Slušaj ovaj članak

Nakon osvajanja serijske izrade oružja M48A, 1953. godine, Uprava pešadije uputila je zahtev Preduzeću Crvena Zastava za snajperskim puškama. U fabrici je iste godine iz redovne proizvodnje posebno odabrano 4.618 pušaka M48A, te opremlјeno optičkim nišanima ON M52 (kopija sovjetskog nišana PU, proizvedena u firmi Tovarna optičnih sredstev, TOS, Ljublјana, danas VEGA) a na ustima cevi izrađeni su navoji sa korakom ulevo, predviđeni za montažu skrivača plamena ili prigušivača zvuka. TOS je, inače, osvojio i proizvodnju ON–52 prilagođenog municiji 7,62x54R, koji je, za razliku od podele na dobošu do 10, imao podelu do 12.

Snajperska puška 7,9mm M53
Snajperska puška 7,9mm M53
Detalјi ON-52 (optički nišan №.1 M1952, proizvodnja Tovarna optičnih sredstev, TOS, Ljublјana)
Detalјi ON-52 (optički nišan №.1 M1952, proizvodnja Tovarna optičnih sredstev, TOS, Ljublјana)

Jugoslavija je, naime, 1947. godine dobila 4.580 sovjetskih snajperskih pušaka Mosin-Nagant M1891/30-M31, opremlјenih optičkim nišanima PU. Ovi nišani, sa uvećanjem 3×, predviđeni za gađanje na rastojanjima do 1.300 m, razvijeni su do 1937. godine po uzoru na nemačke nišane Busch & Ratenow. No kako su PU bili prilagođeni municiji 7,62×54 mmR, nisu mogli biti iskorišćeni na domaćem oružju sistema Mauzer. Kako je sarajevska fabrika „Zrak”(bivša „Zvijezda”) još uvek bila u fazi priprema za proizvodnju (tehnološka linija i prateći objekti završeni su tek 1956), od firme TOS je naručena serija ON prilagođena municiji 7,92×57 mm.

Navoji na ustima cevi puške M48A – snajpera M53 za montažu prigušivača
Navoji na ustima cevi puške M48A – snajpera M53 za montažu prigušivača
ON-52 TOS (gore) i sovjetski PU (dole)
ON-52 TOS (gore) i sovjetski PU (dole)

Tako je nastao ON-52 (optički nišan №. 1 M1952) – kopija sovjetskog PU sa nekoliko izmena; M52 je imao uveličanje 3×, vidno polјe 6°30′, prečnik izlazne pupile Ø 6 mm, dužinu 171 mm, masu od 325 g i premazni sloj za zaštitu od refleksije, a bio je konstruisan za dejstva do 1.000 m.

Na gornjoj strani cevi okulara nalazio se doboš sa skalom obeleženom brojevima od 1 do 10 (za svakih 100 m), a sa leve doboš za bočne popravke sa skalom 5, +0-, 5 (vrednost svake podele odgovarala je rastojanju od 1/1.000) Nišani su na puške montirani pomoću sovjetskih bočnih nosača M1942, skinutih sa snajperskog oružja 7,62 mm M1891/30-M31.

Razlike između domaćeg PN-52 i sovjetskog PU
Razlike između domaćeg PN-52 i sovjetskog PU
Premazni sloj za zaštitu od refleksije na nišanu ON-52 (levo). Sovjetski PU je bez zaštite od reflekcije (desno)
Premazni sloj za zaštitu od refleksije na nišanu ON-52 (levo). Sovjetski PU je bez zaštite od reflekcije (desno)

Poligonska ispitivanja snajperske puške sa ON-52 obavlјena su od 5. aprila do 15. maja 1953, no stručna komisija je zaklјučila da oružje ne zadovolјava postavlјene zahteve, pa je proizvodnja snajpera M53 obustavlјena. 

English Version

Komentar o “Snajperska puška sistema Mauzer 7,9 mm M53

Ostavite Vaš Komentar: