Od automata Mazalica (Grease gun) M3 do pištolja Liberator FP-45

Daleko pre svake ideje o projektu Spajalica (Operation Paperclip, preuzimanje nemačkih naučnika i konstruktora iz…