Jugoslovenski “VOJNO-DRŽAVNI“ pištolj 9 MM Browning M1910/22

Istorija konstrukcije (M1899 i M1900) U januaru 1896. poznati američki konstruktor Džon Mozes Brauning (John Moses Browning, 1855-1926), ponudio je predstavnicima kompanije “Kolt“ (Colt’s Patent Firearms Manufacturing Company) varijantu pištolja