Naslovna Oružje Staro Oružje LEGENDA O ”ŠARCU”

LEGENDA O ”ŠARCU”

5
google news
Nemački 7,9 mm MG-42
Nemački 7,9 mm MG-42

Nemački univerzalni puškomitraljez (PM) MG-42 (po perforacijama na oblozi cevi, nazvan ”šarac”) spada u najpopularnije filmske rekvizite. Kod nas su ga proslavili ”partizanski puškomitraljesci” poput Bate Živojinovića i Ljubiše Samardžića. U svetskoj kinematografiji, ni jedan ratni film ne zaobilazi ubitačnu moć ”šarca”; poslednji put ovekovečena je u ”Spasavanju redova Rajana”.

Detalji nemačkog MG-42 - oznake: ''NC'' – godins proizvodnje 1944; ''MG-42'' – Maschinengewehr 1942; ''swd'' – fabrika "Maget" (Maget, Maschinen- und Gerätebau Tegel GmbH).
Detalji nemačkog MG-42 – oznake: ”NC” – godins proizvodnje 1944; ”MG-42” – Maschinengewehr 1942; ”swd” – fabrika “Maget” (Maget, Maschinen- und Gerätebau Tegel GmbH).

MG-42 se proslavio odmah nakon stupanja na scenu. Juna 1942, prvih šest PM koji su sišli sa proizvodne trake, Vrhovna komanda Vermahta (OKW) avionom je uputila na severnoafrički front, u Kirenaiku, kao dopunu naoružanju 606 Fla-bataljona. Njihova ”olovna kiša” trebalo je da podrži napad na Bir HakeiM. Amerikanci su vatrenu moć ”šarca” osetili 1943, na tuniskom frontu, kod prolaza Kaserino (”Hitlerove makaze”). Strahoviti učinak je u toj meri uzdrmao moral ”Dži-mena”, da je američka komanda, brže-bolje, odštampala propagandne letke (pune pokuda na račun nemačkog oružja) i iz aviona ih prosula na glave svojih vojnika. Ipak, to nije sprečilo pragmatične Amerikance da pokušaju da, na bazi zaplenjenih primeraka, razviju sličan PM Sa starijim modelom, MG-34, bezuspešno je eksperimentisala ”Savage Arms Corporation”, a pokušaj adaptacije zaplenjenih MG-42 na kalibar .30-06 Springfield (projekat T-24) – završio se totalnim krahom.

Patentni list ''Automatsko oružje'' Eduarda Stekea № 2,089,571 оd 10. avgusta 1937.
Patentni list ”Automatsko oružje” Eduarda Stekea № 2,089,571 оd 10. avgusta 1937.
Patentni list za rešenje zatvarača MG-42, Paul Johanes Frossfuss, 26 septembar 1939, № 945819 C.
Patentni list za rešenje zatvarača MG-42, Paul Johanes Grossfuss, 26 septembar 1939, № 945819 C.

Koncepcija univerzalnog PM razvijena je još tokom rovovskih borbi, u Prvom svetskom ratu. Nemci su bili zadovoljni vatrenom moći mitraljeza MG-08; međutim, zbog vodenog hladnjaka, čuveni Maksim bio je pretežak za ofanzivne akcije manjih odeljenja. Prvi pokušaj ”olakšavanja” predstavljao je Maksim MG-08/15. Radilo se o istom oružju, sa plaštom napunjenim vodom, ”olakšanom” utoliko što je tripod zamenjen bipodoM Kada se pokazalo da je i ovu ”gvožđuriju” teško premeštati, pojavio se Maksim MG-08/18 – sa vazdušnim hlađenjem. Naravno, čitava koncepcija mitraljeza zasnivala se na izvornom hladnjaku, odnosno, cev ”novog” ”lakog mitraljeza” brzo se pregevala pa je oružje postajalo neupotrebljivo.

Padobranci Vermahta naoružani MG-42
Padobranci Vermahta naoružani MG-42

Nemcima je Versajskim mirom bila zabranjena proizvodnja mitraljeza, što je usporilo razvoj univerzalnog oružja. Krajem dvadesetih godina 20. veka, na zahtev švajcarske firme ”Solothurn AG”, Louis Stange, iz ”Rheinmetall”-a (deo koncerna ”Drayse”, Sommerda), razvio je novi PM – Drayse. Zadovoljan rešenjem (masa 11,4 kg), domaći Rajhsver je oružje odmah uvrstio u svoj program (pod oznakom MG-13, u proizvodnji firme ”Simson” iz Suhl-a). Uskoro se, međutim, pokazalo da, zbog načina ”hranjenja” i nemogućnosti brze zamene cevi, ni MG-13 ne predstavlja pravi univerzalni puškomitraljez. Dalje Stangeove napore na usavršavanj podržao je Heinrich Vollmer.

Padobranac Vermahta sa MG-42
Padobranac Vermahta sa MG-42

Pri tome, Stange je bio ograničen insistiranjem Vermahta na klasičnom rotacionom zatvaraču sa bradavicama, oprobanom na starom Maksimu. Novi prototip je, 19. jula 1929, testiran na ”Mauser”-ovom strelištu u Oberndorfu. Tokom proba, Udo, Folmerov sin, dogovorio se da na daljem usavršavanju stručnjaci ”Mauzera” i ”Rajnmetala” rade zajedno. ”Armijski ured za oružje” (Heereswaffenamt) prihvatio je zajedničko rešenje u kalibru 7,92x57mm i, pod oznakom MG-34, uveo ga u standardno naoružanje. Prethodno, izglađen je spor oko patentnih prava između ”Mauzera”, ”Rajnmetala”, ”Folmera”, te ”Simpsona”.

Presek jugoslovenskog PM 7,9 mm М-53
Presek jugoslovenskog PM 7,9 mm М-53

Prvi pravi univezalni PM, MG-34, mase 12 kg, imao je kadencu od 700 – 800 metaka u minuti (Vo=745 m/s). Radio je na principu kratkog trzanja cevi, sa bravljenjem pomoću obrtnog zatvarača sa bradavicama, ”hranio” se iz člankastog okvira sa 75 metaka, imao je mogućnost brze zamene cevi, a mogao je dejstvovati jedinačno i rafalnom paljboM Ubrzo su se, međutim, iskazali i nedostaci. Oružje se baziralo na uskim tolerancijama (uslovljenim tipom bravljenja), što je otežavalo dejstvo u svim uslovima (sneg, blato, pesak); za proizvodnju jednog primerka korišćeno je čak 49 kg sirovog materijala; ovo je uticalo na proizvodnu cenu, koja je narasla na 327 RM po oružju (tripod je koštao čak 400 RM!); konačno, vojska je insistirala na većoj kadenci.

Jugoslovenski PM 7,9 mm М-53
Jugoslovenski PM 7,9 mm М-53

Ovo je primoralo ”Pešadijski ured za naoružanje” (HwaA) da, 1935, pristupi razadi postupaka jeftinije tehnologije presovanih (”štampanih”) limova. Nakon dve godine, vođa projekta, dr. ing. A. Peter, studiju tehnološkog postupka uputio je firmama ”Rheinmetall-Borsig” iz Sommerde, ”Stübgen” iz Erfurta, te ”Johann Grossfuss Metall-und Locierwarenfabrik” iz Döbeln-a, kao podlogu za razradu novog PM Kandidatima je postavljen uslov da na oružju, veće kadence, primene blaže tolerancije, te ”hranjenje” člankastim okvirom (prećutno je favorizovan obrtni zatvarač sa bradavicama).

Oznake na jugoslovenskom PM 7,9 mm М-53
Oznake na jugoslovenskom PM 7,9 mm М-53

Aprila 1938, sve firme su vojsci poslale svoje prototipove. Na opšte iznenađenje, najboljim se pokazao ”Grosfusov” PM sa kratkim trzanjem cevi i odloženim bravljenjem pomoću rolnica. Nevolja je bila u tome što vođa fabričkog tima, dr Gruner, kao ni čitava firma, nisu imali nikakvog iskustva u proizvodnji oružja. Osim toga, kolale su priče da je sistem bravljenja ukraden od poljskog konstruktora Edwarda Stecke-a. Da bi se ubrzao razvoj odabranog modela, ”Grosfusu” je kao ispomoć dodeljen dipl. ing. Eckhardt iz ”Grupe za puškomitraljeze pešadijskog Ureda za oružje” (WaPrüf 2II). Tek 1939. godine, peti prototip (MG-39) je upućen na trupno ispitivanje u Pešadijsku školu Döbernitz. Dve godine kasnije, 20. marta 1941, varijanta MG-39/41 demonstrirana je Vrhovnoj komandi Vermahta.

Konstruktorska grupa kragujevačkog ''Preduzeća Crvena Zastava'' zadužena za razradu PM M-57, 1952 godina
Konstruktorska grupa kragujevačkog ”Preduzeća Crvena Zastava” zadužena za razradu PM M-57, 1952 godina

Nakon dobijanja pozitivnog mišljenja, 1500 egzamplara upućeno je na ispitivanja u borbenim uslovima. Konačno, oružje je uvedeno u standardno naoružnja pod oznakom MG-42 (novi tripod, mase 20 kg, odbačen je kao isuviše težak; umesto njega korišćen je stari, preskupi MG-34). Novi PM, mase 11,4 kg, imao je kadencu od 1100-1200 metaka u minuti (Vo=700-760 m/s), a dejstvovao je samo rafalno. Za jedan primerak bilo je potrebno 27,5 kg materijala a proces proizvodnje sveden je sa 150 na 75 radnih časova. Proizvonja je decentralizovana: delove su izrađivali ”Grossfuss”, ”Maget” iz Belina (firma pod patronatom ”Rajnmetala”), ”Gustloff-Werken” iz Sula (bivši ”Simson & Co”), te austrijski ”Steyr-Deimler-Puch”. Tokom 1942. godine proizvedeno je 17.915, 1943 – 116.725, 1944 – 211.806 i, 1945, 61.877 puškomitraljeza.

Demonstracija jugoslovesnkog PM 7.9 mm M-53 u jednoj afričkoj zemlji 23. oktobra 1963. (projekat ''Peral'')
Demonstracija jugoslovesnkog PM 7.9 mm M-53 u jednoj afričkoj zemlji 23. oktobra 1963. (projekat ”Peral”)

U periodu dok je nastajao MG-42, ”Rajnmetal” je, na zahtev WaA, radio na poboljšanju starog MG-34 (uglavnom na povećanju kadence). Tako je nastao MG-34S (cev skraćena na 500mm), sa kadencom od 1200, te MG-34/41, sa kadencom od 1400 metaka u minuti. Kako, međutim, nije bilo vremena i novca da se nastavi sa eksperimentisanjem, 1500 PM MG-34S i MG-34/41 uskladišteno je ”do boljih vremena”. Pred sam kraj rata, pojavio se i potpuno novi PM – MG-42V (MG-45), sa fiksnom cevi i bravljenjem na principu jurišne puške Stg-45. Slom Nemačke, međutim, sprečio je dalji razvoj ovog oružja. Posle rata, ”Rajnmetal” je na osnovu ovih planova razvila RhMG60, koji je ostao na nivou prototipa.

Pravilo za mitraljeze i puškomitraljeze 7,9 mm M.53, Beograd, 1960
Pravilo za mitraljeze i puškomitraljeze 7,9 mm M.53, Beograd, 1960

Zahvaljujući nespornim kvalitetima, puškomitraljez MG-42 je nadživeo Treći Rajh. Odmah posle rata, nemačka ”Državna granična zaštita” i ”Stacionarna narodna policija” dobile su trofejne MG-42 (nova oznaka MG-2). Tokom 1958, ”Rajnmetal” iz Diselderfa iznova je počeo razradu PM u izvornom kalibru, 7,92×57 mm (originalni projekti zauvek su nestali). Uskoro je izbačena serija od 40.000 PM 7,92 mm MG-1 (MG-42/56), i to u dve varijante: sa ”lakim” zatvaračem ”V550” (550 g) i kompenzatorom ”N” (kadenca 1200 metaka/min), te sa zatvaračem ”V950” (950 g) i kompenzatorom ”R” (kadenca 700-900 metaka/min). Nakon ulaska u NATO, Nemci razvijaju PM 7,62×51 mm NATO MG-1A1 (tvrdo hromirana cev, novi nišani). Iz ovog modela nastaju MG-1A2 (izmenjen izvlakač i izbacivač, cev otežana radi smanjenja kadence na 700-900 metaka/min), MG-1A3 (izmenjen zatvarač, mehanizam za okidanje i nišani), te aktuelni Bundesverov M3, sa okvirima DM6 i USM53.

Puškomitraljesci Teritorijalne odbrane 1970 godine
Puškomitraljesci Teritorijalne odbrane 1970 godine


Na osnovu licence, u Italiji nastaje kopija MG-42 – ”Mitragliatrice Leggere” 42/59, u Austriji – M74, u Pakistanu – MG-1A3P, u Turskoj, Grčkoj i Iranu – MG-3, te u Španiji – MG-42/59 i .223 Remington CETME-Armeli MG-3. Prema idejama preuzetim sa MG-42 nastao je i švajcarski 7,5×55 mm MG-51. Konačno, i Ameikanci su, koristeći princip ”hranjenja” MG-42 i bravljenje nemačke FG-42, razvili famozni 7,62 mm NATO M60.

Puškomitraljesci planinskih jedinica JNA 1970 godine
Puškomitraljesci planinskih jedinica JNA 1970 godine

Ovde svakako vredi spomenuti i (bivšu) Jugoslaviju. Fascinirana ”šarcem”, domaća vojna industrija je 1952. godine pristupila razvoju identičnog puškomitraljeza. Tako je nastao domaći 7,92 mm M53. U kragujevačkim zavodima ”Crvena Zastava” proizvedeno je: od 1954. do 1956 – 3986 PM; od 1956. do 1958 – 5250 mitraljeza M53; od 1956 do 1960 – 13.869 PM; od 1960. do 1965 – 16.000 PM, te od 1965. do 1971, 10.659 puškomitraljeza M53. Domaći konstruktori i proizvođač imali su permanentne probleme u proizvodnji ovog oružja (zastoji, ”kidanje” čahura). Ove godine, konačno, prema zahtevu inostranog naručioca, u ”Zastavi” je razvijen prvi PM 7,92 mm M53 sa jedinačnim dejstvom.

5 KOMENTARA

 1. Dipl ing , major Eckardt je bio NAČELNIK WaA broj 2 u Berlinu , i nije bio na ispomoći ostalim stručnjacima nego im je bio NADREĐEN , tj razvoj MG42 je bio pod njegovim patronatom . Imam knjigu kapetana Otta Morawietza koji je bio za vreme rata zamenik majora Eckardta . Knjiga se zove die Handwaffen des brandenbugisch – preußisch – deutschen Heeres , zweite Auflage a koju je napisao kapetan Moravac , ( uzgred rečeno , zet Jaroslava Lugsa autora knjige Ručne palne zbrane itd )

 2. Нама артиљерцима земаљцима није био приоритет пешадијско наоружање, иако смо га сви дужили (ја сам, нпр., дужио паповку). По воду је био један пм М53 и један аутомат 7,62 мм М56, остало крагујевке 7,9 мм и паповке, како коме шта западне. Обзиром да је мојој класи (априлска ’80.) било скраћено школовање (рекли су нам због Титове болести и смрти) – школа нам је трајала ефективно у Задру 5 и по месеци са два артиљеријска терена (обично су била 3) и један краћи пешадијски, тако да су нам неке лекције или прескочене или збрзане. Сећам се да смо дан након Титове смрти одмах задужили лично наоружање (заклетву положили 13. маја) и речено нам је, између осталог, да знамо углавном да га користимо (посебно пушке) због наставе ОНО и ДСЗ у средњим школама. Иначе, паповка нам је због своје димензије, више сметала приликом рада око оруђа (морали смо да је носимо и на обуци и на ватреном положају).

  • Jesi li siguran za broj PM po odeljenju odnosno vodu? MOžda zato što ste bili pitomci iz drugog roda, ali klasičnoj pešadiji je već krajem šezdesetih godina uveden i drugi PM na nivou odeljenja. To je provrereno. Pored toga, od četiri čete u bataljonu, jedna je bila prateća četa, a ona je imala tri ili četiri mitraljeska odeljenja. Istina je da je PM bio zakon, mada je za njega čuveni mitraljezac, kasnije general pukovnik Pero Kosorić rekao: ”Nikad jedan rafal s jednog mesta”.

 3. Године 1980. био сам у АШРО Задар. Допало ме у мом воду, због висине, да будем помоћник нишанџије на пм М53. На пешадијском терену почетком лета те године, мој класић из Врања који је био нишанџија остане у логору за пожарног те ја преузмем улогу нишанџије, а други класић из вода у улози помоћника. Нађемо уређен заклон и ушнирамо маневарску муницију у реденик, унапред се радујући како ћемо да “веземо”. Кад је дошло време за отварање ватре, мој “шарац” испаљује само по један метак. Рафал никако (а на левом крилу чујем како штепује). Џаба отварај поклопац, контролиши реденик – само јединачна паљба. На крају овог мог (не)славног митраљирања сазнао сам једну цаку, а за коју нам нико није рекао: да би пуцао рафално требао нам је појачивач трзаја, а за то се користила метална дводинарка тако што би се одшарафио скривач пламена и убацила дводинарка на уста цеви и опет се зашарфио скривач пламена (за пап коју сам дужио знао сам за појачивач трзаја који се монтирао на устима цеви, а за пм ми нико није рекао).

  • Видиш, није све у искуству, има нешто и у ПС. 😉
   На страни 23. Правила ”Митраљез (пушкомитраљез) 7,9 мм М53 (друго допуњено издање) објављено 1971. године лепо пише:
   (3) Скривач пламена с појачником трзања.
   14. Скривач пламена са појачником трзања служи да појача трзање цеви и скрије пламен на устима цеви.Састоји се од скривача пламена, одбијача гасова и предње вођице цеви.
   Одбијач гасова је смештен у скривачу пламена и служи да по изласку метка из цеви одбије део барутних гасова који преко предње вођице цеви потискују цев уназад.
   Поред скривача пламена с појачником за бојеву муницију, постоји и ПОЈАЧНИК ТРЗАЊА ЗА МАНЕВАРСКУ МУНИЦИЈУ (у тексту је то болидарно, а ја сам овде написао великим словима) који се разликује од претходног по томе што има мањи отвор за излазак барутних гасова. Намењен је да обезбеди аутоматску паљбу митраљеза (пушкомитраљеза) приликом дејства маневарском муницијом новијег типа (без зрна). Он се на бојеву цев ставља уместо постојећег скривача пламена и након завршетка гађања маневарском муницијом ОБАВЕЗНО СКИДА.

   Ето, није ти била потребна ”двобанка”, већ само добар десетар.
   Опрости старом гардијском ”каплару” на овој примедби, али ту смо, на порталу, да нешто и научимо, зар не?
   Срдачан поздрав!
   ПС
   Овде нема могућности постављања скенова, иначе бих ти из Правила поставио слику тог дела, сместа би га препознао.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Exit mobile version