NaslovnaIstorijaMonitor Lajta

Monitor Lajta

U tekstu o rekonstrukciji monitora Sava ex Bodrog, napomenuli smo da je do sada sačuvan još samo monitor Lajta (SMS Leitha), koji je u Budimpešti prvorazredna turistička atrakcija. U istom članku smo napomenuli da prvi hici u Velikom ratu na Beograd nisu ispaljeni sa Bodroga nego sa monitora Temeš. No, malo je poznato da se kod nas i danas čuvaju delovi Lajte, te da su u Sremskoj Mitrovici sahranjeni mornari i Lajte i Temeša koji su poginuli u borbama sa srpskom vojskom. Šta više, delovi oklopa Lajte čine spomenik prvom austrougarskom mornaru poginulom u Velikom ratu!

Iz sastava savske Grupe monitora, Lajta (SMS Leitha) je 29. jula/11. avgusta 1914, sa sidrišta kod Hrtkovaca, upućena da štiti prelazak austrougarske 31. divizije (44. ugarski pešadijski puk Erchercog Albreht i 3. tuzlanski, bosansko-hercegovački puk) preko Save. U 3 časa 30. jula/12. avgusta delovi divizije su demonstrativno prešli reku kod Klenka i već u 4.30 časova zauzeli Šabac, koji je branila jedna četa 3. poziva, nekoliko žandarma i pripadnika Finansijske straže i dva topa 80 mm sistema de banž (De Bange) M1885. Tokom dana, u visini Drenovačke ade, na monitor je otvorena artilјerijska vatra i tada je poginuo mornar, poslužilac na topu, Janoš (Jan) Huj (János Huj); to je ujedno bila prva žrtva austrougarske ratne mornarice.

Janoš Huj je sahranjen na sremskomitrovačkom katoličkom groblјu, a etapni zapovednik Mitrovice kapetan Maksimilijan Saks (Maximilian Sachs) je, prilikom uređenja groblјa, iznad grobnice postavio deo brodskog oklopa. Ovaj spomenik je 1916. snimio J. Kašuba i fotografija je iste godine prvi put objavlјena u zagrebačkom Ilustrovanom  listu1916. Monitor Lajta je i 20. septembra/3. oktobra 1914. godine u gornjem toku Save, blizu Mišara, vodio borbu na veoma bliskom odstojanju sa odlično maskiranom srpskom baterijom. Baterija je sa deset pogodaka granatama kalibra 120 mm ućutkala sva monitorska oruđa, a jedan pogodak u komandnu kulu pobio je sve oficire i lјudstvo u njoj. Igrom slučaja, komandant monitora poručnik bojnog broda Karl Topil (Topil Carl) u tom trenutku nalazio se van komandne kule, pa je preživeo. Poginuli članovi posade svečano su sahranjeni na mesnom groblјu. Kapetan Saks, je najverovatnije iz brodogradilišta, izuzeo deo oštećenog komandnog mosta i postavio ga kao obeležje mesta gde je počivao Janoš Huj i druge žrtve sa istog monitora. Ovaj neobični spomenik, bez ikakvih drugih obeležja, i danas se nalazi na sremskomitrovačkom katoličkom groblјu. Lajta je, privremeno onesposoblјena, morala u Sremsku Mitrovicu na ozbilјniju opravku.

Lajta je imala gubitke i 20. septembra/3. oktobra 1914. godine; u Mitrovici su sahranjeni poručnik fregate Karl Dopolo (Dopólo Karl, FregLt rodom iz Imsta (Imst) u Tirolu i mornar Anton Mozer (Moser Anton) iz Duhcova(Dux, Češka). Kako je Mozer bio jevrejske veroispovesti, sahranjen je na mesnom jevrejskom groblјu na Bosutskom putu i nad humkom je postavlјen drugi deo uništenog komandnog mosta. Prilikom povratka iz akcije, 10/23. oktobra u 2.45 časova, na minsku zapreku kod Skelanske Ade monitor Temeš (SMS Temes) udario je desnim delom pramca. Snažna detonacija pobila je posadu municione komore i obe topovske kule, a desna kupola sa topom izbačena je iz ležišta. Prodor vode se nije mogao zaustaviti i monitor je potonuo 100 m od južnog špica ade na dubinu od 4 m. Od eksplozije je poginulo 30 mornara i 1 oficir. Prema austrougarskoj štampi, na Temešu je poginulo 33 mornara a ranjenih je, prema jednim izvorima bilo 9 a prema drugim – 12. Zabeležena su imena sledećih poginulih članova posade:artilјerijski oficir Harkányi Aurél, artilјerijski podoficiri Csizmadia Gyula, Daróczy Ferenc, Mild Gyula, Schnabel József, Kocsis Lajos, Csizmadia Gyula, artilјerci Juhász Lajos, Kopolevecz György, krmaroši Csillag András, Ichnovszky Nándor, Károlyi Kálmán, Schindler Mihály, te mornari Ludvig István i Strobel Thadäus.

Brodu je pritekao u pomoć patrolni čamac b pod komandom kapetana Gvida Tašlera (Guido Taschler), koji je u Sremsku Mitrovicu prevezao preživelih 48 mornara i tri oficira, među kojima i komandanta broda poručnika fregate Olafa Riharda Vulfa (Olaf Richard Wulff, 1877–1955). Prema pisanju austrougarske štampe, posada monitora Temeš je (11) 24. oktobra 1914. sahranjena na jednom savskom ostrvu. U suštini, poginuli mornari su privremeno sahranjeni na Skelanskoj Adi. Nјigovi posmrtni ostaci su kasnije ekshumirani i takođe preneti na katoličko groblјe u Sremskoj Mitrovici.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave