NaslovnaAnalitikaOružane snage Mađarske

Oružane snage Mađarske

”Blago onom ko ima prijatelje, teško onome kome su potrebni”

Mađarska poslovica

Naš put oko Srbije i njenih granica, upoznajući se sa oružanim snagama naših suseda je na sredini. Stigli smo do Mađarske, zemlje koja je na mnogo načina izuzetak u Evropi. Ovaj prostor bio je deo rimske provincije Panonije, sve dok u četvrtom veku ovde nije prošla najezda Huna sa Atilom zvanim ”Bič božji”. Mešali su se narodi i plemena, da bi u devetom veku Ugri uspeli da se nametnu, hungarizujući germanska, avarska i slovenska plemena. Mađarska je, kao i sve sadašnje države Srednje Evrope i Balkana menjala gospodare i nacije, pa i nazive. Danas Mađarska ima čak sedam suseda i svojim položajem polako se nameće kao važno čvorište. Specijalnom operacijom RF u Ukrajini, njen položaj ponovo postaje politički i geostrateški važan i aktuelan.

Svaki od dosadašnjih tekstova o našim susedima počinjali smo, na ovaj ili onaj način, pitanjem – šta će im vojska? Šta će Mađarskoj vojska, odnosno oružane snage?

Od 1989. godine naš sused nosi naziv Republika Mađarska (Magyar Köztársaság), a od 2012. godine samo Mađarska ( Magyarország). Od prvog maja 2004. godine ona je i članica EU. Već 19. novembra 1990. godine ona se pridružila Sporazumu o konvencionalnim snagama (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe – CFE); godine 1994. pristupila je programu Partnerstvo za mir, a 12. marta 1999. godine stupila je u NATO. Kao takva, ustupila je svoju teritoriju za izvođenje operacije ”Milosrdni anđeo”. Podsetimo da je u VU Mađarska bila specijalizovana za PED. Međutim, ona je, kao jedna od zemalja koja je do kraja ostala uz Treći rajh, morala da plati danak pa su mnogi ”ugovori”, putem mešovitih akcionarskih preduzeća, odnosno obaveza u VU bili iznuđeni. To je dovodilo do netrpeljivosti, pa i do druge ( najveće) pobune u socijalističkom lageru 1956. godine o čemu je pisao Dobrica Ćosić u knjizi ”Sedam dana u Budimpešti”.

Do danas nije u potpunosti rasvetljena uloga Jugoslavije koja je tada ponudila azil u našoj ambasadi Imreu Nađu (Imre Nagy), premijeru koga je izabrao narod tokom Antisovjetske revolucije. Iz azila je izašao sa grupom svojih saradnika, uz garancije da neće biti diran na putu za Jugoslaviju, a završio je – na vešalima. Lukavim razoružavanjem članica tada već odlazećeg VU, odnosno potpisivanjem CFE (čemu ćemo posvetiti posebnu temu), Mađarska je postala, kao i druge zemlje tog Pakta, vojni patuljak. U tom trenutku imala je 1.345 tenkova, 1.720 oklopnih borbenih vozila i transportera, 1.047 artiljerijskih sistema kalibra 100 mm i većih, 110 borbenih aviona prve linije i 39 udarnih helikoptera. Pogledajmo kako trenutno stoje stvari.

MAĐARSKI GARDISTA
MAĐARSKI GARDISTA

Oružane snage Mađarske (Magyar Honvédség) su odbrambene snage. Mađarska imenica honvéd  znači ”zaštitnik domovine” i često služi za označavanje vojnika u zvanju regruta, dakle, opšti naziv, kao kod nas što je imenica vojnik. OS se sastoje od Organa vojne uprave, Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva. Osnovane su 16. maja 1848. godine, a u sadašnjem obliku formirane su 15. marta 1990. godine. Vojni sastav je profesionalizovan, a u slučaju rata mobilizacijski odziv je obavezan. Postoji i mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka. Ukupan brojni sastav iznosi prosečno 31.000 pripadnika. Organima uprave se nećemo baviti posebno jer je reč o standardnim štabsko-komandnim administrativnim formacijama kakve postoje, s nebitnim razlikama, u svim armijama sveta.

1. Kopnena vojska (Magyar Szárazföldi Haderő)

Bavi se klasičnim vojnim obavezama propisanim ustavom, a opslužuje je oko deset i po hiljada pripadnika. KoV sačinjavaju:

 • Štab sa organima uprave.
 • Peta i 25. pešadijska brigada sa četiri pešadijska, jednim tenkovskim i jednim lakim izviđačkim bataljonom.
 • 43. puk veze i obezbeđenja komandovanja.
 • 64. puk logistike (pozadine).
 • 37. inžinjerijski puk/bataljon.
 • 34. bataljon za specijalne operacije.
 • 93. bataljon PNHBO. 

Raščlanjen, sastav ima ove jedinice:

MAĐARSKA GARDA DOČEKUJE AMERIČKOG PREDSENIKA
MAĐARSKA GARDA DOČEKUJE AMERIČKOG PREDSENIKA

1.1.  Peta pešadijska brigada ”Ištvan Bočkaj”, Debrecen.

 • Štab i štabska četa u Debrecenu.
 • Četa veze u Debrecenu.
 • Inžinjerijsko-minerska četa u Debrecenu.
 • Treći pešadijski bataljon na BTR-80 u Hodmezovašarheju.
 • 39. pešadijski bataljon na BTR-80 u Debrecenu.
 • 62. pešadijski bataljon na BTR-80 u Hodmetovašarheju.
 • 24. izviđački bataljon u Debrecenu.
 • Operativni bataljon inžinjerijske podrške u Debrecenu.
 • Logistički bataljon u Debrecenu.

1. 2.  25. pešadijska brigada ”Đerđ Klapka”, Tata.

 • Štab i štabna četa u Tati.
 • Prvi pešadijski bataljon na BTR-80 u Tati.
 • Drugi pešadijski bataljon na BTR-80 u Tati.
 • 11. tenkovski bataljon na T-72M1 u Tati.
 • 36. protivtenkovski divizion sa prenosnim PT kompleksima 9K115 ”Metis” u Tati. 
 • 101. artiljerijski divizion s haubicama D-20 u Tati.
 • Logistički bataljon u Tati.

1.3.  Naoružanje i oprema

LEOPARD 2A4
LEOPARD 2A4
 • Tenkovi: 
  • ”T-72” (SSSR), osnovni borbeni tenk, 164 komada. Aktivno se koristi 34 komada.
  • ”T-55” (SSSR), osnovni i srednji tenk, 800 komada na čuvanju.
  • ”Leopard II A7+”(Nemačka), 44 komada.
LYNX KF4
LYNX KF41
 • Oklopni transporteri i borbena vozila pešadije:
  • ”BTR-80” i ”BTR 80A” (SSSR) oklopni transporter, 600 komada.
  • ”BTR-60” (SSSR) oklopni transporter, 150 komada.
  • ”OT-64 SKOT” (Čehoslovačka), oklopni transporter 300 komada.
  • ”MT-LB” (SSSR), oklopni transporter i artiljerijski tegljač, oko 200 komada.
  • ”BMP-1” (SSSR), borbeno vozilo pešadije, oko 100 komada. 
  • ”D-944 PSzH” (Mađarska), oklopni transporter, nepoznat broj. Modifikovan za PNHBO izviđanje.
  • ”BRDM-2” (SSSR), oklopno izviđačko vozilo, 250 komada.
  • ”Ejder Yalcin” (Turska), oklopno borbeno vozilo, 40 komada. Pod imenom ”Gidran” proizvodiće se u Mađarskoj licencno do 300 komada.
  • ”NMS 4X4” (Turska/Mađarska), visokoprohodno vozilo, nepoznat broj.
  • ”Polaris RZV” (SAD), 12 vozila za specijalne snage.
  • ”Lynx KF 41” (Nemačka), borbeno oklopno vozilo u nabavci preko 200 vozila. Treba da budu isporučeni do 2027. godine.
  • ”Oshkosh M-ATV” (SAD), 20 vozila za specijalne snage u Afganistanu.
  • ”Koguar” (SAD), oklopno vozilo visoke prohodnosti, 13 komada za specijalne snage u Afganistanu.
  • ”HMMWV” (SAD), oklopni automobil, 80 komada.
  • ”International Maxxpro” (SAD), 42 komada za specijalne snage.
Mistral-2
Mistral-2
 • Artiljerijska oruđa:
  • ”2S1-Gvozdika” (SSSR), 122 mm samohodno oruđe, 153 komada.
  • ”2S3-Akacija” (SSSR), 152mm samohodno oruđe, 18 komada.
  • ”D-20” (SSSR), 152 mm top-haubica, 18 komada.
  • ”PzH-2000” ( Nemačka), 155 mm samohodna haubica, 24 komada. Sve treba da budu isporučene do 2025. godine.
  • ”M-142 HIMARS” (SAD), višecevni bacač raketa, broj nepoznat.
KARL GUSTAV M 4
KARL GUSTAV M4
 • Protivtenkovska sredstva
  • ”9K 111- Fagot” (SSSR), pt kompleks.
  • ”9M113- Konkurs” (SSSR) pt kompleks.
  • ”9K 115/2 – Metis M” (Rusija) pt kompleks.
  • ”Karl Gustaf M4s” (Švedska) u nepoznatom broju od 2019. godine zamenjuju RPG 7s.
  • ”Spike LR 2” (Izrael) u fazi nabavke.
 • Inžinjerijske i specijalne mašine, kao i vozila posebne namene
  • ”BAT-2” (SSSR), višenamenska putna mašina na bazi MT-T, nepoznat broj.
  • ”VPV” (Čehoslovačka), oklopno-remontno/evakuaciono vozilo, nepoznat broj.
  • ”VT – 55A” (Čehoslovačka), oklopno-remontno /evakuaciono vozilo, nepoznat broj.
  • ”BLG-60M” (DDR), prenosni tenkovski most, nepoznat broj.
  • ”MTU” (SSSR), prenosni tenkovski most, nepoznat broj.
  • ”TMM-3” (SSSR), teški lansirni tenkovski most, nepoznat broj. 
  • ”Telemax” (Nemačka), robotizovano vozilo.
  • ”ANDROS F6A” (SAD) – robotizovano vozilo.
  • ”Mission Master” (Nemačka/Mađarska), vozilo bez posade, nepoznat broj.
 • Logistička, transportna vozila:
  • Kamioni: ”Raba” (Mađarska), ”RMMV-HX” (Nemačka), ”Unimog” (Nemačka), više modela ”Mercedesa” (kombi ”Sprinter” , džip G klasa), ”Ikarus” (Mađarska, autobus), laka vozila ”Suzuki Vitara”, ”Škoda”, ”Tojota”, kombi vozila ”Volksfagen” (”Transporter”, ”Krafter”). 
 • Bespilotne letelice:
  • ”MP-H” (Mađarska), ”Hermes 900” (Izrael), ”Vestel Karayel” (Turska), ”Bayraktar TB2” (Turska), ”WB electronic drones” (Poljska). Mađarska takođe ima satelit ”CarpathiaSat ”.
GEPARD TEŠKA SNAJPERSKA PUŠKA
GEPARD TEŠKA SNAJPERSKA PUŠKA
CZ BREN 2
CZ BREN 2
 • Pešadijsko naoružanje
  • Pištolji: ”CZ P-07” (CZ P-09). Češki pištolj u kalibru 9x19mm, licencno se proizvodi u Mađarskoj. ”Glock 17” (Austrija), 9×19 mm, koriste ga specijalne snage.
  • Automati: ”CZ Scorpion Evo 3” (Češka), 9×19 mm, licencno se proizvodi u Mađarskoj. ”Heckler&Koch MP5A3”(Nemačka), 9x19mm, koriste ga specijalne snage. Sačmara (pump action) ”Remington” (SAD).
  • Puške i jurišne puške: ”CZ Bren 2” (Češka), 5,56x45mm, osnovno oružje pešadije. Licencno se proizvodi u Mađarskoj. ”AK-63” (Mađarska), 5,56x45mm, modernizovana varijanta AKM. ”M4A1” (SAD), 5, 56x45mm, upotrebljavaju je specijalne snage. ”Manlicher M 1895” 8x56mmR, ceremonijalno oružje. SKS (SSSR), 7,62x39mm, ceremonijalno oružje.
  • Snajperske puške: ”Dragunov SVD” (SSSR) – 7,62x54mm. Biće zamenjena sa ”CZ BREN 2BR” u NATO kalibru 7,62x51mm. ”TPG-3 A4” (Nemačka) -7,62×51 mm. Modularna, višekalibarska puška. Koriste je specijalne snage. ”M24 SVS” (SAD) – 7,62x51mm. Koriste je specijalne snage. ”M-110” (SAD) – 7,62×51 mm. Poluautomatska puška za specijalne snage. ”Gepard” (Mađarska) 12,7x99mm (50 BMG), antimaterijalna puška u različitim verzijama (M1-12,7x108mm, M2-12,7x108mm, M3-14,5x114mm, M4-12,7x108mm, M5-12,7x108mm, M6-12,7x108mm). Popularna u specijalnim jedinicama.
  • Puškomitraljezi i mitraljezi: ”PKM” (SSSR) – 7,62 x 54R (biće zamenjen kalibrom NATO 7,62 x 51mm). ”FN MAG” (Belgija) – 7,62x51mm , univerzalni PM za tenkove, oklopna vozila i helikoptere. ”M 294 SAW” (SAD) – 5,56x45mm, laki puškomitraljez za specijalne snage. ”M2 Browning” (SAD), 12,7 x 99mm. Teški mitraljez koji se većinom koristi na kružnim postoljima oklopnih vozila.
  • Bacači granata: ”H&K M320” (Nemačka) – 40x 45mm, koristi se u specijalnim jedinicama. ”Mk 19 Mod 3” (SAD) – 40x53mm, automatski bacač granata u naoružanju specijalnih jedinica.
 • Minobacači: ”EXPAL M 08 Combi” (Španija) -60 mm, oko 60 komada u upotrebi. ”82-BM-37” (SSSR), 82mm, oko 50 u upotrebi. ”Hirtenberger M12” (Austrija), 120 mm. Završetak isporuke 2023. godine, broj nepoznat.

1. 4. Prvi puk minskih i borbenih brodova

MINOLOVAC KLASE NEŠTIN
MINOLOVAC KLASE NEŠTIN

U sastav Kov ulazi i Rečna flotila. U njoj se nalaze pet minolovaca klase AN 2 mađarske proizvodnje (jedan u rezervi) i tri minolovca klase ”Neštin” (SFRJ); od šest kupljenih, tri su prodata; tu su i ”Zodiac Pro 850” (SAD), dva višenamenska patrolna broda. Takođe su u flotili i dva čamca za specijalne operacije američke proizvodnje ”SOC-R”, komandni kater ”Taš”, muzej, kao i počasni zastavni brod – bivši monitor Austrougarske dunavske flotile ”Lejta”.

2. Ratno vazduhoplovstvo (Magyar Légierő)

2.1. Struktura i organizacija

MAĐARSKI GRIPENI
MAĐARSKI GRIPENI
 • Centar upravljanja i kontrole vazdušnog prostora (MH Légi Vezetési és Irányítási Központ). 
 • Centar upravljanja ratnih operacija avijacije(Légi Hadműveleti Központ).
 • Borbeni centar oranizacije vazdušnog saobraćaja  (Katonai Légiforgalom Szervezési Központ).
 • Centar upravljanja borbenom avijacijom (Légi Irányító Központ).
 • Rezervni i školski centar upravljanja borbenom avijacijom (Kiképző Tartalék Irányító Központ) u Kečkemetu.
 • Meteorološki centar  (Meteorológiai Központ).

2.2.  59. vazduhoplovna baza ”Sentđerđ Dože” (Сентдьёрди Дежё) ВС (MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis) Kečkemet.

GRIPEN D
GRIPEN D
 • Glavna baza operacija (Hadműveleti Központ).
 • Borbena eskadrila ”Puma” (“Puma” Harcászati repülőszázad): 14 JAS 39C/D ”Grippen”.
 • Transportna eskadrila ”Kamila” (“Teve” Szállítórepülő-század): tri aparata ”Erbas A319”,  jedan ”An-26” i dva ”Daso-Falkon 7X”.
 • Mešovita školska eskadrila ”Bumar” (“Dongó” Vegyes Kiképző Repülőszázad): dva ”Zlín Z–242L”, dva ”Zlin Z -143 LSi”, dva ”Eurocopter AS – 350B” (baza Solnok).
 • Bataljon operativno-tehničke podrške (opsluživanje aviona – Művelettámogató Zászlóalj).
 • Avio-tehnički bataljon (Repülő-műszaki Zászlóalj).
 • Pozadinski (logistički) bataljon (Logisztikai Zászlóalj).
 • Medicinski centar (Egészségügyi Központ).

2.3.  86. helikopterska baza ”Jožef Kiš Itebej” (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis ittebei Kiss József) u Solnoku.

GRIPEN C
GRIPEN C
 • Glavna baza operacija (Hadműveleti Központ).
 • Bataljon borbenih helikoptera ”Feniks” (“Phoenix”Harci Helikopter zászlóalj). Sledi preoružavanje i prelazak na ”Eurocopter H-145M”. 
 • Bataljon transportnih helikoptera ”Erne Rubik”(“Ernő Rubik” Сzállítóhelikopter zászlóalj): poseduje tri Mi-8, pet Mi-17 i očekuje preoružavanje na Eurocopter H225M.
 • Bataljon operativne podrške i opsluživanja (Művelettámogató Zászlóalj).
 • Avio-tehnički bataljon (Repülő-műszaki Zászlóalj).
 • Pozadinski bataljon (Logisztikai Zászlóalj).
 • Medicinski centar (Egészségügyi Központ).

2.4.  Vazduhoplovna baza ”Papa”(MH Pápa Bázisrepülőtér) -Papa.

AN 26 MAĐARSKOG RV
AN 26 MAĐARSKOG RV
 • Glavna baza operacija (Hadműveleti Központ).
 • Teški aviotransportni ving (Nehéz Légiszállító Ezred) (Heavy Airlift Wing): tri ”C-17A”, upareno sa susednim članicama NATO.
 • Bataljon operativne podrške i opsluživanja (Művelettámogató Zászlóalj).
 • Pozadinski bataljon (Logisztikai Zászlóalj).
 • Medicinski centar (Egészségügyi Központ).

2.5.  12. Arabonski PVO puk (MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred) u Đeru.

 • Bataljon operatera (Vezetési Zászlóalj).
 • Prvi PVO raketni divizion (1. Légvédelmi rakétaosztály): RK 2K12 – ”Kub”.
 • Drugi PVO raketni divizion (Légvédelmi rakétaosztály): RK – ”Mistral”.
 • Četa za pripremu operatera (Kiképző Század Szolgál).
 • Pozadinski bataljon (Logisztikai Zászlóalj).
 • Medicinski centar (Egészségügyi Központ).
 • Jedinica za garnizonsko obezbeđenje (Helyőrségtámogató Alegység).

2.6. 54. Radio-tehnički puk (MH 54. Veszprém Radarezred) – Vesprem.

MI 24P U AKCIJI
MI 24P U AKCIJI
 • Komandna četa (Vezetési Század).
 • Prvi centar radio-detekcije i uzbunjivanja (1. Gerinc Radar Mérőpont) -Bekeščaba. Opremljen je radio-lokatorskim sredstvima ”RAT-31DL”.
 • Drugi centar upravljanja borbenom avijacijom (2. Légi Irányító Központ) -Kečkemet.
 • Treći centar radio-detekcije i uzbunjivanja (3. Gerinc Radar Mérőpont) , Banut. Opremljen je radio-lokatorskim sredstvima ”RAT-31DL”.
 • Pokretna radio-lokatorska četa(Réskitöltő Radarszázad) , Medina. Opremljena je sredstvima  RLS ”RAT-31DL” i ”ST – 68U”.
 • 11. radio-lokatorska četa (11. Radarszázad) , Kup. Opremljena je sa ”P-37” I ”PRV-17”.
 • 12. radio-lokatorska četa (12. Radarszázad), Juta, opremljena sa ”P-37” i ”PRV -17”.
 • 21. radio-lokatorska četa (21. Radarszázad), Debrecen, opremljena sa ”P-37” i ”PRV-17”.
 • 22. radio-lokatorska četa (22. Radarszázad), Bekeščaba, opremljena sa ”P-37” i ”PRV-17”.

2.7. Avio-remontni zavod (MH Légijármű Javítóüzem) u Kečkemetu.

2.8. Baze: 

 • Kečkemet i Solnok.
 • Rezervne baze: Papa, Tasar, Tekelj, Sentkirajsabada.

2.9. Tehnička i naoružanje

FALCON 7X
FALCON 7X
 • Borbene letelice:
  • ”Saab JAS – 39C”, višenamenski lovac presretač (Švedska), 12 komada.
  • ”Saab JAS – 39D”, školsko trenažni aparat, dva komada.
 • Školsko-trenažne letelice:
  • ”Aerostar” Iak – 52” (Rumunija), osam komada. Isporučeno 12 komada 1994. godine, jedan je havarisan, a tri su otpisana.
 • Transportni avioni:
  • ”An-26” (SSSR), četiri komada. Deset je dobijeno iz SSSR tokom 1974/75. godine, a jedan dostavljen iz Ukrajine 2004. godine.
  • Dva ”Erbas A319”.
  • Tri ”C-17III Globemaster transport”.  
  • ”Daso-Falkon 7X” (Francuska), dva VIP aparata.
 • Helikopteri:
  • ”Mi – 8” (SSSR), višenamenski helikopter, 13 komada.
  • ”Mi – 17” (SSSR), višenamenski helikopter, sedam komada, dva su modernizovana na nivo Mi-17H.
  • ”Mi – 24 V/D” Transportno-borbeni, 12 komada. Dvadeset je dostavljeno iz SSSR u periodu od 1978. do 1980. godine, još 10 je primljrno 1982. godine i 12 1984. godine. Šest je dobijeno iz Nemačke 1995. godine.
 • Sredstva PVO:
  • ”2K12E – Kvadrat” (SSSR), raketni kompleks, 16 lansera.
  • ”Mistral” (Francuska), raketni kompleks, 45 lansirnih jedinica.
RADAR P-18M
RADAR P-18M
 • Radio-lokaciona i radarska sredstva:
  • ”RAT – 31 DL” (Italija), radar velikog dometa, tri kompleksa.
  • ”P – 18” (SSSR) dvodimenzionalni vučni radar, šest kompleksa.
  • ”ST – 68 U” (SSSR), trodimenzionalni vučni radar, šest kompleksa.
  • ”P – 37” (SSSR-1РЛ139 Bar Lock) , vučni radar, 14 kompleksa.

Iz naoružanja je povučeno mnoštvo upotrebljivih letelica. Veliki deo njih je konzerviran, jedan deo je pretvoren u muzejske eksponate, a ne bi bilo neobično da se pojave i ponovo polete nad nebom Ukrajine. Otpisivanje tih aviona svedoči o potpuno novom”minimalističkom” pristupu nabavke novih aviona (pri tom basnoslovno skupih), računajući, verovatno, s njihovim naprednim svojstvima. Reč je o otpisu sledećih aparata:  

 • ”MiG-29” u varijantama B i UB, 28 (22+6). Povučeni iz naoružanja 2010. godine.
 • ”Su-22M3” i ”Su 22UM3”, 16 (12+4).
 • ”MiG-23” u osnovnoj varijanti sa malim izmenama, 19 aparata.
 • ”Su-7B”, frontovski lovac bombarder i trenažni avion, 40 aparata.
 • ”MiG-21” u brojnim verzijama – 222 aparata.
 • ”MiG-19” u dve verzije 80 aparata.
 • ”MiG-17” (Csuszo) u raznim verzijama 96 aparata. Osamdesetih godina 40 primeraka predato je Vijetnamu.
 • ”MiG-15”, 344 aparata.

Pored ovih aviona, Mađari su imali još 862 (!) aviona raznih namena (izviđačkih, lakih bombardera, školsko-trenažnih, VIP komandnih, itd). 

An ST-68U TRI D RADAR
An ST-68U TRI D RADAR

Mađari su, kroz program osavremenjavanja avijacije, naručili 20 ”H145M” i 16 ”H225M” (Erbas helikoptere) za koje se očekuje da stignu u jedinice između 2023. i 2024. godine. Takođe su naručena dva ”KC-390” transportna aviona/cisterne kojji treba da budu isporučeni do 2024. godine. 

PVO će biti osnažen pomoću ”NASAMS”(National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System ), norveško-američkog SAM sistema, kao i trodimenzionalnim radarima ”ELM 2084” izraelske proizvodnje. Potpisan je i ugovor sa Šveđanima radi modernizacije ”Gripena” na nivo ”MS20 Block 2”, uz nabavku ”pametnih” bombi ”Meteor” i GBU-49, kao i ”IRIS-t”, vazduh-vazduh raketa nemačke proizvodnje.

Kao što se može videti, i ova država se oslanja u potpunosti na savezništvo NATO, a šarolikost sistema, oruđa i oruđa je za posebnu analizu.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave