SRPSKA MODULARNA AUTOMATSKA PUŠKA M19

Već je pisano o domaćoj modularnoj puški M17 koja je prvi put predstavlјena u Nikincima, 2017 godine. No oružje je do danas usavršeno u MAP