NaslovnaNovostiKALIBAR 35 - Odabrani prikazi i ogledi iz novije istorije ratnog i...

KALIBAR 35 – Odabrani prikazi i ogledi iz novije istorije ratnog i patriotskog filma

Iz štampe je upravo izašla nova knjiga koju su potpisali Dragi Ivić i Danko BorojevićKalibar 35. U prilogu, reč recenzenta, dr Milana Micića

Filmska umetnost je magija 20. veka. Uticaj filma na svest, mišlјenje i emociju čoveka 20. stoleća  vidlјiv je  a promene u vrednostima, etici i estetici 20. veka koje  je kreirala filmska umetnost bili su trajne u modernom razvitku svetske civilizacije.

Dvadeseti vek doneo je čoveku te epohe tragično iskustvo dva svetska rata , kao i množine lokalnih ratnih sukoba koji su tektonski menjali svet. Nјihovo okončanje dovodilo je do promišlјanja civilizacije o njima, o njihovoj suštini, karakteru i boli   koju su donosili, a prostori promišlјanja bila su umetnosti, društvene nauke, medicina, prirodne nauke itd. 

 Tumačenja ratnih zbivanja  postajala su deo gradnje društava koja su preživela rat, a njihova „kultura sećanja“ od prostora do prostora i od trenutka do trenutka pretvarala se u kulturu odabranih sećanja ili sam zaborav.

Film kao naknadna vizuelizacija rata  gradio je emotivni odnos prema svojoj temi, formirao kolektivne stavove i mišlјenja, zalazio duboko u polјe emocionalnog, oblikovao sliku rata kao prostora najčešće patnje ili heroizma, a ređe složenih i kontraverznih lјudskih emocija i odnosa. Ratni film čitao se od strane masa kao uzbudlјivo štivo rata a države koje su kontrolisale filmsku industriju koristili su ga kao sredstvo državne i društvene propagande i način da se formira poželјna slika prošlosti i sadašnjosti. Društva koja su proživela, i preživela rat, posmatrala su ga putem filma kao niz iz njega odabranih fragmenata poželјnih po kolektivnu svest društva.

Posmatranje pre svega sovjetskog, ruskog, pa jugoslovenskog i američkog  ratnog filma u studiji Kalibar 35 u sebi sadrži opise načina  na koji je putem filmske umetnosti formirano kolektivno pamćenje 20. veka na ratna iskustva i zbivanja 

Ogledi i prikazi ratnih filmova pisani su slobodno, otvoreno, promišlјanjem autora koje se ne može svesti samo na prikaz određenog filmskog dela već je to  pitanje o samoj suštini istorije, o epohi koja gradi film, o filmskom jeziku koji filmskom delu daje ili oduzima kvalitet, o estetici filma i njegovom urastanju u „kulturu sećanja“ određenog društva u datom vremenu.

Studija Kalibar 35  suptilno uočava mnoštvo filmskih detalјa sa višeznačnim i slojevitim značenjima, ukazuje na njih, što doprinosi pitkosti teksta, formiranju štiva zanimlјivog za čitanje ne samo publici filmofila i filmskih kritičara,  istovremeno unoseći u tekst karakter, znanje i iskustvo autora koje ga očitava , pre svega, kao strasnog i posvećenog filmofila, sklonog intelektualnom čitanju filmske umetnosti i njegovom prevođenju u polјe dublјeg promišlјanja lјudske i civilizacijske sudbine, smislu i veličini lјudskog trajanja i dela.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave