NaslovnaIstorijaFonetski alfabet kroz istoriju

Fonetski alfabet kroz istoriju

Veština ratovanja dobrim delom sastoji se od prikrivanja svojih namera – i otkrivanja tuđih. Kriptografija, jedna od najsloženijih kibernetičkih disciplina, doživljava svoje zvezdane trenutke ovih dana, koristeći moćne, robusirane kompjutere, otporne na razne vrste ometanja.

Oscar Romeo Uniform Zulu Juliett Echo

Oscar Novembar Lima India Novembar Echo

Međutim, usmena komunikacija jeste ona izvršna vrednost bez koje sve druge poruke padaju u vodu ili dolaze u žižu sumnje, što usporava rad i može, ponekad, fatalno svojim tumačenjem da utiče na ishod bitke. Fonetski alfabet je dragoceno sredstvo u usmenoj komunikaciji iz više razloga. Najvažniji je onaj da se poruka jasno, razgovetno saopšti, a da pri tom bude nejasna protivniku.

Nekada su radio uređaji bili zasićeni entropijom (merom nereda u sistemu), pa se mnoge reči nisu mogle jasno i razgovetno pojmiti, pogotovo ako se uzme u obzir stres na bojištu, buka, domet, delići sekunde za odlučivanje, itd. Takva vrsta saopštavanja poruka je, kako vidimo, najdragocenija kod izraženih smetnji u kanalu veze, odnosno pojavom svih vrsta šumova – fizičkih i psihičkih (smetnji na vezama, fonetskih  problema,artikulisanja, pa i nepoznavanja jezičkih normi i razgovornog stila).

Počeci fonetskog alfabeta vezuju se za 1886. godinu kada su naučnici počeli aktivno da izučavaju artikulacione sposobnosti čovekovog govornog aparata – njegove prednosti i mane. Od glasnih žica, grla, grkljana, usta kao rezonatora, jezika kao tvorbenog alata za formiranje glasova, do disanja i smetnji koje mogu nastati u artikulacijsko-fonetskom lancu, sve je istraženo. Pošlo se od toga da je čovek, kao univerzalna borbena jedinica, neupotrebljiv ako ne može da iskoristi mogućnosti komuniciranja, predaje ili primanja komandi, uputstava i naređenja. U razvoju fonetskog alfabeta najveću ulogu je odigrao Morzeov kod koji je nepogrešivo omogućavao komunikatoru i recipijentu primopredaju poruka. Na taj način je i otvorio puteve ka njegovoj materijalizaciji bez pomoćnih sredstava (žica, otpremnika, prijemnika), već samo glasom.

ŠENON-VIVEROV MODEL KOMUNIKACIJA
ŠENON-VIVEROV MODEL KOMUNIKACIJA

Mogli bismo da kažemo da je fonetski alfabet glasovna Morzeova azbuka. U sistemu interpersonalne komunikacije primenjuje se Šenon-Viverov model u kome su glavni učesnici komunikator i recipijent koji pomoću enkodera šalju poruku, a pomoću dekodera je primaju. Komunikator i recipijent mogu biti dva telefona, kompjutera, čoveka koji se dovikuju, itd. Između njih je kanal veze koji može biti žični i bežični. Iz mnoštva nacionalnih tablica, pogledajmo neke koje su nama interesantne. Neke od njih, pogotovo ova prva (”Međunarodna”) je opšteprihvaćena od većine zemalja koje koriste zapadno pismo, pa i ćirilicu. Treba napomenuti da tablice ”sricanja” ili spelovanja imaju i radio-amateri, ali se one razlikuju od vojnih.

SlovoKodeksna reč
AAlfa
BBravo
CCharlie
DDelta
EEcho
FFoxtrot
GGolf
HHotel
IIndia
JJuliett
KKilo
LLima
MMike
NNovember
OOscar
PPapa
QQuebec
RRomeo
SSierra
TTango
UUniform
VVictor
WWhiskey
XX-ray
YYankee
ZZulu
0Nula
NADAZERO
1Jedan
UNAONE
2Dva
BISSOTWO
3Tri
TERRATHREE
4Četiri
KAR TE FOR
5Pet
PAN TA FAJF
6Šest
SOXISIX
7Sedam
SETTESEVEN
8Osam
OKTOEIGHT
9Devet
NOVENINE
Decimalni zarezDECIMAL
TačkaSTOP
Međunarodna (NATO) tablica
AAVALA
BBEOGRAD
CCETINJE
DDRVAR
EEVROPA
FFOČA
GGORICA
HHEROJ
IISTRA
JJADRAN
KKOSOVO
LLIKA
NNIS
OOSJEK
PPRIOT
QKVORUM
RRUMA
SSARAJEVO
TTETOVO
UUŽICE
VVALJEVO
WDUPLO V
XIKS
YIPSILON
ZZETA
TABLICA JNA (može se videti na induktorskim telefonima i drugim prenosnim radio-uređajima)
U Vojsci SRJ i SciG ova tablica unekoliko je izmenjena: D-Drina, F-Futog, G-Golija, I-Igalo, L-Lovćen, O-Obilić, S-Sava, T-Timok, Z-zemun.
AAVALA
BBEOGRAD
VVALJEVO
GGOLIJA
DDUNAV
ĐĐAKOVICA
EEVROPA
ŽŽAGUBICA
ZZEMUN
IIVANJICA
JJADRAN
KKOSOVO
LLOVĆEN
LjLJUBOVIJA
MMORAVA
NNIŠ
NjNJEGOŠ
OOBILIĆ
PPIROT
QKVORUM
RRUMA
SSAVA
TTIMOK
UUŽICE
FFUTOG
HHEROJ
CCETINJE
ĆĆUPRIJA
ČČAČAK
DŽEP
ŠŠABAC
Sadašnja tablica Vojske Srbije
АANA
БBORIS
ВVASILIY
ГGALINA
ДDMITRY
ЕYELENA
ЁYOZH
ЖZHUK
ЗZINAIDA
ИIVAN
ЙIVAN KRATKIY
КKONSTANTIN
ЛLEONID
МMARIA
НNIKOLAY
ОOLGA
ПPAVEL
РROMAN
СSERGEY
ТTAMARA
УUL’YANA
ФFYODOR
ХHARITON
ЦTSENTR
ЧCHELOVEK
ШSHURA
ЩSHCYUKA
ЪTVYORDY  ZNAK
ЫYERY
ЬMYAGKIY ZNAK
ЭEKHO
ЮYULIANA
ЯYAKOV
RUSKI ALFABET
Promene u fonetskoj tablici kroz istoriju

2 KOMENTARA

    • Наравно. Јасно је да је грешка у куцању на оригиналној таблици, пошто су сви појмови (осим два – кворум и џеп) имена градова. Свакако, хвала на исправци.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave