Na Siciliji, žene su opasnije od sačmarice – Fair Iside

Firma FAIR nastavila je viševijekovnu italijansku puškarsku tradiciju primijenivši najsavremenije tehnologije u proizvodnji klasičnih prelamača. Sačmarica „Iside“ nazvana je po drevnoj egipatskoj boginji, zaštinici žena, čiji je kult opstao na