Obuka na raketnim sistemima za PVD kub

Na lokacijama razmeštaja diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružanih raketnim sistemima kub realizuje se intenzivna obuka radi održavanja i unapređenja sposobnosti za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora.

U skladu sa namenom jedinica, posluge se obučavaju za borbeni rad na raketno-tehničkim sredstvima i realizaciju osnovnog održavanja. Do najsitnijih detalja uvežbavaju se taktičke radnje na maršu, posedanje vatrenog položaja, postupci tokom neposredne pripreme i izvršenja gađanja ciljeva u vazduhu.

Budući da je za uspešnu realizaciju namenskih zadataka u raketnim divizionima neophodan timski rad i potpuna osposobljenost svakog pojedinca, u obuku je uključen i tehnički sastav iz logističkih četa i raketno-tehničkih baterija, koji je angažovan na proveri ispravnosti tehnike, ispitivanju, naoružavanju i pretovaru raketa.

Raketni sistem PVO „kub“ namenjen je za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na malim i srednjim visinama. Odlikuje ga visoka mobilnost i mogućnost centralizovanog komandovanja i upravljanja vatrom na nivou diviziona.

Ostavite Vaš Komentar: