NaslovnaIstorijaMojsijevi ratnici - Izraelske odbrambene snage

Mojsijevi ratnici – Izraelske odbrambene snage

Izrael je primer (jedan od retkih u istoriji), šta sve može da se postigne kad se hoće, kada ima para i – kada odaberete dobre saveznike. Jedna od najmanjih država na svetu ima oružane snage kao malo koja država. Pored opremljenosti, glavni faktori tih snaga su uvežbanost, posvećenost i homogenizacija. Oni su elita države i prema njima se država tako i ponaša jer zna da je to najmoćnije sredstvo odvraćanja u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i, u krajnjoj liniji, opstanka.

pesadija pete brigade pored zida placa
Pesadija Pete brigade pored Zida Plača

O nastanku Izraela sve se zna, pa se ovde nećemo na tome zadržavati. Dovoljno je reći da je on u poziciji da bude ”izdvojeno odeljenje” zapadnih interesa na vrelom području Bliskog i Srednjeg istoga. Od prvog dana svog osnivanja on je praktično stalno u ratu ili u ratnom stanju iz mnogo razloga; pri tom je okružen susedima kojih ima u četiri države ima 15 puta više, na teritorijama koje su 60 puta veće od njegove. Jasno je zbog čega su mu potrebne ovake oružane snage. Naziv može da zavara – Izraelske odbrambene snage (hebr: צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל, The Army of Defense for Israel). Poznatije su po skraćenicama Tzahal ili Cahal (hebrejski: צה”ל) ili po engleskom nazivu Israel Defense Forces (IDF). Osnovane su samo dve nedelje posle formiranja države, u vreme Rata za nezavisnost.

merkava 3
Merkava 3

Šta ih to, pored opremljenosti, discipline i uvežbanosti, čini tako respektabilnim, uz moćne saveznike, naravno? Smatra se da već od 1967. godine imaju nuklearni potencijal koji se procenjuje između 80 i 400 bojevih glava, s mogućnošću nuklearne trijade.

Želimo da sažeto, koliko je moguće, predstavimo osnovni sastav i mogućnosti izraelskih oružanih snaga. Napominjemo da se o većini izraelskih jedinica može napisati uzbudljiv roman ili snimiti film, posebno o tenkistima i pilotima koji su stekli mitski oreol, stoga ćemo primeniti ovaj metod. 

obuka artiljeraca i inzinjerije
obuka artiljeraca i inzinjerije

Najpre, ono bez čega se ne može: vojna obaveza. Svi građani, uključujući i one s dvojnim državljanstvom i boravkom u drugoj državi, nakon navršenih osamnaest godina podležu vojnoj obavezi. Od 2021. godine vojni rok za muškarce je 30 meseci, a za žene 24 meseca. Predviđeno je da Arapi i beduinska plemena mogu služiti samo kao dobrovoljci. Vojne obaveze su oslobođeni: žene, ukoliko su udate u vreme regrutacije ili iz zdravstvenih razloga, a muškarci samo iz zdravstvenih razloga. Obaveze su oslobođeni i repatrijanti (povratnici u Izrael) ukoliko su stigli u zemlju pre 31. maja 2015. godine i ako su stariji od 26 godina. Muškarci koji studiraju u verskim školama oslobođeni su vojne obaveze, što se može nastaviti doživotno. Religiozne devojke imaju pravo na oslobađanje od vojne obaveze ili obavljanje alternativnih dužnosti – u bolnicama, obrazovnim ustanovama, volonterskim organizacijama.

Uprkos činjenici da, teorijski, svi moraju da služe vojni rok, velika većina ultrareligioznih Jevreja to ne radi, što je izvor stalne napetosti u društvu. Kao i kod nas, služi se redovni vojni rok (ročna služba) i posle toga se dobija RR u rezervnom sastavu. Rezervisti vojnici se pozivaju do 40. godine života, a rezervni oficiri do 45. godine. Oružane snage se sastoje iz tri vida – KoV, RM i RV.

1. Kopnena vojska

KoV čine oklopne, pešadijske (uključujući desantne), artiljerijske, inžinjerijske, pogranične i jedinice veze. Pogranične jedinice imaju u svom sastavu mešovite patrolne lake bataljone, poljsku izvidnicu – snage borbene obuke, štabove i samostalne regularne jedinice u 15 teritorijalnih brigada. Prema zvaničnim podacima kopnena vojska ima 133.000 pripadnika (ročnog i stalnog sastava), a računa se sa 380.000 rezervista. Kao poseban segment izdvajaju se snage posebne namene. 

1.1. Pešadija

Sačinjava je sedam elitnih brigada:

amblem kov izraela
 • ”35. Canhaim brigada – חֲטִיבַת הַצַּנְחָנִים, Hativat Ha Tzanhanim” (visokomobilna vazdušno-desantna brigada, ”crvene beretke”, čuvene ”krilate zmije”).
 • ”89. Brigada specijalnih snaga Oz komando”; združena brigada specijalnih jedinica. 
 • ”Prva golanska brigada”, motostreljačka, ”teška pešadija” (”braon beretke”).
 • ”84. Givati brigada -חֲטִיבַת גִּבְעָתִי,  '”Hill Brigade” ili “Highland Brigade”; brdska motostreljačka brigada, teška pešadija (”beretke boje jorgovana”).
 • ”933. Nahalska brigada”, motostreljačka, ”teška pešadija” (svetlozelene beretke).
 • ”900. Kfir brigada” , motosteljačka, antiteroristička brigada (”pegave beretke”).
 • ”828. Bislamaška brigada”, brigada za obuku mlađih i četnih starešina  (Bislamak) i pešadijskih specijalista raznih namena (Bislah).  
1.1.2. Oružje pešadije:
35. padobranska brigada krilate zmije
35. padobranska brigada krilate zmije
 • Pištolji: ”Jeriho 941”(Izrael), ”Glok 17” i ”Glok 19” (Austrija), ”Brauning HP” (Belgija), ”Sig Zauer P226” (Švajcarska), ”Bereta M1951” (Italija) ”Hekler & Koh P11” podvodni pištolj (Nemačka).
 • Automati: ”IMI Uzi” (Izrael), ”Ingram MAC-10”(SAD), ”IWI X95” (Izrael) – bulpup za specijalne snage. Napomena: legendarni ”Uzi” koristi se u policijskim i pozadinskim jedinicama, ali još uvek i u nekim jedinicama posebne namene. 
 • Jurišne puške: ”Suppressed Ruger 10/22 (22LR, SAD), poluautomatska puška predviđena za neletalnu kontrolu; ”Tavor X95 Mikro – Tavor Dor Gimel), 5,56mm, bulpup jurišna puška. ”IWI X95 Mikro Tavor”, 5,56mm i ”IWI Tavor TAR-21”, klasična jurišna puška (izraelska proizvodnja). Pešadija koristi i poznati ”M4 A1” američki karabin, kao i ”M16 A1”, ”M16 A2” i ”CAR-15”, američke jurišne puške. Od ranije se koriste proslavljeni modeli ”IMI Galil” i ”IMI Mikro Galil” izraelske proizvodnje, kao i njihov uzor, ”AK-47” , sovjetske proizvodnje, uz američku ”M-14” koja se koristi u ograničenom obimu za uništavanje protivničke tehnike. 
 • Laki i srednji mitraljezi: ”IMI Negev” (izraelski laki mitraljez) i ”Brauning M1919”, američki srednji mitraljez.
 • Univerzalni mitraljezi (puškomitraljezi): ”FN-MAG” (Belgija), ”Negev NG7” (Izrael), ”PKM” (SSSR) i ”M-60” (SAD).
 • Teški mitraljez:”Brauning M2” (SAD).
 • Sačmara: ”Armsel Strajker” (južnoafrička revolver-sačmara s 12 patrona).
 • Snajperske puške za blisku taktičku podršku: ”M4A1 Kala Sa’ar” i ”SR-25 Mk11” (SAD), ”Tavor X95L Mikro-Tavor Kala’im” (Izrael).
 • Snajperske puške: 
  • U kalibru 7,62x51mm: ”M24 SWS” (SAD), ”IDF – modernizovana M24” (SAD) i ”Mauser 86 SR” (Nemačka).
  • U kalibru 338 Lapua magnum: ”Barak – (”HTR 2000” – SAD), ”Barrett MRAD” (SAD) i ”IWI Dan” (Izrael).
  • U kalibru 12.7×99 mm: ”Barrett M82A1” (SAD) I ”McMilan TAC-50” (SAD).
 • Lanseri raketa i granata sa ramena: ”B-300 Šipon” (Izrael), ”M70 LAW” (SAD) i ”Matador” (Izrael i Singapur).
 • Koristi se i ”M203” (SAD), podcevni bacač granata. Pored njih, Izraelci poseduju i dva modela ABG u kalibru 40 mm – ”Mk-19” i ”Mk47 Strajker” (SAD).
 • PT rakete: ”Spajk”, ”Lahat”, ”MAPATS” I ”Nimrod” (dalekometni) izraelske proizvodnje, kao i ”BGM-71 Tow” američke proizvodnje. 
spajk
Spike

1.2. Oklopne jedinice (”crne beretke”)

 • ”401. оklopna brigada Ikvot Ha-Barzel – čelični tragovi” (u sastavu 162. oklopne divizije ”Ha-Plada”).
 • ”188. oklopna brigada Barak -munja” (u sastavu 36. oklopne divizije ”Gaaš-bes”).
 • ”Sedma oklopna brigada Saar mi-Golan” ( u sastavu 36. oklopne divizije ”Gaaš-bes”).
 • ”460. oklopna brigada Bnei Or – deca svetla” (brigada za školovanje i obuku) u tenkovskoj školi BISLAŠ. 

1.3. Artiljerija (tirkizne beretke)

 • ”282. brigada Hativat ha-Eš – Ucbat Golan”, potčinjena Centralnom vojnom okrugu, detaširana u sastav 36. okopne divizije ”Gaaš”.
 • ”215. puk Ucbat Amud ha-Eš”, potčinjen CVO, detaširan u sastav 162. oklopne divizije ”Ha-Plada”.
 • ”425. artiljerijski puk Ucbat Šalhevet Eš”.

1.4. Inžinjerija (srebrne beretke)

 • ”601. inžinjerijski bataljon Asaf” (u sastavu 401. oklopne brigade).
 • ”603. inžinjerijski bataljon Lahav – klin” (u sastvu sedme oklopne brigade).
 • ”605- inžinjerijski bataljon Mahac” (u sastavu 188. oklopne brigade).
 • ”614. inžinjerijski bataljon Ha-Juval” (školski centar). 
 • ”Jalom” – specijalne snage inžinjerije.

1.5. Laka pogranična pešadija (”peščane beretke”).

1.6. Snage veze.

1.7. Tehničko, transportno i pozadinsko obezbeđenje i snabdevanje.

1.8. Uprava pozadine – snage civilne odbrane.

1.9. Glavni školski centri, baze za obuku i skladišta.

1.10. Samostalni bataljoni

 • Bataljon ”Karakal” (laka pešadija, mešoviti muško-ženski sastav).
 • Bataljon ”Herev” (dobrovoljački sastav Druza i Čerkeza)
 • Bataljon ”Beduinski tragači”.

1.11. Jedinice posebne namene

 • Komanda za duboke operacije.
 • Centar za specijalne pripreme (padobranci, protivterorističke jedinice, snajperi, kinološke jedinice). Glavna baza je ”Mitkan Adam”.
 • Snage za radioelektronsku borbu  (protivelektronska dejstva).
 • Snage informatičkih operacija.
 • ”89. brigada posebne namene – Oz” sa četiri ešelona:”Egoz” (protivpartizanska borba), ”Duvdekan” (antiterotistički bataljon), ”Maglan” (diverzantska jedinica) i ”Rimon” (izviđačko-obaveštajna jedinica).

1.12. ”Okec” (specijalna jedinica koja koristi pse obučene za borbu).

1.13. Izviđačko-obаvеštajni bataljoni: ”Šahaf”, ”Nican” i ”Nešer”.

1.14.  Naoružanje KoV 

merkave na granici s libanom
Merkave na granici s Libanom
 • Oklopna tehnika: 
  • Tenkovi: ”Merkava 4” (Izrael), 330 komada (220 na čuvanju), ”Merkava 3”, 160 komada (570 na čuvanju), ”Merkava 2”, 370 na čuvanju. Ukupno ”Merkava” Izraelci imaju 1.650 komada. Tokom ratova sa Arapima, Izraelci su u nekoliko navrata zaplenili ukupno 2.740 tenkova i samohodnih oruđa. Mnoge od njih su prepravili, a veliki deo izvezli.
  • Oklopni transporteri: ”M113A2” (SAD), 500 komada (5.000 na čuvanju); ”Namer” (Izrael), 200, ”Ahzarit” (Izrael), 200, ”Nagmahon” (Izrael), 400, ”Nakpadon” (Izrael), nepoznat broj, ”Nakpuma” (Izrael, Velika Britanija), nepoznat broj i osam ”TPz-Fuchs NBC”, PNHBO izviđački automobili.
  • Oklopljeni automobili: ”Ze’ev” (Izrael), borbeno izviđačko vozilo, 100 komada, ”RBX-1 Ramta”, iste klase, 300 komada; ”AIL Storm” (Izrael), višenamenski oklopni automobil, 700 komada, ”HMMWV” (SAD), višenamenski oklopni automobil, više od 2.000 komada, ”MDT David” (Izrael), ista klasa, 400 komada, kao i ”Plasan Sand Cat” (izraelski), 79 komada, a tu je i turski ”Otokar Akrep”, 30 komada.
  • Pored ove opreme, KoV raspolaže velikim brojem kamiona, džipova i izvesnim brojem VIP putničkih automobila različitih proizvođača i konfiguracija.
 • Artiljerija i taktički raketni kompleksi:
  • ”M109A5”, 155 mm samohodna haubica (SAD/Izrael), 600 komada; ”Soltam M-71” 155mm vučena haubica(Izrael), 300 komada. ”Soltam M-68” 155mm, samohodna haubica (Izrael), 50 komada u rezervi. ”M270 Menatec” višecevni bacač raketa (SAD/Izrael), 48 vozila. ”Kardom SP” (Izrael), samohodni bacač 120 mm, 64 vozila, ”Soltam M-65”, 120 mm minobacač (Izrael), ”M113 Tamuz” oklopni transporter, lanser raketa ”Spajk”; ”LAR – 160” (Izrael), 160 mm, višecevni bacač raketa; ”Romah” (Izrael),  verzija ”Menateca” sa laserski vođenim raketama. ”EXTRA” (Izrael) – artiljerijska raketa dometa 150 kilmetara i ”LORA” (Izrael). 
 • Protivtenkovska oruđa:
  • ”Spajk” (Izrael), prenosni PT raketni kompleks na šasiji ”M113” i ”Magač” (nepoznat broj). ”Pereh – divlji magarac” (Izrael), samohodni pt raketni kompleks, razarač tenkova (na bazi tenka ”Magač”, kopiji tenka Paton M-60); nosi 12 raketa ”Spajk”. Nepoznat broj primeraka.  ”MARATS -H, batina”, PT raketni kompleks, nepoznat broj primeraka. Eksportna verzija nosi naziv ”Toger – izazivač”.
pereh u pojasu gaze
Pereh u pojasu Gaze
 • Sredstva PVO:
  • ”Mahbet – M163 VADS, reket” ( Izrael, SAD), ”M61 Vulkan” getling samohodno oruđe na bazi ”M113”, 20 komada.  ”FiM -92 Stinger” (SAD), prenosni raketni kompleks, nepoznat broj lansera.
 • Dronovi:
  • Izraelski: ”Skajlark 1 – ševa, Rohev Šamaim 10”, taktička BPL; ”Skajlark 3, Rohev Šamaim 20”, taktička BPL; ”Hermes 450” strateška BPL za duga izviđanja, ”Seagul – galeb”, taktička BPL; ”IAR Harpy”, udarna BPL. ”Cor”, ”Sky Rider” i ”Sentinel G2”- multikopteri i ”Probot”, kopneni dron. Pored svojih dronova (za koje se ne navodi broj primeraka), Izraelci poseduju i ”DL Fantom”, kineski multikopter, takođe nepoznat broj primeraka.
dron robot
Dron robot
 • Sredstva osmatranja, izviđanja i navođenja na cilj:
  • Izraelskog porekla: ”Matan”, ”Amit”, sistem nadgledanja velikog dometa; ”Ghost – duh” – izviđačka BPL. ”Agaf hatikšuv” i ”Elsat 2100”, sistemi satelitske veze; ”EL/M 2140”, kopneni radio-lokacioni sistem za neposrednu protivelektronsku borbu. ”Rakun”, i ”Granit”, taktički izviđački automobili. Pored njih Izrael koristi i dva američka sistema za upravljanje artiljerijskim dejstvom: ”AN/TPQ-37 Firefinder” i ”AN/PPS-15”. Ni za jedan od ovih modela nema podataka o broju u naoružanju.
m270 mlrs
M270 mlrs

Inžinjerija, kao značajno zastupljen rod, takođe je odlično opremljena raznim sredstvima teške i lake mehanizacije: američki buldožer ”Katerpilar D9R”, oklopna remontno-evakuaciona vozila ”M88A1” i ”M-113 ARV” (SAD), teški oklopni transporter ”Puma” (na bazi tenka ”Čenturion” i hodnom delu ”Merkave”) za podršku na izloženom terenu i lansirni most ”MTU” (SSSR).   

2. Ratna mornarica (‏ יל הים‏‎ Heil ha-jam)

Izrael izlazi čak na tri mora – Sredozemno, Crveno i Mrtvo. Ovo, poslednje je bukvalno u izumiranju i nije mesto na kome bi se na isplativ način održalo neko plovilo.

U sastavu RM nalazi se 13.000 pripadnika (profesionalnog i ročnog sastava), kao i 23.000 rezervista. Sastoji se iz sledećih delova:

2.1. Organizacija i formacija

grb rm izraela
grb rm izraela
 • Tri diviziona (914-916) patrolnih brodova (katera) tipa ”Dabur”, ”Superdvora” i ”Šaldag”:
 • ”914. zaštitna eskadra” – odredi  zaštitnih brodova ”Jastur” i ”Peres”.
 • ”915. zaštitna eskadra” – odred zaštitnih brodova ”Barak”.
 • ”916. zaštitna eskadra” – odredi zaštitnih brodova ”Kariš”, ”Bazak”, ”Kasif”, ”Triton”, kao i odred dronova-katera ”Abir ha-Jam” i ”Snapir – lasta” (jedinica za specijalne operacije).
 • ”Treća flotila raketnih brodova klase ”: 30, 31, 33. i 35. divizion raketnih čamaca ”Saar 4.5 i 5”, uz više pomoćnih plovila.
 • Flotila podmornica  
 • ”13. Flotila” – morski komandosi, specijalna komanda za dubinske operacije.
 • Morska izviđačka i obaveštajna služba.
 • Radiolokaciona služba.
 • ”Jaltam”  (jedinica za podvodne operacije) – miniranje, razminiranje, remont brodova i komunikacija sa posebnom jedinicom  borbenih ronilaca.

Izraelska RM ima tri ratne baze u Haifi, Ašdodu i Ejlatu, kao i punktove baziranja u lukama Akko, Atlit i  Aškelon.

2.2. Borbeni sastav brodovlja

 • Pet podmornica tipa ”Delfin” i ”Delfin 2” (3+2 – nemačke proizvodnje).
 • Korvete: ”Saar 5” (SAD), tri plovila; ”Saar 6” (Nemačka), četiri plovila. 
 • Raketni čamci tipa ”Saar-4,5”(Izrael), osam plovila.
 • Zaštitni (”stražarski”) brodovi: 
  • ”Super Dvora Mk I” (Izrael), devet jedinica.
  • ”Super Dvora MkII” (Izrael), četiri jedinice.
  • ”Super Dvora MkIII” (Izrael), pet jedinica.
  • ”Šaldag” (Izrael), pet jedinica.
  • ”Nahšol” (Izrael), tri jedinice.
  • ”Defender” (SAD), nema podataka o broju plovila.
  • ”Protector USV, daljinski upravljano plovilo. Nema podataka o broju jedinica.
 • Desantni brodovi klase ”Manta”, tri jedinice.
 • Višenamenski brod za snabdevanje i podršku AHI ”Bat-Jam” (nekadašnji nemački brod Y865 Kalkgrund tipa Stollergrund).
 • ”13. flotila”- jedinica posebne namene, pod najvišim stepenom tajnosti. Jedna od najelitnijih jedinica Izraela, sastoji se od tri čete morskih komandosa. Njihov zadatak je izviđanje, diverzioni rad, prepadi na druge brodove, itd.

2.3. Tehnika i naoružanje

Pored cevno-artiljerijskog oruđa (italijanski top ”Compact” 76/2mm, ”M-61 Vulkan” i ”M242 Bushmaster” SAD), na brodovima se nalaze protivbrodske rakete ”RGM-84 Harpoon” i ”UGM-84C Block 1B Harpoon” američke proizvodnje, kao i od ranije poznati sistem ”Gabrijel” izraelske proizvodnje. Za torpedne napade koriste se torpeda ”Mark 54”  i ”Mark 56” američke proizvodnje, ”SeaHake/SeaHake mod 4” nemačke proizvodnje i ”Kaved”, nepoznatog porekla. 

PVO komponentu brodovlja čine raketni kompleks ”Barak-1/Barak 8” (Barak 1 je taktički raketni kompleks, a Barak -8 za male i srednje daljine). Brodovi poseduju i sistem ”C-Dome”, brodsku komponentu ”Gvozdene kupole” koja je instalirana, za sada, na korvetama tipa ”Saar 6”.

3. Ratno vazduhoplovstvo (‏חיל האוויר‏‎, Hel ha’Avir)

amblem rv i pvo izraela

Jedna od najopremljenijih i najspremnijih armada na svetu, više puta se dokazala u raznim ratnim sukobima. Službeno se vodi kao ”Vazdušno-kosmičke snage” (Zroa ha’Avir ve-ha Halal). Ima četiri segmenta: taktičko-lovački, PVO, izviđački i transportni. Opslužuju ih 34.000 ljudi uz 55.000 rezervista. Aerodromska mreža ove male zemlje je ogromna i odlično razgranata i pozicionirana, omogućavajući komandi nepredvidive dislokacije i napade. Ima 57 aerodroma. Poletno-sletnu pistu sa veštačkom pokrivkom ima 54; dve su sa dužinom većom od 3.000 metara, šest od 2.500 do 3.000 metara, osam od 1.500 do 2.500 metara, sedam od 900 -1.500 metara i 31 pista do 900 metara. Pored njih ima i tri zemljane piste.

3.1. Sastav

 • Štab sa upravama (uprava štaba, vazdušnih snaga, vazdušnih operacija, sadejstva i helikopterske flote, izviđačko-obaveštajnom, kadrovskom, materijalno-tehničkom). Pored uprave štaba sa glavnokomandujućim i njegovim pratećim osobljem, postoje još dva profesionalna štaba: štab snaga PVO i štab kontrole VaP.
3.1.1.  Operativna organiacija:
rondela rv
rondela rv
 • ”Prvi Ving” – aviobaza ”Ramat-David”. Bazira 109. eksadrilu presretača ”F-16D Fighting Falcon”, 117. eskadrilu presretača ”F-16C Fighting Falcon”, 157. eskadrilu za protivelektronska dejstva i 193. eskradrilu helikoptera ”Eurokopter AS565 Panter”.
 • ”Drugi Ving” – aviobaza ”Sdot-Miha. Osnovni sastav su 150, 199. i 248. eskadrila.
 • ”Četvrti Ving” -aviobaza ”Hacor”. U njoj su bazirani: 100. eskadrila ”Beechcraft King Air B-200” i ”Beechcraft Bonanza”; 101. eskadrila presretača ”F-16C Fighting Falcon”, 105. eskadrila presretača ”F-16D Fighting Falcon” i 420. školska eskadrila sa trenažerima.
 • Aviobaza ”Hacerim” bazira, između ostalog: 69. eskadrilu presretača ”F-15I Strike Eagle”, 102. školsku eskadrilu ”Aermacchi M-346”, 107. eskadrilu presretača ”F-16I Fighting Falcon” i 12. letačku akademiju. U njoj se nalazi i akrobatska grupa RV i Muzej vazduhoplovstva.
 • ”Sedmi Ving” (do jula 2020. Štab specijalnih vazdušnih snaga). U sastavu vinga nalaze se: 5101. specijalna jedinica ”Šaldag”; ”5700. jedinica za dubinske desante”, ”669. jedinica za evakuaciju i spasavanje” (detaširana u osmoj aviobazi). U ”Sedmom vingu” nalaze se još i obaveštajno odeljenje specijalnih vazdušnih snaga i škola za pripremu specijalnih vazdušnih snaga. 
 • Aviobaza ”Tel-Nof”.U njoj su bazirane: 106. eskradrila presretača ”F-15 A/B/C i D”, zatim 114. i 118. eskradrila transportnih helikoptera ”Sikorski CH-53”, kao i 133. eskadrila presretača ”F-15 A/B/D”. Pored ovih eskadrila tu su i 210. eskadrila BPL ”IAI Eitan”,  ”5601. probno-opitna eskadrila” i ”555. jedinica za protivelektronska dejstva”.
 • Aviobaza ”Uvda”. Bazira sledeće jedinice: 115. probnu ”agresorsku” eskadriua za obuku višeg pilotiranja, kao i škole za oficire, vazduhoplovne profesije i kontrolore letenja i vazdušnog prostora.
 • Aviobaza ”Haifa”. Tu su smeštene škola za tehničke profesije i visoka škola RV sa izdvojenim odeljenjem u Ber-Ševeu.
 • ”25. ving  – baza ”Ramon”. U njoj su bazirane dve eskadrile helikoptera:113. eskadrila sa jurišnim helikopterima ”AH-64D Apache Longbow” i 190. eskadrila sa aparatima ”AH-64 Apache”. Tu su još i tri presretačke eskadrile: 119, 201 i 253. Sve su opremljene avionima ”F16I Fighting Falcon”. 
 • Aviobaza ”Nevatim”. U njoj se nalaze tri transportne eskadrile: 103. sa avionima ”Lokid S” i ”Super Herkules”, 120 eskadrila opremljena avionima ”Boing-707” i 131. eskadrila sa ”Herkulesima”. U ovoj bazi nalaze se i najnovji stelt avioni ”F-35 I”, raspoređeni u 116. i 140 eskadrili, elitnim formacijama. Tu je i 122. eskradrila sa avionima ”GalfstrimV”,  kao i 757. utovarna jedinica.
 • Aviobaza ”Palmahim”. U njoj su bazirane 123. i 124. helikopterska eskadrila opremljena aparatima ”Blek houk” i tri eskadrile BPL (161, 166. i 200. sa aparatima ”Elbit Hermes 450” i ”IAI Heron”). U bazi se nalazi i škola za obuku operatera na ovim letilicama, kao i 151. jedinica za raketne testove.

3.2. PVO

Izrael je, zbog nepostojanja strašteške dubine, razvio veoma moćnu PVO koju čine višeslojni sistemi  ”Strela” (”Arrow”), ”Gvozdena kupola” (”Iron Dome” – Kipat barzel), ”Gvozdeni zrak” (”Iron Beam”), ”Davidova pračka” (”David’s Sling”) i rakete ”Barak 8”. Samo je sistem ”Iron Dome”, od početka stupanja na borbeno dežurstvo 2011. do 2014. uspešno presreo više od 1200 raketa različite namene i kalibra, prema službenim podacima. Ovaj sistem zaslužuje svakako da mu posvetimo poseban tekst.

3.3 Snage za specijalne operacije

One se sastoje od tri jedinice: samostalne čete posebne namene ”Šaldag” koja ima zadatak da traži i uništava sredstva PVo, aerodromsku infrastrukturu u pozadini protivnika, a takođe da vrši korekciju vazdušnih i artiljerijskih napada; u mirnodopskim uslovima deluje kao AT jedinica i ima oko 50 pripadnika. 

Druga jedinica je specijalno odeljenje 669 čiji je primarni zadatak spasavanje i evakuacija pilota. U mirnodopsko vreme bavi se operacijama spasavanja prilikom raznih nesreća, pretraga za nestalima, žrtvama katastrofa itd.

Treća jedinica je specijalno odeljenje 5700 (simbol – crvena sova) koja treba da pripremi zone sletanja u pozadini protivnika ili da iste zauzme radi ispunjavanja preletačkih zadataka, obezbeđenja privremenog sletanja i opsluživanja aviona i helikoptera.

3.4. Letilice

 • Lovci presretači: ”Lokid Martin F-35 Lajtning II”. Tri različita izvora navode brojke od 18, 27 i 30 aviona u upotrebi. IISS (International Institute for Strategic Studies, London), navodi da ih je naručeno 50, a da se očekuje da ih bude ukupno 75. ”Mekdonel Daglas F-15 Igl”, 58 aparata, a istog aparata u verziji ”Strike Eagle” (presretačko-bombarderskoj) ima 25. Lovaca ”General Dynamics F-16” u raznim verzijama ima po jednom izvoru (”Global flight) 288, a po drugom (IISS) 309.
 • Školskih letilica raznih tipova (”Grob G 120”, Nemačka, ”Raytheon T-6 ”Texan”, ”Beechcraft Super King Air”, američki i ”Aermachi 346” italijanski) ima 59. Drugih letilica raznih namena (izviđačkih, protivpožarnih, patrolnih morskih, tankera, itd) ima 91, a helikoptera ukupno 186, od toga jurišno-napadačkih 97. 

3.5. Sistemi PVO i protivraketne odbrane:

 • ”Hec” (Izrael), verzije 2 i 3; protivraketni kompleks bližeg i daljeg dejstva. 24 lansera.
 • ”MIM 104 Patriot” (SAD), PVO kompleks velikog dometa, nepoznat broj.
 • ”Davidova praćka” (Izrael),  PVO sistem srednjeg dometa, broj lansera nepoznat.
 • ”Gvozdena kupola” (Izrael), PVO sistem za blisku odbranu, 40 lansera.
 • ”Mahbet” (Izrael), samohodni PVO kompleks za blisku odbranu. Nepoznat broj lansera.
 • ”M167 Vulkan” (SAD), vučen 20mm getling cevni PVO.  

3.6. Raketno oružje

Pouzdano se zna da Izrael proizvodi balističke rakete srednjeg dometa ”Jerihon”, verzije 2 i 3. Oko 24 ”Jerihona 2” mogu nositi atomsku bojevu glavu.

Izrael poseduje i odlično razvijen originalni satelitski sistem sa sledećim komponentama:

 • ”AMOS”, komunikacijski satelit (pet lansirano, tri u upotrebi), ”EROS” (earth observation satelite), izviđački satelit (dva komada),  ”Ofeq” izviđački satelit (11 u upotrebi), ”TecSAR” izviđački satelit i ”Šavit spejs” rakete za lansiranje satelita sa izraelskog kosmodroma ”Palmahim”.

Sve u svemu, reklo bi se da od oružja i opreme nema gde igla da padne u ovoj maloj zemlji. Pored oružanih snaga, materijalno-tehničkih sredstava i nekretnina (aerodromi, luke, kasarne, magacini, kosmički centar), Izrael ima i izvanrednu industriju naoružanja, čime ćemo se baviti u nekom od sledećih tekstova.

1 KOMENTAR

 1. Ironično je da je najvjerovatnije za opstanak Izraela(u prvim mjesecima novorodjene države),najzaslužniji SSSR!Staljin je vjerovatno planirao da Izrael bude pod uticajem Sovjetskog Saveza,te pošto je proglašen (1948)embargo na oružje za Palestinu,a ne eksponirajući SSSR,naredio političkom vrhu Čehoslovačke(tada već Komunističke od državnog udara februara 1948),da snabdijeva Izrael ratnim materijalom(Čhoslovačka je tada imala prilično jaku industriju oružja i velike stokove naoružanja,a u rukovodstvu partije je bilo i dosta Jevreja)!Prve Izraelske porudžbine od 200puškomotraljeza M-34 i 4500-5000 K-98 Mauzer pušaka(uz preko 5 miliona metaka 7,92mm i hiljade ručnih bombi)ubrzo su prerasli u 25 aviona Avia S-199(24 isporučena)a upravo avioni su se pokazali presudni za pobjedu!Do kraja rata isporučeno je preko hiljadu mitraljeza,desetine hiljada pušaka i velike količine drugog materijala!Prevoz naoružanja je išao transportnim avionima C-54 i C-46 od Čehoslovačke do Izraela,a veći dio je išao brodovima od Jugoslovenskih i Italijanskih luka,obilježeno kao”staro gvoždje!”Naravno,Čehoslovaci nisu propustili priliku da naplate opremu i oružje daleko više od tržišnih cijena,koristeći nedostatak izbora kod Izraela.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave