NaslovnaAnalitikaOružane snage Bugarske

Oružane snage Bugarske

Naš jugoistočni sused ima veoma burnu i specifičnu prošlost, ali takvom istorijom može se ”pohvaliti” svaka evropska zemlja. Republika Bugarska (bug. България, tur. Bǎlgariya) je ipak nešto posebno. Sastavljena od više naroda, razvijala se pod uticajem Vizantije, Rusije i Turske, triput je nastajala kao država. U ranom srednjem veku bila je predvodnik razvoja južnoslovenskog prostora, posebno u oblasti pismenosti i kulture, pa je zatim i ona (kao i mi) pala pod petovekovnu vladavinu Turaka.

BUGARSKI T-72
BUGARSKI T-72

Zašto Bugarskoj treba armija? Trenutno (u istorijskim okvirima) ona njoj nije posebno značajna. Međutim, istorijski dugovi (za koje vidimo na primeru Ukrajine da se ne zaboravljaju), govore o njenim zamršenim odnosima sa svim susedima, a najviše sa Srbijom (Jugoslavijom) i Turskom. Staljin je imao svoje planove da stvori balkansku konfederaciju, a odnose prema tadašnjoj jugoslovenskoj republici Makedoniji već smo opisali. Podsećamo da je ova država u poslednja dva svetska rata ratovala na tri strane, a da je verovatno najveće etničko čišćenje u Evropi posle drugog svetskog rata obavljeno baš u njenoj organizaciji. Odlazak 340.000 etničkih Turaka iz Bugarske između juna i septembra 1989. godine bio je etničko čišćenje. Turci su tada predstavljali deseti deo stanovništva ove zemlje. To je Bugarska učinila u vreme kada je bila naoružana do zuba i sa još uvek moćnom zaleđinom VU. Niko ne može sa sigurnošću reći da li će, i kada, ovi računi stići na naplatu.  

AMBLEM ORUŽANIH SNAGA BUGARSKE
AMBLEM ORUŽANIH SNAGA BUGARSKE

Struktura oružanih snaga

 • Zajednička komanda
 • Kopnena vojska
 • Ratno vazduhoplovstvo
 • Ratna mornarica
 • Zajednička komanda za specijalne operacije
 • Komanda logističke podrške
 • Komanda komunikaciono-informacionog obezbeđenja i sajberodbrane
 • Glavni seržant (narednik, sergent, od lat. serviens).

Svi delovi imaju tipičan sastav (komandir, zamenik, načelnik štaba i pripadajuće službe). Glavni seržant je je titularno komandir svih podoficira armije u čije ime ih predstavlja pred višim rukovodstvom. 

Sastav Oružanih snaga:

AMBLEM KOV BUGARSKE
AMBLEM KOV BUGARSKE
 • Kopnena vojska
 • Ratna mornarica
 • Ratno vazduhoplovstvo
 • Vojna policija (formirana 5. XI 1991. godine)
 • Vojna obaveštajna služba
 • Topografska služba
 • Služba veza i komunikacije
 • Vojno školstvo
 • Detaširana jedinica Garde
 • Rezerva oružanih snaga

OS Bugarske imaju i Centralni vojni muzej. Bugarska je bila jedna od retkih, ako ne i jedina država koja je na teritoriji druge države imala vojni muzej. On je bio smešten u mađarskom  zamku Šikološ koji je (kao izdvojeno odeljenje Bugarskog nacionalnog vojnog muzeja) bio zatvoren početkom devedesetih godina, razdruživanjem VU i SEV. Bio je posvećen bugarskom učešću u bitkama za Budimpeštu. Pored muzeja u Sofiji postoje još tri muzeja posvećena avijaciji (Kumrovo), mornarici (Varna) i ”Park muzej bitke 1444. godine”, takođe kod Varne. Bugarske oružane snage imaju i svoje glasilo (”Bugarska armija”) i televizijski kanal VTK.  

ČASOPIS ''BUGARSKA ARMIJA''

U sastav OS formalno ulazi i VMA, odnosno vojno-medicinska akademija sa pet poliklinika, dva centra za rehabilitaciju, desetine punktova po jedinicama (garnizone ambulante), Naučno-istraživačkim centrom, vazduhoplovnom i pomorskom medicinskom službom. Takođe ima i naučnoistraživački centar za radiološku, biološku i hemijsku zaštitu, Centar za psihčko zdravlje i prevenciju; većina njih radi i za građanska lica. 

 1. Kopnena vojska (Сухопътни войски на България)

I ovaj vid OS pretrpeo je značajne, čak i dramatične redukcije u odnosu na stanje kada je država bila članica VU. Sve države tog bloka ušavši u NATO imale su zadatak da smanje svoje oružane snage i sredstva. Godine 2010. KoV je imala 21.000 pripadnika, sa tendencijom da ih 2015. bude ispod 15.000, sa umanjenjem do granice funkcionalnosti. To se uklapalo u NATO doktrinu koja je stalno propovedala kako državu treba da brani mala, odlično naouržana i obučena armija. Kao što je praksa pokazala, takva može biti samo policija, a ”male, odlično naoružane i obučene armije” su na primeru Gruzije videle kako (ne)funckioniše taj model. No, neka se oni bave tom doktrinom.    

BUGARSKA GARDA
BUGARSKA GARDA
 • Struktura
  • Komanda KoV – Sofija.
  • Druga (”Tundža”) mehanizovana brigada (garnizoni Stara Zagora, Haskovo, Pleven) . U svom sastavu ima tri mehanizovana bataljona, samostalni artiljerijski divizion, po jedan inžinjerijski i PVo bataljon i četu vojne policije.
  • 61. (”Stramska”) mehanizovana brigada (garnizoni Karlovo i Kazanlak. U ovom gradu se nalazi i centar oružarske industrije Bugarske). Ima isti sastav kao Druga brigada, pored toga dodat joj je jedan logistički bataljon.
  • 68. brigada specijalnih snaga (garznizoni Plovdiv i Smoljan). U njen sastav ulaze: prvi bataljon posebne namene (padobransko-desantni u Plovdivu). Drugi bataljon posebne namene (Plovdiv). Treći bataljon posebne namene (školski, Plovdiv), 101. Alpsko-brdski bataljon (Smoljan), 103. grupa ”Alfa” (Plovdiv) i jedinice za snabdevanje (Plovdiv).
  • 101. Logistički puk (Plovdiv). On je prilično heterogen. U njemu se nalaze štabska četa, dva logistička bataljona, centar pripreme specijalista, magacinski kompleks, obaveštajno-izviđački bataljon, bataljon PNHBO, bataljon za saradnju s građanstvom, teritorijalnom odbranom i za psihološke operacije, centar za obuku vozača i specijalista za logistiku kao i Centralna arhiva s dokumentacijom.
  • 55. Inžinjerijski puk (Belene, Stara Zagora, Plovdiv). U njemu se nalaze štabska četa, tri inžinjerijska bataljona, centar za obuku inžinjera i logistički deo.
  • Četvrti artiljerijski puk (Asenovgrad-Jambol). U svom sastavu ima  Štabnu bateriju, raketni divizion ”zemlja-zemlja”, divizion raketnih sistema, protivtenkovski divizion, divizion vučne artiljerije i logističku četu.
  • Prvi izviđačko-obaveštajni bataljon (Svoboda).
  • 38. bataljon PNHBO zaštite i ekologije (Musjačevo, Gornja Orhjahovica).
  • Terenski centri i poligoni za obuku (Koren, Slivnica i Novo Selo).
  • Brigadna komanda (Blagoevgrad). U svom sastavu ima dva samostalna mehanizovana bataljona, zajednički centar za osnovnu obuku, dva mehanizovana bataljona i jedinice za obuku.
 • Pešadijsko i protivtenkovsko oružje
  • AK-47 / AR-M1 (automatske puške sovjetsko-bugarskog porekla): više od 50.000.
  • APS 9x18mm (automatski pištolj SSSR, nema podataka o broju).
  • RPG-7 (ručni protivtenkovski bacač, SSSR, nema podataka o broju).
  • SVD ”Dragunov” (snajperska puška SSSR, nema podataka o broju).  
  • 3M11 ”Falanga” (POVR, SSSR): nepoznat broj.
  • 9K11 ”Maljutka” (POVR, SSSR): 200 lansera.
  • 9K111 ”Fagot” (POVR, SSSR): 222 lansera.
  • 9K113 ”Konkurs” (POVR, SSSR): više od 300 lansera.
  • 9K115 ”Metis” (POVR, SSSR): nepoznat broj.
  • 9K38 ”Igla” (LPRS sovjetsko-bugarskog porekla): nepoznat broj.
  • 8K32 ”Strela-2” (LPRS sovjetsko-bugarskog porekla): nepoznat broj. 
BUGARSKI MT - LB
BUGARSKI MT – LB
MODERNIZOVAN BTR 60PB-MD1
MODERNIZOVAN BTR 60PB-MD1
 • Oklopna i druga borbena vozila:
  • T 72/AK, T-72M1, T-72M2 (osnovni borbeni tenk, preko 80 komada, oko 270 u rezervi). Prema ruskim izvorima, Bugari ovih tenkova imaju 160, i oko 200 u rezervi. U zbiru se razlikuju za 10 tenkova.
  • T 55 AM2 (osnovni borbeni tenk, u rezervi 400 komada). Ruski izvori navode 150 komada od kojih se mali deo koristi za obuku.
  • BRDM 2 (borbeno izviđačko patrolno vozilo, 74 u upotrebi, 200 u rezervi). Rusi navode samo 12 komada. 
  • ”Konkurs” (samohodni protivtenkovski kompleks, SSSR, 24 komada).
  • BMP 23, BMP 30 (borbeno  pešadije, Bugarska, 114+3). Ruski izvori navode 93 komada BMP 23.
  • BMP1 (borbeno vozilo pešadije, SSSR, 100 komada). Ruski izvor: 80 komada. 
  • BTR 60PB-MD1 (oklopni transporter, Bugarska, 150 aktivno, 600 u rezervi). Rusi navode 433 komada.
  • M 117 (modifikacije ”Guardian” i ”Commando Select”, SAD, 17 komada), prema Rusima – sedam.
  • MT LB (višenamensko oklopljeno vučno vozilo, Bugarska, 150 aktivno, 800 u rezervi). Ruski izvori navode 817 komada.
  • Hamvi/Hamer (borbeno terensko vozilo, SAD, 52 komada). Ruski izvor: 50, od kojih su svi u bili u Afganistanu i Iraku. Nepoznato je da li je i koliko je ostalo u Afganistanu.
  • T 62M (tenk za izvlačenje, SSSR, nepoznat broj).
  • ”Mercedes Benz” G klasa (borbeni džip, Nemačka, 900 komada).
  • ”International MaxxPro” (visokoprohodni oklopni automobil MRAP -SAD, četiri komada).
  • ”Sand Cat” (oklopljeni džip, SAD/Izrael, 25/4 komada, ukupno 29). 
GRAD BM 21 NA PARADI
GRAD BM 21 NA PARADI
 • Artiljerijska sredstva i oruđa:
  • BM 21 ”Grad”(raketni bacač 122 mm, SSSR, 192 u upotrebi, 200 u rezervi). Ruski izvori: 218 kom.  
  • OTR 21 ”Točka”(operativni taktički raketni kompleks , SSSR, 18 komada, pet u rezervi i oko 36 raketa operativno sposobnih).
  • D 20 (top 152 mm, SSSR, 190 komada).
  • 2C1 ”Gvozdika” ( samohodna haubica 122 mm, SSSR/Bugarska 506 komada).
  • 2 S11 (B1-10) ”Tundža” (samohodni minobacač 120 mm, SSSR/Bugarska, 212 komada). Rusi navode 359 komada.
  • MT12 (pt top, SSSR, 200 komada). Rusi navode 126 komada.
  • 2S3 ”Akacija” (samohodna haubica  152 mm, SSSR, 20 komada). 
  • SU 100 ”Sučka” (samohodno PT oruđe, 100 mm, SSSR,  68 u rezervi).
  • M 30 (haubica-top 122 mm, SSSR, 70 komada).
  • M 46 (haubica – top 130 mm, SSSR 73 komada).
S 200 ANGARA - VEGA
S 200 ANGARA – VEGA
 • PVO sistemi (cevna artiljerija, hibridni sistemi i raketni kompleksi)
  • ZPU 4 (četvorocevni spregnuti mitraljez 14, 5 mm SSSR u rezervi).
  • ZSU 23/2 ”Sergej” (samohodno dvocevno oruđe 23 mm, SSSR, 128 komada).
  • S 75 ”Dvina” (raketni kompleks, SSSR, nema podataka. Prema nekim izvorima, služe kao mete).
  • S 125 ”Neva” (raketni kompleks, SSSR, 30 lansirnih jedinica).
  • S 200 ”Angara-Vega” (raketni kompleks dugog dometa, SSSR, deset lansirnih jedinica, jedan bataljon prema ruskim izvorima). 
  • 2K12 ”Kub-kvadrat” (raketni samohodni kompleks SSSR, 20 lansirnih jedinica).
  • 9K33 ”Osa” (raketni samohodni kompleks SSSR, 24 lansirne jedinice).
  • 9K31 ”Strela 1” (samohodni raketni kompleks SSSR, pet lansirnih jedinica?). Po ruskim izvorima sve su u rezervi.
  • S300 (samohodni raketni kompleks SSSR, 10 lansirnih jedinica u dva bataljona).
  • 9K35 ”Strela 10” (samohodni raketni kompleks SSSR, 20 lansirnih jedinica).
  • ZSU 57/2 (samohodni dvocevni PA top 57mm, SSSR u rezervi).
  • ZSU 23/4 ”Šiljka” (samohodni četvorocevni PA top 23 mm SSSR, 27 komada).
  • S 60 (PA top, 90 komada nepoznatog statusa).
 1. Ratna mornarica (Военноморски сили на България)
KORVETA ''BODRI'' KOD BURGASA
KORVETA ”BODRI” KOD BURGASA
 • Struktura
  • Glavni štab 
  • Baza ratne mornarice u Varni. Sastoji se od Štaba, jednog diviziona patrolnih brodova, jednog obalskog raketnog diviziona, diviziona minolovaca i diviziona pomoćnih brodova. Pored toga ima i delove za materijalno-tehničku podršku, remont i skladištenje, kao i druge pomoćne jedinice.
  • Baza ratne mornarice u Burgasu. U svom sastvu ima Komandu, i po jedan divizion patrolnih, minolovačkih i patrolnih brodova. Takođe ima jedinice za podršku , logistiku, magacine. U njoj se nalazi i komponenta mornaričke avijacije  – samostalna helikopterska baza ”Čajka” i samostalna helikopterska eskadrila. U Burgasu se nalaze još i specijalni izviđački odred ”Ajkule”, baterija obalske artiljerije, inžinjerijsko-minerski bataljon, čvor veze, glavni magacin MES i bojevih kompleta RM, hidrometeorološka i svetionička služba, kao i Viša vojno-pomorska škola ”Nikola Vapcarov”.  
 • Flotni sastav
  • Fregata klase ”Vilingen” (Belgija) tri broda (”Drski”, ”Verni”, Smeli”).
  • Patrolni brod klase ”Smeli” (SSSR), jedan brod istog imena.
  • Mali protivpodmornički brod (korveta) klase 12412 -SSSR), dva plovila: ”Odlučni” i ”Odvažni”.
  • Raketni kateri (mali brodovi projekta 1241 i 205 – SSSR), tri broda: ‘Munja”, ”Uragan” i ”Bljesak”.
  • Minolovci projekta 1265 i ”Tripartit”, SSSR, četiri broda: tri sovjetska – ”Povetarac”, ”Bura”, ”Uragan” i ”Cibr” (Belgija).  
  • Pomoćni brodovi: školski brod (Nekada ”Dimitrij Blagojev”), dva tankera (”Balčik” i ”Akin”), protivpožarni brod ”Ahil”, spasilački brod ”Proteo” i dva remorkera-tegljača (bezimeni). 
FREGATA SMELI, BIVŠI SOVJETSKI ''DELFINI'' U VARNI
FREGATA SMELI, BIVŠI SOVJETSKI ”DELFINI” U VARNI
 • Mornarička  avijacija
  • Mornaričku avijaciju čine 12 protivpodmorničko/spasilačkih helikoptera Mi-14 Pl i šest helikoptera Eurokopter Panter.
 1. Ratno vazduhoplovstvo (Военновъздушни сили) 

U sastavu RV služi prosečno do šest hiljada pripadnika, od kojih je nešto manje od trista stalno detaširano u sastav RM.

RONDELA RV BUGARSKE
RONDELA RV BUGARSKE
 • Struktura
  • Štab sa pripadajućim službama
  • Vazduhoplovni operativni centar i Operativni centar vazdušnog suvereniteta
  • Vazduhoplovna baza višenamenskih taktičkih lovaca
  • Vazduhoplovna baza borbenih i transportnih helikoptera
  • Vazduhoplovna baza transportne avijacije
  • Školska vazduhoplovna baza
  • Vazduhoplovna baza za brzu reakciju
  • PVO raketna brigada
  • Radiotehnički puk
  • Vazduhoplovna akademija
  • Jedinice borbene podrške i materijalno-tehničkog obezbeđenja sa bazama i magacinima.
TRENAŽNA VARIJANTA MiG 29U
TRENAŽNA VARIJANTA MiG 29U
 • Aviobaze

Bugarsko RV ima šest aviobaza: ”Grof” (Ignjatijevo, severoistočni deo), ”Čajka” (Varna), ”Balčik” (na obali Crnog mora), ”Kamenec” (u blizini Nesebara na Crnom moru), ”Krumovo” (rodopska oblast, Plovdiv) i ”Bezmer” (provincija Jambol u jugoistočnoj Bugarskoj).

 • Tehnika i naoružanje
MI 17
MI 17

Početkom devedesetih počinje značajno smanjivanje RV. U oktobru 1990. godine grupa za vazdušno izviđanje je rasformirana, a pet MiG-25 najpre su uskladišteni, a zatim razmenjeni sa SSSR za pet lovaca presretača MiG-23 MLD. Tek 26. aprila 2017. pojavio se zračak nade u zanavljanju stanja kada je ministarstvo odbrane Bugarske objaviolo da je na tenderu za nabavku lovaca koji bi zamenili MiG-29 pobedio Saab JAS 39 C/D Grippen na osnovu najpovoljnije cene. Konkurenti su mu bili F-16A/B, blok 15 i Eurofajter tajfun (Eurofighter Typhoon). Međutim, u januaru 2019. godine parlament Bugarske odobrava rešenje vlade o zakupu američkih lovaca F-16 Blok 70/72, planirajući da preuzme šesnaest aparata 2023. godine, ali u julu iste, 2019. godine predsednik Rumen Radev stavio je veto na ovaj posao. Umesto toga, od sedmog oktobra 2019. do februara 2020. godine svih osam Su-25 (šest Su-25K i dva Su-25 UBK) bili su remontovani i modernizovani u Belorusiji.

Let L-410 Turbolet
Let L-410 Turbolet
 • Na inventaru RV Bugarske nalaze se:
  • Borbeni avioni: MiG 21 bis i MiG 21 UM (lovci i trenažni dvosedi aparati), 12 komada u rezervi u aviobazi ”Graf”. Skinuti su sa aktivne liste u decembru 2015. godine.  MiG 29 i MiG 29UB (12 lovaca i tri trenažna dvoseda – 14 komada). Su 25K i Su 25 UBK (jurišnik sa trenažnom varijantom – 14 komada).
  • Transportni avioni: Alenia C 27J ”Spartan” (Italija, tri komada, naručeno još dva).  An 26 (SSSR, dva komada). An 30 (SSSR, jedan komad). Airbus A318 (Francuska, jedan komad). – LET L-410UVP-E (Čehoslovačka, dva komada).  Pilatus PC 12 (Švajcarska, jedan komad).  An 2 (SSSR, jedan komad). Dasault Falcon (Francuska, jedan komad).
  • Školsko-trenažni avioni: L 39ZA (Čehoslovačka, školsko-borbeni, 14 komada). Pilatus PC-9M (Švajcarska, školsko-trenažni, šest komada).
  • Helikopteri: Bell Helicopter Textron 206 (SAD, višenamenski, šest komada). Eurocopter AS 532 AL ( Francuska, višenamenski, 12 komada).  Mi 17 (SSSR, višenamenski, osam Mi-8 i 12 Mi-17). Mi 24V i D (SSSR, transportno-borbeni, šest komada u V varijanti  i 12 komada u D varijanti). – Mi 14PL (SSSR, višenamenski, mornaričko vazduhoplovstvo, šest komada). Eurocopter AS 565 ”Panther” (Francuska, transportno-borbeni, tri komada).
  • Sistemi PVO: ZRK S 300 (SSSR, srednji domet, 10 lansirnih jedinica). ”Osa” (SSSR, 24 lansirne jedinice). ”Kub” (SSSR, bez podataka). S-200 ”Angara/Vega” (SSSR). Strela 1 (SSSR, 50 komada).
 1. Nacionalna garda (Национална гвардейска част на България)

Ovde nije reč o nacionalnoj gardi kakve imaju SAD, RF, Ukrajina, itd, već je to jedinica koja je nasledila tradiciju lične garde kneza Aleksandra Prvog 1879. godine. Dvanaesti juli je Dan nacionalne garde. Ona se godinama menjala od pratećeg eskradrona, puka, pa do divizije u 1942. godini. Danas nju čine počasna garda i vojni orkestar. Godine 2001. ona je priznata kao zvanični deo Oružanih snaga Republike Bugarske i simbol državnog statusa.

BUGARSKI GARDISTI
BUGARSKI GARDISTI
 1. Vojno školstvo i mobilizacijske mogućnosti

Bugarski profesionalci uče se na četiri ustanove: Vojnoj akademiji G.S. Rakovski, Nacionalnom vojnom univerzitetu, Višoj pomorskoj školi i Višoj vazduhoplovnoj školi ”G. Benkovski”.

Ukupan redovni sastav iznosi prosečno 32.000 pripadnika sa 36.000 rezervista. Mogućnost države je da mobiliše 1.700.000 ljudi, što je izvanredna brojka s obzirom na to da Bugarska ima tek nešto manje od sedam miliona ljudi. Vojna obaveza važi za ratni poziv od 16 do 59. godina. Od prvog januara 2008. godine ukinuto je služenje vojnog roka pa je bugarska vojska postala profesionalna.   

S obzirom na dešavanja u neposrednom susedstvu, ni Bugarska nije mogla proći bez umešanosti u konflikt Rusije i Ukrajine. Od Bugarske je traženo da svojih 14 jurišnika Su-25 koji su, kako smo već naveli, modernizovani u Belorusiji i time produžili radni vek za još 800 sati naleta.  Modernizovani su avioni serijskih brojeva “240”, “246”, “249”, “252”, “253” i “254”, kao i dvosedi “002” i “095”.  Bez obzira na pritiske, premijer Kiril Petkov je više puta upozorio da Sofija nije u poziciji da pruža vojnu pomoć Kijevu, sve dok parlament to ne odobri. U tom smislu treba s rezervom uzeti neke od ovih brojki jer je sasvim sigurno da mimo masovnih medija i informacione entropije i Bugari kao deo obaveze članice NATO šalju određenu materijalnu pomoć.  

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave