NaslovnaAnalitikaBelgijske oružane snage:  domaćin NATO-u

Belgijske oružane snage:  domaćin NATO-u

Država u kojoj se nalazi sedište NATO i EU. Relativno mala, a veoma značajna. U oba svetska rata platila je visoku cenu svog geografskog položaja, ali je zato kao kolonijalna sila stekla bogatstva, a u Africi je ostala po zlu zapamćena. Ni u njoj samoj nije uvek bilo mira. Osamdesetih godina prošlog veka čak je bilo ozbiljnih međuetničkih ineslaganja, pa i nemira koji su rezultirali krizom celovitosti države. Malo je nedostajalo da se Belgija rasparča. Tek je ustavom iz 1993. nađeno kompromisno (federalno) rešenje za tri konstitutivna regiona i četiri grupe jezika. 

amblem os belgije

Belgija (holandski Koninkrijk, franc. Belgique, nem. Königreich Belgien) zvanično se zove Kraljevina Belgija ( hol. Koninkrijk België; franc. Royaume de Belgique; nem. Königreich Belgien). Njene oružane snage se Belgijske odbrambene snage  (hol. Defensie; fr. La Défense, engl. The Belgian Defense Forces). Shodno toj lingvističkoj odrednici nastaloj iz razloga koje nekom prilikom treba analizirati, ni njeni delovi više nemaju taj ofanzivni subjekt ”snage”. Sada se delovi ove odbrambene formacije nazivaju komponentama: Land Component, Air Component, Marine Component i Medical Component (ranije Medical Service).  

belgija sa susedima
BELGIJA SA SUSEDIMA

Operativne komande ovih komponenti (COMOPSLAND, COMOPSAIR, COMOPSMAR i  COMOPSMED) direktno su potčinjene šefu odbrane (Chief of Defence). Veliki broj naziva organizacionih delova je usvojen na engleskom, bilo zbog standarda NATO, bilo zbog četiri jezička entiteta koje bi bilo komplikovano i otežano uklopiti u sva akta. Komanda za specijalne operacije (Special Operations Command – SOCOM) nema direktnu nadređenost nad specijalnim operacijama, već je posrednički centar za koordinaciju i komunikaciju specijalnih operacija između postojećih komponenti. Ona daje savete, preporuke i ekspertizu planova, a zadužena je i za logistiku snaga za specijalne operacije (Special Operations Forces).

SOCOM je nadređen sistemu ACOS (Assistant Chief of Staff Operations and Training – pomoćnik šefa štaba za operacije i obuku). Trenutno je SOCOM odgovoran za uspostavljanje novog Združenog komandnog centra za specijalne operacije (Composite Special Operations Command Center, C-SOCC). Ovaj novi komandni centar je međunarodni, susedski projekat između jedinica za specijalne operacije Belgije, Holandije i Danske. Inače, kopnene, vazdušne i medicinske komponente koriste iste oznake i zvanja, dok pomorska komponenta ima posebne oznake. 

Kopnena komponenta (hol. Landcomponent, fr. Composante terre)

amblem kov belgije

Ovu komponentu čine štab (COMOPSLAND), jedna motorizovana brigada, jedan puk za specijalne operacije uz podršku artiljerijskog bataljona, dva inžinjerijska i jedan izviđački (ISTAR –  Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance) bataljon. Podržavaju je tri logističke, neborbene jedinice, tri komunikacione jedinice, četiri poligonska kampa za obuku i Centar za obuku kopnenih sastava. Brojnost je oko 10.000 pripadnika, uz 2.000 rezervista, a obuka podrazumeva pripreme za multinacionalne sastave. 

Posle reforme iz 2018. godine, osnovna struktura izgleda ovako:

 • Štab glavne komponente (COMPONSLAND).
 • Motorizovana brigada (Leopoldsburg). Čini je oko 7.500 vojnika podeljenih u 16 jedinica. Osnovu brigade čine tri motopešadijska bataljona opremljena vozilima ”Pirana IIIC” i dva laka pešadijska bataljona s vozilima ”Dingo 2”. U njoj se nalaze po dva inžinjerijska i logistička bataljona, dve grupe za CIS (komunikacije), jedan bataljon poljske artiljerije, jedan izviđački bataljon opremljen vozilima ”Pandur I”, dva kampa za obuku i štabska četa. Predviđa se dalja reorganizacija u četiri pešadijska i dva konjička (tradicionalni naziv) bataljona.
 • Puk za specijalne operacije (ranije – laka brigada, u gradu Marš-en-Framenu). Puk je elitnog sastava sa oko 1.500 pripadnika. On je glavna ekspediciona jedinica kopnene vojske i učestvuje u operacijama širom sveta. Ima dva bataljona komandosa, jedan bataljon padobranaca, grupu specijalnih snaga (SFG – special forces group), grupu za vezu, centre za obuku komandosa i padobranaca i četu komandosa pri štabu. Sve jedinice su aeromobilne, a puk koristi laka oklopna vozila za kretanje po teškom terenu.
FN P90

Pored ovih, udarnih jedinica, u kopnenoj komponenti nalaze se:

 • Vojna policija.
 • Grupa za informatičke operacije.
 • Deminerska jedinica.
 • Grupa za kontrolu saobraćaja.
 • 29. logistički bataljon.
 • Terenska smeštajna jedinica (”konačari”). 
 • Centri za obuku i kampovi. Postoje četiri centra: za obuku pešadije u Arlonu, oklopne konjice (tradicionalni naziv) u Leopoldsburgu, artiljeraca u Brashatu i inžinjerije u Namuru.  

Naoružanje i oprema

Belgijanci su prošli kroz specifičan način zanavljanja voznog parka, postepeno ukidajući guseničare na račun točkaša. Većina tenkova ”Leopard 1” je prodato, a 24 komada je ostavljeno za razne spomenike i eksponate. Ministarstvo odbrane želi da ojača one delove koji su, po belgijskoj doktrini uklopljenoj u NATO koncept, važniji i delotvorniji, a to je oružje, vozila, zaštitna i komunikacijska oprema, logistika, itd. Položaj Belgije je takav da se smatra kako će tenkovske bitke voditi druge članice NATO i stoga se insistira na razvoju i omasovljenju novih PT sistema. Stoga je naoružanju pešadije posvećena posebna pažnja.

Five-seveN
Five-seveN
 • Pištolji: ”Brauning GP (HP)” 9×19 mm; ”FN Five-seven mk2”, 5,7×28 mm (belgijski modeli) i ”Glok  17”  9×19 mm(Austrija).
 • Automati: ”FN P90” 5,7×28 mm (Belgija), ”FN Uzi” 9x19mm (Izrael, Belgija), ”MP-9”, 9x19mm (Švajcarska).
 • Juriše puške i druge duge cevi: ”FN FNC” 5,56×45 mm (Belgija), ”FN 2000” 5,56x45mm (Belgija), ”FN SCAR-L CQC MK2” 5,56×45 mm (Belgija), ”FN SCAR – H CQC” 7,62×51 mm (Belgija).
 • Snajperske puške: ”FN SCAR – H PR” 7,62×51 mm (Belgija), ”Acuracy International Artic Warfare” 338LM (Velika Britanija) i ”Barett M107  A1” 12,7×99 mm (SAD).
 • Puškomitraljezi i mitraljezi: ”FN Minimi Mk3 Tactical SB” 5,56x45mm (Belgija), ”FN Minimi  Mk3” 7,62×51 mm (Belgija), ”FN MAG” 7,62x51mm (Belgija) i ”M2HB QCB” 12,7x99mm (SAD). 
 • Sačmara ”Remington 870” (SAD).
 • Bacači granata: ”GL-1” 40x46mm (Belgija), ”FN 40GL”, 40x46mm (Belgija) i ”H&K GMD” 40x53mm (Nemačka).
 • PT raketni lanseri: ”MILAN” 115 mm (Francuska), ”Spike – MR” (Izrael).
 • Laki prenosni pt ručni bacači: ”RGW 90HH” 90 mm (Nemačka), ”M72 LAW” 66 mm (SAD)
 • Artiljerijska oruđa: minobacači ”120 RT” 120mm, Francuska, ”M1” 81mm (SAD), ”M19” 60 mm (SAD) i ”LG1 Mark II” haubica 105mm.
 • Samohodna oruđa: ”Caesar NG”  i  ”Griffon MEPAC” (Francuska).
 • PA SAM sistem ”Mistral”.
 • Pored ovog, belgijske kopnene snage koriste različite vrste granata, MES, kao i vozila raznih namena i kategorija.  
mistral
MISTRAL

Ratno vazduhoplovstvo (hol. Luchtcomponent, fr. Composante air)

amblem rv belgije

Vazdušne snage Belgije su takođe odlično opremljene, obučene i pozicionirane. Imaju oko 6.500 pripadnika podeljenih u štab i deset operativnih jedinica. Očekuje se formiranje PVO jedinice sa raketama SAM sistema velikog dometa.

Organizacija:

 • HQ Composair, sedište u Everu. 
 • Prvi ving (helikopteri i trenažni avioni), Bevekom i Koksijd. 
 • Meteo-ving (prognoza vremena za vazduhoplovstvo).
 • Centar kontrole letenja,  Steenokkerzeel.
 • Centar za kontrolu i izveštavanje, Bevekom.
 • Uprava za bezbednost vazduhoplovstva.
 • Centar za obuku i usavršavanje letačkog i neletačkog sastava, Bevekom.
 • 10. taktičko krilo:
  • 31. lovačka eskadrila sa avionima ”F-16”.
  • 349. lovačka eskadrila sa ”F-16”.
  • Jedinica za unapređenje operacija.
  • Operativna eskadrila.
  • Grupa za održavanje.
  • Grupa za zaštitu i podršku.
 • Drugo taktičko krilo:
  • Prva lovačka eskadrila sa F-16.
  • 350. lovačka eskadrila sa ”F-16”
  • Jedinica za unapređenje operacija.
  • Operativna eskadrila.
  • Grupa za održavanje.
  • Grupa za zaštitu i podršku.
 • 80. eskadrila BPL koja će biti opremljena sa četiri letilice ”MK-9”.
 • 15. vazdušno-transportna eskadrila (Melsbruku) sa osam transportnih aviona ”A400M” (sedam belgijskih i jedan luksemburški) i dva aviona ”Daso Falkon 20E”.

Letilice

f 16 am
F-16 AM
 • Borbeni avioni: ”F-35A Lightning II” (SAD), naručeno 34 aparata; ”F-16A Fighting Falcon”, 43 u službi.
 • Transportni avioni: ”Airbus A400M” (EU), taktički transporter, šest na broju, jedan naručen. ”Daso Falkon 7x” (Francuska), dva iznajmljena. 
 • Helikopteri: ”HNIndustries NH90” (EU), višenamenski, osam komada u dve verzije (NFH/TTH); ”Agusta Westland AW 109” (Italija), u varijantama izviđački i medicinski – deset aparata.
 • Avioni za obuku: ”F-16B Fighting Falcon (SAD), osam aparata. ”SIAI-Marchetti SD.260” (Italija), 32 aparata. 
 • U toku je isporuka četiri BPL ”MQ-9 Sky Guardian” (SAD).
 • Belgija ima udeo u korišćenju aviona ”Airbus A330” iz sastava jedinice MRTT (Multi Role Tanker Transport).

Ratna mornarica (hol. Marinecomponent, fr. Composante marine

Belgija izlazi na Severno more, na idealnom mestu za kontrolu kanala Lamanš, prečice koju koriste i mnogi ruski brodovi. Obala joj je gotovo pravolinijska. Pored Antvepena, jedne od najvećih evropskih luka, ima još nekoliko manjih luka i pristana, sa odlično organizovanim i gustim rečnim saobraćajem. Trenutno belgijska ratna mornarica ima nešto preko 1.200 pripadnika i deset glavnih plovila. Dejstvo flotile se operativno odvija kroz zajednički belgijsko-holandski štab Beneluksa u Den Helderu, kojim komanduje holandski admiral. Belgijski komandant je zamenik.

FN SCAR 16S obe strane

Struktura i organizacija

 • Glavni štab.
  • Centar za unapređivanje mornarice.
  • Logistički centar.
  • Pomorska baza u Zelbrugu. 
 • Operativni štab (direktorat).
 • Operativni štab za podršku. 
 • Flota se sastoji iz dve fregate, pet minolovaca, dva patrolna i jednog školskog broda.

Medicinska komponenta (fr. Composante Médicale, hol. Medische Component)

amblem medicinskog roda

Belgija je jedna od retkih zemalja koja je na ovaj način izdvojila medicinsku službu u svojim oružanim snagama, ali kod njih, očigledno, preovladava veoma racionalni duh. Kada ne rade za vojne potrebe, oni učestvuju u humanitarnim akcijama, pomažu pri elementarnim nepogodama i svakodnevno opslužuju građanstvo.

Struktura:

 • Centar za unapređivanje komponente (Neder over Heembeek).
 • Vojna bolnica ”Kraljica Astrid” u istom mestu.
  • Štab sa pomoćnom četom, tri medicinske čete (od kojih jedna pripada vazdušnoj komponenti, jedna morskoj, a jedna puku za specijalne operacije).
 • 23. Medicinski bataljon (Leopoldsburg i Marš-en-Famen).
  • Štab i prateća četa, tri medicinske čete (podrška za motomehanizovanu brigadu).
  • Peti medicinski centar za rezerve i distribuciju materijala (Niveles).
a nh90 nfh
A NH90-NFH

I ova država ima svoju obaveštajnu i kontraobaveštajnu službu. Njena skraćenica je ADIV (na holandskom) ili SGRS (na francuskom). Ona je deo organizacije belgijske odbrane i obezbeđuje u saradnji s drugim članicama NATO podatke i njihovu zaštitu. Posebno su specijalizovane za kotraobaveštajni rad. Pored njih, vojnom obaveštajnom delatnošću bavi se i Jagers te Paard Battalion (konjički bataljon, zadržao je tradicionalni naziv) pri motomehanizovanoj brigadi. U njegov sastav ulaze štab s pratećom četom, dve izviđačke čete i jedna četa radarskih i kopnenih senzora, kao i četa za obuku. 

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave