme: borbenu i specijalnu. Specijalna uključuje: šlem s vizirom otporan na udarce, zaštitnu opremu za ruke, ramena, kolena; pancire, specijalnu opremu, gumenu palicu PR-73, zaštitnu masku ( ”gas masku”). Pored različitih primeraka streljačkog naoružanja (čemu treba posvetiti ne jedan, već nekoliko tekstova), trupe na raspolaganju imaju oklopna vozila ”Tigar”, helikoptere, dronove (UAV) i artiljeriju.

NOVA KAMUFLAŽNA ŠEMA
NOVA KAMUFLAŽNA ŠEMA

Kada je reč o ovlašćenjima, već petog aprila 2016. godine pres-sekretar predsednika RF Dmitrij Peskov je izjavio da Rosgvardija, koja će zameniti trupe MVD (MUP), nema nikakvu tendenciju da time iskaže nepoverenje u druge agencije koje se bave sprovođenjem i zaštitom zakona. V. V. Putin je 18. marta 2020. godine potpisao savezni Zakon o obaveznom poligrafskom testiranju prilikom prijema u Rosgvardiju i kod imenovanja na visoke položaje. To je obrazloženo maksimalnim naporom da se očuva krug bezbednosti i konspiracije u radu. Američka obaveštajno-analitička kompanija Statfor je stvaranje NGRF predstavila kao pokušaj predsednika Putina da se zaštiti od moguće nelojalnost drugih agencija ”u slučaju državnog udara”, aludirajući pri tom da Putin stvara nove Pretorijance. Da su pogledali na kom osnovu je nastala Rosgvardija, možda ne bi tako govorili. 

Slične Nacionalne garde postoje i u drugim zemljama. Pisali smo već o Nacionalnoj gardi SAD i Ukrajine, a tu su i Korpus garde islamske revolucije Irana, Nacionalna žandarmerija Francuske, Narodna milicija Kine, da spomenemo samo one najpoznatije. 

2 KOMENTARA

 1. Zanimljivo je da je MVD u Prvom pa i u Drugom Čečenskom ratu,za razliku od regularne armije uglavnom upotrebljavao još tada(1994-2000)zastarjelo naoružanje(tenkove T-62,oklopna vozila BRDM-2,transportere MT-LB,borbena vozila pešadije BMP-1,samohodne haubice Akacija(152mm) i Gvozdika(122mm),vučene haubice D-20 i D-30,topove MT-12 Rapira,M-46(130mm)kamionske platforme Ural i Kamaz sa dvocjevnim topovima zu-23-2,itd.

  • U to vreme to baš i nisu bila zastarela sredstva, a uzmite u obzir da se MVD drugačije naoružavao. Drugačije su mu bile potrebe. Pa i sada Rosgvardija, bez obzira što može da se angažuje u klasičnim vojnim zadacima, poseduje drugačija sredstva. Velika zemlja, treba to pokriti od Pacifika do Zaparožja, a pri tom i promeniti mentalitet, način obuke, i , što je najvažnije – zadatke i ovlašćenja.
   Srdačan pozdrav!

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave