NaslovnaLovIZBOR LOVAČKE PUŠKE SAČMARICE (1. Deo)

IZBOR LOVAČKE PUŠKE SAČMARICE (1. Deo)

Jedno od pitanja koje najviše preokupira mlade lovce jeste upravo pitanje izbora adekvatnog oružja za lov. Prvi od problema se već javlja tu što pod pojmom lov podrazumevamo u stvari mnoge vrste lova. Svakom početniku je već unapred jasno da gađanje divljih gusaka na velikim daljlnama nije isto što šumski lov na šljuke. Univerzalno oružje ne postoji, već treba da izaberemo ono koje će zadovoljiti zahteve lova kojim ćemo se baviti, prema divljači koju ćemo najčešće loviti i daljinama na kojima ćemo pucati.

Ako tim podacima dodamo još adekvatnu ocenu streljačkih sposobnosti našeg mladog lovca, što će nam pokazatl koji čok može koristiti na zadatim udaljenostima, potreban posip odnosno punjenje sačme, već bi vam dali okvirne parametre. Ali to je samo jedno od pitanja pri izboru oružja. Ukoliko naš lovac već nije nasledio oružje (što ga rešava svake dileme) ili ne namerava da se bavi streljaštvom gde je izbor takmičarskog oružja jedan sasvim drugačiji problem, nameću se mnoga pitanja od kojlh ćemo neka najčešća pokušati da razjasnimo:

KONVENCIONALNA PUŠKA ILI REPETIRKA

Ovde se pod repetirkom misli na ove puške koje se repetiraju bilo ručno ili poluautomatski. Diskusija između zaljubljenika ova dva oružja je beskrajna i mi mislimo da je najbolje citirati jednog poznatog svetskog eksperta: „Dokle god čovek puca iz zadovoljstva i puca sam najbolja puška je ona koja mu pruža najveće zadovoljstvo…”

Ukoliko se lovi u društvu treba znati poštovati i mišljenje drugih a i u našoj zemlji kao i u mnogim drugim, mnogi su protiv repetirki.

Bile to predrasude ili zakonska ograničenja na broj metaka to se mora uzeti u obzir. Do sada smo vam detaljnije predstavili jednu vrstu repetirki i tu smo već napomenuli da bi se moglo diskutovati o opravdanosti takvih ograničenja, ali na ovom mestu to je samo jedan od kriterijuma. Pored njega su još tu težina i trzaj, balans i spretnost, jednostavnost upotrebe i sigumost, bučnost mehanizma; lakoća rastavlianja i sastavljanja, jednostavnost čišcenja i održavanja, mogućnost lakog transporta. Na drugi način takođe su važni i sledeći kriterijumi: pouzdanost, izdržljivost i mogućnost opravke. Treću grupu kriteritima činile bi vatrena moć i adaptiilnost. Na kraju još da dodamo dva isto toliko važna kriterijuma a to su lepota i cena. Zanemarićemo sada našu već poznatu slabu ponudu, nadamo se da će uporni lovac, a upornost je prava lovačka vrilna, pronaći baš ono što želi.

TEŽINA I TRZAJ

U daljnjem tekstu pokušaćemo da analiziramo zadate kriterijume. Ova dva pitanja moraju se razmatrati zajedno. Ako izuzmemo poluautomate, da bi trzaj oružja bio podnošljiv potrebno je da njegova težina bude 96 puta veća od težine sačmenog punjenja To je stara i u praksi proverena formula, koju može zadovoljiti svako modemo oružje. Zahvaljujući modernim laganim materijalima takve puške previše trzaju ali mnogo su udodnije za nošenje u dugotrajnim lovovima. Teže puške su mnogo udobnije za samo pucanje ali ćete njenu težinu osetlti nakon dugog letnjeg dana ma koliko bili mladi.

BALANS I OPŠTA SPRETNOST

Inače je karakteristika mladih Ijudi odnosno lovaca da se prenaoružaju opremom, ali vremenom svi bez obzira uoče svoju grešku, i shvate da zbog ispaljenih nekoliko metaka nije potrebno nositi svu svoju lovačku opremu. Za poluautomate formula 91:1 naravno ne vredi, a za gadanje glinenih golubova poželjne su teže puške, ne lakše od 4 kg. Balans je jedna od osobina koja bi po našem mišljenju trebala da bude na prvom mestu. Dobro balansirana puška daje lovcu osećaj kao da zdušno saraduju u lovu, dok puška lošeg balansa deluje u rukama tromo i kao da nekako odbija saradnju. Tema balansa je veoma opširna i obradićemo je u jednom posebnom članku. Ovde možemo samo napomenuti da je opšte poznato da su bolje balansirane klasične puške sačmarice, naročito puške sistema DARN (odnosno leve). Dobar balans imaju i sačmarice repetirke obrtno čepnih zatvarača, a od ostalih repetirki dobrim balansom jedino bi se mogao pohvaliti jedan model Browninga – FN sa magacinom od dva metka i cevima od aluminiiumske legure. (na žalost taj model se više ne proizvodi).

JEDNOSTAVNOST RUKOVANJA I SIGURNOST

Ova dva pitanja takođe se moraju razmatrati zajedno. Oružje se mora lako i jednostavno otvoriti i zatvoriti. Isto tako treba se jednostavno puniti i prazniti, i mora biti posebno jednostavno da se uverite da je oružje uistinu prazno. Zbog pitanja sigurnosti naročto je važno jednostavno pražnjenje. Nekada je u lovu pušku potebno nekoliko puta prazniti. I vama je možda dovoljno da samo pomerate polugu kočnice, ali ne znamo koliko će to uveriti i vaše kolege u lovu da je oružje tada zaista bezopasno. Ipak mnogi više žele da se sami u to uvere, Sto je najlakše demonstrativno izvesti sa klasičnim sačmaricama koje je dovoljno prelomiti. Bez obzira na predrasude ovo je jedan od najčešćih argumenata protivnika repetirki.

Ovde treba napomenuti i da je većina kočnica na lovačkim dvocevkama izrazito loše konstrukcije u poredenju sa vojnlikim oružjem. Inače ne pouzdavajte se nlkada previše u kočnice. Još je jedna stvar važna kod pitanja sigurnosti. Pre svakog punjenja oružja, a naročito u lovu, poželjno je pogledati kroz cev, a tu su klasične dvocevke u nesumnjivoj prednosti.

BUČNOST MEHANIZMA

U lovu je često potrebno prazniti i puniti oružje u potpunoj tišini. Sa klasičnim sačmaricama to je veoma jednostavno, ali većina repetirki je prilično bučna pri ovim operacijama. 

JEDNOSTAVNOST RASTAVLJANJA I SASTAVLJANJA

Ovo pitanje je važno ne samo zbog praktičnosti već i zbog sigurnosti. Ako se puška ne rastavlja jednostavno postojaće težnja da se uopšte ne rastavlja. Tako na primer pri unošenju u automobil može se desiti da jedan put u njoj ostane i metak.

JEDNOSTAVNOST ČIŠCENJA I ODRŽAVANJA

Cev ili cevi oružja trebale bi biti lako odvojive, ili na drugi način lako pristupačne za čišćenje i pregled. To isto trebalo bi važiti i za sistem bravljenja i okidanja. Ovom idealu najbliže su sačmarice sa obrtno čepnim zatvaračem (te su puške međutim veoma retke). Sa čišćenjem cevi je kod svih pušaka jednostavna stvar ali većina osim blic sistema kod Merkelovih i Peracijevih modela ne omogućuje pregled i održavanje navedenih sistema. Ne treba zaboraviti da oružje u lovu često pokisne, a prilikom pucanja svaka kap koja je prodrla do mehanizma oružja bude raspržena u vodeni sprej i tako detaljno ovlaži sve delove mehanizma.

MOGUCNOST NOŠENJA I TRANSPORTA

Puška u toku lova nije uvek u rukama. Ona se ponekad kilometrima nosi na ramenu i puška koja nije udobna za nošenja nije najbolji drug u lovu. Pored toga svako oružje trebalo bi da se jednostavno rastavi i spakuje u manju futrolu ili kofer radi jednostavnijeg transporla u motornom vozilu.

POUZDANOST, IZDRŽLJIVOSTI, MOGUĆNOST OPRAVKE

Pouzdanost i izdržljivost modernog lovačkog oružja poslovično su poznati. Svi moderni sistemi klasinih sačmarica ili repetirki ako se iole održavaju i pri tom se ne preteruje pri ručnom punjenju municije, praktično su neuništivi. Dovoljno je samo navesti primer jedne klasične dvocevke engleske firme „Boss” koja je sada penzionisana posle ispaljenih 1 500 000 metaka.

„Pumpe” su većinom poznate kao veoma izdržljivo oružje što se ne bi moglo reći za većinu poluautomata. Istina kod njih je većina problema prouzrokovana lošim kvalitetom municije, ali kvarovi i lomovi su kod ovih pušaka češći nego kod prvonavedenih. Na ovom mestu ne trebamo zaboraviti da slomljena opruga kod klasične dvocevke najčešće neće oružje potpuno izbaciti iz upotrebe, jer svaka dvocevka predstavlia skoro dva oružja u jednom. Pitanje mogućnosti opravke za naše lovce je od posebnog značaja. Puškara je u našoj zemlji prema broju lovaca zaista malo, dobrih još manje, a rezervnih delova ponajmanje. Sa ove tačke gledišta u neumoljivoj prednosti su oni lovci koji poseduju oružje domaće proizvodnje za koje postoje servisi. Puške se u principu retko kvare, a skupa oružja skoro nikada. I ako možete sebi dozvoliti vrhunsku pušku ne razmišljajte o opravkama, ali imajte i ovaj faktor pri kupovini oružja.

LEPOTA I CENA

Verovali ili ne, za nas ova dva pitanja idu zajedno. O ukusima se naravno ne raspravlja ali ono što je lepo to je svakako i skupo. Za naše lovce većinom ograničenih materijalnih mogućnosti to je tužna činjenica, ali za dobar lov puška ne treba da bude preterano ni skupa ni lepa, mada se svaki lovac poznaje po svojoj pušci i njome se ponosi bila ona skupa ili ne.

IZBOR LOVAČKE PUŠKE SAČMARICE (2. Deo)

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave