NaslovnaAnalitikaOružane snage Francuske

Oružane snage Francuske

''Svi za jednog...''

Još jedna država sa vazdušno-kosmičkim snagama

Potomke galskih plemena, naslednike musketara, drugi narodi u okruženju odavno zovu ”Une grande nation”. Narod koji je iznedrio jednog Napoleona, promenio građansku sliku Evrope i sveta, ali i ostavio dubok, krvav trag u mnogim zemljama Afrike i Azije, ima jednu od najmoćnijih armada na svetu – s razlogom. Francuska je jedna od retkih država koja gotovo sav bojevi spektar oruđa i sredstava popunjava iz svoje proizvodnje. Između ostalog, pored SAD, to je jedina država na svetu koja ima u floti atomski nosač aviona. Godine 2018. OS Francuske bile su na petom mestu po snazi i obimu (iza SAD, Rusije, Kine i Indije), a ove godine su na sedmom, jer su ih potisnule OS Japana i Južne Koreje. Obavezno službenje vojnog roka ukinuto je 1997. godine, a vojno sposobnih na raspolaganju za slučaj rata ili ratne opasnosti ima preko jedanaest miliona. Svake godine za vojnu obavezu pristiže gotovo 400.000 ljudi. Ukupna brojnost aktivnog sastava u OS je oko 210.000 ljudi.  

nosac aviona sarl de gol
Nosac aviona Šarl de Gol

Oružane snage Francuske (Forces armées françaises) sačinjavaju sledeći sastavi:

 1. Kopnena vojska sa mornaričkom pešadijom, Legijom stranaca i armijskom avijacijom (Armée de terre française).
 2. Ratna mornarica (Marine Nationale).
 3. Vazdušno-kosmičke snage i PVO (Armée de l’air et de l’espace).
 4. Nacionalna žandarmerija (Gendarmerie nationale).
 5. Medicinska služba sva ćetiri vida (Service de santé des armées de la France).

1. Кopnena vojska (Armée de terre française) 

1.1. Struktura

Glavni štab KoV (L’état-major de l’Armée de terre – EMAT) svoje delovanje zasniva na  nivoima operativnog (rodova vojske) i taktičkog (brigadnog) ranga. Pod njim se nalaze:

amblem kov
 • Komanda Kov (le commandement des forces terrestres -CFT).
 • Komanda armijske avijacije (le commandement de l’aviation légère de l’Armée de terre – COM ALAT).
 • Komanda Teritorijalne odbrane (le commandement terre pour le territoire national – COM TN).  
 • Komanda Legije stranaca (le commandement de la Légion étrangère -COM LE).
 • Pod glavnim štabom direktno se nalaze:
 • Operativni štab u užem smislu reči.
 • Uprava ljudskim resursima (La direction des ressources humaines de l’Armée de terre (DRHAT)).
 • Inspektorska služba ((l’inspection de l’Armée de terre).
 • Borbeni delovi (les forces).
 • Jedinice i delovi rezervi Teritorijalne odbrane raspoređeni u šest okruga (Les zones terre):
 • Okrug glavnog grada (Il de Frans), severozapadni, severoistočni, jugozapadni, jugoistočni i južni. 
 • Funkcionalno-tehničke službe (les services).
 • Školsko-vežbovne i obrazovne ustanove (les organismes chargés de la formation du personnel et de l’enseignement militaire supérieur). One su direktno potčinjene načelniku štaba KoV (Chef d’état-major de l’Armée de terre – CEMAT).
 • Glavnom štabu KoV takođe su direktno potčinjeni:
  • Snage za brzo reagovanje (Corps de réaction rapide-France – CRR-Fr).
  • Dve divizije.
  • Šest univerzalnih brigada (dve oklopno-konjičke, dve tenkovske, vazdušno-desantna i brdska).
  • Štab mornaričkih jedinica na prekomorskim teritorijama.
  • Komande logistike, školstva, veze i obaveštajne službe.

1.2. Sastav KoV

U sastavu KoV nalaze se rodovi: pešadija, oklopno mehanizovane jedinice i konjica, mornarička pešadija, mornarička artiljerija, armijska avijacija, inžinjerija, veza, tehnička služba i logistika.  Pored toga,  KoV ima zasebnu administrativno-tehničku službu, grupe vojnih savetnika i specijalista za inostrano angažovanje, centralne i okružne štapske organe, teritorijalne jedinice i organe uprave rezervnog sastava. Glavni štab KoV nalazi se u Lilu, Komanda Teritorijalne odbrane u Parizu, Specijalnih snaga u Pou, Armijske avijacije u Velizi-Vilakublu, a Legije stranaca (o kojoj smo već pisali), takođe u Lilu.  Komanda obaveštajno-izviđačkih snaga je u Strazburu, Snaga veze u Seson-Sevinjeu, Logistike u Lilu i Monleriju, vojnog školstva u Mrmelon le Granu;  detaširane jedinica van Francuske imaju svoje komande u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Džibutiju, Gabonu, Martiniku, Gvajani, Novoj Kaledoniji i Polineziji. Pored ovih komandi, postoje još i tri uprave: za tehničku podršku, kadrove i borbenu pripremu Teritorijalne odbrane.

1.3. Naoružanje i oprema

nerod f5 anti dron oruzje
Nerod F5 anti dron oruzje
 • Pištolji: ”MAC 50” 9×19 mm (Francuska, zamenjuje se ”Glokom 17”), ”PAMAS G1” 9×19 mm (Francuska), ”HK USP Compact tactical” 11.43 mm (Nemačka), ”Glok 17” 9×19 mm (Austrija).
 • Jurišne puške: ”FAMAS F-1” 5.56×45 mm (Francuska), ”HK 416F” i ”HK 416A5” 5.56×45 mm (Nemačka), ”FN SCAR L”, 5.56×45 mm (Belgija), ”SIG MCX VIRTUS” 5.56×45 mm NATO 300 AAC Blackout (SAD, za brdsko-planinske jedinice), ”SIG SG 553” 5.56x45mm (Švajcarska), ”M4 A1” 5.56×45 mm (SAD), ”M16-A2” 5.56×45 mm (SAD), ”Kolt model 727” i ”AK-47” 7.62×39 mm (SSSR/Poljska). 
 • Snajperske i anti-materijalne puške: ”FR F2” 7.62x51mm (Francuska), ”PGM Ultima Ratio” 7.62x51mm (Francuska), ”HK 417” 7.62x51mm (Nemačka), ”FN SCAR-HPR” 7.62×51 (Belgija), ”Sako TRG-42” 300 vinčester magnum i 338 Lapua magnum (Finska),  ”Cadex CDX-40 Shadow (Elsa)”, 408 CT (Kanada) i ”PGM Hecate II”, 50 BMG (Francuska).
 • Automati: ”HK” u verzijama ”MP5 A5”, ”MP5 SD3”, ”MP7 A1” (9x19mm Parabellum) i  ”MP7 A2” u kalibru 4.6 x 30 mm (Nemačka); ”DN P90” 5.7×28 mm (Belgija). 
 • Puškomitraljezi i mitraljezi: ”FN Minimi Para” 5.56×45 mm (Belgija), ”FN Evolys” 5.56×45 (Belgija), ”ANF-1” 7.62x51mm (Francuska),  ”FN MAG-58” 7.62×51 mm (Belgija), ”M2 Brauning” 50 BMG (SAD) i ”M134 Minigun”, getling sistem 7.62×51 mm (SAD).
 • Sačmare: ”Benelli M4 Super 90” – poluautomatska s 12 patrona (Italija), ”Benelli Supernova Taktical” – pump action s 12 patrona (Italija), ”Mosberg” – pum -action s 12 patrona (SAD) i ”Remington M870” iste klase (SAD). 
 • Bacači i lanseri granata: ”LGI Mle F1” – 51mm laki minobacač, ”M-203” – 40 mm ABG (SAD), ”HK AG36” – 40 mm ABG (Nemačka), ”HK 269 F” – 40mm ABG (Nemačka), ”Milkor MGL” – 40 mm ABG (Južna Afrika) i ”HK GMG”  – 40 mm ABG (Nemačka).
 • Prenosni PT sistemi: ”AT4 CS00 – 84 mm (Švedska), ”MILAN” – 115 mm (Francuska, Zapadna Nemačka),  ”Eryx” – 136 mm (Francuska), ”FGM 148 Javelin” – 127 mm (SAD) i ”Akeron MP” – 140 mm (Francuska).
ebrc jaguar4
EBRC Jaguar4
 • Borbena vozila: 
  • Tenkovi: ”Leklerk” (Francuska) – 222 komada aktivno, 406 ukupno (200 će biti unapređeno u varijantu XLR). ”AMX 30D” (Francuska) – 28 aktivno. 
  • Oklopna vozila raznih namena (transport, izviđanje, borbno vozilo): ”VBCI” (Francuska) – 628 komada, ”VAB” (Francuska) – 2.500 komada, ”VBMR Grifon” (Francuska) – 358 komada, ”VBMR L Serval” (Francuska) – 30 komada, ”AMX 10 RCR” (Francuska) – 247 komada, ” , ”EBRC Jaguar” (Francuska) – 24 komada, ”VBL” (Francuska) – 1.418 komada, ”PVP” (Francuska) – 1.149 komada i ”Sherpa 2” (Francuska) – 19 komada.
  • Gusenična zglobna vozila: ”véhicule haute mobilité -VHM” i ”VAC -vozilo visoke prohodnosti ” oklopni transporter (Švedska) – 87 komada. 
 • Artiljerija i PVO sistemi:
  • Samohodna artiljerija: ”AMX 30 AuF1” 155 mm haubica (Francuska) – 32 komada i ”Caesar”  155mm haubica (Francuska) – 58 komada. 
  • Poljska artiljerija: ”TRF1” 155 mm haubica (Francuska) -12 komada i ”VAB OBS”, oklopno izviđačko artiljerijsko vozilo (Francuska) – 57 komada.
  • Raketna artiljerija: LRU (francuska skraćenica za MLRS), 227 mm samohodni višecevni raketni bacač (SAD/Francuska) – 13 komada.
  • Minobacači: ”MO 120 RT F1” 120 mm (Francuska) – 132 komada, ”MO 81 LLR F1” 81mm (Francuska) – 168 komada i ”M6 Mortar”  60 mm (Austrija) – 120 komada.
  • PVO prenosni sistemi: ”Mistral” (Francuska) – 196 lansera i ”NEROD F5-5” (prenosno antidron oružje) – nepoznat broj.
lekrerk 12 puka na dan republike
Lekrerk 12 puka na Dan republike
 • Francuska KoV raspolaže ogromnim logističkim parkom u kome se nalaze inžinjerijska i transportna sredstva svih vrsta.
 • Armijska avijacija:
  • Avioni: ‘Pilatus PC-6” (Švajcarska) – pet aparata, ”SOCATA TBM” (Francuska) – osam aparata.
  • Helikopteri: ”Eurocopter Tiger HAP/HAD” (EU) – 67 komada, ”NHIndustries NH 90” (EU) – 55 komada, ”Aerospitale Puma” (Francuska) – 32 komada, ”Eurocopter Cougar” (Francuska) -24 komada, ”Eurocopter Caracal” (Francuska) -osam komada, ”Aerospitale Gazelle” (Francuska) – 86 komada, ”Eurocopter Fenec” (Francuska) – 18 komada.
  • Bespilotne letilice:  ”SAGEM Sperwer” (Francuska, izviđačka) -23 komada, ”Safran Patroller” (Francuska, izviđačko-obaveštajna, za navođenje) – nepoznat broj, ”EADS DRAC” (Francuska, izviđačka) – 38 komada, ”Thales Spy’Ranger” (Francuska izviđačka) – 180 komada, ”ECA IT180 DroGen” (Francuska, izviđačka) – 12 komada, ”Novadem NX70” (Francuska, izviđačka) – 54 komada, ”Elbit Skylarc” (Izrael, izviđačka) – nepoznat broj i ”Black Hornet 2 i 3” (Norveška) – nepoznat broj.
tigar
Tigar

2. Ratna mornarica ( Marine Nationale)

2.1. Sastav i organizacija 

amblem rm

Francuska je morska velesila. Struktura komandovanja dovoljno govori o složenosti i obimu njenih zadataka, ali i o rasprostranjenosti na tzv. ”plavim morima”. U službi se nalazi preko 44.000 ljudi, od toga 7.000 građanskih lica, s rezervnim sastavom od oko 48.000 pripadnika. Glavna komanda nalazi se u Parizu, a pod sobom ima čak  šest komandi pomorskih zona:

 • Atlanska zona (Brest).
 • Sredozemna zona (Tulon).
 • Severno more i La-Manš (Šerbur).
 • Tihookeanska zona.
 • Zona Indijskog okeana.
 • Zona Antili-Gvajana.
pomorske baze na maticnoj teritoriji francuske
pomorske baze na maticnoj teritoriji francuske

Borbeni sastav čine: Površinska flota, Podmorničke snage, Mornarička avijacija i Snage za specijalne operacije sa mornaričkom pešadijom. Ima tri centralne, pet prekomorskih i jednu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

2.2. Flota

U floti se nalazi više od 180 plovila raznih namena (pomoćni, transportni, školski, mali patrolni čamci, remorkeri  i druga lučka plovila), a udarnu pesnicu čine:  

 • Nosač aviona ”Šarl de Gol” , zastavni brod flote.
 • Deset razarača.
 • Minonosci klase ”Žorž Legi”, nepoznat broj.
 • Minolovci: 17 plovila.
 • Fregate raznih klasa: ”Horizont” – dva polovila,  ”FREMM” – osam plovila, ” ”Lafajet” -pet plovila i ”Floreal” – šest plovila. Ukupno 21 fregata.
 • Korvete klase ”D’Esten” – šest plovila.
 • Patrolni brodovi: sedam plovila (dva u sastavu Morske žandarmerije).
 • Desantni brodovi klase ”Mistral” – tri plovila. 
 • Podmornice: četiri balističke podmornice klase ”Trijumfat” i pet nuklearnih podmornica klase ”Barakuda” i ”Rubin”. 

2.3. Pomorska avijacija

Osnovna jedinica je eskadrila u (Flottilles) koja ima 12 letilica.

baze mornaricke avijacije
Baze mornaricke avijacije

Operativne eskadrile obeležene su na sledeći način:

 • od prve do 10 su protivpodmorničke eskadrile bazirane na nosačima aviona i na brodovima sa prihvatom helikoptera.
 • od 11. do 20. eskadrile su lovački i jurišni avioni.
 • od 21. do 30. eskadrile su mornaričke patrolne snage.
 • od 31. do 39. eskadrile su helikopteri.

Obalske eskadrile i eskadrile za obuku (”servisne”, otuda znak S) obeležene su na ovaj način:

 • Od prve do 19S su komunikacijsko-transportne eskadrile.
 • Od 20S do 29S. su helikopterske eskadrile.
 • Od 50S do 69S su eskadrile za obuku. 

2.3.1. Letilice:

rafal
Rafal
 • Helikopteri: ”Airbus Helicopters H160” (Francuska) – šest aparata. ”Eurocopter AS 365 Delfin” (Francuska) – 15 aparata. ”Eurocopter AS 565 Panter” (Francuska) -16 aparata. ”NHIndustries NH90 Kajman Marin” (Francuska) – 27 aparata. 
 • Turbopropelerski avioni: ”Brege Atlantik II” (Francuska) -22 aparata. ”Embaer EMB 121 Xingu” (Brazil) -11 aparata. ”Gruman E2C” (SAD) – 3 aparata i ”Mudry CAP 10” (Francuska, trenažni) -10 aparata.
 • Mlazni avioni: ”Daso Falkon 10M” (Francuska) – šest aparata. ”Daso Falkon 50M” (Francuska) – osam aparata.”Daso Falkon Gardijan” (Francuska) – pet aparata. ”Daso Rafal M” (Francuska) – 42 aparata.

2.4. Snage posebne namene i mornarička pešadija (Force maritime des fusiliers marins et commandos  – FORFUSCO)

oznaka za bere mornarickih komandosa

Ovo je četvrti deo Ratne mornarice Francuske. Osnovane su 2001. godine. U svom sastavu imaju sedam samostalnih jedinica posebne namene (commandos marine), dve grupe i pet četa morske pešadije (fusiliers marins). U svom sastavu imaju oko 2.500 ljudi. Posebno važan zadatak u miru imaju u zaštiti osetljivih pomorskih lokacija (luka, baza morske avijacije, baza radio-saobraćaja, skladišta), kao i unutrašnje straže. Ovih sedam jedinica obezbeđuju luku Šerbur, podmorničku bazu u Il Longu, magacine MES u više mesta, tri komunikacijska centra i prekomorske baze. U sklopu svojih obaveza po potrebi podržavaju operacije pomorskih komandosa (Commandos Marine), učestvuju u desantima i obavljaju višu specijalističku obuku mornaričkog sastava.

3. Vazdušno-kosmičke snage i PVO


3.1 Struktura

amblem vks sa pvo

Glavni štab (L’état-major de l’Armée de l’air et de l’espace-EMAAE) jedan je od tri glavna štaba OS Francuske. Sva tri štaba su smeštena u štabskom kompleksu ”Hexagone Balard” – neformalno nazvanim ”Francuski Pentagon”, koji se nalazi u predgrađu Pariza (15 arondisman, trg Balar). Štab sačinjavaju četiri osnovne komponente:

3.1.1 Strateška komanda (Commandement des forces aeriennes strategiques- CFAS).

Ova komanda ima zadatak da upravlja vazdušnom komponentom strateških nuklearnih snaga. Nalazi se u vazduhoplovnoj bazi Vilakubl (Base aérienne 107 de Villacoublay) u predgrađu Pariza. Potčinjene su joj dve lovačko-bombarderske eskadrile: ”Gaskonj”(Escadron de chasse 1/4 Gascogne) i ”Lafajet” (Escadron de chasse 2/4 La Fayette) u bazi Sen Dizi-Robinson. Njoj je pridodata eskadrila za dopunu ”Bretanj” (Escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique 1/31 Bretagne) u vazduhoplovnoj bazi Istr. Eskadrile su naoružane avionima ”Rafal” i”Miraž 2000N” sa krilatim raketama srednjeg dometa (air-sol moyenne portée – ASMP) s nuklearnim bojevim glavama. Za dopunu u vazduhu koriste se avioni-tankeri ”C-135FR” i ”KC-135R”.

miraz 2000
miraz 2000

3.1.2. Komanda avijacije (Commandement des forces aeriennes).

Ova komanda stara se o svim snagama i sredstvima RV. Štab se nalazi u bazi Bordo-Merinjak (base aérienne 106 Bordeaux-Mérignac). Njoj su potčinjene sve jedinice Vazdušno-kosmičkih snaga (šest vazduhoplovnih i pomoćnih brigada) na teritoriji Francuske: 

 • Brigada lovačke avijacije.
 • Eskadrile PVO i borbene avijacije (”Rafal”, ”Miraž 2000-5F” i ”Miraž 2000B/C/D).
 • Eskadrile vazdušnog izviđanja (”Transal”, ”Gabrijel” i drugi tipovi).
 • Brigada transportne avijacije (”Transal C-160”, ”Herkules C-130”, ”Erbas 310/219”, ”Falkon 50/900”, ”Puma SA 330”, ”Fenek  AS 550/555”, ”Kuguar AS 332”, ”TVM-700” i drugi tipovi).
 • Brigada kontrole VaP, veze i PED.
 • Punktovi mreže radio-lokacionih i radarskih stanica, sistema komunikacija i koordinacija.
 • Brigada obezbeđenja i stražarske službe.
 • 10. padobransko-desantni puk s jedinicama posebne namene.
 • Brigada za oružarsku podršku.
 • Brigada pozadinsko-logističke podrške. Ona ima odeljenja u svim vazduhoplovnim bazama. Na matičnoj teritoriji nalazi se 27 baza od kojih je 18 sa poletno-sletnim pistama. U prekomorskim detašmanima nalaze se četiri baze, a još šest baza nalazi se na teritorijama nezavisnih država (Nigerija, UAE, Čad, Gabon, Džibuti i Jordan).
transal c 160
Transal C-160

3.2. Organizacija i sastav

Avijacija je raspoređena na eskadre, a one na eskadrile (”zvona”). Ukupno u Vazdušno-kosmičkim snagama ima 13 eskadrila (12 lovačkih i jedna izviđačka), četiri helikopterske, jedna BPL i 35 eskadrila pomoćne avijacije, uključujući i školsko-vežbovne. 

3.3. Komanda vazdušnih operacija i PVO (commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes -CDAOA)

Ova komanda odgovara za organizaciju PVO, planiranje svih tekućih operacija Ratnog vazduhoplovstva svih potčinjenih jedinica i delova Vazdušno-kosmičkih snaga na prvoj liniji odbrane. Komanda takođe obezbeđuje i stara se o vazdušnom saobraćaju svih vojnih letilica i kontroliše kosmičko prostranstvo. Sve ove zadatke obavlja u sklopu Nacionalnog centra za upravljanje vazdušnim operacijama  (Centre National des Opérations Aériennes -CNOA) koji se nalazi u vazduhoplovnoj bazi Mon-Verden.

3.4. Kosmička komanda (Commandement de l’espace-CDE)

amblem kosmicke komande

Francuska je i kosmička sila, sa svim što to podrazumeva. Stoga je, u skladu sa novom ratno-kosmičkom doktrinom za obezbeđenje kosmičke odbrane, nadzora i upravljanja satelitima i drugom kosmičkom opremom, 2019. godine vlada formirala i ovu komandu. Sedište garnizona nalazi se u vazduhoplovnoj bazi 117 kraj Pariza, a kosmički centar je u Tuluzu. Potreba za formiranjem ovakve komande osetila se još 2010. godine. Inače, francuski kosmički program započeo je još sedamdesetih godina. U vojne svrhe Francuska koristi 17 satelita, a sa italijanskim i nemačkim partnerima ostvaruje kosmičku saradnju preko GPS programa i programa snimanja Zemlje SAR-Lupe i COSMO-SkyMed.

3.5. Letilice

 • Borbeni avioni: ”Miraž 2000C/5F” – 40 aparata. ”Miraž 2000D” – 68 aparata. ”Rafal B/C” -102 aparata.
 • Izviđački avioni: ”Transal C-160” (Francuska) – dva aparata. ”Beechcraft Super King Air” (SAD) – dva aparata i ”Boeing E-3 Sentry (AVACS)” – četiri aparata.
 • Transportnih aviona raznih proizvođača Vazdušno-kosmičke sile imaju 89, od toga su četiri tankera. U toku je isporuka još 30 naručenih ”Airbus A400M Atlas”, strateško-taktičkih aviona.
 • VIP avijacija ima na raspolaganju 25 letilica, od toga je jedna predsednička (Airbus A330 -243).
 • Helikopteri: ”SA 300 Puma” (EU) – 18 aparata, ”Eurokopter AS555Fenek” – 40 komada i ”Eurocopter EC725 Karakal” – 26 komada (osam je naručeno, a osam prebačeno iz KoV).
 • Avioni za obuku i trenaž: ”Diamond HK36 Super Dimona” (Austrija, elisni) – pet aparata. ”Embraer EMB 121 Xingu” (Brazil, elisni) – 22 aparata. ”Ekstra EA300” (Nemačka, elisni) – tri aparata. ”Pilatus PC21” (Švajcarska, elisni) – 17 komada. ”Miraž 2000B S5” (Francuska, mlazni-prelazni) – sedam aparata i ”Alfa Džet” (Nemačka/Francuska, mlazni) – 80 komada, što čini 134 aparata.  Ukupno ovaj vid OS ima 484 aparata. 
 • BPL ”General Atomics MQ-9 Reaper” (SAD) – 12 letilica.

3.6. PVO

Ova komponenta ima dva SAM sistema: ”SAMP/T – Aster 30” (Francuska/Italija)  – deset vozila sa po osam lansera i ”Krotal NG” (Francuska) – 12 vozila sa osam lansera.

mbda aster 30 sam sistem
mbda aster 30 sam sistem

4. Nacionalna žandarmerija (Gendarmerie nationale)

amblem zandarmerije

Nacionalna žandarmerija odgovara za obezbeđenje sudskih sprovođenja, sarađuje s regionalnom  i vojnom policijom, a dvojno je potčinjena Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane Republike Francuske. Uporedo s građanskom policijom ona je važan sastavni deo administrativnog aparata izvršne vlasti i pravosudnog sistema. Na taj način neki njeni organi odgovaraju i Ministarstvu pravde.

zandarmerija oklopnog puka
Žandarmerija oklopnog puka

Žandarmerijom upravlja Generalna direkcija (Direction générale de la Gendarmerie nationale – DGGN). Njoj direktno odgovaraju:

 • Republikanska garda – izdvojeni deo vojske za zaštitu najviših zvaničnika i rezidencijalnih ustanova. Ima oko 3.000 pripadnika u sastavu jednog konjičkog i dva pešadijska puka, orkestra i hora.
 • Oblasna žandarmerija Gendarmerie Départementale -GD) ima sedišta u svim mestima iznad 10.000 stanovnika i u njoj se nalazi oko 62.000 pripadnika. Organizovana je prema policijskom prinipu (izdvojena odeljenja, čete i bataljoni).
 • Mobilna žandarmerija predstavlja unutrašnju vojsku u sedam okruga. Ima oklopne jedinice raspoređene u 17 bataljona i više od 100 motorizovanih četa po 115 ljudi.
 • Žandarmerija prekomorskih teritorija nalazi se u osam departmenta koji se bave obezbeđenjem ambasada i diplomatskih odeljenja, kao i brzim reagovanjem u kriznim situacijama.
 • Delovi žandarmerije posebne namene:
  • Antiteroristička jedinica.
  • Morska žandarmerija.
  • Vazduhoplovna žandarmerija.
  • Disciplinska žandarmerija u ekspedicionim snagama KoV.
  • Vazdušno-transportna žandarmerija.
  • Žandarmerija za zaštitu namenske proizvodnje.
  • Žandarmerija za zaštitu objekata atomskih snaga.
  • Letačka služba.
  • Centar za upravljanje krizama i planiranja.
  • Institut za kriminalistiku.
  • Korpus tehničke i administrativne podrške.
  • Organi za pripremu personala.
  • Služba za obradu informacija.
  • Administracija i pozadinsko obezbeđenje.
ec.135 u sluzbi zandarmerije
EC.135 u službi žandarmerije

Za obavljanje svojih zadataka Žandarmerija ima na raspolaganju bogat vozni, plovni i letački park raznih modela.

5. Medicinska služba 

Ovako velike oružane snage imaju odlično organizovanu i opremljenu zdravstvenu službu koja je podeljena na tri nivoa – centralni, regionalni i trupni.

Na centralnom nivou nalaze se vojne bolnice, vojno-medicinski instituti, služba transfuzije, radiološke zaštite, centralizovanog snabdevanja i letačke medicine.

Na regionalnom nivou nalazi se šest vojno-medicinskih okruga i sedam na prekomorskim teritorijama. 

Na trupnom nivou nalaze se medicinske službe i centri jedinica, ustanova sva četiri vida oružanih sila. 

Ova služba takođe ima mrežu stacionara na svim nivoima, naučno-istraživačke centre i veterinarsku službu.  

Atomski program 

Francuska je član ekskluzivnog ”Kluba 5” koji ima pravo na nuklearno oružje na osnovu ”Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – Non-Proliferation Treaty, NPT”, dogovora o neširenju atomskog oružja, sačinjenog s ciljem da se druge države spreče ili ometu u razvoju i usvajanju ovog oružja. Ona je 1960. godine postala četvrta zemlja koja je ovladala nuklearnim arsenalom. Danas Francuska ima oko 290 bojevih glava koje su razmeštene na četiri atomske podmornice , kao i u vazduhoplovnim bazama, što je stavlja na četvro mesto u svetu po broju bojevih glava. Iz svega navedenog (a to je samo vrh ledenog brega jer nismo nabrojali desetine jedinica, stotine garnizona, logističkih baza, vojnog angažovanja širom sveta, specijalnih operacija, itd, itd), jasno je da se Francuska nikada nije odrekla svoje ambicije da bude svetska sila jer za to ima sve neophodne resurse, a pre svega položaj u srcu Evrope, pa time i sveta.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave