Od Dana pobede do Korona rasula

Slušaj ovaj članak

English

75 godina evropskog sistema kolektivne bezbednosti i ljudskih prava

10.00 – 18.30
CET (GMT+2)

Nasleđe antifašizma za zajedničku panevropsku budućnost

Prva jednodnevna konferencija: Diplomatska akademija Beč, 01. jula 2020

Govornici:
Vodeći evropski mislioci i praktičari; Visoki zvaničnici ključnih globalnih i evropskih institucija

Live-streaming: https://www.facebook.com/DiplomaticAcademyVienna)

Pridruženi akademski partneri
Medija Partneri

English