NaslovnaAnalitikaOružane snage Albanije - Trojanski konj zapadne alijanse

Oružane snage Albanije – Trojanski konj zapadne alijanse

Na vratima Jadranskog mora nalazi se jedna od najkontroverznijih država Evrope, pa i sveta. Albanija (Republika e Shqipërisë) pojavila se mnogo ranije nego što se to obično spominje i to u obliku raznih kneževina, da bi od XV veka postala deo Osmanskog carstva.

Godine 1912. proglasila je nezavisnost da bi 1939. godine Italija izvršila invaziju na Kraljevinu Albaniju i proglasila je Velikom Albanijom. Za vreme Drugog sv. rata bila je protektorat Nemačke zbog svog izuzetnog položaja.

Posle rata počinju njene neverovatne političke vratolomije, pre svega u odnosu prema saveznicima. Kao jedna od najsiromašnijih zemalja sveta pokušala je najpre da napravi savez sa Jugoslavijom. Zatim se priklonila SSSR, a onda Kini.

Danas je, kako vidimo, ona deo Zapada, o čemu najkonkretnije svedoči i nedavno obnavljanje aerodroma Kučova, čije otvaranje je najavljeno još 2018. godine. U servilnosti se išlo dotle da je taj aerodrom ustvari eksteritorijalan jer će to biti prva baza koja će pripadati NATO, a ne zemlji članici koja je to od 2009. godine.

Ova baza je pomoćni aerodrom za prihvat avijacije Italije i Grčke koje su zadužene za zaštitu albanskog VaP na osnovu Integrisanog sistema PVO i protivraketne odbrane. One ”pokrivaju”, kad već to spominjemo, i Crnu Goru i Severnu Makedoniju pa su i one u obavezi da imaju aerodrome za prihvat postojećih lovaca, ali i transportno-desantne avijacije.

t 59 u blizini jugoslovenske granice tokom 1999. godine
t 59 u blizini jugoslovenske granice tokom 1999. godine

Po svom položaju, Albanija je idealna za kontrolu Balkana jer joj se u neposrednom okruženju i dometu nalaze sve ”problematične” države, sa stanovišta NATO.  

Kako su organizovane OS Albanije?

Organizacija je klasična. Oružane snage sastoje od kopnenih, vazdušnih i pomorskih snaga, kao i drugih vojnih i paravojnih formacija. Imaju glavnokomandujućeg koji odgovara Ministarstvu odbrane. Predsednik je u slučaju rata komandant, a u miru njegove poslove standardno obavljaju premijer i minstar odbrane.

 1. Šef generalštaba

Njemu su podređeni:

 • Generalštab.
 • Kadrovska služba.
 • Obaveštajna služba.
 • Operativni i vežbovni odsek.
 • Građansko-vojni odsek za saradnju.
 • Sistem za komunikaciju i informisanje.
 • Zdravstveni insprektorat.
 • Vojna bolnica.
 • Zajednički operativni centar.
 • Pomoćne službe i komanda stana.
 • Ceremonijalno-gardijska četa.
 • Četa obezbeđenja.
 • Četa za transport osoblja štabova i službi.
 • Bezbednosno odeljenje.
 • Medicinski centar.
 • Vojno odmaralište.
 1. Kopnena vojska (sa sedištem u Zal Heru, centralna Albanija, administrativna oblast Tirana).

Njena obaveza je, pored standardne formalno-pravno ustavne, da učestvuje i u mirovnim misijama. Pored prateće čete sastoji se od više bataljona:

novi kontrolni toranj u kucovi
novi kontrolni toranj u kucovi
 • Tri pešadijska bataljona. Drugi bataljon u Zall Herru se uključuje u snage NATO za iznenadne intervencije. 

U Zal Her nalaze se još i:

 • Komandni bataljon sa komandom stana.
 • Bataljon za specijalne operacije.
 • Bataljon za borbenu podršku.
 • Garnizon.
 • Centar za obuku.
 1. Ratno vazduhoplovstvo

Albanija, kako smo već napisali, nema sopstvenu avijaciju i njeno RV sastoji se od helikoptera i pomoćnih službi koje su integrisane u NATO sistem kontrole, koordinacije i komandovanja. Čine ga:

 • Četa za prateću podršku (Tirana).
 • Farka, glavna vazduhoplovna baza za helikoptere (Tirana).
 • Kucova, vazduhoplovna baza o čijoj sudbini se sada već zna da nije više u posedu RV Albanije. Tokom pobuna 1997. godine ona je demolirana da bi od 2002-2004. renovirana po NATO standardima. Nalazi se u srednjoj Albaniji, oko 80 kilometara južno od Tirane.  
 • Centar za vazdušno osmatranje u Rinasu, integrisan u CAOC (COMBINED AIR OPERATIONS CENTRE – odbrambeni centar NATO) koji se nalazi u vazduhoplovnoj bazi Torehon u Španiji. 
 • Meteorološki centar u Tirani.
 • Automatske meteorološke stanice i senzori u Farki, Gjaderu, Kucovi, Valoni i Đirokastri.
napusteni f 6 kod kucove
napusteni f 6 kod kucove
 1. Ratna mornarica

Albanija ima dugu i uređenu obalu, gotovo dužu od kopnenih granica. Sedište štaba je u Draču, gde se nalazi i prateća četa. Sedište flote je u Valoni u bazi Paša Liman. Pored više malih patrolnih brodova (katera), ima i još nekoliko službi koje su sve u Draču:

 • Morski nadzorni centar.
 • Centar za obuku ronilaca.
 • Pomorski centar za obuku.
 • Hidrografsku službu. 
 1. Komanda za obuku i doktrinu

Ovom delu OS posvećuje se posebna pažnja jer Albanija mora da spremnost svojih službi, bez obzira na njihov obim i moć, upari sa ostalim članicama NATO. Pod ovom komandom nalaze se:

 • Vojna akademija (Tirana).
 • Podoficirska škola (Tirana).
 • Regrutni centar (Valona).
 • Centar za doktrinu i istraživanja (Tirana).
 1. Logističko-pozadinska komanda

Pored štaba koji se nalazi u Vakaru (delu Tirane), komanda kontroliše:

 • Inižinjerijski bataljon (u predgrađu Tirane).
 • Komandu i štab građevinskog odseka, deminersku četu, četu za postavljanje mostova i četu za podršku.
 • Bataljon za čuvanje i zanavljanje zaliha.
 • Transportni bataljon.
 • Regionalni bataljon za ratne rezerve.
 • Centar za održavanje, popravke i servis sredstava.
 • Centralnu laboratoriju.
 • Centar za obuku.
 1. Vojna policija 

Neizostavni deo svih oružanih snaga. U njen sastav ulaze:

 • Centar za obuku (Sauk, predgrađe Tirane).
 • Kriminalistička policija.
 • Sudska policija.
 • Vojni zatvor.
 • Inspektorat za kontrolu saobraćaja.
 • Inspektorat za protivpožarnu zaštitu.
 • Dve čete operativne vojne policije.
 • Prateća četa. 
nova pista u kucovi
nova pista u kucovi
 1. Osnovno naoružanje i važnija oprema
 • Kopnene snage formacijski koriste:
  • Četiri vrste pištolja (”Bereta Px4”, ”H&K USP P8”, ”H&K USP P12” i italijansko-tursku beretu ”Yavuz 16”).
  • ”H&J MP5” i ”MKEK MP5” (nemačko-tursku kombinaciju poznatog automata).
  • Od jurišnih pušaka Albanci koriste tri vrste ”AK-47”: originalni sovjetski, zatim ”Type 56” kineski i ”AsH 78”, svoju verziju. Postoji još jedna, unapređena verzija ”Kalašnikova” – ”AsH 82”, takođe albanska.
  • Od NATO kalibara 5,56×45 mm u naoružanju imaju: ”Beretu AR 70/90”, ”Beretu ARX 160”, ”MPT 76” (Turska) i ”MPT 55”, takođe Turska. Iz američkog arsenala imaju ”Kolt M4 A1”. 
  • Sačmaru ”Benelli M4 Super 90” koriste jedinice posebne namene i vojna policija.
  • U naoružanju se nalaze i snajperske puške ”Dragunov SVD”, ” ”H&K 417”, ”Sako TRG 22”   (Finska) u kalibru vinčester mangnum 300 i američki ”Barett M 82” u kalibru 14,7 mm.
  • Zastupljeni su i puškomitraljezi, odnosno mitraljezi: ”DŠK” albanske, sovjetske i kineske proizvodnje; ”RPD” (sovjetski), ”RPK ASh -78 tip2” (sovjetske i albanske proizvodnje), ”Heckler & Koch MG4” i ”Heckler & Koch MG5”.
  • Albanci koriste i dva podcevna bacača granata ”Bereta GLX 160” i  ”M 103” (SAD), oba s granatama 40×46 mm. 
  • Ponuda PT i PA prenosnih sredstava je skromna, shodno doktrini: ”RPG 7” u sovjetskoj, kineskoj (”Type 69”)  i albanskoj verziji (”Tip 57”). Od savremenijih sredstava raspolažu sa ”FGM-148 Javelin” i ”FIM-92 Stinger”, pored već zastarelog kineskog ”HN-5” (kopija sovjetske ”Strele”).

Pored ovog naoružanja, albanska KoV poseduje i siromašan izbor ručnih bombi (uglavnom ”RGD 5” sovjetske proizvodnje), nešto minobacača manjih kalibara i unikatni kineski VBR ”Type 63”. U artiljeriju još ubrajaju i ”Sergej”, dvocevnu varijantu ZSU -23.

unkikatni vbr kineske proizvodnje 107 mm
unkikatni vbr kineske proizvodnje 107 mm

Ono u čemu su popravili svoje stanje je vozni park, zahvaljujući brojnim donacijama, tako da se u albanskim garažama može videti šarenilo vozila iz Velike Britanije, SAD, Nemačke, Francuske, Češke itd.

Od borbenih vozila raspolažu s malim brojem američkih ”M 113” (130 komada), ”BMP 1” (50 sovjetskih i 17 istočnonemačkih) i 50 ”BMP-2” sovjetskih. Od tenkova raspolažu još samo sa 40 tenkova ”Type 59”, kineske verzije ”T 54/55”. 

Nešto bolje stanje je u sektoru radarske službe, jer im na raspolaganju stoje američki AN/FPS-117, turska zemaljska stanica za kontrolu BPL ”Bayraktar” i američki anti-dron sistem ”Morfius”. 

 • Već smo napomenuli da se ”flota” RV sastoji od helikoptera. To su modeli ”Mil Mi8” (jedan), ”Bell 212” (SAD/Kanada, jedan), ”Eurocopter AS532 Cougar” (Francuska i Velika Britanija, četiri komada) ”Eurocopter EC145” (Francuska, Nemačka, Japan, dva komada), ”MBB Bo 105” (Zapadna Nemačka, osam komada), ”Agusta Bell 205A Irokez” (SAD, Italija, sedam komada), ”Agusta Bell 206C, SAD, Kanada, Italija, 7 komada) jedan ”AgustaWestland AW109” za VIP transport, ”Eurocopter AS350 Écureuil” (Francuska, tri komada) i ”Sikorsky UH-60 Black Hawk” (SAD, dva komada). Ukupno 36 prema poslednjim dostupnim podacima. Pored njih, Albanija poseduje i manji broj BPL ”Puma” (SAD) i ”Bajraktar” (Turska).
 • Mornarica je siromašna. Obalska straža ima relativno mali broj patrolnih brodova u odnosu na dužinu obale. Većina je donacija, a ima ih ukupno 44 plovila, što nije dovoljno da pokrije sve pravce (u 24. časovnom režimu), stoga su česte pojave imigrantskih plovila.
 • ”Iliria klasa” (Holandija, Albanija), četiri plovila.
 • ”Type 227” (Italija), četiri plovila.
 • ”Classe 2000” (Italija), sedam plovila.
 • ”Drago V4000” (Italija), osam plovila.
 • ”Sea Spectre” (SAD), četiri plovila.
 • ”Costal patrol boat” (SAD), dva plovila i 
 • ”RB-M” (SAD) pet plovila.

Sama Ratna mornarica ima samo dva broda klase ”Siman C 1297 ” italijanske proizvodnje.

ilirija najveci patrolni brod
ilirija najveci patrolni brod

Služenje vojnog roka je dobrovoljno počevši od 2010. godine, a donja granica je 19 godina. Međutim, služenje u mirovnim misijama je već obaveza i Albanija se sve više uključuje u te misije jer na taj način stiče neophodno iskustvo.

Prema najnovijim podacima ona ima između 10.000 i 14.000 vojno angažovanih lica. Devedesetih godina Albanija se rešila zastarelog kineskog naoružanja, a povećanje vojnog budžeta (što je jedan od preduslova za angažovanje u NATO) je sporo.

Na vojsku Albanija troši svega 1,5% BDP, ali ne treba sumnjati da će se i u nju, kao i u sve druge države u našem okruženju manje-više otvoreno ulagati kako bi se ojačala ukupna nadmoć NATO u ovom delu sveta.

Albanci (čitati: NATO), neće se sigurno zaustaviti na tome, jer je očigledna tendencija potpunog opoljavanja naše zemlje. Projektom ”Velike Albanije” ne bismo se bavili u ovom tekstu, mada je direktno povezan za vojnim jačanjem našeg formalnog suseda. Najkraće rečeno – trojanski konj stoji na otvorenom i ne krije svoje namere. 

33 KOMENTARA

  • Ima bre vi šiptarski kozojebci da nas slušate, a ne naciste iz Nemačke i Engleske.
   Srbija je vaš gonič.
   Stoko ni jedna…

   2
   9
 1. II/ Мој први комент на ови тему који је добио толико минуса (а то ме уобште не погађа јер показује колико сам био у праву) јесте из разлога што сам желео да укажем на следеће: ови који мисле да се нешто може решити само доказивањем ко је овде био први много греше (а иначе припадам аутохнистичкој школи – те ствари није лоше знати искључиво поради личног ега, па који ово будну читали нек прочитају и коментар под ником ‘Стара гарда’ у одговору за @Дардан, мислим да је изврстан). За решење насшег косовског проблема више нема никакве важности да ли су Албанци одувек били ту или нису – они су људи ту па ту, имају своју државу, као народ су вредни и слогжни (много слогжнији од над Срба) и браниће се ако будну нападнути, исто као и ми што ћемо се бранити. Има их бројчано скоро као и нас, нису уопште мали народ ако неко то мисли, и имају бројну дијаспору увек спремну да помогне – зато рат са Косовом неби био само рат са Косовом ако неко то мисли, морамо бити свестни тога ако до њега дође./ Зато је наше да у садашњости смирено радимо најбоље што можемо, и да тако стварамо и паметно планирамо најбољу будућност – а прошлост.. што је било-било је, она је мање-више иза нас, не дозволимо да нам она замагљује видик(е) – а на опрезу увек треба бити и спреман на невоље, то се зна!!

  7
  1
 2. Овај текст као да је Шиптар писао. “Албанија се појављује много раније него што се то спомиње..”?!? Кнежевине на тој теорији су држали Срби а Албанија није прогласила независност 1912. сама него је под притиском Енглеске и Аустроугарске монархије и под претњом ратом против Србије добила на тацни независност без борбе као што су и иначе Шиптари навикли да добијају. После Првог Балканског рата садашња територија Албаније је требала бити подељена, по правди Бога а и по договору победничких страна, између Србије и Грчке. Две трећине територије је требала да узме Србија а једну Грчка. Да је то тако урађено никада више не би било проблема са овим дивљим племеном које је дошло са Кавказа.

  8
  3
  • Ovaj tekst je pisao pripadnik PJM (član štaba) koji je 1981. i 1982. godine bio na intervencijama u Prizrenu i Prištini i lično se uverio ko su, odnosno šta su dotični. Pri tom se ne bavi navijanjem jer je to u metodologiji nedospustivo . Za bolji uvod u poziciju i sagledanje stanja na kosovu dotičnog autora, pogledati tekst – ”Donje Prekaze- skupa lekcija”. Zato to ”kao da je Šiptar pisao” ne stoji.

   PS
   Autor se, kao što vidite, potpisao punim imenom i prezimenom, umesto izmišljenim nadimkom. Moj dobronameran i iskren savet – ne žurite s objavljivanjem kvalifikativa pre nego što pritisnete enter. Onda će ovde i komentari i diskusije biti svima korisnije. Nadam se da ste saglasni.
   Hvala Vam u svakom slučaju što ste odvojili vreme i posvetili ga ovom tekstu.

   11
   1
 3. Albanci,Kurto albanci ,Nato sluge,Trebaju Nato-u kao topovsko meso u buducim sukobima,protiv Rusije,na bliskom istoku,mozda u kopnenoj invaziji na Hute,ko Nato pesadija.Rusi lose vodjenim ratom u Ukrajini napravili problem,svojim prijateljskim zemljama,sve pod pritiskom Nato,a od njih nikakvih koristi,primer Jermenija,Srbija i dr.Sve te zemlje moraju same da se snalaze.

  6
  9
 4. Dolazi Ilirsko Empire nazad, polako ali sigurno ! A znamo sve ko je nas ukrao. Morace sve da vrate nazad pravim vlasnicima,Albancima Ilirskog i Dardanskog porekla. Dosljaci ce morati odakle su i dosli. Neko je sigurno dosao na Balkanu sa utalima i kaukazima ali to nazalost nisu Albanci ! Shkaveli slavskog roda !

  42
  41
  • Svaka budala danas ima internet što je očigledno u tvom slučaju.
   Da je Albanija toliko jaka ne bi morala da traži zaštitu VaP-a od Italije i Grčke i ne bi otvarala vojnu bazu Turske na svojoj teritoriji.
   Albanci su samo higijeničari u NATO kao i Hrvati.

   17
   28
   • Navikli ste da slusate samog sebe, kao muzicku zelju, istina vas vredja. Niste jos stekli civilizovani zapad. Dali smo jaki ili postojimo kao drzava pitajte vasu vladu ? Kosovu smo vratili tu gde pripada ! Da se sami uverite pasos u ruku i kao svaki drugi stranci to pokazujete na granicu izmedju Albanskog regiona Kosova i srbije. A to sto jedan pecinar dole kaze da mi nismo Iliri to on moze da laze sam sebe i nekoliko naivnih po srbiji. Dosli ste kao prosjaci u nas region i tako cete i otic ako se ne opametite !

    13
    12
  • #Dardani prvo Albanci nemaju nikakve veze sa Ilirima dzabe na silu izmisljaju tu pricu! Cak je i na Berlinskom kongresu jos pre stvaranja Albanije Bizmark rekao da Albanci ne postoje! A drugo koji oni ratnici a i ko da im ide u rat kad im je sve radno sposobno po Evropi! A to sto se oni nadaju da ce opet Amerikanci da ratuju za njih to je samo obicna glupost! Albanska vojska nema ni tenkove a ni borbene avione, ima nekoliko transportnih helikoptera koji nisu naoruzani, imaju 3 Bajraktara i mislite da sa time mogu da ratuju sa nasom vojskom🤣🤣🤣! E kukala nam majka! SRECA ZA ALBANCE STO NEMAMO PAMETNE POLITICARE JER SE SVI NASI POLITICARI UPORNO DRZE RUSA A RUSI NE MOGU NI SVOJE PROBLEME DA RESE U UKRAJINI A MI SE NADAMO DA CE NAMA DA VRATE KOSOVO! SAMO BIH PITAO HIPOTETICKI ALBANCE STA CE DA RADE AKO JEDNOG DANA DODJU PAMETNI POLITICARI NA VLASTI U SRBIJI PA SE OKRENU KA AMERICI, PA NAM AMERIKA DOZVOLI DA VRATIMO ONO STO NAMA PRIPADA, PA IMA DA IH PROTERAMO DO TIRANE I DRACA GDE JE PRIRODNA GRANICA! OPET PONAVLJAM SRECA ZA ALBANCE STO MI NEMAMO MUDRE I OZBILJNE POLITICARE

   26
   33
   • Imali ste citav arsenal jna i ratovali protiv golorukih naroda i svugde izasli repom izmedju noge. A i takozvani ,,srpski heroji” sakrili u misjim rupama ! Toliko o vasem ,,vojsku”? A jednom ste trcali i narod i vlada preko prokletije za zivu glavu. Sta drugo da ti kazem ako imas i malo logiku ?

    8
    2
    • A srpska Traktorska Bežanija iz sraokrajne , rasturila Hrvatska Pobednička Vojska srpsku vojsku ko beba zvečku ! Srbin koji se tenka laća , traktorom se uvek vraća ! 🤗🇷🇸🤣

  • Мислио сам да не коментаришем јер сматрам да се наши проблеми неће решити на начин ко је пре овде био па то замерам и мојим Србима, али како си и ти учинио исто и тврдиш да сте ви староседеоци а поменуо си досељавање Словена, мислећи на Србе, могу казати да је то истинито са стране која се званично учи и у нашим школама – али има незванична историја коју ми малобројни познајемо, а по тој непознатој историји, укратко, стоји овако: Постојали су Срби-протоСловени на целом Балканском простору одувек и пре тог досељавања – а у време историјског досељавања њихових сродника у 6 в. најгушће су живели на просторима данасшње Ц. Горе и Херцеговине и није случјано што је баш ту настала прва организована србска држава. А на осталим просторима, поготову на тлу Гркчке одавно није било Срба, али ми знамо да их је свуда било! Па како то? Доказ за насше староседелештво на Балкану је то што по целој Албанији, Гркчкој, и чак доле на Криту, постоје називи места, река, биљака, у којима је основа србски језик, иако тамо, велим Срба одавно више нема. Елини на западном Криту имају свој говор по корену близак србском (живео сам тамо). Сви ови називи нису могли настати по целом Балкану тек после досељавања у 6 веку! / Поштујем Албанце веома, али очекујем да и они мене поштују – а питање Косова остаје нерешено, а када будне решавано поново (немојте мислити да је решено) молим се Творцу да то будне без рата – ако ништа друго већ дуго ми живимо заједно и упоредно, и имамо сличан менталитет, с тим што је ваш доста наглији од нашег – а на империју Дарданију не рачунајте! Позз..!

  • II Само да допуним мој претходни комент у виду пријатељског савета, мислим да је битно и за вас и за нас, за вас и битније: Чувајте оно мало Срба што је остало доле као шаку воде на длану (а које нисте успели да протерате) јер они су највећа залога васше сигурности! Ако њих доле једног дана не будне неће бити ни васше сигурности – имајте то стално на уму – користно је знати! Ово ради каквог- таквог мира у кући! Поздрав!

   • Te Srbe niko nije ni hteo da protera. Kao sto nije ni u Hrvatskoj ni u Bosnu. Manipulisani su od takozvane drzave srbije. Ako trazite proterivace srba oni su jos dan danas u takozvanu vladu vase drzave. Ja sam znao puno srba koji su pocinili zlo u svom komsiluku na Kosovu. Svi su sami pobegli za zivu glavu posle rata jer su znali da su ucinili zlo. I jos da vam spominjem da su 95% njih su dosli na Kosovu kao kolonizatori i ziveli po zgradama dobijene za dzabe. To sto pricas o sigurnosti naseg naroda to vise necemo sigurno traziti od vas. Radimo i na tome da sami siguramo narod i drzavu. Samo jos da dodam da historija vas pamti samo za zlo i ratove na ovim podrucjama. Mi nikad nismo nikoga napadali samo smo branili svoje. A Kosovu smo vratili na isti nacin kako ste nam i uzeli.

    10
    2
 5. Кад погледам од свих коментара једини који вреди је Čvarkov dr Đorđe, а ови други, већина, Богже сачувај – никакве реалности и озбиљног промисшљања, боље да се нисте ни јављали!

 6. Odličan tekst sa puno informacija. Jedna nedostaje – Albanija nije uopšte država u punom smislu,to je “međunarodni protektorat” pod upravom “mirovne misije” ALBA od 1997.godine do danas. Odatle sve kreće u ovom današnjem pravcu. Inače bez toga ,ona je funkcionalno neodrživa (na severu su muslimani,na jugu katolici).

  221
  5
 7. Shiptari su dosli za turskom stokom sa Kavkaza i ostali ovde! Kakav 15 vek ! Sklepali su im i jezik (toske i gege se ne razumeju medju sobom)i drzavu isti nasi stari neprijatelji ! Na nama je da deshiptarizujemo kompletan prostor i uzmemo nase.A shiptari mogu pod Kavkaz ili gde im volja.Naravno ko pretekne.

  38
  13
  • САМО НЕКА ПРОЧИТАЈУ ТУРСКЕ КЊИГЕ(не србске)ИЗ 15-ог ВЕКА И СВЕ ЋЕ ИМ БИТИ ПУНО ЈАСНИЈЕ. НЕМА ТУ МНОГО ФИЛОЗОФИЈЕ, А И МАНАСТИРИ НА КОСОВУ СУ ИМ ПРЕД ОЧИМА.

   16
   2
 8. Ima da potamanimo i arnaute i njihove mentore a trojanskog konja cemo da zalozimo da ih sve skupa zapalimo da gore ko badnjak.

  14
  21
 9. Arnauti vise nisu za podcenjivanje,za razliku od nas znaju sta hoce i jedinstveni su u tome.Bolje stoje od nas u ljudskom potencijalu,nas rasturaju na svim nivoima a njih jacaju.od stare slave se ne zivi,moramo da ozbiljno radimo ,ali sprecavaju nas i spolja i iznutra.krajnje je vreme da se kao narod uozbiljimo,emocije stavimo na stranu i pocnemo da radimo na saniranju 100 godisnje stete.

  33
  3
 10. Bitno je da znate da Siptari nisu nikakvi naslednici Ilira, oni su dosli sa podrucja Kavkaz-Azerbejdzan! Bitna stvar vezana za njih koje mi sa Kosova znamo je da oni nemaju svoje izvorne reci za “Moreplovstvo” i mnoge reci vezane plovidbu morem nego su sve te reci kod njih pokupljene od tudjih jezika! Na primer prema turskim popisima oni se tek pojavljuju u 15-om veku!

  31
  14
 11. Reci cu na ovija sto uljuriraju u seoske prodavnice ovija sto lupetaju ko bajegi znaju nesto ovim srpadzijama koji u u srbiji srbi gi navikaju siptare ili brdjanski sopovi skjavelcine da mi nikad u istoriji nesmo napali nikoga samo smo se branili ot takvi ostaci ko ovija sto srbija dodeli mnogo sredstva samo da oni ne odu u srbiji jer znaju dasu krvnici luperse kraj Vase glupave ere !

  7
  2
 12. Za vreme Envera Hodze cuvenog diktatora, albanska vojska je imala po nekoliko koza u kasarnama koje su bile po planinama i daleko od gradova, a koze su sluzile za podizanje morala vojnicima na redovnom sluzenju vojnog roka! Mnogi Srbi sa Kosova ce vam ovo reci🤣🤣🤣! Pa nije slucajno da su Siptari dobili naziv kozo#ebci! Ma njihovu vojsku bi nasa vojska razbila kao dete zvecku! Koja crna Albanska vojska, pa samo pogledajte koliko razlicitih tipova helikoptera imaju, pa to bi bila prava nocna mora za odrzavanje i servisiranje svih tih razlicitih tipova od razlicitih proizvodjaca helikoptera i za mnogo ozbiljnije vojske a kamoli za albansku vojsku!

  19
  4
 13. Albanci su uvek bili samo bašibozuci većih sila koje tamo dođu. Zadatak takvih jedinica je uglavnom teror i pljačka stanovnika na vec osvojenim teritorijama od strane regularne vojske. Oni nikad nece biti ozbiljna, prava vojska. To se odnosi i na albance i na šiptare.

  27
  3
  • a šta su albanci nego šiptari?!?..i albanija se sove shikiptarija na nekim kartama, tako da šiptari iz kosova i metohije , južne srbije i makedonije su ime šiptar dobili upravo zbog toga…ista su to govna.

   31
   3

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave