Naslovna Oružje Novo Oružje SRPSKA MODULARNA AUTOMATSKA PUŠKA M19

SRPSKA MODULARNA AUTOMATSKA PUŠKA M19

3
google news

Već je pisano o domaćoj modularnoj puški M17 koja je prvi put predstavlјena u Nikincima, 2017 godine. No oružje je do danas usavršeno u MAP M19 (MCS 19, Modular Combat System M19). Nakon najave o razvoju domaćih modularnih pušaka M17 i M19, u sredstvima informisanja se pojavio niz komentara, koji su, ne tako retko, upitni pa i negativni. Moguće je da uzrok ovakvim stavovima leži u nedostatku informacija i/ili nedovolјnoj stručnoj upućenosti autora. No, i u tom slučaju, teško je razumeti poređenje sa trendovima u razvoju strelјačkog naoružanja ekonomski i vojno najrazvijenijih zemalјa sveta.

Modularna automatska puška M19 – delo domaće inženjerske misli i industrije
Modularna automatska puška M19 – delo domaće inženjerske misli i industrije

Poznato je da se u vojsci Republike Srbije, što kao deo nasleđa, što uslovlјeno praćenjem savremenih trendova u svetu ali i pristupanjem Programu partnerstva za mir, nalazi strelјačko oružje izgrađeno oko municije 7,9x57mm, 7.62x39mm, 7.62x54mmR i 5.56x45mmNATO. Pojava modularne puške, koju prati i razvoj snajperskog oružja u kalibru 7.62x54mmR, predstavlјaju upravo korake ka unifikaciji i smanjenju broja kalibara ali da se pri tome ostave ”otvorena vrata” za konačno opredelјenje u zavisnosti od međunarodnih trendova. Pri tome, pobrojani tipovi municije, kao proizvod domaće namenske industrije, još dugo vremena će predstavlјati respektibilan eksportni potencijal. 

Iskustva armije SAD sa promenom kalibra

Ideja da su se armije SAD ili Rusije opredelile za manji opseg kalibara je ograničeni pogled baziran samo na nominalnim nazivima municije. Naime, treba uzeti u obzir da je za svaki kalibar razrađeno bezbroj tipova zrna te da svaka formacija, vojna ili bezbednosna, ima oružje konstruktivno prilagođeno zadatim taktičkim zahtevima, sa mogućnošću izbora odgovarajuće municije. Vojska SAD još od 1945. godine ima više programa baziranih na iznalaženju ”optimalnog” metka za sve taktičke uslove. Poslednji od njih,  ”Odelјensko oružje nove generacije” (NGSW), započet 2019. godine, trenutno se, navodno, nalazi u finalnoj fazi evaluacije. Isporuka prvih modela očekuje se u prvom kvartalu 2022, a prva formacija bi kompletno bila preoružana odabranim modelom početkom 2023. godine.

Novi tipovi municije 6.8 RS za američki program NGSW (sleva udesno): ''Sig Sauer'' sa čeličnim dancetom čaure; ''Textron'' ''teleskopska'' municija; municija sa čaurama od polimera.
Novi tipovi municije 6.8 RS za američki program NGSW (sleva udesno): ”Sig Sauer” sa čeličnim dancetom čaure; ”Textron” ”teleskopska” municija; municija sa čaurama od polimera. 

U suštini, radi se o zameni karabina M4/M4A1 i odelјenskog puškomitralјeza M249SAW kalibra 5.56mm oružjem izgrađenim oko novog tipa municije bolјih balističkih performansi i veće terminalne moći. Pri tome, zrno se i dalјe bazira na konstrukciji sa čeličnim vrhom primenjenim na 7.62mm M80A1 EPR i 5.56mm M855A1 EPR. Prema zaklјučcima donetim u septembru 2019, najviše šansi ima metak 6.8mm SPC (6.8×43mm) kompanije ”Tru Velositi ”, kod koga novinu predstavlјala čaura od kompozitnih materijala. Ista firma će raditi na razvoju adekvatnog oružja sa ”Dženeral Dajnamiks”, ”Bereta odbrambene tehnologije SAD”, ”AAIi ”Zig Zauer”. No, još uvek je u igri i municija drugih proizvođača. ”Zig Zauer” konkuriše sa pomalo tradicionalnim metkom kod koga mesingana čaura ima dance od nerđajućeg čelika; ideja je da metak podnosi veće pritiske a da se istovremeno uštedi na njegovoj masi. ”Tekstron” uz municiju  6.8mm SPC radi i na takozvanom ”metku sa teleskopskom čahurom”; 6,8mm CT se sastoji od cilindričnog polimerskog ”kontejnera” sa specijalnom kapslom,  koji u sebi sadrži barutno punjenje sa ”utoplјenim” zrnom. Ovim se znatno skraćuju dužina i masa municije ali se pred konstruktore puške nameću dodatni uslovi; prilagoditi okvire i ležište pravilnom cilindričnom obliku municije i sprečiti zagrevanje radnih delova pošto je pozNATO da povišena temperatura negativno utiče na plastiku. Ovde treba uzeti u obzir jedan bitan momenat o kome će još biti reči; nova municija, uklјučujući tu i ”Grendel”, ostvaruje znatno veće pritiske od dosadašnje, što pred konstruktore postavlјa zadatak da posebnu pažnju usmere na bezbednost i funkcionalnost oružja. U svakom slučaju, svaka firma je dužna da prema postavlјenim TTZ armiji dostavi po 96 primeraka oružja sa 845.000 metaka. I samo oružje još uvek nije u potpunosti definisano; razmatra se optimalna dužina cevi i sama konstrukcija.

Prototipovi pušaka NGSW (odozgo na dole): ''General Dynamics'' AR, ''General Dynamics'' R, ''Mars Inc.'' i ''Cobalt Kinetics''.
Prototipovi pušaka NGSW (odozgo na dole): ”General Dynamics” AR, ”General Dynamics” R, ”Mars Inc.” i ”Cobalt Kinetics”.

Tako su se u ”trku” uklјučili i ”Mars Ink.”, Montana, sa ”Kobalt Kinetiks” iz Jute, sa predlogom svoje konstrukcije NGSW. Ovaj primer najbolјe ukazuje da ni jedna od najmoćnijih armija još uvek nije opredelјena za jedinstveni kalibar, tip municije i sistem oružja, ali i na put kojim su krenuli i naši konstruktori, razvijajući modularno strelјačko oružje. Ovde je bitan još jedan element; u SAD, koje raspolažu praktično neograničenim resursima, razvoj oružja se na konkursu poverava privatnim firmama što smanjuje rizik po budžet a pruža veću mogućnost izbora. Naša namenska industrija se još uvek bazira na državnim firmama čija je prednost u tome što imaju vekovnu tradiciju o odličan stručni kadar. Dalјe, upravo američko opredelјenje za metak 6,8mm SPC Remington, zbog sličnih karakteristika, ukazuje na opravdanost domaćeg opredelјenja za 6.5mm Grendel.

Metak 6.5mm Grendel

Danas se u literaturi kao glavni konstruktor metka 6.5mm ”Grendel” navodi američki konstruktor britanskig porekla, Bil Aleksander. Aleksander je, navodno, metak sa zrnom većeg efektivnog dometa prvenstveno razvijao za lov na belorepog jelena. Prečnik danceta čahure ”Grendel” identičan je sa prečnikom svog prauzora – sovjetskog metka 5.67mm Mihaila Blјuma. Novi metak je neverovatnom brzinom osvojio komercijalno tržište kao jedno od idealnih rešenja sportsko-lovačke municije. 

Od oružja 6.5mm Grendel/5.56mmNATO do NGSW 6,8mm SPC

Bil Aleksander je nakon finalizacije metka, pošao od ideje da Grendel municiju iskoristi na platformi oružja AR-15, odnosno, familiji M-4/M16A2.

Zbog rezantne putanje, postizao se brisani prostor na kompletnoj udalјenosti do cilјa, odnosno, apogej se nije izdizao iznad visine prosečnog cilјa. Grendel je, takođe, zbog svoje dužine i unazad pomerenog težišta, po terminalnom učinku prevazilazio zrno 5.56mm, ispalјeno iz kraćih (karabinskih) cevi. Zbog balističkog koeficijenta, zrno Grendel je prevazilazilo parametre zrna 5.56mm i povećavalo efektivni domet strelca preko 457m. 

Modularna automatska puška 7.62/6.5mm M17
Modularna automatska puška 7.62/6.5mm M17

Iako je zrno 6.5mm imalo odlične karakteristike, ono je raspolagao i određenim manama. Dimenzije američkog metka 6.5mm Grendel bile su, naime, prilagođene puškama AR-15, pa su njegove performanse u odnosu na drugu municiju 6.5mm bile nešto lošije. Čahura, na primer, nije mogla da ”drži” teža zrna a projektil je naglo ”padao” na dalјinama većim od 1100m. Prečnik danceta čahure, veći nego kod metka 5.56mmNATO, zahtevao je primenu nestandardnog zatvarača AR-15. Isti parametar uticao je i na smanjenje kapaciteta standardnog okvira M16/AR-15; Grendelov okvir, dimenzija identičnih sa dimenzijama okvira STANAG za 30 metaka mm, primao je 26 metaka 6.5mm. Balistika bolјa od metka 7.62x51mm diktirala je primenu duže cevi i težeg projektila, odnosno, da bi se postigli isti rezultati iz kraće cevi, moralo se koristiti zrno veće mase. Konačno, novi metak je ostvarivao znatno veće pritiske u komori i cevi od dotadašnje, standardne municije, postavlјajući pred konstruktore dodatne zahteve. Istina, to je bio problem i kod svih drugih novih rešenja, poput 6.8mm Kridmor.

Bil Aleksander je smatrao da bi idealnu zamenu za trenutno američko oružje predstavlјao karabin M-4 sa standardnom dužinom cevi od 370mm, prilagođen municiji 6.5mm ”Grendel”. Aleksander je tvrdio da se problem nešto većih pritisaka može rešiti uvođenjem čelične lakirane čahure. Dalјe, konstruktor je smatrao da bi najjeftinije rešenje predstavlјala ugradnja kompletno novog sklopa zatvarač-cev, na već postojeće oružje, što je bilo lako izvesti jer su karabin M-4 i puška M16 rađeni na modularnom principu. No, problem je predstavlјala cena: na komercijanom tržištu, sklop zatvarača i cevi, bez šine, koštao je oko $650, dok je cena novog karabina M-4 bila – 700 dolara. 

No, u traganju za kalibrom između 5.56mm i 7.62mm, oružari Armijske snajperske jedinice Stiv Holand i Kris Marej su razvili novi metak 6.8 SPC (6.8×43mm), koji se mogao koristiti iz okvira M16 a imao je veći letalni učinak pri minimalno uvećanom trzanju oružja od metka 5.56mmNATO. Novi metak je po većini parametara bio vrlo blizak ”Grendelu” ali su fizičke dimenzije približno odgovarale metku 5.56mm NATO, što je olakšavalo proizvodnju oružja. Upravo zbog efekata i parametara koji će naši konstruktori iskoristiti pri kombinaciji municije 7.62x39mm i 6.5mm Grendel, Amerikanci su krenuli u usavršavanje metka 6,8mm i adaptaciju familije Armalajt za njega. Skoro deceniju kasnije, u već navedenom programu NGSW, municija 6,8mm postaće glavni pretendent za osnovni kalibar pešadijskog oružja američke vojske.

Domaća puška 6.5/7.62mm Grendel M19
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i v.d. pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović na promociji Projekta 1500+ i modularne automatske puške. Nikinci, 9. novembar 2017.
Predhodni ministar odbrane Aleksandar Vulin i v.d. pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović na promociji Projekta 1500+ i modularne automatske puške. Nikinci, 9. novembar 2017.

Domaća namenska industrija pažlјivo je pratila sve izmene i pobolјšanja na međunarodnoj sceni. Stručni tim užičkog ”Prvog partizana” (PPU), inače poznat po odličnoj analizi kretanja na tržištu, još krajem prve decenije 21. veka osvojio je proizvodnju metka 6.5 mm ”Grendel” i plasirao ga u više varijanti. U suštini, Bil Aleksander je 2005. godine lično kontaktirao predstavništvo PPU u SAD sa želјom za saradnjom. Već naredne, 2006, fabrika iz Užica je završila prototipove komercijalnog metka ”Grendel” i poslala ga u SAD na evaluaciju, gde je uspešno prošao sve testove. Ovo najbolјe ukazuje na poverenje koje i globalno najmoćniji proizvođači sistema oruže/municija ukazuju domaćoj namenskoj industriji.

 Demonstracija puške 7.62/6.5 MAP M17.
 Demonstracija puške 7.62/6.5 MAP M17.

Fabrički tim u kome treba istaći dipl. inž. Mihaila Topalovića, nastavio je usavršavanje iste municije i uskoro je osvojio i proizvodnju metaka 6.5mm Grendel koja su imala početne brzine od 880 m/s i energiju od 2323 J. U suštini, dalјi razvoj je bio iniciran od strane dr Nenada Miloradovića; u saradnji sa kragujevačkom ”Zastavom” započet je rad na vojnom oružju ovog kalibra, a PPU je pristupio konstruktivnim izmenama municije, prvenstveno čahure, sa dancetom ojačanim zbog povećanih pritisaka. 

MAP M17/19 sa okvirom i cevi kalibra 6.5mm Grendel (gore) i u kalibru 7.62mm.
MAP M17/19 sa okvirom i cevi kalibra 6.5mm Grendel (gore) i u kalibru 7.62mm.

Time je vojno-industrijski kompleks Republike Srbije, sa tehničko-tehnološkog i logističkog stanovišta, dobio mogućnost da pristupi ispitivanju nove puške izgrađene oko uslovno rečeno univerzalne, maloimpulsne municije. Nosilac ideje je bio Sektor za materijalne resurse VRS, u čijem sastavu se nalazi i Vojnotehnički institut. Prateći više decenija rad na razvoju domaćeg pešadijskog naoružanja, autor je imao zadovolјstvo da upozna više generacija konstruktora koji rade kako u namenskoj proizvodnji, tako i u SMR i VTI. Mislimo da nismo subjektivni ako kažemo da su to lјudi sa odličnim poznavanjem materije i trendova koji su bili ili su aktuelni u svetu. O njima se malo zna iako su tvorci proizvoda koji su predstavlјali okosnicu izvoza na ino-tržišta čak i u najtežim periodima, u vreme blokovske podelјenosti ili kada je zemlјa bila pod sankcijama. 

Činjenica da Vojska Srbije raspolaže velikom količinom automatskih pušaka M70 u kalibru 7.62x39mm kao i municije za iste, a da proizvođači poseduju odgovarajuće proizvodne linije za iste, pokrenula je stručnjake, prvenstveno konstruktorski tim ”Zastava Oružja” iz Kragujevca, predvođen dipl maš inž Aleksandrom Mladenovićem, da počne rad na modularnom oružju 6.5mm/7.62mm. Treba imati u vidu da je dance Grendelove čahure praktično bilo identično sa dancetom domaćeg vojnog metka 7.62x39mm tako da, za razliku od sistema oružja 5.56mm, prelazak sa jedne na drugu municiju nije zahtevao izmenu zatvarača (čelo identično), nego samo cevi. ”Zastavini” konstruktori su se opredelili za sistem brze zamene cevi bez rasklapanja oružja, pomoću poprečne brave, sa mogućnošću podešavanja eventualnog čeonog zazora. Konačno, pri razvoju modularne puške iskorišćene su i usavršene sve novine primenjene na oružju 5.56mm M21. Tokom razvoja, oružje je stalno usavršavano, što je laicima možda najuočlјivije na kundaku; prve varijante imale su skeletni (kao kod M21), da bi sadašnji model bio opremlјen kundakom po uzoru na najsavremenija svetska rešenja.

Promene na kundaku: 1. Preklopni kundak tip Heckler & Koch, proizvod ''Choate Machine & Tool''; 2. isti tip kundaka na domaćem oružju 5.56mmNATO M21; 3. teleskopski preklopni polimerski kundak za pušku ''British Imperial Defence Services MG4A5''; 4. kundak na oružju 7.62/6.5mm M17; 5. teleskopski preklopni polimerski kundak za belgijsku pušku ''Belgian FN Herstal SCAR-H''; 6-7; kundaci na oružju 7.62/6.5mm M19
Promene na kundaku: 1. Preklopni kundak tip Heckler & Koch, proizvod ”Choate Machine & Tool”; 2. isti tip kundaka na domaćem oružju 5.56mmNATO M21; 3. teleskopski preklopni polimerski kundak za pušku ”British Imperial Defence Services MG4A5”; 4. kundak na oružju 7.62/6.5mm M17; 5. teleskopski preklopni polimerski kundak za belgijsku pušku ”Belgian FN Herstal SCAR-H”; 6-7; kundaci na oružju 7.62/6.5mm M19

Kako se zna da je standardna puška Vojske Srbije, 5.56mm M21, takođe razvijena od strane domaćih stručnjaka u sklopu programa ”Vojnik 21 veka”, potrebno je reći nešto više o tome zašto se pristupilo novom projektu. Kao prvo, trenutno se u našim pešadijskim jedinicama na nivou voda koristi oružje u kalibrima 5.56x45mmNATO, 7.62x39mm, 7.62x54mmR i 7,9x57mm (za snajperske puške). Osnovna ideja je bila da se ”unapredi vatrena moć pešadije i specijalnih jedinica izborom novog metka koji će biti precizniji, imati manji trzaj i bolјu zaustavnu moć na većim dalјinama”, ali, što je veoma važno, i da se prevaziđu logistički problemi oko snabdevanja jedinica različitim tipovima municije (između ostalog, i uvođenjem snajperske puške za metak 7.62x54mmR koji koristi i puškomitralјez M84). Ništa manje nije važno napomenuti da bi uspeh sa modularnom puškom našoj namenskoj industriji pružio šansu za plasman na međunarodno tržište. Tu, na prvom mestu mislimo na veliki broj država azijskog i afričkog kontinenta čije armije koriste oružje sistema AK u kalibru 7.62mm ali i komercijalno tržište SAD. Tako je novo oružje ušlo u sastav projekta “1500+” 

Konstruktor MAP, dipl. inž. Aleksandar Mladenović demonstrira pušku M19. Nikinci, avgust, 2020.
Konstruktor MAP, dipl. inž. Aleksandar Mladenović demonstrira pušku M19. Nikinci, avgust, 2020.

Modularna automatska puška (MAP) 6.5/7.62mm je jednostavna i pogodna za rukovanje i prenošenje na bojištu, sa pouzdanom funkcijom i mogućnošću efikasnog uništavanja pojedinačnih i grupnih, nezaštićenih i balističkim prslukom zaštićenih cilјeva, i to: pojedinačnih i grupnih cilјeva, automatskom puškom na dalјinama do 500m, sa verovatnoćom pogađanja 90%; grupnih cilјeva.

MAP M19 sa opremom za municiju 6,5x39mm Grendel
MAP M19 sa opremom za municiju 6,5x39mm Grendel

MAP M19 kao jedna od kategorija borbenih pušaka objedinjuje dobre osobine prethodnih koncepcija, i svrstava se u kategoriju jurišne puške za tzv. ”prelazni”, odnosno, ”srednji” metak. Ova odrednica upućuje na municiju nešto veće mase i dužine (”vitkosti”) projektila, što neposredno znači bitno povolјnijeg balističkog koeficijenta, sa svim pozitivnim posledicama u smislu pobolјašanja efikasnosti gađanja u oba režima palјbe  (jedinačno i rafalno).

MAP M19 sa opremom za municiju 7.62x39mm.
MAP M19 sa opremom za municiju 7.62x39mm.

Domaći metak 6.5x38mm sa običnim zrnom i ojačanom mesinganom čaurom, i metak sa probojnim zrnom i ojačanom mesinganom čahurom, proizvodi su privrednog društva ”Prvi partizan” a. d. Užice. U suštini, radi se o potpuno novom metku 6.5x38mm, koji je idejno zasnovan na sportsko-lovačkom metku 6.5x38mm Grendel, s tim da su njegova konstrukcija, balističko rešenje i funkcijske karakteristike prilagođeni potrebama gađanja iz poluautomatskih i automatskih oružja.

Puška i automat 7.62/6.5mm M19 sa izmenlјivim cevima
Puška i automat 7.62/6.5mm M19 sa izmenlјivim cevima

U pogledu svih balističkih parametara i karakteristika, oružja na bazi novog metka 6.5x38mm imaju znatno bolјe karakteristike efikasnosti gađanja, u poređenju sa oružjem koje koristi municiju 7.62x39mm i 5.56x45mm. Navedeno je postignuto prvenstveno već navedenim odličnim aerodinamičkim karakteristikama projektila, čime se omogućava manji pad brzine, položenija putanja i veća terminalna kinetička energija. Zahvalјujući ovim osobinama, postiže se stabilniji let projektila na većim dalјinama gađanja što neposredno utiče i na osetno pobolјšanje preciznosti gađanja. Istovremeno, postiže se i pobolјšanje parametara probojnosti i ubojnosti, na svim dalјinama gađanja u okviru efikasnog dometa do 800m. U celini gledano, metak 6.5x38mm ima znatno efikasnije dejstvo na svim dalјinama gađanja, kako u pogledu preciznosti gađanja, tako i u pogledu ubojnosti i probojnosti na cilјu.

Optički nišan M20 (4×32) sa balističkom končanicom.

Poslednji model oružja 7.62/6.5mm M19 opremlјen je ”Teleoptik-Žiroskopi” NO M20 (4×32) i NT35.

Optički nišan NO M20 (4×32) je namenjen za nišanjenje nepokretnih i pokretnih vidlјivih cilјeva pri gađanju iz automatske puške kalibra 7.62mm i 6.5mm (M19) ali i 5.56mm (oružje M21) na dalјinama do 500 metara danju, u uslovima smanjene vidlјivosti i noću. U zavisnosti od oružja, NO M20 se može koristiti i na dalјinama do 800 m i tada podeoci na balističkoj končanici, uz ispravno upucavanje nišana, odgovaraju dalјinama od 100 do 800 m.

''Teleoptik'' optički nišan M20 (4x32) sa balističkom končanicom.
”Teleoptik” optički nišan M20 (4×32) sa balističkom končanicom.

Sistem končanice nišana sastoji se od same končanice, njenog nosača i diode za osvetlјenje sa nosačem. Končanica je plan-paralelna pločica izrađena od najkvalitetnijeg optičkog stakla. Namenjena je da, sa ostalim optičkim elementima, omogući nišanjenje, zauzimanje preticanja prilikom gađanja pokretnih cilјeva i merenje horizontalnih uglova. Za upotrebu u uslovima smanjene vidlјivosti, končanica se osvetlјava posebnim sistemom. Končanica je balističkog tipa, sa nišanskim tačkama za 100, 300 i 500m za kalibar 7,62mm i 5,56mm (M70, M19); u slučaju korišćenja municije 6.5mm (M19), postoje nišanske tačke za ista rastojanja sa dodatnom tačkom za distancu od 800 metara. Znači, na oružje M19 se postavlјa konstrukcija optičkog nišana sa balističkom končanicom za 3 različita kalibra, što povećava vatrenu moć strelca a promena cevi drugog kalibra kod oružja M19 ne zahteva i zamenu NO. Ovakvo rešenje omogućuje brzi prenos vatre na mete koje su na različitim dalјinama, odnosno, brzo nišanjenje i gađanje na dalјinama do 300m i povećanu preciznost na dalјinama do 800 metara. NO M20 je proizveden je od najkvalitetnijih materijala, što omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u ekstremnim uslovima borbe.

Termovizijski nišan NT35  sa balističkom končanicom

NT35 (Thermal Imaging Sight) služi za pregledanje oblasti i traženje cilјeva u različitim borbenim svetlosnim uslovima, kao što su potpuni mrak, slabo osvetlјenje (zadimlјenje, smog, pozadina bez očiglednog kontrasta, ili cilјevi zakriveni florom). Kamera je opremlјena sa visoko osetlјivim prijemnikom dalekog infracrvenog spektra, ugrađenim minijaturnim ekranom u boji visoke rezolucije i sa okularom sa podesivom dioptrijom. Uređaj može biti realizovan sa različitim objektivima, a izbor objektiva se vrši u zavisnosti od taktičke namene, odnosno, zahteva za detekciju, prepoznavanje i identifikaciju.

'Teleoptik'' termovizijski nišan NT35 (Thermal Imaging Sigh) sa balističkom končanicom
‘Teleoptik” termovizijski nišan NT35 (Thermal Imaging Sigh) sa balističkom končanicom

Nišan se može koristi i kao monokularna noćna kamera ili se montira na oružje kao osmatrački teleskop. U uklјučenom stanju, na ekranu NT su prikazani radni status i indikator ispražnjenosti baterije.

Izbor končanice na NT vrši se kroz režim ”Meni” koji omogućava prikaz bez i sa 5 različitih tipova končanice. Prva u nizu nakon režima bez končanice je balistička, a sledeće četiri su standardni tipovi končanice bez podeoka. NO M20 i NT35 su uređaji sa odličnim tehničkim performansama, pogodnom strukturom proizvoda i konceptom dizajna. Pouzdani su, ergonomskog dizajna, visoke manevarske sposobnosti i imaju široku primenu na različitim polјima.

Konstrukcija oružja

Razvoj MAP započet je modelom označenim kao M17 koji je bio prepoznatlјiv po teleskopskom polimerskom kundaku (telescoping, ‘collapsible’, multi-position polymer butt-stock). Na novom oružju M19 uočlјiv je preklopni, teleskopski polimerski kundak (side-folding, telescoping polymer butt-stock), karakterističom i za pušku FN Herstal SCAR-H

U skladu sa savremenim trendovima automatskog oružja, puška ima integrisani poklopac sanduka i gornju oblogu gasne komore sa dugom , Pikatini šinom koja omogućava prihvat svih vrsta ONS, kao i centralno smeštenu ručicu za zapinjanje zatvarača koja omogućava repetiranje i levom i desnom rukom. Takođe, ima regulator palјbe sa leve strane rukovata, pogodan za rukovanje i levorukim strelcima ili iz ležećeg položaja.

Vojnici sa MAP M17/19
Vojnici sa MAP M17/19

Na prednjoj oblozi cevi – rukohvatu mogu se postavlјati Pikatini šine sa donje strane, koje omogućavaju dodatno opremanje opto-elektronskim sistemima (OES), kao i postavlјanje prednjeg rukohvata u koji su ugrađene nožice, koje se po potrebi mogu izvući iz tela rukohvata. Preklopni-teleskopski kundak, izrađen od aluminijumskog kostura i polimera, ima podesiv naslon za obraz, kojom se omogućava podesniji položaj oka strelca u odnosu na okular ONS. Okvir je izrađen prema STANAG normama, od polimera sa metalnim umecima.

Zadnji rukohvat je ergonomski pobolјšan, što, sa prednjim rukohvatom, omogućava čvršće, odnosno stabilnije držanje oružja, posebno prilikom rafalne palјbe. Dugme držača okvira je prošireno čime je olakšano vađenje i zamena okvira. 

U poređenju sa svetskim rešenjima borbenih pušaka ove kategorije kao što je 5.56mm FN SCAR-L, modularna puška 6.5/7.62×38 sa sličnim ergonomskim rešenjima, daleko je jeftinija i ima znatno bolјe balističke karakteristike.

Vojnici sa MAP M17/19
Vojnici sa MAP M17/19

Realizacijom modularne automatske puške Vojska Srbije je dobila mogućnost opremanja najsavremenijim oružjem, prilagodlјivim za sve borbene situacije (kao klasična jurišna puška, oružje za CQB, kao DMR), pogodnim za manipulaciju u svim vrstama transportnih sredstava, bez problema oko logističke podrške s obzirom na mogućnost korišćenja dve vrste municije. Eventualno nastali logistički problemi koji bi nastali uvođenjem metka kalibra 6.5mm u naoružanje Vojske Srbije, koji nije rasprostranjen na svetskom tržištu, rešili bi se, naime, alternativnim korišćenjem municije 7.62x39mm, koje na stokovima Vojske ima u većim količinama.

U cilјu unifikacije i standardizacije municije na nivou strelјačkog odelјenja i voda, a pošto je zahvalјujući karakteristikama metka 6.5mm moguće postići sve zahteva na ovom taktičkom nivou po pitanju dometa i efikasnosti strelјačke vatre, fabrika “Zastava oružje” planira razvoj i puškomitralјeza (sa redenikom ili magacinom povećanog kapaciteta) kao i poluautomatske snajperske puške na ovaj metak. 

3 KOMENTARA

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Exit mobile version