NaslovnaOružjeStaro OružjeNemački STEN (2-5)

Nemački STEN (2-5)

Wehrmacht je u prvim godinama rata zaplenio velike količine britanskih automata Mk.1 i Mk.2. Nemci su u prvom trenutku sa prezirom gledali na ovo prosto oružje i uglavnom su ga stornirali u magacinima u Parizu. Tačno je da je STEN imao nekoliko velikih mana; kao prvo, nije mogao primati okvire zaplenjenih MP38/40; tokom nestručnog rukovanja, kada bi vojnik oružje pomoćnom rukom držao za okvir, dolazilo je do zastoja; konačno, ako bi automat sa zatvaračem u prednjem položaju slučajno pao na podlogu, zatvarač je usled inercije savladavao silu povratne opruge i ”odskakao” unazad taman toliko da uvede metak u cev i izvrši nenamerno opaljenje (poslednja mana je, navodno otklonjena kod Mk.V). No, još nakon debakla britanskih komadnosa kod Dijepa (Dieppe), avgusta 1942, Reichsführer-SS Heinrich Himmler zadužio je rukovodioca ‘’Waffen- und Gerätesamtes der SS’’, SS-Oberführer-a Heinrich-a Gärtnera, da ispita zaplenjene Stenove. Kako su se automti pokazali dovoljno efikasnim, Mk.1 i Mk.2, pod oznakama  МР.748 (е) i МР.749 (е), postepeno su počeli da se uvode u naoružanje Waffen SS i policijskih snaga.

Maschinenpistole (VolksmaschinenpistoleGerät Potsdam V.7081

Obergrupenfirer SS divizije Princ Eugen Artur Phleps 22 septembra 1944 proučava nemačku kopiju Stena - Uređaj Potsdam
Obergrupenfirer SS divizije Princ Eugen Artur Phleps 22 septembra 1944 proučava nemačku kopiju Stena – Uređaj Potsdam

Početkom 1944. već uveliko je bilo jasno da nemačka industrija nema više mogućnosti da zadovolji sve potrebe Wehrmachta, Waffen-SS i Volkssturma. Kako bi rešio ove probleme, RSHA daje nalog da se pređe na masovnu, jeftiniju proizvodnju oružja jednostavne konstrukcije. Britanski Sten se pokazao kao najpogodniji za ostvarenje ovih ciljeva pa je Uprava od firmi ”Mauser Werke AG Oberndorf’’, ”C G Haenel, Waffen und Fahrrad Fabrik, Suhl’’ i ”J. P. Sauer & Sohn GmbH Suhl’’ zatražila da započne sa produkcijom njegovih vernih kopija. Osnovna ideja je fila da se ovim ”erzac” oružjem prvenstveno opremi Volkssturm (Volkssturmmaschinen-pistole, Volks-MP). Planirano je da se bataljoni Folksšturma prve linije (na frontu) opreme sa po 38 ”narodnih automata” u vidu pomoćnog, a bataljoni druge linije – sa po 457  Volks-MP’’ kao glavnog oružja. No, posao izrade STEN -a Mk.2, pod kodnim imenom “Gerät Potsdam”, u septembru 1944. je prihvatio samo ”Mauser”. Firma iz Oberndorfa je započela razradu ”Aparata Potsdam” pod fabričkom oznakom V.7081. Po završetku tehničke dokumentacije, započeta je serijska izrada; ‘’Mauser’’ je u novembru vojsci isporučio 5300 a u decembru 5100 primeraka. Prema nepotpunim podacima, ‘’Mauser’’ je do januara 1945. RSHA isporučio čak 19.834 od naručenih 25.000 automata.

Nemački Uređaj Potstam
Nemački Uređaj Potsdam

‘’Aparat Potsdam’’ je bio verna kopija Stena Mk.2, sa prijemnikom okvira sa leve strane. No, kao i britansko, i nemačko oružje je moglo koristiti samo okvire od Bergmanna MP28/II ali ne i od modernijih MP-38 i MP-40.

Maschinenpistole (Volksmaschinenpistole MP3008 (Gerät Neumunster,  Gerät 1-3-3008) V.71083

Sve veća potreba za oružjem primorala je RSHA da od HWaA zatraži još jednostavniji automat, koji bi se brže izrađivao. U Oberndorfu se pristupilo izmenama ”Aparata Potsdam”, odnosno, projektovanju ‘’novog oružja’’ pod fabričkom oznakom V.7083. Na osnovu tajnog rešenja ‘’D.97/1+Geräteliste” br. 1-2-3008 od 2. novembra 1944, oružje pod kodnim imenom ‘’Gerät Neumünster’’ dobilo je neoficijelni naziv  “MP.3008.” Projekat MP.3008 je završen do novembra 1944. Kod novog modela, usadnik okvira je premešten na donju stranu, kao kod MP.38/MP.40, te prilagođen prijemu okvira za ove automate; zatvarač je donekle uprošćen, otvor za izbacivanje čaura premešten na desnu stranu, obloga (sanduk) je produžena, a cev je bila fiksirana nitovanjem (kod ‘’Aparata Potsdam’’ za sanduk je pričvršćivana navojnom vezom). Osigurač (kočnica) zatvarača u zadnjem položaju rešena je produženim kanalom na sanduku u koji je zalazila ručica zatvarača. 

Nemački automat MP3008 - Uređaj Nojminster
Nemački automat MP3008 – Uređaj Nojminster

Fabrika je preko Glavnog komiteta za naoružanje (Hauptausschuß Waffen) uputila dva prototipa MP.3008 i zatražila mišljenje Ministarstva za opremanje i ratnu proizvodnju (Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, RMfRuK) i Uprave za naoružanje kopnene vojske (Heereswaffenamt, HWaA). Zadovoljna automatom, Inspekcija za opremanje (Feldzeuginspektion) je 15. novembra 1944. optimistički i poptuno neralno naručila čak  milion Folks-automata! U proizvodnju je bilo uključeno čak 30 podizvođača i 14 kompanija. Tako se dešavalo da su neki automati imali cev sa 6 a neki sa 8 žlebova.

U literaturi se navodi da je do sloma Nemačke proizvedeno između 25.000 i 28.000 ‘’Aparata Nojminster’’ dok nemački izvori tvrde da je armiji isporučeno najviše 10.000 MP.3008.

MP3008
Izgledi automata MP3008

Nastavak

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave