Sevastopolj – čelična kapija Crnog mora

Matična luka Crnomorske flote Krim je na portalu spominjani više puta u različitim temama, čak i u temi o Afganistanu. On se nalazio na dva glavna pravca ”Prodora na jug” koji je zacrtao Petar Veliki. Jedan pravac je označavao prodor u Srednju Aziju i dalje, a drugi konačno obezbeđenje izlaska na toplo more i stalnu … Nastavi čitati Sevastopolj – čelična kapija Crnog mora