NaslovnaOružjeStaro OružjeSnajperska puška sistema Mauzer 7,9 mm M53

Snajperska puška sistema Mauzer 7,9 mm M53

Nakon osvajanja serijske izrade oružja M48A, 1953. godine, Uprava pešadije uputila je zahtev Preduzeću Crvena Zastava za snajperskim puškama. U fabrici je iste godine iz redovne proizvodnje posebno odabrano 4.618 pušaka M48A, te opremlјeno optičkim nišanima ON M52 (kopija sovjetskog nišana PU, proizvedena u firmi Tovarna optičnih sredstev, TOS, Ljublјana, danas VEGA) a na ustima cevi izrađeni su navoji sa korakom ulevo, predviđeni za montažu skrivača plamena ili prigušivača zvuka. TOS je, inače, osvojio i proizvodnju ON–52 prilagođenog municiji 7,62x54R, koji je, za razliku od podele na dobošu do 10, imao podelu do 12.

Snajperska puška 7,9mm M53
Snajperska puška 7,9mm M53
Detalјi ON-52 (optički nišan №.1 M1952, proizvodnja Tovarna optičnih sredstev, TOS, Ljublјana)
Detalјi ON-52 (optički nišan №.1 M1952, proizvodnja Tovarna optičnih sredstev, TOS, Ljublјana)

Jugoslavija je, naime, 1947. godine dobila 4.580 sovjetskih snajperskih pušaka Mosin-Nagant M1891/30-M31, opremlјenih optičkim nišanima PU. Ovi nišani, sa uvećanjem 3×, predviđeni za gađanje na rastojanjima do 1.300 m, razvijeni su do 1937. godine po uzoru na nemačke nišane Busch & Ratenow. No kako su PU bili prilagođeni municiji 7,62×54 mmR, nisu mogli biti iskorišćeni na domaćem oružju sistema Mauzer. Kako je sarajevska fabrika „Zrak”(bivša „Zvijezda”) još uvek bila u fazi priprema za proizvodnju (tehnološka linija i prateći objekti završeni su tek 1956), od firme TOS je naručena serija ON prilagođena municiji 7,92×57 mm.

Navoji na ustima cevi puške M48A – snajpera M53 za montažu prigušivača
Navoji na ustima cevi puške M48A – snajpera M53 za montažu prigušivača
ON-52 TOS (gore) i sovjetski PU (dole)
ON-52 TOS (gore) i sovjetski PU (dole)

Tako je nastao ON-52 (optički nišan №. 1 M1952) – kopija sovjetskog PU sa nekoliko izmena; M52 je imao uveličanje 3×, vidno polјe 6°30′, prečnik izlazne pupile Ø 6 mm, dužinu 171 mm, masu od 325 g i premazni sloj za zaštitu od refleksije, a bio je konstruisan za dejstva do 1.000 m.

Na gornjoj strani cevi okulara nalazio se doboš sa skalom obeleženom brojevima od 1 do 10 (za svakih 100 m), a sa leve doboš za bočne popravke sa skalom 5, +0-, 5 (vrednost svake podele odgovarala je rastojanju od 1/1.000) Nišani su na puške montirani pomoću sovjetskih bočnih nosača M1942, skinutih sa snajperskog oružja 7,62 mm M1891/30-M31.

Razlike između domaćeg PN-52 i sovjetskog PU
Razlike između domaćeg PN-52 i sovjetskog PU
Premazni sloj za zaštitu od refleksije na nišanu ON-52 (levo). Sovjetski PU je bez zaštite od reflekcije (desno)
Premazni sloj za zaštitu od refleksije na nišanu ON-52 (levo). Sovjetski PU je bez zaštite od reflekcije (desno)

Poligonska ispitivanja snajperske puške sa ON-52 obavlјena su od 5. aprila do 15. maja 1953, no stručna komisija je zaklјučila da oružje ne zadovolјava postavlјene zahteve, pa je proizvodnja snajpera M53 obustavlјena. 

English Version

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave