LOVAČKI KARABINI DIREKTNE AKCIJE

Od Manlihera do Merkela Karabini direktne akcije posljednjih decenija sve popularniji  “Blaser” nije slučajno usavršio bravljenje na novom R8 Najdalje u razvoju otišao “Merkel” sa